07-02-08

De moord op Marcel Vervloesem


Enkele markante reacties op de veroordeling van activist Marcel Vervloesem

marceldewael13.10Werd Marcel Vervloesem het slachtoffer van een afrekening van bepaalde mensen binnen justitie ?

Een 20-tal dagen voor dat het hof van beroep te Antwerpen uitspraak deed in het proces tegen Marcel Vervloesem, werd de vzw Werkgroep Morkhoven op allerlei mogelijke manieren van het Internet geweerd.
Marcel Vervloesem zelf kreeg twee dagen achter elkaar anonieme telefoontjes van verschillende mensen die tot in de kleinste details op de hoogte waren van zijn strafdossier. Zij dreigden hem ermee dat ze hem zouden 'aanpakken als hij niet zou stoppen met klacht neer te leggen omtrent de verdwenen dossiers en dossierstukken in zijn dossier.

Op 5.2.2008 werd Marcel Vervloesem door het hof van beroep te Antwerpen vervolgens tot 4 jaar effectief veroordeeld omdat men de 'verklaringen van de minderjarigen voldoende achtte'...

Op 16.1.2008 publiceerde de vzw Werkgroep Morkhoven nog het volgende bericht op het Internet:

----

De mensen van de vzw Werkgroep Morkhoven te Brussel, werden gisteren en eergisteren op alle mogelijke manieren verhinderd om nog iets op het Internet te publiceren. Laat ons hopen dat zij niet als 'terroristen' worden beschouwd...

Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg gisteren ook tot driemaal toe een telefoon van iemand die zich niet wilde bekendmaken.

De man die op een zeer beschaafde toon sprak, was er blijkbaar op uit om Marcel te bedreigen en te intimideren.

De man had het met Marcel ondermeer over zijn proces (dat bedoeld is om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen).
De uitspraak in deze zaak werd op 9.1.2008 door het Hof van Beroep te Antwerpen om een onbekende reden uitgesteld en volgens de man, die perfect van alles op de hoogte bleek te zijn, was dat omdat het arrest 'nog niet klaar was'.
De man had het met Marcel ook over de nog steeds ontbrekende stukken en dossiers in het strafdossier die zelfs na een klacht bij de Hoge Raad voor de Justitie niet bij het dossier werden gevoegd. Bij de stukken bevindt zich ondermeer de verklaring van de genaamde Peter Wouters (mede-aanklager van Marcel Vervloesem) die zei dat men voor de klachten betaald werd. Ook de brief van de genaamde Eric Cuylaerts in verband met aanrandingen ten huize van de genaamde Eddy Bellens gericht aan de Procureur des Konings te Turnhout en Minister Dewael ontbreekt.
Marcel Vervloesem wacht al een jaar lang op een zittingsdatum voor de dagvaarding van Eddy Bellens...

Verder kwam het dossier in verband met de cd-rom met kinderpornomateriaal (kinderpornozaak Zandvoort) die door de vzw Werkgroep Morkhoven destijds aan het Koningshuis werd bezorgd en vandaar uit naar de procureur-generaal te Antwerpen werd verstuurd, ter sprake. De Antwerpse advocaat-generaal Tack moest enkele weken geleden ter zitting toegeven dat het dossier 'verdwenen' was alhoewel hij er een 'reconstructie' van zou maken.

Ook de 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. (hoofdaanklager van Marcel Vervloesem) wordt genoemd, kwam ter sprake.
Volgens de man was het onderzoek in deze zaak 'lopende'. Toen Marcel Vervloesem hem vroeg waar en wanneer het 'lopende' was en of het dossier misschien van het dak naar de kelder liep, reageerde de man dreigend met de woorden of het soms de bedoeling was van hem te bespotten.
Van een onderzoek in deze zaak is nog altijd niets te merken alhoewel een kopie van de 30 PV's in oktober 2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werd overgemaakt. Victor V. wordt vanwege zijn Sp.a-partijkaart en het feit dat hij tegen Marcel Vervloesem jarenlang werd gebruikt, blijkbaar door justitie beschermd.

De man vroeg aan Marcel Vervloesem waarom hij zich door het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven in Brussel liet 'manipuleren' waarop Marcel Vervloesem hem antwoordde dat hij al lang werkzaam was voor dat de zetel van de vzw naar Brussel verhuisde en dat hij niet moest proberen hem iets wijs te maken of hem tegen het Morkhoven-bestuur te Brussel op te zetten.

Volgens de man werden er door het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven te Brussel alleen maar 'nonsens' op het Internet gezet (vandaar waarschijnlijk dat hij ten allen koste wil vermijden dat deze 'nonsens' op het Internet te lezen zijn).

De man vroeg aan Marcel Vervloesem waarom hij bleef protesteren terwijl hij 'toch niet meer lastig werd gevallen'.

De man waarschuwde Marcel Vervloesem om met zijn aktiviteiten en het opvragen van dossierstukken te stoppen 'zoniet zou men nog een heel stuk verder gaan' waarop Marcel Vervloesem hem antwoordde dat het proces en de verdachtmakingen tegen hem 10 jaar geduurd hadden en dat hij nu wilde dat de zaken op een correcte manier rechtgezet werden.
Marcel liet zich niet intimideren en vroeg de man of hij de Werkgroep Morkhoven misschien wilde provoceren tot een actie voor het Hof van Beroep te Antwerpen.

Volgens de man had Marcel 'meer kopies van zijn dossier dan wie dan ook' en moest er nu maar eens een einde komen aan het opvragen van dossierstukken waarop Marcel Vervloesem antwoordde dat hij het recht had op een kopie van het volledige dossier.

De man had ook kritiek op de Open Brief in verband met de 'supergevangenis voor de allergevaarlijksten' die Marcel Vervloesem vorige week op de blog 'Rechten van gevangenen' liet plaatsen. Volgens de man was Marcel 'onbetamelijk' geweest.

Enkele weken geleden kreeg Marcel ook al een telefoon van een onbekende man die hem vroeg wat de bedoelingen waren met zijn Open Brief over de gevangenissen. Ook deze man vroeg Marcel waarom hij dit deed terwijl hij 'toch niet meer lastig werd gevallen'.

De anonieme telefoons die Marcel Vervloesem krijgt, doen denken aan de talrijke dreigtelefoons die de vermoorde RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens kreeg toen ze rond de zaak van de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald werkte. Enkele maanden voor haar dood werd Gina Bernaer nog op een -volgens eigen zeggen- 'intimiderende wijze' in opdracht van de procureur-generaal over de zaak Schadwald ondervraagd. De ondervraging duurde drie uur lang. Na de dood van Gina was de interesse van Justitie voor de zaak Schadwald blijkbaar verdwenen.

Het is merkwaardig dat er gisteren en juist op het moment dat al het internetverkeer van de vzw Werkgroep Morkhoven werd geblokkeerd, een artikeltje over de genaamde Pascal Taveirne uit Brugge verscheen waarin beweerd werd dat deze 'niets met een pedofielennetwerk had te maken'.

Enkele weken geleden publiceerde de vzw Werkgroep Morkhoven en een paar buitenlandse kranten een reeks artikels over Pascal Taveirne.
Pascal Taveirne onderhield jarenlang contacten met andere pedofielen waaraan hij zijn videos met de verkrachting van zijn dochtertjes verkocht. Hij werd destijds tijdens de operatie Hamlet aangehouden maar justitie liet hem terug vrij zodat hij zijn praktijken kon verderzetten.

Het is nu afwachten wat de speciale diensten waarvan de mannen die Marcel anoniem belden ongetwijfeld deel uitmaken, de volgende dagen zullen ondernemen om de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te houden.
Het is ook afwachten hoeveel anonieme dreigtelefoons Marcel Vervloesem nog zal krijgen.

Alhoewel het kabinet van minister Dewael en tal van politici gisteren op de hoogte werden gebracht van de manier waarop de vzw Werkgroep Morkhoven door de speciale diensten wordt aangepakt, blijken de Internetproblemen van de Werkgroep Morkhoven nog altijd niet te zijn opgelost.

Leentje


In alle kranten staat te lezen dat Vervloesem niet aanwezig was op de uitspraak 'omdat hij met hartproblemen in het ziekenhuis werd opgenomen'. Nu weet ik echter uit goede bron te melden dat Vervloesem zich niet als een lafaard in het ziekenhuis liet opnemen (want zo wordt het voorgesteld). Hij onderging enkele dagen geleden namelijk zijn tweede kankeroperatie die zowat vijf uur duurde. Het is een wonder dat hij met zijn zware hartproblemen en zijn zware suikerziekte de operatie heeft overleefd. Het is echt een wonder dat hij nog leeft door in België te blijven !


Wat deed het Hof van Beroep te Antwerpen met de vele medische attesten waaruit blijkt dat Marcel tussen 2003 en 2005 in de fysieke onmogelijkheid verkeerde om iemand te verkrachten ? Gooide zij die tesamen met de andere bewijzen in de vuilbak ?


Bravo voor de pers en de justitie die de kinderpornozaak Zandvoort 10 jaar lang in de doofpot staken. Bravo voor de pers en justitie die Marcel en de Werkgroep Morkhoven 10 jaar lang voor pedofielen lieten doorgaan ! Bravo voor de pers en justitie die ook de zaak Victor V. in de doofpot steken ! Denken zij nu werkelijk dat de mensen in de straat en de slachtoffers van kindermisbruiken hun perverte spelletjes niet door hebben??


Heel het proces Vervloesem was natuurlijk bedoeld om de kinderpornozaken in de doofpot te steken.

Er was niet alleen de kinderpornozaak Zandvoort met de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers die nooit veroordeeld werden (waaronder een jeugdmagistraat waarnaar de Procureur des Konings van Turnhout 'onderzoek' beloofde te doen). Er is ook nog eens de zedenzaak rond het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. die voor het Hof van Beroep te Antwerpen de normaalste zaak van de wereld lijkt.

Als men een aangifte doet van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen, hoopt men toch dat er een reactie komt van de gerechtelijke autoriteiten! Waarom hoort men niets van die zaken ?

Ik vraag mij trouwens af wat de in de zaak Dutroux in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur Georges Zicot in de kinderpornozaak Zandvoort kwam te doen die volgens de Werkgroep morkhoven nooit werd onderzocht. Kreeg Zicot misschien de opdracht om de zaak met die jeugdmagistraat dicht te dekken ?

En, zo ja, van wie kreeg hij die opdracht dan ?

Men zegt dat justitie 'ten dienste van de burger' staat maar wie kan er nog in justitie geloven als er schijnprocessen worden gevoerd om de vele kindermisbruiken dicht te dekken ?

Ook de manier waarop de pers zich laat gebruiken om burgers door middel van mediacampagnes aan te klagen en te laten veroordelen, gaat mij veel te ver. Als het zo doorgaat evolueren we regelrecht naar een terreurstaat waarin activisten en politieke tegenstanders op een vakkundige manier uit de weg worden geruimd.


Justitie hoopt hem met die veroordeling voorgoed de mond te snoeren maar wat maakt het tenslotte nog uit.

Hij was immers al veroordeeld en had er al 10 jaar straf opzitten voor dat er een uitspraak kwam.

Jozef


Het gerecht heeft -daarin bijgestaan door de Vlaamse mediagroepen- de Werkgroep Morkhoven 10 jaar lang als een criminele organisatie afgeschilderd.

Met de veroordeling van Marcel Vervloesem hoopt zij de Werkgroep voorgoed het zwijgen te hebben opgelegd.

Helaas zijn er meer en meer mensen die beginnen te beseffen dat de onophoudelijke censuur, het pamflettenverbod en het spreekverbod tegenover de Werkgroep Morkhoven niet normaal was en dat hier sprake was van een echt repressiesysteem waarvan morgen ook andere actievoerders of burgers het slachtoffer kunnen worden...


Beste Marcel, een trieste uitspraak. Men heeft je geloofwaardigheid nu volledig geknakt en je monddood gemaakt. Je realisaties (Zandvoort, Temse, Portugal, ...) worden eens te meer zorgvuldig verzwegen. Je vroegere werkzaamheden voor gehandicapten en mensen/kinderen in instellingen eveneens. . Ondertussen mag een van de grootste pedofielen bijna dagelijks zijn zegje doen over de staathervorming. Het zij zo. Dank je voor alles. . Uit naam van mezelf (jouw IT-man uit Gent) en mijn 4 kinderen.

Papa Geno, Gent


- http://www.csj.be/nl/index.htm
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderen+isoleercellen+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+Temse+Madeira&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Sp.a+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Jan+Peeters+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=OCMW+Herentals+&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Operatie+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Pascal+Taveirne+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=operatie+Koala+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerken&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.romania-forexportonly.eu/index-Dateien/Page393.htm
- http://www.juliemelissa.be/spip/article.php3?id_article=57
- http://www.droitfondamental.eu/06-Ylena_lead_to_maddie-FR.htm

- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

- http://www.droitfondamental.eu/
- http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

10:47 Gepost door Jaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vervloesem |  Facebook |