05-06-07

Child Focus: Parlementaire vraag Daphne-project in Roemenië


Child Focus: Gebruik gelden Daphne-project in Roemenië

Childoscope.getmsgSCHRIFTELIJKE VRAAG E-2731/07
van Aldo Patriciello (PPE-DE) aan de Commissie

Betreft: Gebruik gelden Daphne-project in Roemenië

Child Focus heeft in 2001 met steun van de Commissie het jaarboek Childoscope opgezet waarin die NGO's vermeld staan die kinderen helpen die slachtoffer zijn van handel en seksuele uitbuiting. De Europese Unie wilde hiermee de organisaties in staat stellen aan geld te komen om centra op te richten die informatie kunnen bieden over verdwenen kinderen om deze makkelijker te kunnen terugvinden.

Het Daphne-programma valt onder Directoraat "Justitie en Interne Zaken" van de Commissie. Het heeft de Europese medewerkers van Child Focus gesubsidieerd om de plaatselijke NGO's te bundelen die actief zijn op dit terrein, de structuur ervan aan te scherpen alsook de operationele modellen zowel als de samenwerking met de plaatselijke autoriteiten en de media.

Deze taak is in Roemenië toevertrouwd aan Salvati Copiii (Save the Children - Roemenië) dat zich in november 2001 heeft ingeschreven bij Childoscope samen met vier andere Roemeense organisaties: International Foundations for Child en Family, Help and Relief for the Young, Feed the Children - Roemenië en Saint Dumitru, verpleeghuis voor jongeren.

Volgens onderzoek van de journalisten van het dagblad National Jurnalul waren deze organisaties er voornamelijk voor bedoeld om straatkinderen te helpen en te verzorgen, om weeskinderen onder te brengen bij Roemeense gezinnen, om geneesmiddelen, voedsel en kleren onder behoeftigen te verspreiden, o.a. de zigeuners. Dit zijn zware en essentiële taken waardoor de middelen ontbraken om ook nog eens het onderzoek naar de verdwenen en seksueel misbruikte kinderen te integreren.

Omdat de door de EU ter beschikking gestelde gelden zouden hebben moeten dienen voor activiteiten van onderzoek naar verdwenen kinderen, maar deze organisaties het geld hebben gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd waren, luidt de vraag of de Commissie ook niet van mening is dat er redenen zijn om in te grijpen zodat kan worden vastgesteld wie verantwoordelijk is voor deze oneigenlijke aanwending van gelden.

Vindt de Commissie ook niet dat zij ogenblikkelijk moet ingrijpen om controle te krijgen over de bestemming van Europese fondsen die bestemd zijn voor de onontbeerlijke civiele steun bij het onderzoek naar verdwenen en seksueel misbruikte kinderen?


http://www.droitfondamental.eu/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

13:55 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-06-07

J.D. Lejeune diende een klacht in tegen Marcel Vervloesem


J.D. Lejeune dient klacht in tegen Morkhoven-activist

lejeune Morkhoven-activist Marcel Vervloesem heeft er, dank zij J.D. Lejeune die ontslag neemt bij Child Focus, weer een klacht bijgekregen. Lejeune stapte met een hem door de Werkgroep Morkhoven toegezonden affiche naar de politie.

Op de affiche wordt nogmaals de houding van het Turnhoutse parket aangeklaagd dat al jaren nalaat om een grondig onderzoek te voeren en dat noch de 88.539 kinderen, noch de criminelen die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort voorkomen, heeft geidentificeerd (wat een echte schande is). Verder zijn er op de affiche enkele foto's van gefolterde kinderen geplaatst die afkomstig zijn van een Nederlands politierapport met foto's van de cd-roms Zandvoort.

Het parket van Turnhout dat de kritiek van de Werkgroep Morkhoven negeert en Justitieminister Onkelinx voor het lapje houdt, spreekt over 'foto's met een kinderpornografisch karakter' en zal de klacht van Lejeune ongetwijfeld gebruiken om Marcel Vervloesem op het proces van 14.9.2005 opnieuw als een 'pedofiel' af te schilderen.Op die manier hoopt zij de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen.

J.D. Lejeune maakte enkele dagen geleden nog deel uit van het directiecomité van Child Focus, het Europees centrum voor verdwenen en vermiste kinderen dat na de zaak-Dutroux werd opgericht. Child Focus dat zich graag een 'onafhankelijke vereniging' noemt maar constant samenwerkt met Justitie en politiediensten terwijl het grotendeels van staatssubsidies afhangt, vroeg zich nooit af waarom het parket van Turnhout eigenlijk geen degelijk onderzoek voert in de kinderpornozaak Zandvoort.

De Werkgroep Morkhoven verwacht echter niet dat Child Focus en consoorten, na het vertrek van Lejeune, nu plotseling aandacht zullen besteden aan de Zandvoort-zaak. In augustus 1998 werd RTBF-medewerkster Gina Bernaer die toen samen met RTBF-journalist José Dessart aan een speciale uitzending werkte rond de kinderpornozaak Zandvoort, door speurders van het Centraal Bureau voor Opsporingen immers urenlang en op een intimiderende manier ondervraagd na een 'anoniem telefoontje' bij Child Focus. Tijdens de ondervraging werd de vrouw ervan beticht 'meer af te weten' van de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald waarrond zij met de Werkgroep Morkhoven onderzoek voerde. Gina Bernaer beklaagde er zich over dat de ondervragers haar 'als een verdachte behandelden'. Kort na de ondervraging kwam zij om in een nachtelijk autoaccident. Zij was maandenlang het slachtoffer geweest van allerlei telefonische pesterijen en ontving verschillende doodsbedreigingen. De Werkgroep Morkhoven neemt aan dat zij vermoord werd.Dit voorval toont duidelijk aan dat er van Child Focus dat zogezegd ook rond kinderpornonetwerken werkt, niets te verwachten valt.

Gezien Child Focus de kinderpornozaak Zandvoort mede in de doofpot stopt, gaat de Werkgroep opnieuw contact opnemen met de Franstalige kinderrechtencommissaris Claude Lelièvre, waar Lejeune als propagandachef 'Kinderrechten' aan de slag mag gaan.Werkgroep Morkhoven schrijft naar Koningin Paola

Image Hosted by ImageShack.us

Antwerpen 3.11.2005

De Werkgroep Morkhoven neemt eerstdaags contact op met Koningin Paola. Hare Majesteit de Koningin is sinds eind maart 2002 Erevoorzitster van Child Focus.

Child Focus werd immers regelmatig maar tevergeefs door de Werkgroep Morkhoven geinformeerd inzake de tienduizenden kinderen en tientallen criminelen die op de cd-roms van het kinderpornowerk Zandvoort voorkomen maar echter nooit geidentificeerd (en in geval van de criminelen) nooit opgespoord werden.

Het parket van Turnhout dat al sinds 1998 zegt deze zaak te 'onderzoeken', start ook geen onderzoek naar de magistraat die een kind misbruikte. De foto van deze magistraat maakt tevens deel uit van het kinderpornomateriaal. Georges Zicot (de gerechtelijke inspecteur die in de zaak Dutroux van valsheid in geschrifte en oplichting werd verdacht maar die geheel werd witgewassen) beweerde in een brief aan het parket van Turnhout dat de magistraat in werkelijkheid een 'eigenaar van een bar te Charleroi' was maar deze informatie bleek niet correct te zijn. De Werkgroep Morkhoven wist te achterhalen dat het hier om een persoonlijke afrekening van Georges Zicot met deze man ging. Waarom Georges Zicot zich met zijn valse verklaring in het dossier van de kinderpornozaak Zandvoort (Turnhout) moest mengen, is niet duidelijk. Vermoedelijk kreeg hij opdracht om de magistraat te beschermen. Het is op zijn minst vreemd dat Georges Zicot die in Charleroi werkzaam is, zo goed op de hoogte was van het kinderpornodossier te Turnhout.

Het is niet normaal dat Child Focus, dat zich profileert als 'Europees Centrum voor Sexueel Misbruikte en Vermiste kinderen', deze zaken niet ernstig neemt.

De dagelijkse samenwerking met Justitie en Politie, maakt Child Focus natuurlijk min of meer afhankelijk van deze justitie- en politiediensten maar het gaat de verkeerde kant op als dergelijke samenwerking ten koste gaat van de eigen doelstellingen en van kinderen die blijvend misbruikt worden omdat men de daders niet wil oppakken.Leren bankieren met Child Focus

Image Hosted by ImageShack.us

Child Focus denkt aan de vergeten kinderen en vergeet daarbij ook zichzelf niet.

De vereniging kan rekenen op talrijke grote sponsors (Renault, Belgacom ...) en geld van zowel de Vlaamse als de federale regering.

Omdat Child Focus de kinderrechtenvertegenwoordiger op Europees gebied wil worden, onderhoudt zij goede contacten met de Europese Commissie die via het Daphne II programma de 'projecten' van Child Focus bekostigt.

Dank zij de publiciteitscampagnes die volgens moderne managementstechnieken worden georganiseerd, steekt ook de Belgische burger regelmatig zijn duitje in het zakje van Child Focus.

-------------

Child Focus

"Nos activités se déroulent tant au niveau local que régional et fédéral. En outre, nous voulons renforcer leur dimension européenne car notre ambition est de devenir une fondation européenne en Belgique. Tous les programmes accordent une attention particulière à la diversité culturelle et à la dimension européenne. Nos méthodes de travail sont variées: nous combinons la réflexion de fond, la mise sur pied de nos propres initiatives et l'aide financière en faveur de projets de tiers. Nous proposons un lieu de discussion entre spécialistes et citoyens issus d'horizons divers. Nous travaillons aussi bien à court qu'à long terme".


"Birthed through the mobilization of citizens in 1998, Child Focus has grown into ‘the European Center for Missing and Sexually Exploited Children’, based in Brussels. With its mission to help Europe speak with a single voice on the defense of children’s rights, Child Focusincreases the safety of the environment children grow up in. It currently coordinates operational centers in 15 nations, but will soon cover all of the European Union to solve transnational problems like parental abductions, disappearance of unaccompanied minors and online child pornography".


http://www.droitfondamental.eu/
http://www.childfocus.org
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Foto's: J.D. Lejeune - Prinses de Croÿ, Marcel Vervloesem en Eddy De Cat (Werkgroep Morkhoven) - Kristine Kloeck, directrice van Child Focus

15:44 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

European Union: the 200.000 Euro study


Childoscope.getmsgThe 200.000-euro truncated information where intended to the Council of Europe...

In November 2001, Childfocus and its "European Centre for the Missing Children and Sexually Exploited", with the help of EEC funding, published the "Childoscope directory". It aimed at giving an overall picture on the fellow-member organisations in Europe, on the basis of information given by them in an "identification form".

Fifteen Belgian, Hungarian, Rumanian and English organisations, would have answered, making the same syntax and grammar mistake: - "We have contact with the parents by telephone, Meeting", though the identification form does not suggest any these answers.

The Daphne program which financed the copy/paste, will grant its author an extra 200.000-euro, to make a study requested by the Council of Europe, asking the Commission to have a study drawn up on the actual extent of the phenomenon of missing or sexually exploited children; the existence, role and structure of the civil society organisations in the Member States actively supporting their search and the legal issues arising from the involvement of such organisations. (ref: Resolution 2001/C 283/01 on the contribution of civil society in finding missing or sexually exploited children and Childfocus website: http://www.childfocus.be/fr/activities_3.php)

Since, Childoscope became a computerized form with check boxes, of which Childfocus has management and decides in all discretion, of which organisation can appear in it.

The information given to the Council of Europe remains truncated or false.

Four Rumanian organisations had been inscribed without their knowledge, though they did not meet the framework of the study. Childfocus has treated of "tabloid" the most famous of the Rumanian initiatives for the research of missing children, which seems justify that the Council of Europe be kept unaware of its existence.

Although Italy counts at least fifty civil organisations concerned by the study, the Council of Europe has only been advised of twelve of them, the most famous having been eliminated: Meter, directed by Father Fortunato di Noto, a national hero of the fight against the paedophilia in Italy.

Childfocus also assumed to have the right of hiding to the Council of Europe the organisations taking care of the most sensitive files in Belgium: the Zandvoort and Nihoul/Nigeria cases.

The email dated April 4, 2007 from Childfocus to the organisation "Troviamo i bambini", shows that the NGO spreads the rumour according to which, the association Werkgroep Morkhoven, who has exposed the Zandvoort case, would invent "assumed conspiracies and networks of paedophiles", whereas an Interpol report shows it counts 90.081 victims. In the same manner, the Foundation Princess of Croÿ, who has exposed the Nihoul/Nigeria case, would just spread a "systematic collection of rumours and assumed scandals", whereas it brings as proof medical certificates showing the traces of tortures on six of their victims.

Considering the gravity of the question, the light manner with which it has been treated, and the capital issue for the Council of Europe of being in a position to base its decisions on exact information, is not it a must that it gets a serious report on the questions asked in 2001, added of a studies:

— On the facts constitutive of crime against humanity in the Zandvoort case and the measures to take on a European level to dismantle the network;

— On the existence of gap in the law within the countries of the Union, witch favours the sexual exploitation of children, of which:
-The possibility to condemn the member of an organisation for "possession of child pornography", for the period during which he has seized the evidence from a paedophile criminal and given them to justice (REF: Vervloesem case in the Zandvoort file)
-The possibility for magazines aiming at young people to publish the names and addresses of minors of age, exposing them to paedophile criminals ("7 Extra" case)

— On the existence of structures in each Member States, allowing all citizens to forward child pornography to the local authorities, without incurring the risk of legal proceedings;

— On the existence, the role and the structure of the organisations resulting from the civil society within the Member States working actively and officially at the protection of paedophiles criminals, along with the arrangements for their involvement and cooperation with other organisations;

— The reality and the extent of corruption from civil servants within the Member States in cases related the sexual exploitation of children;

— On the existence of trusts of organisations that show an aim of child protection, who wilfully diffuses false information, with aim at harming other organisations, or bringing discredit on the testimonies of victims.

http://www.droitfondamental.eu/

13:17 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-05-07

Pedocriminalità: video


717.WWW000000625_22191_1

----- Original Message -----
From:
Subject: Pedocriminalità: video
Ricevo da Prometeo ed inoltro.

-------------

Cari amici,

Vi abbiamo creato, con preghiera di diffusione, un elenco di video da vedere. Sull'onda di quello della BBC che sta facendo tanto scalpore...


SPECIALE VIDEO

Da non perdere. I principali link a video di assoluto interesse:

1) Rai Trenta Ore per la Vita - edizione 2006: intervento di Massimiliano Frassi e di un genitore di Brescia sui casi di abuso nelle scuole materne:
http://www.trentaore.org/index.php?pageID=125
(nota: una volta entrati quando appare la scritta IL MEGLIO DI.fatela scorrere finché trovate insorti interventi)

2) Lo speciale di LIVE a cui abbiamo collaborato sui casi di abuso delle materne. Da non perdere:
http://www.studioaperto.mediaset.it/schede/scheda_592.shtml

3) Ancora LIVE, col primo speciale realizzato in Italia sul tema Chiesa e Pedofilia. Parlano, tra gli altri, i bimbi abusati da Don Dessì:
http://www.studioaperto.mediaset.it/schede/scheda_585.shtml

4) Video Shock dalla Romania. Cosa accade ancora oggi, 2007, dentro a certi orfanotrofi. Att.ne le immagini sono molto forti:
http://www.itv.com/news/romania.html

5) Il video più chiacchierato del momento. Lo speciale della BBC:
http://video.google.it/videoplay?docid=-19532223246900378...

6) Il sito ufficiale del film Deliver us from evil (Liberaci dal male), acquistabile anche in dvd in lingua inglese:
http://www.deliverusfromevilthemovie.com


http://www.associazioneprometeo.org
http://www.blogantipedofilia.splinder.com

00:20 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-05-07

'Un Cri pour les enfants disparus poussé à Bruxelles'


'Un Cri pour les enfants disparus poussé à Bruxelles'

Balonnen Child FocusEnviron 300 personnes, selon les chiffres de la police, ont poussé vendredi à 17h15 un cri collectif devant la gare Centrale à Bruxelles, à l'occasion de la Journée internationale des enfants disparus. Quelque 3.000 ballons de Child Focus ont été lâchés sur place. Une photographie aérienne, prise par l'hélicoptère de la police fédérale, a immortalisé l'événement. Les personnes pouvaient s'entraîner à crier dans une cabine placée face à à la gare Centrale vendredi depuis 10h00 du matin. (NLE)

La Dernière Heure, (25/05/2007 18:12)
© BELGA - BRUXELLES 25/05 (BELGA)


CHAMBRE - 3E SESSION DE LA 51E LEGISLATURE 2004

Question de Mme Zoé Genot à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur "le suiviapporté au dépôt en justice de CD-Roms de pornographie enfantine" (n° 7387)

--------

Zoé Genot (ECOLO): Monsieur le président, il s'agit d'un dossier relativement ancien puisqu'en 2001, à l'occasion d'enquêtes dans des affaires de pédopornographie, 21 cd-rom auraient été remis au procureur Bourlet et transmis par la suite à la justice de Turnhout.

Ils contiennent des dizaines de milliers d'images de pédopornographie de divers types, des photos d'enfants et d'adultes. Certains s'inquiètent du traitement de ces cd-rom et veulent être sûrs que ces images ont été traitées, communiquées aux organismes internationaux se chargeant de les rassembler - par exemple la base de données d'Interpol, à Lyon - pour permettre de recroiser des données, voir si de nouveaux enfants pouvaient être identifiés ou s'il s'agissait de vieilles photos, entre autres choses. Ces échanges d'informations sont très importants.

À l'occasion d'une question écrite que je vous ai adressée précédemment, vous me disiez que ce dossier allait être examiné par le parquet de Turnhout et que l'affaire serait traitée lors de l'audience du 10 mars 2004. Lors de cette fameuse audience, il semblerait que le procureur ait dit qu'il n'avait pas été du tout question de traiter ces cd-rom. C'est la raison pour laquelle j'aimerais insister: où sont ces cd-rom, qu'en a-t-on fait et que reste-t-il à faire?

--------

Laurette Onkelinx, ministre: Monsieur le président, chère collègue, j'ai demandé des explications sur ce dossier au procureur du Roi de Turnhout. Il confirme que le dossier répressif concernant les cd-rom a bien été traité par son parquet et que des poursuites pénales ont été engagées contre l'inculpé. Cette affaire est toujoursen cours devant le tribunal correctionnel de Turnhout.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Il s'agit de l'affaire de l'association Morkhoven. Le seul procès en cours à l'heure actuelle est le procès contre Marcel Vervloesem, c'est-à-dire la personne qui a donné les cd-rom. Outre cette instruction qui décidera si cette personne est coupable ou non, j'espère qu'il y aura un véritable traitement de ces cd: il faut examiner chacune des images, identifier les adultes repris dessus et communiquer ces données à Interpol.

Le fait que l'on n'arrive pas à obtenir de réponse sur le traitement de ces données, alors qu'elles sont disponibles depuis 2001, n'est pas de nature à rassurer les personnes qui sont particulièrement sensibles à ces questions. Au contraire, c'est de nature à les inquiéter et à nourrir leur imagination de fantasmes divers. J'espère donc qu'il sera possible d'obtenir une réponse plus précise dans un avenir proche.

Laurette Onkelinx, ministre: Vous savez que, pour les dossiers individuels, nous ne pouvons pas donner de réponse précise.

Zoé Genot (ECOLO): Je n'ai posé aucune question sur des dossiers individuels. J'ai posé une question concernant 20 cd-rom, qui sont dans les mains de la justice depuis 2001.

--------

Laurette Onkelinx, ministre: C'est bien ce que je dis: c'est un dossier précis.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Comment ces cd-rom ont-ils été traités? Les données, les images ont-elles été communiquées à Interpol? Y a-t-il eu un croisement des données entre les différentes justices. Je ne vois absolument pas en quoi mes questions affecteraient l'examen d'un dossier individuel.

L'incident est clos.

01:38 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jeune fille disparu


AminaGullie.art_44029Mardi, une jeune fille disant s'appeler Amina Gullie a disparu

Sint-Niklaas La jeune fille, âgée probablement de 16 ans, a disparu du centre pour réfugiés de Sint- Niklaas. La police n'a aucune certitude quant à son identité. Elle serait d'origine belgo-pakistanaise.

Depuis ce moment, elle n'a plus donné aucun signe de vie.
Description: (Photo) : Amina mesure 1m55, a les cheveux bruns foncés, voire noirs, avec des mèches brunes et colorées en rouge. Elle a les yeux bruns et une peau presque blanche. Amina s'exprime très bien en neerlandais.

Si vous avez vu cette personne, connaissez sa véritable identité ou si vous connaissez le lieu où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs au n° gratuit:

0800/91 119 ou 110 de CHILD FOCUS
Vous pouvez apporter votre témoignanges sur avisderecherche@police.be Vous pouvez consulter cet avis de recherche sur sous la rubrique "disparitions"
Police Fédérale Service TV
Tel 02/642.66.62

La Dernière Heure, (25/05/2007)

01:27 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-05-07

Politie verspreidt robotfoto in moordzaak Annick


lob230507-3BRUSSEL - In het kader van de moord op de 18-jarige Annick Van Uytsel uit Diest verspreidt de politie op verzoek van het parket van Leuven de robotfot van een man van ongeveer 65 jaar oud met kort wit haar. De speurders zijn ook nog op zoek naar een jonge vrouw die mogelijk interessante informatie heeft.
De man is struis gebouwd en komt vermoedelijk uit de streek. Hij deed in het weekend van de verdwijning van Annick navraag naar de familie Van Uytsel. Hij reed met een voertuig van lichtgrijze kleur en bevond zich in de omgeving van haar woning.

De speurders zoeken ook naar een jonge vrouw die in de ochtend van zaterdag 28 april, omstreeks 4u30, alleen fietste op Schoonaerde in de richting van Diest.

Ze reed aan de linkerkant van de weg. Het parket vraagt dat deze jonge vrouw contact opneemt met de speurders.

De circa 65-jarige wordt volgens woordvoerder Patrick Vits van het parket van Leuven momenteel enkel gezocht als getuige. ‘We hebben twee vage tips binnengekregen over deze persoon die relevant kunnen zijn voor het onderzoek en willen de man daarom contacteren voor verduidelijkingen.’

Het meisje dat als getuige wordt gezocht, werd door een getuige opgemerkt langs de route van Schaffen naar Kaggevinne, de route die ook Annick Van Uytsel volgde tijdens de nacht waarin ze verdween. ‘We proberen de hele nacht te reconstrueren. Opmerkelijk is dat het meisje dat opgemerkt werd aan de verkeerde kant van de rijweg reed. We vragen haar zich te melden om te kunnen uitsluiten dat het om Annick ging’, aldus Vits.

De zoekacties die het Leuvense parket woensdag liet uitvoeren in het Albertkanaal in Lummen en in een gebied in Halen in de omgeving van de zendmast waar het laatste signaal van haar gsm-toestel werd opgevangen, leverden niets op en zijn voorlopig afgesloten. ‘Nu volgt een zoektocht in de Demer in Diest ter hoogte van de Saspoort’, aldus nog Vits. Herkent u de man van de robotfoto of heeft u nuttige informatie met betrekking tot de fiets van Annick van het merk ITEK type Sao Paulo, haar tas, haar okergele vestje of haar zilver-zwarte gsm van het merk NOKIA 6020, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 91.119 of een politiepost naar keuze.

Tips zijn ook welkom via opsporingen@politie.be

De Standaard 24 mei 2007 | Bron: belga

09:52 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

23-05-07

Federale ombudsman: Klacht Minister Onkelinx 'onontvankelijk'

 

Klacht bij de federale ombudsman

Image Hosted by ImageShack.usVroeger kon men bij de federale ombudsman terecht als een minister of zijn administratie naliet om binnen de voorgeschreven termijn van 2 of 3 maanden te antwoorden op iemands brief maar die periode is definitief voorbij.
Een minister of administratie hoeft vandaag niet alleen niet meer te antwoorden binnen een bepaalde termijn maar hoeft zelfs niet meer te antwoorden, ook al gaat het om een dossier dat onder de politieke bevoegdheid van de betreffende minister en zijn administratie valt.
'Administratieve veréénvoudiging' noemen ze dat.

Minister Onkelinx (Parti Socialiste) zal dus ook de aangetekende brief met rode antwoordkaart van de Werkgroep Morkhoven in verband met de aanslagen op actievoerder Marcel Vervloesem en de dossiers waarin zij als minister ernstig in gebreke is gebleven, niet beäntwoorden. Brieven beäntwoorden ligt deze minister die graag veel politieke show verkoopt, trouwens niet.
Toch is een aangetekend schrijven naar Onkelinx geen weggesmeten geld want het bewijst nogmaals dat zij als minister van bepaalde feiten op de hoogte werd gesteld maar naliet om haar politieke verantwoordelijkheid terzake op te nemen.

Merk op hoe de medewerkster van de Federale ombudsdienst draait en keert en hoe zij de 'onafhankelijkheid en onpartijdigheid' van de minister aanwendt om de ingediende klacht 'onontvankelijk' te kunnen verklaren. Zij maakt zelfs het verwijt dat men via de Federale Ombudsdienst de minister 'wil dwingen om druk uit te oefenen op het gerecht' terwijl de klacht ondermeer gaat over het feit dat de minister geen parlementaire vragen en brieven in verband met de 88.000 slachtoffers en de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort wenst te beäntwoorden.

Wanneer organiseert de Federale Ombudsdienst eens een opendeurdag waarop er in samenwerking met Child Focus een paar duizend ballonnen in de lucht worden gelaten die vanuit een helicopter van de federale politie worden gefilmd ? Dat zou tenminste nog wat indruk maken !

----------

De heer Jan Boeykens
p/a Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Brussel 11 april 2007

Betreft: Uw bericht van 29 maart 2007 over het uitblijven van een antwoord van de minister van justitie - Ontontvankelijkheid

Geachte Heer,

Uw mail met een klacht over de minister van justitie wegens het uitblijven van een antwoord op diverse door u gemaakte opmerkingen heb ik goed ontvangen.

De Federale ombudsman is bevoegd voor het onderzoek van klachten over de werking van federale administraties en dat op voorwaarde dat verzoeker zelf eerst stappen heeft ondernomen en dat de betrokken administratie niet over een eigen ombudsdienst beschikt.De Federale ombudsman kan niet tussenkomen bij een minister teneinde aan te dringen op een uitvoeriger en/of anders luidend antwoord van deze minister op een lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers gestelde vraag. Hij kan evenmin tussenkomen teneinde de minister van justitie aan te sporen om druk uit te oefenen op het parket in een concreet dossier. Dergelijk optreden zou immers zijn onafhankelijkheid en zijn onpartijdigheid in het gedrang brengen.

Ik ben dan ook verplicht om deze klacht onontvankelijk te verklaren en dit klachtendossier af te sluiten.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Federale ombudsman

Valentine Vanlangendonck
Auditeur
De federale ombudsman
Hertogstraat 43
1000 Brussel


De: Jan Boeykens
Date: 29 mars 2007
À: email@federaalombudsman.be
Objet: Klacht Minister Onkelinx

Brussel, 28.3.2007

Guido SCHUERMANS
federaal ombudsman
Hertogstraat 43 - 1000 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: klacht Minister Onkelinx

Ik wens bij deze een klacht in te dienen tegen de handelswijze van Justitieminister Onkelinx.

De minister wenst namelijk niet te antwoorden op de vragen die ik haar stel.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
issakaba@skynet.be of werkgroep_morkhoven@hotmail.com

PS. In bijlage zend ik u de afschriften van mijn brieven dd. 13.4.2005 en 14.3.2007 die ik aan minister Onkelinx richtte.


Antwerpen, 13 april 2005

AANGETEKEND

Aan Minister van Justitie Mevrouw Laurette Onkelinx
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Aan de Heer Procureur Des Konings
Parket Gerecht Turnhout
Kasteelplein 1
2300 Turnhout

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld "Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno".

Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het 'een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen'.

Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto's van een cd-rom te zien is géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: "Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten".

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens beloofde 'onderzoek' niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5 - bus 14
2000 Antwerpen
Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Brief bleef onbeäntwoord


De: Jan Boeykens
Date: 14 mars 2007
À: info@laurette-onkelinx.be
Objet: zedelijk gedrag

Brussel, 13.3.2007

Justitieminister Onkelinx

Excellentie,

Betreft: attest zedelijk gedrag

In de Gazet van Antwerpen van 23.2.2007 stond te lezen dat U een wetsontwerp klaar hebt dat moet vermijden dat mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan zedenfeiten met minderjarigen nog met kinderen kunnen werken zonder dat hun verleden bekend is. Het ontwerp voorziet in een wettelijke basis om de politie bijkomend onderzoek te laten uitvoeren naar al wie in zedendossiers vernoemd wordt.

Dat is een goed initiatief alhoewel Uw wetsvoorstel toch met de nodige voorzichtigheid moet bekeken worden.

Anderzijds wacht ik nog altijd op Uw antwoord inzake de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoë Genot die U vroeg in hoeverre het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort gevorderd is. U deelde Mevrouw Genot mede dat de kinderpornozaak Zandvoort een 'individueel dossier' betrof terwijl het volgens een rapport van de federale politie om 88.000 daadwerkelijke slachtoffers gaat.

Zoals U reeds weet, werd geen enkel slachtoffer dat op dit kinderpornomateriaal voorkomt door het gerecht van Turnhout geidentificeerd. De talrijke kindermisbruikers en de kinderpornoproducenten in deze zaak werden nooit opgespoord en vervolgd.
Men zou bijna zelfs kunnen stellen dat zij dank zij Uw stilzwijgen en de laksheid van de gerechtelijke overheid, gewoon kunnen doorgaan met slachtoffers te maken.

Verder is er nog het dossier inzake het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die gedurende de voorbije jaren als OCMW-bestuurslid medeverantwoordelijk was voor Jeugdzaken.

Zoals U reeds weet, bestaan er over deze man een 30-tal processen-verbaals over zedenfeiten met minderjarigen die nooit werden onderzocht en -zoals U weet- overhandigde ik op 23.10.2006 een copie van deze processen-verbaals aan de Antwerpse Procureur-generaal Christine Dekkers.

Bij mijn weten, wordt er echter geen gerechtelijk onderzoek gevoerd in deze zaak en sinds 2.1.2007 maakt Victor V. die intussen tot gemeenteraadslid werd verkozen, deel uit van de Herentalse politieraad.

In afwachting van Uw antwoord en in de hoop dat U met de PS een aantal deontologische regels voor politici opstelt, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
issakaba@skynet.be
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Deze brief bleef onbeäntwoord en Onkelinx sprak haar bezorgdheid uit over één of andere verdwijning die niks met deze zaak had te maken: http://www.youtube.com/watch?v=uCaL1oCDrxs

21:32 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

20-05-07

Babies for masturbation


'Babies for masturbation'

Microsoft.pict_100473Omdat het bestaan van kinderpornonetwerken door de Belgische overheid en Justitie altijd werd ontkend en er nooit onderzoek werd gevoerd naar de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort die de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem in opdracht van de Werkgroep Morkhoven aan Justitie overhandigde, publiceerde de Werkgroep morkhoven in 2003 een lijst van babies en kinderen die voor prostitutiedoeleinden verkocht werden.

Daar kwam toen geen reactie op.

Op 16 mei 2007 sloot Belgacom de Internetverbinding van de Werkgroep Morkhoven die op dat ogenblik een Internetactie rond het Woonbeleid in het Brusselse en het kinderpornonetwerk Zandvoort voerde, plotseling af.
Een dag later stuurde Microsoft een mailtje naar de managers van de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven waarin stond dat men 24 uren de tijd had om het voornoemde berichtje uit 2003 te verwijderen, zoniet zou de MSN-groep (zoals dat enkele maanden voordien zonder enige waarschuwing met de MSN-nieuwsgroep van Prinses de Croÿ gebeurde) gesloten worden.
Gezien de Internetverbinding van de Werkgroep Morkhoven op dat ogenblik was afgesloten en de Werkgroep haar mailtjes niet regelmatig bekeek, had de Werkgroep Morkhoven -normaal gezien- niet tijdig kunnen reageren op dit verzoek van Microsoft.
Jan Boeykens las het emailberichtje van Microsoft gelukkig bij toeval tijdens zijn bezoek aan een Internetcafé en wist op die manier de sluiting van de Morkhoven-MSN-groep te voorkomen...

Was het soms de bedoeling om de kritiek van de Werkgroep Morkhoven op de doofpotpolitiek van Justitieminister Onkelinx en de Vlaamse socialisten aangaande de kinderpornozaak Zandvoort, nog voor de verkiezingen van 10 juni 2007 van het Internet te verwijderen ?


Van: MSN Groups Customer Support

Verzonden: woensdag 16 mei 2007 20:58:11
Aan: issakaba@kindergarten.be
Cc: werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Onderwerp: SRX1035567586ID - MSN Groups Warning - Action Required (WerkgroepMorkhoven)

Hello Managers,

We have been informed of a Code of Conduct violation within your WerkgroepMorkhoven group, located at http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven. You have 24 hours to remove the inappropriate materials posted at the following link:

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/masturbationofbabies.msnw

If you remove the said materials, your group will be again in compliance of the MSN Code of Conduct, and will remain open for your access. Otherwise, we will be forced to close down your group. We hope you could bring it into compliance as soon as possible.

Sincerely,

Paul John
MSN Groups Customer Support

---------------------------------

--- Original Message ---
From : "werkgroep morkhoven"
Sent : Thursday, May 17, 2007 5:55:58 PM UTC
To : "msngroups_abuse@css.one.microsoft.com"
Subject : RE: SRX1035567586ID - MSN Groups Warning - Action Required (WerkgroepMorkhoven)

Dear Sir,

We will remove the article.

At the other hand, we have some serious questions about Microsoft's censoring-politic (not only in China but also in the European countries).

The article was published in 2003 and was just a complaint against belgian justice that is doing nothing against this kind of organised child abuse.

Can Microsoft not sustain the fight of pedophile networks ?

Jan Boeykens
President Werkgroep Morkhoven

---------------------------------

Van: MSN Groups Customer Support

Verzonden: vrijdag 18 mei 2007 1:24:53
Aan: "werkgroep morkhoven"
RE: SRX1035567586ID - MSN Groups Warning - Action Required (WerkgroepMorkhoven)

Hello Jan,

Thank you for writing to MSN Groups.

We apologize for the inconvenience you have experienced.

We have forwarded this mail to our product team for further evaluation.

Thank you for using MSN Groups.

Sincerely,

Paul John
MSN Groups Customer Support

20:20 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-05-07

13-jarige Laura uit Brussel is vermist


Nog geen affiches voor vermiste Laura

Laura8.5.07.070508_verdwijning 001_0001

Sint-Agatha-Berchem - De 13-jarige Laura Wautier uit Sint-Agatha-Berchem is sinds vorige donderdag vermist. Het gerecht denkt dat ze thuis is weggelopen en wacht zeker tot woensdag om affiches te verspreiden van het verdwenen meisje. De familie van Laura begrijpt niet waarom.

Om 8 uur 's avons werd Laura nog gezien bij een vriendin. Maar sindsdien is ze spoorloos. "Het enige dat ik vraag, is dat ze ons belt om ons gerust te stellen," zegt de moeder van Laura. "Ik ben radeloos."

Het parket denkt dat Laura van huis is weggelopen. Toch begrijpt de familie niet waarom er nog geen foto's zijn verspreid.

"Ze willen liefst zo lang mogelijk wachten. Maar wachten we op? Een kind van 13 jaar loopt alleen op straat rond. Ze kent de stad niet genoeg om bij mensen te blijven slapen," zegt de wanhopige moeder.

© tvbrussel Brussel Nieuws, dinsdag 8 mei 2007

19:05 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Waarom is de Parti Socialiste bang van de pedonetwerken ?


De Parti Socialiste steekt kinderpornonetwerken in de doofpot

fk240906b

De Werkgroep Morkhoven blijft de Belgische politici zonder schijnheiligheid de vraag stellen waarom er nooit werk werd gemaakt van de identificatie van de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort die Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in 1998 op vraag van de Werkgroep aan het parket van Turnhout overhandigde.

Ook met de gegevens die de Werkgroep Morkhoven in 2001 aan procureur Bourlet liet overmaken, werd er niets gedaan gezien Bourlet verplicht werd om het materiaal aan Turnhout over te maken die het enkel aanwendde om Marcel Vervloesem gedurende bijna 9 jaar lang als een pedofiel en een bezitter van kinderporno af te schilderen. Door middel van psychiatrische onderzoeken en publicaties in Het Nieuwsblad waarin Marcel Vervloesem een 'geestesgestoorde' werd genoemd, werd daarenboven al het mogelijke gedaan om de Werkgroep Morkhoven ongeloofwaardig te maken.

De Werkgroep Morkhoven en Ecolo-senator Zoé Genot vroegen Justiteminister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) herhaaldelijk hoe het nu eigenlijk stond met het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort en waarom ook de misbruikers en kinderpornoproducenten in deze zaak nooit werden opgespoord.
Onkelinx antwoordde echter niet op de vragen van de Werkgroep en bleef in haar antwoord op de parlementaire vraag van senator Zoé Genot slechts vakkundig rond de pot draaien.
Alhoewel de zaak Dutroux en heel wat kindermoorden en verdwijningen, juist in de omgeving van Luik plaats hebben gevonden alwaar de Parti Socialiste (PS) en Laurette Onkelinx de absolute macht hebben, ligt de PS immers niet wakker van het feit dat de kindermisbruikers nog vrij rond lopen.

Dat zal na de eerstkomende verkiezingen trouwens niet direct veranderen. PS-partijvoorzitter Philippe Moureaux zei tijdens de 1 mei-viering in la 'Maison du Peuple' in Sint-Gillis immers dat de PS vooral op Justitieminister Laurette Onkelinx rekent die lijsttrekker van de PS-kamerlijst voor Brussel-Halle-Vilvoorde is. De PS die de franstaligen voortdurend tegenover de nederlandstaligen uitspeelt, is intussen reeds verzekerd van een verkiezingsoverwinning waardoor Onkelinx opnieuw minister van Justitie wordt.

De Werkgroep Morkhoven verwacht dus ook in de toekomst geen onderzoek naar de kinderen, kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort en is ervan overtuigd dat de zaak door de volgende regering verder in de doofpot zal gestopt worden.

De Parti Socialiste die ook verantwoordelijk is voor het woonbeleid in Brussel, laat het huis waarin de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven thans gevestigd is, doelbewust verkrotten en probeert de Werkgroep Morkhoven nu op die manier het zwijgen op te leggen. Vroeg of laat zal helaas blijken dat een kinderontvoerder of kindermoordenaar, één van de tientallen nimmer opgespoorde kindermisbruikers is die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort staan.


Kamer -3e Zitting van de 51ste zittingsperiode 2004 - 14/06/2005

Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, Mevrouw Laurette Onkelinx (Parti Socialiste), over "het gevolg dat aan de neerlegging van CD-roms met kinderporno bij de rechtbank werd gegeven" (nr. 7387)

------

- Zoé Genot (ECOLO): Mijn vraag heeft betrekking op een vrij oud dossier: in 2001 werden, naar aanleiding van een aantal onderzoeken naar kinderporno, eenentwintig cd-roms met tienduizenden beelden aan procureur Bourlet bezorgd en aan het gerecht van Turnhout overgezonden. Een aantal mensen maakt zich zorgen over de behandeling van die cd-roms en wil er zeker van zijn dat daar wel degelijk iets mee werd aangevangen en dat ze aan de bevoegde internationale organisaties, zoals Interpol, werden bezorgd.
Dat soort informatie-uitwisseling is immers van het hoogste belang. U zei dat dat dossier door het Turnhoutse parket zou worden onderzocht en dat de zaak op de zitting van 10 maart 2004 zou worden behandeld. Tijdens die zitting zou de procureur naar verluidt hebben gezegd dat daar geen sprake van was.
Vandaar mijn vragen: waar bevinden zich de cd-roms, wat is ermee gebeurd en welke onderzoeksdaden moeten nog worden gesteld?

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik heb de procureur des Konings van Turnhout om uitleg verzocht. Hij bevestigt dat het dossier betreffende de cd-roms wel degelijk door zijn parket werd behandeld en dat strafrechtelijke vervolging werd ingesteld. Deze zaak is nog steeds hangende voor de correctionele rechtbank van Turnhout.

- Zoé Genot (ECOLO): Het gaat om de zaak van de vzw Morkhoven. Er loopt enkel een proces tegen Marcel Vervloesem, die destijds de cd-roms bezorgde.
Ik hoop dat die ook echt zullen worden behandeld: dat het beeldmateriaal wordt onderzocht, dat de identiteit van de volwassenen die erop te zien zijn wordt nagegaan en dat die gegevens aan Interpol worden doorgespeeld.
De minister antwoordt niet op mijn vraag betreffende de behandeling van die gegevens, die al sinds 2001 beschikbaar zijn. Dat is zeker niet van aard om de mensen die deze kwesties met bijzondere aandacht volgen, gerust te stellen. Ik hoop in de toekomst een preciezer antwoord te krijgen.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik kan geen details verstrekken over individuele dossiers.

- Zoé Genot (ECOLO): Mijn vragen gingen niet over een individueel dossier, maar over de cd-roms, die al in handen van het gerecht zijn sinds 2001.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Het gaat wel degelijk om een bepaald dossier.

- Zoé Genot (ECOLO): Hoe werden die cd-roms behandeld? Werden de gegevens aan Interpol meegedeeld? Werden de gegevens van de verschillende rechtbanken vergeleken? Ik zie niet in hoe mijn vragen het onderzoek van een individueel dossier zouden kunnen beïnvloeden.

------

Het incident is gesloten.

15:20 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

07-05-07

Mars voor Annick


Mars voor Annick

KaartMars8.5.07.avbMarsnew

Dinsdag 8 mei wordt er een mars georganiseerd ter nagedachtenis van Annick Van Uytsel. Omstreeks 19uur wordt er vertrokken aan de Gildenzaal in Schaffen om tegen 20u30 in het centrum van Diest aan te komen.


19u: Gildenzaal Schaffen
Pastorijstraat
Vroentestraat
Kleinbaan
Zelemseweg
Fietsbrug over spoorweg
Leopoldvest
Schaffensestraat
Koning Albertstraat
20u30: Grote Markt Diest

De Standaard, maandag 7 mei 2007

20:59 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-05-07

Stacy et Nathalie: l'instruction est close


FBI10MOEDER.MMLa Dernière Heure (04/05/2007 18:37)

L'instruction sur l'assassinat des petites Stacy et Nathalie, et le viol de cette dernière, en juin 2006, a été clôturée vendredi. La juge d'instruction Pascale Goossens a entendu pour la dernière fois Abdallah Ait Oud vendredi, inculpé de l'enlèvement, la séquestration et l'assassinat de Stacy et Nathalie, ainsi que du viol de la seconde. En mars dernier, la chambre des mises en accusation de Liège avait levé un des deux mandats d'arrêt délivrés à son encontre pour une question de procédure. Ait Oud a continué de nier les faits qui lui sont reprochés. Il n'a pas demandé de devoirs d'enquête complémentaires, mais a exprimé le désir de rencontrer son avocat, Me Olivier Martins. Il devait ensuite être reconduit à la prison de Lantin. Au cours de l'instruction, il a été entendu une vingtaine de fois par les enquêteurs de la police judiciaire fédérale, et à trois reprises par le magistrat instructeur. Son procès pourrait encore avoir lieu en 2007, vraisemblablement en fin d'année. (GFR)

© BELGALIÈGE 04/05

15:22 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-05-07

Annick Van Uytsel


Annick Van Uytsel is vermoord weergevonden

FietsAnnick.avb030507-4Annick Van Uytsel is vermoord weergevonden en zoals iedere burger en politicus hoopt de Werkgroep Morkhoven dat de moordenaar zo snel mogelijk zal gevonden en veroordeeld worden.

Toch blijft de Werkgroep Morkhoven de Belgische politici ook zonder schijnheiligheid de vraag stellen waarom er nooit werk werd gemaakt van de identificatie van de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort die Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in 1998 op vraag van de Werkgroep aan het parket van Turnhout overhandigde.

Ook met de gegevens die de Werkgroep Morkhoven in 2001 aan procureur Bourlet liet overmaken, werd er niets gedaan gezien Bourlet verplicht werd om het materiaal aan Turnhout over te maken die het enkel gebruikte om Marcel Vervloesem gedurende bijna 9 jaar lang als een pedofiel en een bezitter van kinderporno af te schilderen.

Hoe gaan Child Focus, Justitieminister Onkelinx en de Belgische politici die allen op de hoogte waren van deze feiten, reageren indien vandaag of morgen moest blijken dat een ontvoerder of moordenaar, toevallig één van de tientallen onopgespoorde kindermisbruikers is die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk voorkomen ?

Het wordt dan ook hoogtijd dat Premier Verhofstadt en Justitieminister Onkelinx hun politieke verantwoordelijkheid terzake opnemen.


Kamer -3e Zitting van de 51ste zittingsperiode 2004 - 14/06/2005

Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, Mevrouw Laurette Onkelinx (Parti Socialiste), over "het gevolg dat aan de neerlegging van CD-roms met kinderporno bij de rechtbank werd gegeven" (nr. 7387)

------

- Zoé Genot (ECOLO): Mijn vraag heeft betrekking op een vrij oud dossier: in 2001 werden, naar aanleiding van een aantal onderzoeken naar kinderporno, eenentwintig cd-roms met tienduizenden beelden aan procureur Bourlet bezorgd en aan het gerecht van Turnhout overgezonden. Een aantal mensen maakt zich zorgen over de behandeling van die cd-roms en wil er zeker van zijn dat daar wel degelijk iets mee werd aangevangen en dat ze aan de bevoegde internationale organisaties, zoals Interpol, werden bezorgd.
Dat soort informatie-uitwisseling is immers van het hoogste belang. U zei dat dat dossier door het Turnhoutse parket zou worden onderzocht en dat de zaak op de zitting van 10 maart 2004 zou worden behandeld. Tijdens die zitting zou de procureur naar verluidt hebben gezegd dat daar geen sprake van was.
Vandaar mijn vragen: waar bevinden zich de cd-roms, wat is ermee gebeurd en welke onderzoeksdaden moeten nog worden gesteld?

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik heb de procureur des Konings van Turnhout om uitleg verzocht. Hij bevestigt dat het dossier betreffende de cd-roms wel degelijk door zijn parket werd behandeld en dat strafrechtelijke vervolging werd ingesteld. Deze zaak is nog steeds hangende voor de correctionele rechtbank van Turnhout.

- Zoé Genot (ECOLO): Het gaat om de zaak van de vzw Morkhoven. Er loopt enkel een proces tegen Marcel Vervloesem, die destijds de cd-roms bezorgde.
Ik hoop dat die ook echt zullen worden behandeld: dat het beeldmateriaal wordt onderzocht, dat de identiteit van de volwassenen die erop te zien zijn wordt nagegaan en dat die gegevens aan Interpol worden doorgespeeld.
De minister antwoordt niet op mijn vraag betreffende de behandeling van die gegevens, die al sinds 2001 beschikbaar zijn. Dat is zeker niet van aard om de mensen die deze kwesties met bijzondere aandacht volgen, gerust te stellen. Ik hoop in de toekomst een preciezer antwoord te krijgen.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik kan geen details verstrekken over individuele dossiers.

- Zoé Genot (ECOLO): Mijn vragen gingen niet over een individueel dossier, maar over de cd-roms, die al in handen van het gerecht zijn sinds 2001.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Het gaat wel degelijk om een bepaald dossier.

- Zoé Genot (ECOLO): Hoe werden die cd-roms behandeld? Werden de gegevens aan Interpol meegedeeld? Werden de gegevens van de verschillende rechtbanken vergeleken? Ik zie niet in hoe mijn vragen het onderzoek van een individueel dossier zouden kunnen beïnvloeden.

------

Het incident is gesloten.

15:06 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-04-07

De zoektocht naar Annick van Uytsel


Intense zoektocht levert niets op

annickMeisje spoorloos na fuif

BRUSSEL - De zoektocht naar Annick van Uytsel, het meisjes dat zaterdagmorgen verdween, heeft ook maandag niets opgeleverd.
Vandaag is de hele dag intensief gezocht naar Annick Van Uytsel. Child Focus heeft in alle Belgische stations affiches verspreid met haar foto. In het gerechtsgebouw van Leuven was er crisisoverleg tussen politie, parket en Child Focus. De politie heeft ook versterking gekregen.

‘We zoeken verder op verschillende sporen’, zegt de Leuvense parketwoordvoerder Patrick Vits. ‘We zoeken naar het meisje zelf, naar haar fiets en we hebben ook haar gsm-verkeer verder bekeken.’

Op het terrein werden twee plaaten extra onderzocht: een moerasgebied in Diest, het Webbekoms Broek, en het afrittencomplex van de E314 in Halen. De twee zones zijn vastgelegd op basis van de gebruikelijke reisroutes van het meisje en het laatste gsm-verkeer. Een 20-tal agenten van de lokale politie van Diest en een 50-tal agenten van de federale politie kregen versterking van vrijwilligers van de jeugdbeweging. Om 18 uur werd de zoekactie stopgezet, zonder tastbaar spoor naar het meisje. Politie, parket en onderzoeksrechter zullen opnieuw samenzitten om te kijken hoe het verder moet.

Het 18-jarig meisje uit Kaggevinne bij Diest verdween zaterdagmorgen na een fuif. Sindsdien gaf ze geen teken van leven meer. 'Ze ging samen met twee vriendinnen naar een fuif in de Gildezaal van Schaffen', vertelt haar vader Eddy. Annick voelde zich echter niet lekker. 'Rond vier uur besloot ze met twee vriendinnen weer naar huis te fietsen. De wegen van de meisjes scheidden langs de spoorweg in Schaffen. Een half uurtje erna heeft ze per sms nog contact opgenomen met haar vriend. Die was op de grote bijeenkomst van de scouts in Brussel.'

In die sms zegt ze dat ze zich niet te best voelt en naar huis gaat. Sindsdien heeft niemand nog iets van haar gehoord. Van aan de spoorweg tot aan het huis van haar ouders is het nog een tweetal kilometer.

Zaterdagochtend merkten de ouders van Annick dat hun dochter niet was thuisgekomen. Om 6.30 uur probeerde haar moeder Annick te bereiken. 'Haar gsm ging over, maar er werd niet opgenomen. Toen ik even later opnieuw probeerde te bellen, stond het toestel uit', zegt moeder Martine. Het signaal van haar gsm werd het laatst opgepikt door de gsm-mast op het industrieterrein van Webbekom.

Dat Annick wegliep van huis, lijkt uitgesloten. Volgens vrienden en familie was ze zeer gelukkig. 'Ze had een vriendje dat ze graag zag, had veel vriendinnen bij de Katholieke Studerende Jeugd (KSJ) en studeerde Mode aan de Ham in Mechelen.'

domi - De Standaard, 30.4.07

21:17 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

27-04-07

Child Focus: 'betere omkadering voor slachtoffers'


DanielCardon
Child Focus dat niettegenstaande het herhaaldelijk verzoek van de Werkgroep Morkhoven geen enkel initiatief heeft genomen om de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffers op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort te laten identificiëren en niet reageerde op het herhaaldelijk schrijven van de Werkgroep Morkhoven waarin haar werd medegedeeld dat de tientallen kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in deze kinderpornozaak nooit werden opgespoord en vervolgd, maakte gisteren bekend dat het beter met Justitie en politie gaat samenwerken.
Volgens Child Focus moet er een 'betere omkadering van de slachtoffers komen'.
Het zal waarschijnlijk wel weer bij mooie woorden blijven.

De slachtoffers in de Zandvoortzaak wachten immers al meer dan 10 jaar op hun erkenning als slachtoffer en ook op andere gebieden wordt er maar weinig om slachtoffers gegeven.
In minder dan 3 jaar tijd verdwenen er 1.300 kinderen achter de dubbele tralies van gesloten instellingen. Dat komt omdat hun ouders geen papieren hebben. Het opsluiten van kinderen druist in tegen alle conventies en mensenrechtenverdragen (Video: http://indymedia.be/fr/node/8952).

Enkele weken geleden werd de MSN-nieuwsgroep van Prinses J. de Croÿ die al enkele jaren intens met de vzw Werkgroep Morkhoven samenwerkt en in het bestuur van de vzw zetelt, door Microsoft gesloten. De sluiting van de nieuwsgroep die 86.000 bezoekers telde, kwam er na enkele nieuwsberichten rond een project van Child Focus dat door de Europese Commissie wordt gesubsidieerd.
Een Italiaanse vereniging die meer van deze zaak wilde weten, kreeg zopas van Child Focus een schrijven waarin Prinses de Croÿ en de Werkgroep Morkhoven valselijk beschuldigd werden en in discrediet werden gebracht. Child Focus wist daarbij te melden dat Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem veroordeeld was voor de 'verkrachting van 5 kinderen en het bezit van kinderporno' terwijl Marcel Vervloesem vorig jaar voor de 9 jaar oude klachten tegen hem werd vrijgesproken en het Hof van Beroep te Antwerpen weldra uitspraak moet doen in de overblijvende beschuldigingen van 3 jongeren die ondermeer een gewapende overval pleegden.
Child Focus ontkent in haar antwoord het bestaan van het kinderpornonetwerk Zandvoort en argumenteert dat 'indien er sprake was geweest van een wereldwijd netwerk dit zeker in de kranten had gestaan'. Dat de internationale pers, waaronder zelfs drie Japanse kranten, destijds verslag uitbrachten over de zaak Zandvoort terwijl de Belgische overheid alles deed om deze zaak dicht te dekken en daarvoor zelfs een valse verklaring van inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) gebruikte, is Child Focus blijkbaar ontgaan.
Child Focus heeft het verder over de 'believers van na de zaak Dutroux' terwijl de Werkgroep Morkhoven reeds in 1989 rond de kinderpornonetwerken te Temse en te Madeira werkte en het netwerk Madeira, dank zij de informatie van Marcel Vervloesem aan de Portugese Justitie, werd opgedoekt.
In haar brief heeft Child Focus het ook over de 'geruchten' in de Roemeense 'tabloid' waarop de berichten in de door Microsoft opgedoekte nieuwsgroep van Prinses de Croÿ waren gebaseerd.
Meer info:
http://msn-groepen.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://www.droitfondamental.eu/

-----------------

De Standaard - vrijdag 27 april 2007 | Bron: belga
Child Focus vraagt betere omkadering voor slachtoffers

BRUSSEL - In een memorandum met aanbevelingen voor de toekomstige federale regering vraagt Child Focus nog meer aandacht voor de omkadering van slachtoffers en meer financiële steun voor zijn werking. Het Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen wil ook dat het voorstel rond het blokkeren van de kwaadwillige oproepen eindelijk wordt gefinaliseerd.
Child Focus behandelde vorig jaar 3.330 dossiers rond verdwijningen en seksueel misbruik, waarbij in totaal 3.600 kinderen betrokken waren. Uit het jaarverslag 2006 van het centrum blijkt dat vorig jaar 1.120 minderjarigen van huis wegliepen. In een op de vier gevallen ging het om een onrustwekkende verdwijning. Bijna een op de tien van de jonge weglopers bleef langer dan een maand van huis.

'Secundaire victimisering'

Ouders van kinderen die nog steeds niet terecht zijn, ontvangen vaak nog post van overheidsinstanties gericht aan hun kind. Child Focus wil dat dit soort 'secundaire victimisering' vermeden wordt.

Wat de dossiers rond pedoseksueel misbruik betreft, pleit Child Focus voor een betere informatie-uitwisseling tussen politie en justitie.

16:23 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

23-04-07

Men wilde Marcel Vervloesem 'zot' verklaren


Men wilde Marcel Vervloesem 'zot' verklaren

Marcelthuis


Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die jarenlang tegen de kinderpornonetwerken heeft gestreden, werd op basis van éénvoudige verhalen over zaken die zogenaamd 20 jaar geleden zouden gebeurd zijn, gedurende bijna 10 jaar door de pers (ondermeer de Gazet van Antwerpen) en het gerecht als 'kindermisbruiker' door het slijk gesleurd.
Vorig jaar werd Vervloesem voor de 9 jaar oude klachten van het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. en zijn trawanten vrijgesproken.

Zopas werd een 30-jarige man uit La Louvière door de correctionele rechtbank van Bergen schuldig bevonden aan feiten van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van minderjarigen van 7 en 9 jaar die tussen 1998 en in 2000 plaats zouden hebben gevonden. De rechter sprak geen straf uit en hield het bij een eenvoudige schuldigverklaring, omdat volgens hem de redelijke termijn was verstreken...

Intussen wordt er nog altijd geen werk gemaakt van de identificatie van de 88.000 slachtoffers in de kinderpornozaak Zandvoort waarin ook de kinderproducenten en kindermisbruikers nooit werden opgespoord.
De parlementaire vragen aan Justitieminister Onkelinx over de stand van het onderzoek in deze zaak, bleven zonder gevolg.

Dat de Belgische burgers niet gelijk zijn voor de wet blijkt ook nog eens uit het volgende.
Er bestaan een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met minderjarigen waarin het Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. voorkomt. Victor V. wordt door de Sp.a en door de Herentalse burgemeester Jan Peeters die ook kamerlid is en in het partijbureau van de Sp.a zetelt, echter al jarenlang politiek beschermd.
In oktober 2006 maakte Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens de lijst met de 30 PV's aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers over maar Victor V. werd in januari 2007 gewoonweg tot lid van de Herentalse politieraad benoemd alsof er niets aan de hand was.

Marcel Vervloesem van zijn kant werd verschillende malen aan een psychiatrisch onderzoek onderworpen. Het Nieuwsblad, een krant van de VUM-mediagroep van de Vlaamse industrieel Thomas Leysen, noemde hem daarbij een 'geestesgestoorde'.


Geen straf voor verkrachting en aanranding minderjarigen

Een 30-jarige man uit La Louvière is maandag door de correctionele rechtbank van Bergen schuldig bevonden aan feiten van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van minderjarigen van 7 en 9 jaar. De feiten speelden zich af in 1998 en in 2000, toen de man begeleider was tijdens jeugdkampen in Nieuwpoort.

De rechter sprak geen straf uit en hield het bij een eenvoudige schuldigverklaring, omdat volgens hem de redelijke termijn was verstreken.

Op de zitting van 12 maart ontkende de man de tenlasteleggingen. Het parket, dat naar eigen zeggen over een hele reeks bewijzen beschikte, eiste een strenge toepassing van de strafwet.

Twee meisjes, die elkaar niet kennen, hebben dezelfde persoon beschuldigd en hebben dezelfde beschrijving van de feiten gegeven. Volgens de twee meisjes ging de leider 's avonds naar hun kamer en misbruikte hij hen daar. Hij bedreigde hen ook, om er zeker van te zijn dat ze niet zouden praten.

De substituut wees ook op getuigenissen van mensen uit de naaste omgeving van de beklaagde, die het hadden over het "verdachte" gedrag van de beklaagde tegenover kinderen. Tijdens kampen drong de beklaagde er op aan om toezicht te houden op de douches en de slaapzalen van de meisjes.

De advocaat van de beklaagde uitte dan weer zijn twijfels over de betrouwbaarheid van de verklaringen van de slachtoffers.

Gazet van Antwerpen 16/04/2007

14:41 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-04-07

Hanim Mazibas


Hanim Mazibas

Mazibas.P_Haminmazibas - canalLa petite Hanim a été enlevée le 9 mars 1988 sur une fête foraine à Schaerbeek. Ses parents, des émigrants turcs sans moyens, ne savent pas lire le français, et le parlent à peine. Ils ne peuvent pas comprendre la version des faits donnée à la presse. Une enquête démarre. De violentes disputes éclatent au sein de la police, les uns faisant entrave à l'enquête des autres.Les Mazibas sont défendus par un avocat pro deo, tout juste sorti d'université et sans la moindre expérience. Les suspects sont libérés, l'affaire est classée sans suite. Quinze ans plus tard, le frère d'Hamin se rappelle :

Dans le quartier turc entre 85 et 90, il y avait sans cesse des disparitions. Les femmes venaient chez mes parents : elle étaient affolées. Mon père coupait la télévision. Il nous sermonnait et nous envoyait dans notre chambre. Quinze jours plus tard, ça recommençait. Les gens ne parlaient plus que de ça et on a fini par défendre aux filles de sortir en rue. Le problème, c'est que dans le quartier turc, la plus part des gens ne savent pas lire le français et ils le parlent très mal ou pas du tout. Un an après, le dossier est classé sans suite. Si mes parents avaient pu comprendre ce qui était écrit dans les journaux, ils auraient pu dire au juge que ce n'était pas vrai. Moi je lisais le français mais j'étais trop jeune et je n'aurais pas pu comprendre. Que peut-on faire dans ces conditions ?

La petite Hamin a été enlevée sur une fête foraine à Schaerbeek le 9 mars 1988 en public. Trois semaines après, le 4 avril 1988, une rançon de 1 million de francs belges (25.000 euros) a été réclamée à ses parents, des émigrants turcs sans moyens : l’un étant au chômage, et l’autre faisant des ménages.

Le lendemain, lors de la livraison de carburant à Q8, l’hélice du bateau brassant l’eau, fit remonter le corps de l’enfant, le cou et les pieds liés à des blocs de béton ce qui indique que le corps de l’enfant n’a pu se déplacer, et qu’il y avait volonté qu’il ne soit jamais retrouvé. Le médecin légiste a établit que le corps avait séjourné dans l’eau trois semaines, ce qui indique que l’enfant a été assassinée rapidement après son enlèvement.

Le pont-levis de Buda, reliant les deux rives du canal et donnant accès au chemin de hallage, est surveillé jour et nuit par un pontonnier qui n’a rien vu. Ce chemin est constellé de trous profonds de cinquante centimètre, ce qui rend le lieu inatteignable en voiture. Le corps de l’enfant n’a donc pas y pu être transporté que des environs directs du dépôt de Q8.

Tout renseignement relatif à cette affaire peut être communiqué par voie privée au:

Werkgroep Morkhoven
Rue de Faider n° 10, 1060 Saint-Gilles
Bruxelles
Belgique
werkgroep_morkhoven@hotmail.com


- Photo 1: Belgique 1988 - C'était à l'époque où les disparitions d'enfants n'étaient pas recensées. Seuls les morts avaient droit à la statistique, sans différence faite entre meurtres, accidents de la route et décès naturels (Selon "De Morgen" - 9 janvier 1998)
- Photo 2: Dépôt de Q8, canal de Willebroek, là où Hamin Mazibas, âgée de dix ans, fut jetée à l’eau, le cou et les pieds reliés à des blocs de béton.

10:28 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-04-07

Microsoft en de strijd tegen kindermisbruik

Microsoft maakt nieuwsgroep van Werkgroep Morkhoven ontoegankelijk

Microsoft.pict_100473Nadat Sp.a-kamerlid Jan Peeters die in het hoogste partijorgaan van de regerende Sp.a* zetelt, in april 2005 via de radio en televisie een oproep deed om de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen van het Internet te verwijderen' alhoewel dit volgens hem 'erg moeilijk zou zijn', namen de problemen met de MSN-groep Morkhoven op een schrikbarende wijze toe.

Op 8.12.2006 verdwenen er plots meer dan 260 dossierstukken en berichten van de MSN-groep van Prinses de Croÿ die nauw met de Werkgroep Morkhoven samenwerkt. Ook alle foto's verdwenen. In één klap werd daardoor het jarenlange werk teniet gedaan.
Pas op 23.10.2006 en na herhaalde klachten bij MSN werden de foto's en documenten waarvan gedacht werd dat zij definitief verloren waren gegaan, grotendeels teruggeplaatst.

Op 16.3.2007 bleek de MSN-Nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroÿ' ontoegankelijk te zijn. De franstalige MSN Groups Service liet verstaan dat zij 'van niets wist' en dat de groep om 'één of andere ongekende reden' niet meer te herstellen zou zijn. De nederlandstalige MSN Groups Service deelde echter mede dat de groep nog wel degelijk bestond maar door MSN werd afgesloten. De gebruikersvoorwaarden zouden op 'een ernstige wijze geschonden' zijn. De groepsruimte zou gesloten blijven 'tot dat het onderzoek was afgesloten en de inhoud van de MSN-groep door MSN was vernietigd'. Verdere commentaar wilde het MSN Groups Team niet kwijt en men wil ook niet antwoorden op de vraag om welke redenen de gebruikersvoorwaarden werden geschonden.

De beslissing van MSN volgde na een bericht over de Europese subsidies aan het Europese Centrum voor Vermiste Kinderen 'Child Focus'. Dit bericht was gebaseerd op de informatie die in een Roemeense krant verscheen.
In een ander bericht werd de handel in adoptiekinderen in Roemenië aangeklaagd.

Op 19.4.2007 stelde de vzw Werkgroep Morkhoven vast dat al de door Prinses de Croÿ geplaatste foto's (+ al de andere foto's) van de MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven' waren verdwenen. Toen zij boven al de verdwenen foto's van Prinses de Croÿ de vermelding 'Door MSN verwijderd' begon aan te brengen, werd de toegang tot de MSN-groep Werkgroep Morkhoven en tot alle bestaande MSN-nieuwsgroepen plotseling afgesloten. Dat gebeurde door middel van de volgende mededeling: 'Safari ne parvient pas à ouvrir la page “http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/danze.msnw?action=ReqPhotoSettings&Return=ShowPhoto&PhotoID=459” car la connexion au serveur “groups.msn.com” a échoué' ('Safari kan de bladzijde “http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/danze.msnw?action=ReqPhotoSettings&Return=ShowPhoto&PhotoID=459” niet openen omdat de verbinding met de server “groups.msn.com” mislukte').
De Werkgroep Morkhoven kan haar MSN-nieuwsgroep zelfs niet meer via de zoekrobot Google bekijken.

De vzw Werkgroep Morkhoven is alles behalve opgezet met deze gang van zaken en vraagt zich af waarom het MSN-groups Support Team niet antwoordde op haar brief van enkele weken geleden.
In deze brief werd naar de preciese reden voor het sluiten van de MSN-group 'Fondation Princesse de Croÿ' en de heropening van deze groep gevraagd. Als MSN klachten ontvangt, heeft men immers de gewoonte om de manager van de groep te contacteren. Een MSN-groep wordt nooit zonder enige waarschuwing van het Internet gehaald. Dat geldt zeker niet voor een MSN-groep die zaken zoals kinderpornohandel bestrijdt en op een paar jaren tijd zo'n 86.000 bezoekers telde.

Werken met MSN-groepen is gemakkelijk en aangenaam maar dat wordt anders als er gecensureerd wordt en tal van problemen opduiken. Het kan ook niet dat MSN-nieuwsgroepen tengevolge van een oproep van één of andere politicus of onder druk van één of andere instantie, zonder verdere commentaar worden gesloten en vernietigd.

Waar gaan we naartoe indien, zoals Microsoft in China onder druk van de Chinese leiders reeds heeft gedaan, het Internet gecensureerd wordt en alle nieuwsgroepen of blogs die niet in het kraam van de overheid passen, gesloten worden ?

------

Kort na dit bericht werd de verbinding met de server “groups.msn.com” hersteld en werd een gedeelte van de verdwenen foto's teruggeplaatst.

09:43 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

17-04-07

Wie telt de gedode kinderen in Irak ?

genocide9Het VN-embargo tegen Irak maakte tussen de 1 en de 2 miljoen slachtoffers.

In ‘Uitpers’, een progressief webzine voor internationale politiek, typeerde Luk Brusselaers, de voorzitter van SOS Kinderen Irak, het embargo als een “bewuste genocide” die -onder auspiciën van de Verenigde Naties- “zowat 2 miljoen doden opleverde”. Hij stelde dat de zwakkeren in de samenleving het eerste slachtoffer waren van de sanctiepolitiek.

Bij deze slachtoffers, moet nog eens het aantal doden in de Golfoorlog en de doden tengevolge van de Amerikaanse invasie en bezetting gerekend worden.
Sinds de Amerikaanse invasie in maart 2003 kostte het geweld zo’n 655.000 Irakezen oftewel 2,5 procent van de bevolking, het leven. Dat schatte een team van Amerikaanse en Iraakse onderzoekers die de resultaten van hun onderzoek op 12.10.2006 in het Britse blad The Lancet lieten publiceren.

De directeur van het centraal mortuarium in Bagdad, dokter Abdul-Razzaq al-Obaidi, vertelde in een interview met de Taipei Times dat er in zijn lijkenhuis alleen al 60 slachtoffers van geweld per dag worden binnengebracht. In oktober 2006 telde hij in totaal 1600 slachtoffers.

--------------

Cynisme tov van het groot aantal onschuldige kinderen die door het embargo tegen Irak uitgehongerd werden met de dood tot gevolg, vind ik afschuwelijk. Negationisme tov deze moorden hallucinant. Terzake. De cijfers over het aantal doden door het sanctieregime lopen uiteen. Volgens UNICEF werden er minstens 1 miljoen onschuldige mensen door gedood. Organisaties als SOS Kinderen Irak schatten het aantal doden op 2 miljoen.

Vooral vóór 1996 zijn er veel doden gevallen. Op de sanctiepolitiek tegen Irak kwam al heel wat kritiek, niet alleen van NGO's, vredesbewegingen en allerlei actiegroepen, maar ook van betrokken VN-madatarissen. Denis Halliday, Hans Von Sponeck, Jutta Burghardt.

Op 25 september 2002 haalde Von Sponeck zwaar uit naar de Amerikaanse en Britse regeringen in een toespraak voor het'European Colloquium on the American Threat against Iraq' in Brussel.

'De Amerikaanse regering beschuldigt Irak ervan 16 VN-resoluties te hebben geschonden, maar alles wijst erop dat de Amerikaanse en Britse regeringen de hoofdverantwoordelijken zijn voor de schending van zowat alle verdragen en conventies: het handvest van de VN tot het internationaal Verdrag over economische, sociale en culturele rechten, de Geneefse en Haagse conventies en de conventie over genocide'.

Twee dagen na Hans von Sponeck, nam Jutta Burghardt, het hoofd van het Wereldvoedselprogramma in Irak, eveneens ontslag uit onvrede met de sancties. De directe reden was resolutie 1284, die de Veiligheidsraad in 1999 goedkeurde en die Irak toestond om voedselpakketten aan te kopen. Deze resolutie bleek onuitvoerbaar.

In een interview in de Duitse krant 'Die Junge Welt' typeert Burghardt de sancties als een 'totale handelsboycot, zoals we die kennen uit de middeleeuwen' en als een verkrachting van het Volkerenrecht.'

Hans von Sponeck:' het olie-voor-voedsel programma dat ik coördineerde werd in 1996 ingesteld op basis van een resolutie van de VN-Veiligheidsraad. Die gaf Irak de toestemming om een beperkte hoeveelheid olie uit te voeren en om de opbrengst ervan te gebruiken om in de basisbehoeften van zijn bevolking te voorzien. Het programma werd om de zes maand herzien. Bij de evaluatie in februari stelde ik vast hoe compleet ontoereikend het was. Met zijn olie-inkomsten moet Irak eerst aan de enorme claims voor oorlogsschade van zijn buurlanden voldoen, en de (dure) VN-operaties in Irak bekostigen'.

Tijdens de eerste drie fasen hield het land nauwelijks 1,3 miljard dollar over voor zijn 22 miljoen inwoners, dit is 113 dollar per inwoner per jaar, 4500 frank om te voorzien in alle noden op vlak van voedsel, gezondheidszorg, onderwijs, stel je maar eens voor. 21 % van de Iraakse kinderen waren ondervoed. De kindersterfte nam steeds toe. De kwaliteit van het water en de hygiëne lieten te wensen over, ziekten als diarree maakten weer slachtoffers. Niet verwonderlijk als je weet dat Irak geen chemicaliën voor de behandeling van afval mocht invoeren.

Voorheen was Irak een fier land, het had het meest vooruitstrevende systeem van onderwijs en gezondheid in de hele regio. Irak kende een hoge alfabetisatiegraad. Jongens en meisjes hadden voor 90 % gelijke kansen, wat heel uitzonderlijk is in de Arabische wereld. Maar als ik nu in Irak een school bezoek, krijg ik de tranen in mijn ogen. Er is gewoon niets door het embargo. Hoe valt dit te rijmen met de mensenrechten, die de VN toch hoog in hun vaandel dragen?

Hans von Sponeck:' De sancties tegen Irak vormen overduidelijk een schending van een belangrijk deel van het VN-Handvest zelf. (Uittreksel interview van Hans Von Sponeck, graaf afgestudeerd aan de beste Amerikaanse universiteiten. Begin 2000, nam hij uit onvrede met het embargo dat dit land toen tien jaar trof, ontslag als humanitaire coördinator van de VN in Irak)

Charles Breda in Het Nieuwsblad

18:58 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-04-07

Nieuw spoor naar Nathalie

Meer dan zestien jaar na de verdwijning van de 10-jarige Nathalie Geijsbregts lijkt er een doorbraak in het onderzoek te zijn. Speurders pakten gisteren in Rotselaar Hugo N. op, een liefhebber van kinderporno, 'voor de noodzaak van het onderzoek'.

GhijsbrechtFRO2_G9N1ASMN6.1+FF2_NATHALIEOUD'WE sluiten niets uit'', zei Patrick Vits, woordvoerder van het Leuvense parket, gisteren toen het gerechtelijk lab, het slachtofferidentificatieteam van de politie, de civiele bescherming en de Cel Vermiste Personen het statige huis in Heikant (Rotselaar) na een hele dag onderzoek verlieten. Ze vertrokken met een minibusje vol in beslag genomen spullen. Daaronder ook een computer.

De bewoner van het huis kwam pas recent in het vizier van de speurders in een dossier van kinderporno. De speurders hebben aanwijzingen dat hij foto's met kinderporno van het internet downloadde. Maar dat er gisteren zoveel mensen en middelen werden ingezet, wijst op meer.

Vits geeft toe dat de politie de link met de verdwijning van Nathalie Geijsbregts zeer ernstig neemt. ,,Naast de aanwijzingen van het bezit van kinderporno is er ook nog het profiel van de betrokkene en een aantal elementen in zijn gedrag die maken dat hij interessant is voor het gerechtelijk onderzoek naar de verdwijning van Nathalie Geijsbregts.''

De man om wie het allemaal draait, is Hugo N., een vrijgezel van 48. Samen met zijn jongere broer woont hij nog bij zijn vader.

Hugo N. werkte als psychiatrisch verpleger in een instelling in Lovenjoel toen Geijsbregts zestien jaar geleden verdween. Het meisje liep school in Lovenjoel. Een getuige zag bij de verdwijning een grijze auto. Ten tijde van de verdwijning reed Hugo N. met een grijze Renault. Hij voldoet grotendeels aan de persoonsbeschrijving van de getuige: middelgroot, gezet, halflang haar.

Een van de twee zussen van Hugo N. kwam zich gisteren behoorlijk kwaad maken bij de huiszoeking. ,,Ik geloof er niets van dat mijn broer iets te maken heeft met die verdwijning. En als ze zeggen dat hij foto's heeft met kinderporno, zal hij daarvoor gestraft moeten worden.'' In de parochie Heikant spreekt niemand een kwaad woord over Hugo N. ,,Zijn familie is hier heel bekend. In de goeie zin van het woord, hé.''

Voor de ouders van Nathalie Geijsbregts is dit al de zoveelste 'doorbraak'. ,,We hebben eigenlijk al drie doorbraken achter de rug'', zei vader Eric Geijsbregts gisteren. Hij was vorige vrijdag samen met zijn ex en hun zoon Bjorn uitgenodigd bij onderzoeksrechter Van Impe. ,,Hij heeft toen de huiszoeking aangekondigd. Voor mij voelt het deze keer anders aan. Het lijkt ernstiger.'' De hoop om zijn dochter nog levend terug te vinden, heeft hij opgegeven. ,,Maar ik zou toch willen weten wat er met haar is gebeurd.''

Hugo N. werd gisteravond laat onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Hij werd opgesloten in de gevangenis van Leuven. Volgens de woordvoerder van het parket gebeurde dat nadat kinderpornobeelden op zijn pc gevonden werden én nadat hij had toegegeven dat hij de bewuste sites bezocht. Belangrijker: hij werd ook aangehouden ,,voor de noodzaak van het onderzoek naar Nathalie Geijsbregts.'' Hugo N. zelf ontkent alle betrokkenheid in de zaak.

Bjorn Maeckelbergh, De Standaard, maandag 16 april 2007

01:51 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (20) |  Facebook |

10-04-07

India: misbruikte en mishandelde kinderen

kinder.imagesNEW DELHI - Een onderzoek onder zo'n 15.000 kinderen in India heeft schokkende cijfers opgeleverd over kindermishandeling in het Aziatische land. Bijna 53 procent van de ondervraagde kinderen tussen de 5 en 18 jaar zegt slachtoffer te zijn geweest van seksueel misbruik. Twee op de drie is op een andere manier lichamelijk mishandeld.
Ouders, familieleden en bekenden zijn in tachtig procent van de gevallen de daders, zo blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd door de non-gouvernementele organisatie Prayas in opdracht van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, en de organisatie Save the Children.

De Indiase minister van Vrouw- en Kinderontwikkelingszaken Renuka Chowdhury bracht de resultaten van het onderzoek maandag naar buiten. Volgens Chowdhury bevordert de heersende cultuur, waarbij kinderen zonder tegenspraak volwassenen moeten gehoorzamen en er een taboe heerst op het praten over seks, het misbruik.

Zeventig procent van de kinderen die seksueel misbruikt is, heeft het misbruik aan niemand gemeld.

Het onderzoek is uitgevoerd in dertien van de 29 Indiase deelstaten. Straatkinderen, werkende kinderen en kinderen die opgroeien in tehuizen worden vaker slachtoffer van misbruik. Maar verscheidene organisaties wezen er op dat ook het ouderlijk huis vaak geen veilige plek biedt.

NU.nl, Uitgegeven: 9 april 2007 - (c) ANP

01:25 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-04-07

Vragen rond Child Focus

 

Image Hosted by ImageShack.usDe Werkgroep Morkhoven vraagt zich af waarom het Europese Centrum voor Verdwijningen Child Focus niet reageerde op haar herhaaldelijk schrijven in verband met de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 kinderen op de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort.
Ook het feit dat de verkrachters en kinderpornoproducenten in deze zaak nooit werden opgespoord, vond Child Focus blijkbaar onbelangrijk.
Child Focus moet het blijkbaar altijd hebben van publiciteitscampagnes waarin haar goede werking en haar eigen belangrijkheid worden onderstreept.

De Werkgroep Morkhoven blijft ook verder protesteren tegen de sluiting van de MSN-nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroy' van Prinses Jacqueline de Croÿ. MSN sloot de groep nadat Child Focus vernoemd werd inzake een kwestie betreffende Europese subsidies. De informatie over deze kwestie was gebaseerd op een artikel in een Roemeense krant en op verschillende betrouwbare bronnen in Italië en Roemenië.

MSN wenste niet te antwoorden op de vraag van de Werkgroep Morkhoven om welke preciese reden de nieuwsgroep die internationaal gekend was en 86.000 bezoekers telde, werd gesloten. Zij deed de zaak eerst af als een ongeluk waarvan zij niets begreep en sprak vervolgens over een 'onderzoek' waarbij de inhoud van de nieuwsgroep tenslotte zou vernietigd worden.


ChildF.large_386745

De Luxemburgse toeriste die dinsdagavond de politie verwittigde in verband met een vermeende ontvoeringspoging op twee jonge meisjes is niet de enige. Elke dag ontvangt Child Focus gemiddeld zes telefoontjes van burgers die menen iets ongepasts gezien te hebben met of door kinderen. Bij meisjes is men dubbel zo oplettend als bij jongens, hoewel zij niet meer verdwijnen of weglopen. Dat staat in het nog niet openbaar gemaakte jaarrapport van de organisatie.

"Er komen steeds meer spontane meldingen", zegt woordvoerder Dirk Depover. "In 2006 registreerden we 2.196 spontane meldingen. Minder dan 5 procent daarvan bleek achteraf relevant." (dm)

De Morgen, 5.4.2007

http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/

Op 16.3.2007 door het 'MSN-groups Support Team' gesloten en enkel nog via Google 'en cache' gedeeltelijk te bezoeken - Fermé en date de 16.3.2007 par 'MSN-groups Support Team' et seulement partiellement retrouvable via Google 'en cache': http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy

11:28 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

22-03-07

Microsoft en de strijd tegen de kinderhandel


Microsoft houdt Fondation Princesse de Croÿ om een ongekende reden van het Internet

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usDe MSN-groep FondationPrincessedeCroy werd op 16.3.2007 na een bericht over Child Focus dat gebaseerd was op een artikel in een Roemeense krant, door MSN (Microsoft) gesloten.

De franstalige MSN-dienst deelde eerst mede dat zij van niets wist en dat de groep om een onbekende reden op een herroepelijke wijze verloren was gegaan.

De nederlandstalige MSN-dienst liet echter verstaan dat de nieuwsgroep nog wel degelijk bestond maar dat zij wegens een 'ernstige overtreding van de gebruikersvoorwaarden' gesloten werd. Volgens de nederlandstalige MSN-dienst zou de 'inhoud van de groep bewaard worden in geval van een eventueel toekomstig onderzoek in deze kwestie maar de groep zou niet meer heropend worden'. Over welke 'kwestie' het ging, zweeg men. De dienst voegde er op een uiterst tegenstrijdige manier aan toe dat de 'gebruikte opslagruimte op de groep niet meer ter beschikking zou zijn totdat het onderzoek was afgerond en de inhoud van de MSN Groep door MSN volledig verwijderd zou zijn'.

Enkele maanden geleden verdwenen er al eens honderden documenten en foto's van de groep nadat er een bericht werd gepubliceerd waarin RTBF-journalist José Dessart zijn steun uitsprak voor Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven. José Dessart werd toen ondermeer via de E-mailcampagne van een zekere Piet S. gedwongen om te vragen of zijn bericht weer terug van de MSN-groep kon verwijderd worden. Na wekenlang aandringen bij MSN werden de foto's en documenten waarvan men dacht dat zij voorgoed verloren waren gegaan, voor het grootste gedeelte teruggeplaatst.

Enkele weken later dook Piet S. bij Skynet op alwaar hij een klacht indiende omdat hij vond dat met de 'ongevraagde vermelding' van zijn voornaam en de eerste letter van zijn familienaam, 'zijn privacy werd geschonden'. De skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' verdwenen toen gedurende een tiental dagen van het Internet omdat Skynet de klacht gegrond vond.

Piet S. diende enkele jaren geleden ook al een klacht in bij de Canadese provider 'Bravenet' omdat hij vond dat de 'Belgische Staatsveiligheid bespottelijk werd gemaakt'. De website van Prinses de Croÿ werd toen door Bravenet zonder pardon van het Internet verwijderd.

Ook vanuit politieke hoek wordt er druk uitgeoefend. In 2005 riep Sp.a-kamerlid Jan Peeters, vlak nadat Marcel Vervloesem vanwege een paar verhalen over 'folteringen met bamboostokjes' in de gevangenis van Turnhout was opgesloten, via de lokale radio en televisie op om de MSN-groep van de Werkgroep Morkhoven met 'wettelijke middelen van het Internet te halen'. Hij hield daarbij geen rekening met het feit dat er in België nog altijd een zekere persvrijheid bestaat en de Belgische Grondwet over de scheiding der machten spreekt.

Sommige artikels van de MSN-groep die op enkele jaren tijd bijna 86.000 bezoekers telde, zijn nog 'en cache' via de zoekrobot Google weer te vinden.

De manier waarop de MSN-groep werd gesloten toont aan op welke manier Microsoft met haar cliënten omgaat.

In afwachting dat de MSN-nieuwsgroep FondationPrincessedeCroy wordt heropend zonder dat het archief waaraan jarenlang werd gewerkt door MSN vernietigd wordt, werd er een andere groep geöpend.

http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/

Door Microsoft gesloten:
http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy

12:10 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-03-07

'Baby's met dubbele paspoorten'


'Baby's met dubbele paspoorten'

Image Hosted by ImageShack.us

De: Jan Boeykens
Objet: 'Baby's met dubbele paspoorten'
Date: 20 mars 2007
À: redactie-i@telegraaf.nl

Geachte Heer,

Ik las het artikel in De Telegraaf van di 6 mrt 2007 'Stop met dubbele pas baby'.

Mijn vraag is: wat doe je bijvoorbeeld met Roemeense baby's wiens nationaliteit en identiteit werd ontnomen en die werden 'omgedoopt' tot bijvoorbeeld Nederlandse kinderen (met een Nederlandse naam en een Nederlandse identiteit) zoals bij heel wat adopties gebeurt ?

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
( werkgroep_morkhoven@hotmail.com )

- 'Stop Export and Abuse of Children': http://www.thepetitionsite.com/takeaction/392408581
- 'Romania: for export only' : http://www.romania-forexportonly.blogspot.com
- Fondation Princesse de Croÿ: http://fondationprincessedecroy.over-blog.org


'Stop met dubbele pas baby'
door Job Slok en Menzo Willems

DEN HAAG - CDA en PvdA in de Tweede Kamer willen een einde maken aan de praktijk dat pasgeboren kinderen van ouders met verschillende paspoorten vanzelf worden ingeschreven met een dubbele nationaliteit.

Kamerleden Mirjam Sterk (CDA) en Jeroen Dijsselbloem (PvdA) leggen de laatste hand aan een initiatiefwet die regelt dat ouders zelf kunnen bepalen dat hun baby alleen het Nederlandse staatsburgerschap krijgt. Dijsselbloem vindt het 'bizar' dat dit nu nog niet kan, zegt hij mede naar aanleiding van de ervaring van het Haagse VVD-raadslid Ibo Gülsen.

De liberaal, die zowel de Turkse als de Nederlandse nationaliteit bezit, wil van het Haagse college van burgemeester en wethouders weten waarom zijn pasgeboren dochter Rosa tegen zijn wil automatisch ook de Turkse nationaliteit heeft gekregen.

De liberaal heeft een Turkse vader en een Nederlandse moeder en is in Nederland geboren en getogen. Hij gaf zijn kind onlangs aan bij zijn partijgenoot en wethouder Frits Huffnagel. Nadat beide VVD'ers alle persoonlijke gegevens van de boreling hadden ingevuld in de computer van de gemeentelijk basisadministratie (gba), zagen zij tot hun verbazing dat het kind behalve de Nederlandse, automatisch ook de Turkse nationaliteit krijgt.

"Ik wil dat mijn dochter alleen Nederlandse is, want met de Turkse staat heeft zij niets te maken. Net als haar ouders is zij geboren en getogen in Nederland en daar hoort de Nederlandse nationaliteit bij. Zelf probeer ik ook van de Turkse nationaliteit af te komen, want straks moet ik in Turkije in dienst. En dat wil ik niet, zeker niet omdat ik nu Nederlands volksvertegenwoordiger ben. Ik kan en wil maar aan één grondwet loyaal zijn." Volgens bestuurslid J. Otten van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken krijgt een kind van een Turkse ouder automatisch de Turkse nationaliteit, waar ook ter wereld. "Dat is Turks recht, waar wij geen inbreuk op kunnen maken."

Hij benadrukt dat dit ook geldt voor kinderen die in den vreemde worden geboren uit Nederlandse ouders. Die worden ook vanzelf als Nederlands ingeschreven.

De Telegraaf, di 6 mrt 2007

------------

- To sign the petition 'Stop Export and Abuse of Children':
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/392408581
- 'Romania: for export only' : http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
- http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

05:38 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Child Focus: Morkhoven interpelleert Voorzitter Europees Parlement


"Aide fictive aux enfants disparus" titelde het Roemeense dagblad "National Jurnalul" van 7 februari 2007

Image Hosted by ImageShack.usNadat Prinses de Croÿ naar aanleiding van een artikel in een Roemeense krant een bericht op haar MSN-groep had gepubliceerd waarin er vragen werden gesteld in verband met het feit dat Child Focus voor een project binnen het kader van het programma 'Daphne' van de Europese Unie, namen van Roemeense verenigingen had opgegeven die niet op de hoogte zouden geweest zijn van het project, werd haar MSN-groep door Microsoft zonder pardon gesloten.

In een eerste mededeling beweerde Microsoft van niets af te weten. De inhoud van de MSN-groep was 'door één of andere verkeerde bewerking onherroepelijk was verloren gegaan'.

In een volgende mededeling beweerde Microsoft dat er een 'ernstige overtreding van de gebruikersvoorwaarden' was geweest en dat men de MSN-groep omwllle van een 'eventueel onderzoek had gesloten'. Microsoft voegde er nog aan toe dat de MSN-groep ontoegankelijk zou blijven 'zolang het onderzoek niet ten einde was en men de inhoud van de MSN-groep niet vernietigd zou hebben'.

Gezien de MSN-groep een paar duizend bladzijden met documenten en foto's bevat die voor het grootste gedeelte met de bestrijding van de kinderpornoindustrie en kinderpornonetwerken te maken hebben, heeft de Werkgroep Morkhoven in een schrijven aan Microsoft nadrukkelijk om de heropening van de MSN-groep gevraagd. De Werkgroep vindt dat het plaatsen van een bericht (dat dan nog gebaseerd is op een artikel in een Roemeens dagblad) geen uitvlucht mag zijn om het waardevolle archiefmateriaal in verband met kinderpornobestrijding waaraan jarenlang werd gewerkt en dat een internationale impact heeft, te vernietigen.

De Werkgroep Morkhoven zal zich echter niet alleen beperken tot klachten bij Microsoft maar is ook van plan om een internationale actie rond deze kwestie te ondernemen.

Enkele maanden geleden verdwenen er, na heel wat problemen die door Microsoft blijkbaar niet konden opgelost worden, enkele honderden documenten en foto's van de voornoemde MSN-groep. Dat gebeurde nadat RTBF-journalist José Dessart zijn steun had toegezegd aan de Werkgroep Morkhoven.

Ook toen liet Microsoft eerst doorschemeren dat het materiaal verloren was gegaan maar na lang aandringen van de Werkgroep Morkhoven werden het grootste gedeelte van de foto's en documenten terug op de MSN-groep geplaatst.

Enkele weken later verdwenen de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' dan weer voor een tiental dagen van het internet. Skynet vond dat het 'ongevraagd vermelden' van de voornaam en de eerste letter van de achternaam van een persoon, een 'schending van de privacy' was..

Enkele jaren geleden verklaarde Prinses de Croÿ in het openbaar haar steun aan Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven. Enkele dagen nadien werd haar website bij de Canadese provider 'Bravenet' na een klacht van de man die ook de voornoemde klacht bij Skynet indiende, van het Internet gehaald. Prinses de Croÿ had de Belgische Staatsveligheid zogenaamd bespottelijk gemaakt...

In 1995, op het moment dat Marcel Vervloesem wegens nieuwe verhalen over 'folteringen' in de gevangenis van Turnhout was opgesloten alwaar hij aan een hongerstaking was begonnen, riep Sp.a-kamerlid Jan Peeters die tevens burgemeester is van Herentals en die één van de hoofdaanklagers van Marcel Vervloesem gedurende jaren onvoorwaardelijk steunde, via de lokale radio en televisie op om de 'website van de Werkgroep Morkhoven met wettelijke middelen van het Internet te halen'.
En zo kan men nog eventjes doorgaan.

De Werkgroep meent dat op de eerste plaats moet onderzocht worden of de kritiek op Child Focus en de manier waarop de 'Daphne-projecten' door Child Focus worden geörganiseerd, terecht is. Daarvoor dient met geen MSN-groep met een archief van duizenden documenten te vernietigen.

De Werkgroep Morkhoven zal de Voorzitters van het Europese Parlement en de Europese Unie dan ook verzoeken om een onderzoek in deze zaak in te stellen en om uit te zoeken of de Europese subsidies wel op een regelmatige en controleerbare manier besteed worden.
Ook de Europese Ombudsman en de voorzitters van de verschillende parlementaire fracties binnen het Europese Parlement zullen terzake worden gecontacteerd.


Op 13.3.2007 publiceerde Prinses de Croÿ haar artikel over Child Focus in verband met de projecten van het 'Daphne' programma van de Europese Unie. Op 16.3.2007 sloot Microsoft de nieuwsgroep FondationPrincessedeCroy voor de buitenwereld af...

New Messages
Child Focus & Daphné (CEE) au centre d'u......
Pcesse_de_Croy - 03-13-07

Un signal aux procureurs
'La justice est souvent dans le collimateur. Cette fois, un haut fonctionnaire Van Massenhove s’adresse au Conseil d’Etat, tandis que l’ex-ministre de la Justice Renaat Landuyt lance un signal aux pro...
yves - 03-13-07

Adieu de Marcel
Giovanni, SOS Antiplagio ...
Pcesse_de_Croy - 03-11-07

ROMANIA, FOR EXPORT ONLY ...
Pcesse_de_Croy - 03-09-07

------------

- To sign the petition 'Stop Export and Abuse of Children':
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/392408581
- 'Romania: for export only' : http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
- http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

02:28 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-03-07

Child Focus et Daphné


"Aide fictive aux enfants disparus" titre le journal roumain "National Jurnalul" du 7 février 2007

Image Hosted by ImageShack.usBruxelles, le 12 mars 2007

Aucune des cinq ONG roumaines référées en centre de recherche d’enfants disparus et sexuellement exploités ne travaillait dans le domaine. Quatre d'entre elles ont été inscrites à leur insu, avec falsification de leurs objectifs.

En 2001, avec le soutien bienveillant de Paola, Reine des Belges et de Romano Prodi, Président de la Commission Européenne, Child Focus lança l’annuaire Childoscope, reprenant les ONG qui assistent la population dans le plus grave des problèmes qui dévaste actuellement l’Europe : les enfants victimes d’enlèvement et d'exploitation sexuelle.

L’Union Européenne visait à permettre aux organisations d’accéder à des fonds pour établir des centres en mesure de fournir des informations sur les enfants disparus, ou former le personnel à ces missions, selon Monsieur Prodi. Le programme Daphné, de son département "Justice et Affaires Intérieures" subsidia les partenaires européens de Child Focus pour  rassembler les ONG locales actives en ce domaine, préciser leur structure, leurs modes opératoires, ainsi que leur collaboration avec des autorités locales et les médias.

En Roumanie, la mission fut confiée à Salvati Copiii (Save the Children – Roumanie) qui  en novembre 2001, fut référenciée sur Childoscope avec quatre autres organisations roumaines :

• International Foundation for Child and Family;
• Help and Relief for the Young ;
• Feed the Children – Romania;
• Saint Dumitru, centre de soins aux jeunes.

A Bucarest, les journalistes du National Jurnalul savaient  que ces organisations avaient principalement des objectifs d'aide et de soins aux enfants des rues, d'intégration d'orphelins dans des familles roumaines, d'apport de médicaments, de nourriture et de vêtements à ceux qui en ont besoin, dont à la communauté gitane. Des missions lourdes et essentielles qui n'avaient jamais jusque là, eut les moyens d'intégrer  la recherche d'enfants disparus et sexuellement exploités. Le journal décida d'enquêter pour découvrir si, avec les années et l'aide de la CEE, elles avaient pu étendre leurs activités.

Feed  the Children s'occuperait de disparitions mais seulement d’enfants âgés de 3 à 14 ans,  selon Childoscope ! Carmen Preotesoiu leur téléphona, demandant de l’aide pour la recherche d’un enfant disparu, dans la tranche d’âge admise :- "Nous ne traitons les disparitions d’enfants. Nous ne l'avons jamais fait", lui répondait la secrétaire manifestement irritée.

Elle  rencontra alors Marilena Buttu, directrice Feed  the Children, qui lui raconta avec enthousiasme les accomplissements de ses équipes. Elle était stupéfaite de découvrir que selon la CEE, son activité principale aurait été la recherche d’enfants disparus : "C’est une tâche trop complexe, donc nous ne nous concentrons pas sur ça. Nous n'avons aucune idée comment notre nom est apparu sur cette liste. Nous allons devoir rechercher comment ça a pu arriver!"

La journaliste rencontra en suite Mihail Carp, le directeur exécutif de International Foundation for Child and Family. Il lut la description de son organisation et répondit confus :- "Nous n'avons jamais traité ces cas en aucune façon ! Nous avons envoyé des données Salvati Copiii sur nos activités afin de collaborer avec eux, mais nous n'avons jamais envoyé de données sur la recherche d’enfants disparus. C'est peut-être une erreur".

Le centre Help and Relief for the Young,  qui s’occupe des enfants des rues et Saint Dumitru, centre de soins aux jeunes, eurent la même réaction.  Quand bien même ces organisations méritent une aide de la CEE pour créer une force européenne visant à protéger ces enfants de la pauvreté et de la discrimination, rien n'autorisait de falsifier leurs objectifs, ou de les laisser dans l'ignorance de leur possibilité de solliciter un budget  pour des campagnes de préventions au seins des communautés  qu'elles assistent.

Carmen Preotesoiu rencontra alors Gabriela Alexandrescu, présidente de Salvati Copiii qui répondait de ses activités en matière de recherche d’enfant disparus :- Personne ne nous en a jamais fait la demande. Nous n’agissons que quand nous y sommes invités. Nous ne recevons pas de subsides de l'état pour ces cas.

Or, le bilan financier 2005 de Salvati Copiii fait apparaître que huit pourcent de ses fonds, principalement allouées à la recherche d’enfants disparus, puisque telle serait son activité principale, sont fournis par l’état roumain, selon les journalistes enquêteurs. Ses autres ressources lui viennent de subsides de l’Union Européenne, ainsi que des ambassades du Canada et de Hollande !

A la question de pourquoi en 2001,  cinq organisations, y compris la sienne, ont été incluses dans cet annuaire en dépit du fait qu'aucune n'ont d’activité commune aux objectifs  de base visés par l'Union Européenne, la Présidente de Salvati Copiii a répondu :- N’avez-vous jamais fait une erreur ?

Reste à découvrir le justificatif de Child Focus pour un partenariat avec une organisation n'ayant  pour objectif commun les subsides du Programme Daphné, mais également les justificatifs de la CEE pour le défaut de contrôle de la destination des fonds européens visant aux actions civiles indispensables à la recherche d’enfants disparus et sexuellement exploités.

Jacqueline de Croÿ - 13.3.2007

------------

- To sign the petition 'Stop Export and Abuse of Children':
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/392408581
- 'Romania: for export only' : http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
- http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/ (En date de 16.3.2007 Microsoft a fermé le MSN-site FondationPrincessedeCroy et dans sa réponse Microsoft a annoncé qu'elle détruirait le contenu du site)

21:16 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

X-Kiss/Zandvoort - L'enquête de Marcel Vervloesem


X-Kiss/Zandvoort - L'enquête de Marcel Vervloesem
par Jacqueline de Croÿ - 24 septembre 2006

Image Hosted by ImageShack.usQuinze ans après le meurtre de Katrien De Cuyper, son corps est exhumé pour de nouvelles analyses, afin de charger ou décharger Karl Van Rompaey, auteur de lettres anonymes, écrites selon lui pour se rendre intéressant, alors qu'il était âgé de 20 ans.

Marcel Vervloesem, poursuivi pour entrave à la vie privé des producteurs de pédopornographies "non identifiés", démontre que l'adolescente était exploitée par le réseau X-Kiss/Zandvoort, devenu www.X-kiss.be, toujours en pleine activité, sans que la justice belge ne veuille le démanteler.

Un mardi soir, le 17 décembre 1991, Katrien De Cuyper, âgée de 15 ans, avait passé la soirée avec Christophe, son petit ami. Normalement, il l'a raccompagnait à l'arrêt d'autobus de l'avenue de l’Yser, dans les docs d’Anvers, mais pas cette fois là, parce qu'il pleuvait, a-t-il dit. A 22h45, Katrien téléphona du café "Les Routiers", selon le bistrotier. Il ne s'y trouvait pas que des marins et des routiers. Aux étages supérieurs, des chambres sont louées, à l’heure, à la nuit, à la semaine, même au "X-Kiss", un studio de production vidéo de pornographie  d'enfants.

Peut-être croyant à un jeu, peut-être pour plaire à un amoureux, Katrien devint actrice d'un photo feuilleton de pédo- pornographie homosexuelle. Des photomontages devaient lui garantir de ne pas être reconnue. Elle devait apparaître avec un corps d’un garçon, qui lui devait poser séparément, dont avec la fente des fesses maquillée, pour faire croire qu'il avait été sodomisé. Elle était là en train de rire et plaisanter avec un garçon de son âge, dont elle semblait amoureuse. La séance dut être longue, car parfois ils semblent s'ennuyer: lui en levant les yeux au plafond.

Katrien n'arriva jamais chez elle. Elle sera retrouvée nue et étranglée six mois plus tard, dans un autre coin sinistre du port d'Anvers. Alors que les médias avaient répété les détails de la version officielle, trois lettres anonymes furent envoyées aux parents de Katrien et à un journal. L'auteur semble mettre sur papier la rumeur publique, posant la question de ce que faisait une si ravissante bourgeoise de 15 ans, seule la nuit dans le pire des quartiers d'Anvers. Il sous-entend qu'il cherchait une putain dans les docks. Ne trouvant pas ce dont il avait envie, il décida de rentrer chez lui, quand il aurait embarqué Katrien faisant de l'autostop.

Il dit qu'elle avait raté son autobus et téléphoné à ses parents qui lui auraient dit de se débrouiller seule. Il marque sa colère à l'encontre du père, qu'il blâme de ne pas être venu la chercher. Il lui aurait donné un lift jusqu'à l'autoroute et se reproche de ne pas avoir fait un détour pour la conduire jusque chez ses parents. Elle pensait refaire de l'autostop, selon lui. Une suite logique, qui aurait pu la mener jusqu'au lieu où elle a été découverte.

Les deux garçons qui avaient participé au photo feuilleton avec Katrien n'ont jamais parlé. L'enquête policière ne déboucha sur rien, même pas sur le studio pédopornographique au dessus du bar.

Le 4 janvier 1994, Kim et Ken Heyrman, âgés de 8 et 11 ans furent enlevés alors qu’ils allaient jouer au football. Le corps de la petite fille sera retrouvé à l'Asiadok, un bassin du port situé à deux pas du "X-Kiss". Le corps de Ken ne sera jamais retrouvé, mais son blouson sera aussi déposé à l’Asiadok quinze jours après la découverte de sa sœur, et ses gants de football seront glissés dans la boîte aux lettres de sa mère quelques semaines plus tard.

La police n'eut jamais de soupçon sur le X-kiss qui deux ans plus tard,  en 1996, fit faillite  et devint le Gay-Kiss. L'année suivante, Regina Louf, ancienne victime d'un réseau de prostitution d'enfants, témoigna que Katrien était victime de ce même réseau depuis plusieurs années et que sa mort était survenue lors d'une orgie Nihoul.

Norbert De Cuyper affirma qu'il était impossible que sa fille ait travaillé dans un circuit de prostitution, car elle rentrait tous les jours à la maison, mais les photos montrent que Katrien était plus jeune à l'époque du roman-photo, avec un visage plus rond et des cheveux plus court, ce qui fait apparaître que Regina avait raison, sur durée de l'exploitation de l'enfant.

En été 1998, Gerry Ulrich, l’archiviste multimillionnaire de la filière Zandvoort, propriétaire du réseau Apollo, producteur et distributeur de pornographie d'enfants sur Internet, était assassiné en Italie par une de ses victimes : Robert Van Der Plancken à qui il avait promis son héritage et qui avait à son tour intégré le réseau de pédopornographie et commerce d'enfants.

Marcel Vervloesem se rendait chez Ulrich, saisissait les archives de la filière Zandvoort et les apportait à la police. Il s'y trouvait 90.081 victimes de pornographie d'enfants, ainsi que meurtres, viols et tortures. Le "Gay-Kiss" y apparaissait être une succursale des "Studios De Paw" situé à Utrecht, en Hollande et utilisé en son temps par le réseau Temse/Madeira et Gerrie Ulrich. Il s'y trouvait le photo feuilleton de Katrien, donc vendu par Ulrich et Van Der Plancken sur leur site web Apollo. Au parquet d'Anvers, Leen Nuyts répondait que malgré la ressemblance effective, les services hollandais et belges étaient à 95% certains qu'il s'agissait d'un garçon non identifié.

En janvier 2004, un procès-verbal apparut, pour justifier que les photos n'avaient pas été montrées à la famille où aux amies de Katrien du fait "qu'il s'agissait d'un garçon". La Fondation Princesse de Croÿ fit alors effectuer une analyse comparative qui identifia Katrien comme étant ce "garçon". Une analyse complémentaire vient de confirmer les analyses précédentes. De nouvelles photos de Katrien ont permis aux experts d'opérer une reconstruction en trois dimensions de son visage. Une discordance de 15% entre les points de la surface frontale et du reste de la tête confirme le photomontage, et eut l’avantage de permettre de superposer cette surface frontale à la reconstruction du visage de Katrien en 3D, en le faisant pivoter pour mieux calculer les différences. Les films montrent que tout concorde: l'ovale du visage, le nez, la bouche et les sourcils. Cette victime de Zandvoort est incontestablement Katrien De Cuyper.

Paix à l’âme de cet enfant, mais rien n’exclu qu’elle croyait à un jeu et que comprenant la réalité, elle ait signé son arrêt de mort en disant qu’elle révèlerait tout à ses parents. Rien ne peut non plus exclure qu'elle ait été piégée, le rendez-vous donné le jour d'une des orgies de Nihoul.

Plusieurs faits pourraient accréditer les dires de Regina. Son maquereau avait un contact commun avec Robert Van Der Plancken, ainsi qu'une cinquantaine de contacts dans les voisinages directs du Gay-Kiss et des parents de Katrien. Il apparaît aussi avec certains d'entre eux en compagnie d'Ulrich sur une liste de Fidonet: un portail de naturistes, fondé par Wayne Arthur Silsbee, un pédophile américain recherché par le FBI. Il avait ainsi formé une branche "pédo- naturiste", avec des personnes qui trouvent naturel de laisser leurs enfants nus.

Quinze ans après le meurtre, Karl Van Rompaey, impliqué dans une affaire de possession de pédo- pornographie et harcèlement, était trahis par l’ADN de sa salive sur les timbres qui avaient servi à l’envoie des lettres anonymes suite au meurtre de Katrien. Arrêté ce 7 août 2006, il reconnaît les avoir écrites, mais nie toute participation au crime, disant qu'il a voulut se rendre intéressant et il ce que le détecteur de mensonge confirme. Les erreurs judiciaires se succèdent aux dénis de justice depuis la découverte du réseau Zandvoort, surtout en périodes électorales, quand les ministres de la justice veulent faire croire à la qualité de leur travail.

Dix ans après la faillite du X-kiss qui exploita Katrien et les deux garçons du roman-photo, Marcel Vervloesem, l'auteur de cette enquête, est poursuivi pour entrave à la vie privée de ces pourvoyeurs, que les autorités belges prétendent non identifiés, alors qu'Internet présente  www.X-kiss.be. On y trouve deux liens, le premier pour les plus de 18 ans, présentant ses produits pornos prétendument adulte mais avec section adolescents (sexyteen) ; le deuxième pour les moins de 18 ans, www.plopsaland.be, des parcs d'attraction pour enfants, avec des offres d'emploi.

Bravo Madame Onkelinx: un homme qui nie le crime est en prison, un autre est poursuivi pour entrave à la vie privé des producteurs de pédo pornographie, mais le X-Kiss peut faire sa publicité sur Internet, avec un nom de domaine belge (.be) et redirection des lieux où les pédophiles peuvent se trouver des enfants !  Le Werkgroep Morkhoven porte une fois de plus plainte avec constitution de personne lésée, mais combien de fois faut-il porter plainte pour avoir justice, Madame Onkelinkx ?

--------------------------

http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

17:31 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Babies-for-sale


Babies-for-sale trade faces a global crackdown

Image Hosted by ImageShack.usAttempts by Western families to adopt children from poor nations have fuelled a rogue market in young lives. But at last action is being taken. Carolyn Wheeler reports from Lviv, Ukraine

The thick stack of photographs pulled from a manila envelope in Maria Chernyk's cupboard explains all she has to say about foreign adoptions. Each year, the director of Lviv's Orphanage No 1 sends a handful of children overseas: most to the United States, many to Italy, some to Germany, France and Canada, one to a Ukrainian couple in Manchester.

She tracks them with this collection of photos: a sweet blond boy with a crossed eye, a slender, solemn-faced girl who needed heart surgery, a little boy so traumatised by his past that he never spoke.

Each family paid dearly for the privilege of being parents, over £15,000 in many cases, to cover travel, agency fees and the demands of dozens of bureaucrats.

Chernyk is a staunch defender of the web of bureaucracy and money that foreign adoption has become: her orphanage is better able to care for the children left behind with donations that include a television, new carpets and medicines. And the children adopted are - judging from the photographs - well cared for far from the run-down orphanage and far from the politics threatening the adoptions of others like them.

'I am in favour of, and will continue to support, international adoption, because I have seen the results,' said Chernyk, whose orphanage is so strapped for resources she had to ask a friend abroad to collect milk powder last year.

Overseas adoption is big business, and growing: last year, more than 2,150 Ukrainian children and almost 8,000 Russian children were adopted to foreign countries. Most of those went to the US, where Russia is second only to China as a provider of adoptees and Ukraine ranks sixth. Italy and Spain adopt hundreds of children each year, as do Canadians. British parents applied to adopt 26 Russian children last year - none from Ukraine, where adoption is on hold over a disagreement over regulations.

China is still a reliable source of girls but eastern European countries are also popular. A child who looks like his or her parents leads to fewer embarrassing questions in the playground or supermarket. It is often faster to get a baby or toddler from abroad and adopting from another culture, particularly a country where adoption records are sealed and poverty is rampant, takes away some of the fear of a birth mother coming knocking.

In an industry fuelled by money and the desperation of would-be parents, and complicated by haphazard or non-existent regulations, private agencies and corruption among poorly paid officials, there are countless tales of fraud - babies sold twice to different families, adoption facilitators who have made off with thousands, mothers who were duped into giving up their newborns.

Some families spend thousands only to go home empty-handed, after finding the child referred to them is ill, or not the right age, or gender, or that the official required to approve an adoption is ill or has been fired. Even in above-board adoption cases, large donations to orphanages are considered mandatory, whether as money or in clothing, food or medical supplies and adoptive parents are counselled to bring gifts for a long list of government officials to help things go smoothly.

'I have to be careful what I say, but an awful lot of $100 bills were floating across tables in Kiev and Odessa. It did appear to open things up and get things moving,' said Brad Parr, a 47-year-old Texan who adopted a two-year-old Ukrainian girl two years ago, after weeks of arguing with officials, weeding through listings and travelling from orphanage to orphanage. 'It worked out we got a great kid but we had to put a lot of pressure on them - you're not going there to be a tourist. You're going to conduct business.'

And the business is lucrative. A decade ago, several doctors and nurses in Lviv were charged with accepting bribes and forging documents, even coercing mothers into giving up their newborns or telling them their babies had died, to allow them to be adopted abroad.

Today, Ukrainian adoption officials won't talk about that case, except to say it was the catalyst for sweeping changes to foreign adoption laws. Families from abroad who could once take babies straight from maternity homes, must now wait for older children who have spent a year listed with the National Adoption Centre's registry, and may not look at any child other than the given referral. Private agencies, which flourish in other countries, are now illegal in Ukraine, though a number operate outside Ukraine to co-ordinate documents and arrange translators.

But baby-selling accusations have popped up in almost every country that permits foreign adoptions. In June, British Children's Minister Margaret Hodge suspended all adoptions from Cambodia over charges of falsified documents, illegal adoption facilitators and the coercion of mothers to hand over their children.

For many young Cambodian orphans, adoption means a much sought-after ticket to prosperity and security but the darker side is widespread reports of unscrupulous brokers buying infants from poverty-stricken parents and selling them, at a huge profit, to Western couples.

More than 2,300 children have been adopted by foreigners in Cambodia in the last six years. The Prime Minister, Hun Sen, suspended all foreign adoptions for a short period four years ago but then lifted the ban, pending legislation regulating the industry.

'It's the worst form of exploitation. The parents are often desperate and will turn a blind eye or simply do not want to know,' said one charity worker in the capital, Phnom Penh. 'This country is without a proper system of law and pretty much everything can be bought: officials, permits, people. The problem is the demand not supply. If we stamp it out here it will go elsewhere.'

Middlemen persuade women in dirt-poor villages to give up their babies for between $20 and $50 or babies are bought directly from orphanages in Cambodia, which has a long tradition of children being sold into prostitution or slavery.

Main Dim, 40, was divorced with five children when she became pregnant by a man who abandoned her. Worried that she would not be able to care for another child, Main Dim agreed to sell her baby for $50. 'He was crying when I let him go. So was I,' she said. Still, she is seen as 'the lucky one' in her village of Laing Kout. Unlike others, she gets $100 a year from the American family and has received dozens of pictures: the boy bundled in ski clothes, in a bath with his blond-haired sister and another Cambodian brother.

'I still miss him, but when I see the pictures I'm happy, because he does have a better life than any I could give him,' she said, showing off a radio given to her by the boy's new family. 'If they offered to give him back, of course, I'd want that. But at least I know he's being taken care of.'

Sou Soam, 64, hopes that's true for her grandson, too, but she has no way of knowing. She sold the day-old boy for $40 after her daughter died in childbirth seven years ago. 'I just want to see how he's grown, what he looks like,' said Sou Soam. 'I had no money and five other grandchildren to care for.'

Most Cambodian parents think they were doing the right thing. Run Chenda, sold by her mother into prostitution aged nine for $80, says children who go to rich foreigners are the lucky ones. 'If I could trade places with any of them, I would,' she said.

In Azerbaijan, six doctors and nurses are now on trial on charges of illegally handing over nearly 200 children to foreigners for adoption. A temporary moratorium has been declared on foreign adoptions in the country until the rules are re-examined.

Romania, which 15 years ago had massive media coverage over the state of its orphanages, passed a law in July limiting foreign adoption to a child's grandparents. Last month, France and Romania set up a committee to help 130 French couples already in the process of adopting Romanian orphans.

In Russia, where tabloids fed on the news that German Chancellor Gerhard Schröder had adopted a Russian child and that actress Angelina Jolie planned to, deputy prosecutor-general Vladimir Kolesnikov said bribery and fraud is still widespread. Last year a man was jailed after selling 558 children over the course of eight years.

'There is trafficking in children in Russia,' said Ekaterina Lakhova, head of the Duma committee on family affairs and a critic of foreign adoption. She points to reports of Russian children being abused in their new families: an American couple in New Jersey were jailed for 10 years for abusing their seven-year-old adopted son, Viktor, who died of hypothermia after being made to sleep in an unheated cellar, and a Colorado woman recently tried to re-sell her Russian daughter on the Internet.

'We are unable to monitor the support of Russian children adopted by foreigners. Russia's jurisdiction does not transcend the borders of our country,' Lakhova said.

In 2000, President Vladimir Putin required all adoption agencies in Russia to obtain certificates, a process that temporarily halted adoptions and left the country with about 90 private agencies, more than half based in America.

But Russia is now about to go further. After a series of committee hearings last week, the Duma is considering a draft law to limit adoptions to countries that have signed a bilateral agreement. This would temporarily halt adoption to Britain and Italy, and entirely end adoptions to Canada and the US. Lakhova estimates some 100 agencies work illegally in Russia.

'It is virtually impossible to bring people abusing these procedures to criminal or administrative responsibility. There is a need to establish state control over the adoption procedure in Russia and to ensure the rights of adopted children abroad.'

As the political debate continues, would-be parents are faced with a long, expensive and uncertain process while orphanage directors worry that a major source of donations will dry up.

'I would tell those politicians [who would block adoptions], then provide these children with a good life,' Chernyk said. 'I am always struggling with people like that. I am used to it. But every time I hear that, I say just try. You just try to come here and take care of these kids, wash them, feed them, clothe them.'

The orphanage, a 30-year-old brick building in a grey suburb, receives state money only for food, medicine, utilities and staff. It's a paltry amount: Employees are paid an average of 400 hryvnya, £40, per month; the budget allows 2,000 hryvnia, or £203, a year for medicine for 120 children, and 130,000 hryvnya, £13,200, for food.

Between 10 and 14 children share a room with two carers, small white beds lined up end to end, and a picture of Jesus with lambs on the wall. Murals, painted by volunteers in the common rooms, break up the monotony and each room is spotlessly clean. An upstairs room boasts a television and a new rug; a playroom is crammed with toys, all courtesy of charities in Ukraine and abroad.

But the hallways are dark, their lightbulbs burnt out with no money to replace them, or turned off to save electricity. The hallway floors and staircases are cold, bare cement. Paint peels and the smell of cabbage wafts through the hallways.

It is an existence of little hope for children caught in a legal limbo: those left here by a parent who has little to no contact, but will not relinquish parental rights. For the few available for adoption, the thought of a family of their own - even one far away that speaks a different lan guage - is an obsession. Gifts left behind by adoptive parents, books, a stack of Canadian flags, are constant reminders. Meanwhile, the children don't know the world outside these walls but they all say: 'I want a mother, I want a father.'

'All kids want a family,' Chernyk said. Adoption advocates, who are also working to make adoption more appealing to local families, say any move to tighten regulations will condemn thousands of children to a life that ends on the street'.

'I feel really sick about what was pronounced there,' said Boris Altschuler of Russias Right of the Child advocacy group. 'We must be grateful that these people save our children, more than 7,000 a year, and give them the happiness of life in a family. We should not be counting the money in their pockets.

Sunday November 21, 2004
Source: http://observer.guardian.co.uk/international/story/

--------------------------

http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

13:59 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-03-07

Opnieuw problemen met Microsoft


Image Hosted by ImageShack.usDe MSN-groep FondationPrincessedeCroy werd op 16.3.2007 na een bericht over Child Focus dat gebaseerd was op een artikel in een Roemeense krant, door MSN (Microsoft) gesloten. De franstalige MSN-dienst deelde mede dat zij van niets wist en dat de groep om een onbekende reden op een herroepelijke wijze verloren was gegaan.
De nederlandstalige MSN-dienst liet echter verstaan dat de nieuwsgroep nog wel degelijk bestond maar dat zij wegens een 'ernstige overtreding van de gebruikersvoorwaarden' gesloten werd.

Volgens de nederlandstalige MSN-dienst zou de 'inhoud van de groep bewaard worden in geval van een eventueel toekomstig onderzoek in deze kwestie maar de groep zou niet meer heropend worden'.
Over welke 'kwestie' het ging, zweeg men.
De dienst voegde er op een uiterst tegenstrijdige manier nog aan toe dat de 'gebruikte opslagruimte op de groep niet meer ter beschikking zou zijn totdat het onderzoek was afgerond en de MSN Groep door MSN volledig verwijderd zou zijn'.

Enkele maanden geleden verdwenen er al eens honderden documenten en foto's van de MSN-groep FondationPrincessedeCroy nadat er een bericht werd gepubliceerd waarin RTBF-journalist José Dessart zijn steun uitsprak voor Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven.
José Dessart werd toen ondermeer via de E-mailcampagne van een zekere Piet S. gedwongen om te vragen of het bericht terug kon verwijderd worden.

Na wekenlang aandringen bij MSN werden de foto's en documenten waarvan men dacht dat zij voorgoed verloren waren gegaan, voor het grootste gedeelte teruggeplaatst.

Enkele weken later dook Piet S. bij Skynet op alwaar hij een klacht indiende omdat hij vond dat met de 'ongevraagde vermelding' van zijn voornaam en de eerste letter van zijn familienaam, 'zijn privacy werd geschonden'.
De skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' verdwenen toen gedurende een tiental dagen van het Internet omdat Skynet de klacht gegrond vond.

Piet S. diende enkele jaren geleden ook al een klacht in bij de Canadese provider 'Bravenet' omdat hij vond dat de 'Belgische Staatsveiligheid bespottelijk werd gemaakt'. De website van Prinses de Croÿ werd toen door Bravenet zonder pardon van het Internet verwijderd.

In 2005 was het dan weer de beurt aan Sp.a-kamerlid Jan Peeters die, vlak nadat Marcel Vervloesem vanwege een paar verhalen over 'folteringen met bamboostokjes' in de gevangenis van Turnhout was opgesloten, via de lokale radio en televisie een oproep deed om de MSN-groep van de Werkgroep Morkhoven met 'wettelijke middelen van het Internet te halen'. Hij hield daarbij geen rekening met het feit dat er in België nog altijd een zekere persvrijheid bestaat en de Belgische Grondwet over de scheiding der machten spreekt.

In afwachting dat de MSN-nieuwsgroep FondationPrincessedeCroy wordt heropend zonder dat het archief waaraan jarenlang werd gewerkt door MSN vernietigd wordt, kan men voor zijn informatie terecht op http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/ .

20:07 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |