09-04-12

Kinderpornozaak Zandvoort - Zedenzaak Amsterdam: Guy Verhofstadt

Verhofstadt.jpgBrussel, 8 april 2012

Geachte Heer Verhofstadt,

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort - zedenzaak Amsterdam

Ik heb  u reeds verschillende keren tevergeefs gemaild in verband met bovermelde zaak omdat u destijds schreef dat u 'geschokt was door het kindermisbruik' en omdat ik uw partij-collega Annmie Turtelboom, in haar functie van justitieminister, reeds meerdere malen verzocht heb om de documenten van de kinderpornozaak Zandvoort waarvan ik haar een kopie zond, over te laten maken aan de Nederlandse justitie.

In die documenten is namelijk gedetailleerde informatie weer te vinden over het netwerk rond de kinderkribben in Amsterdam waar, tot nogtoe, meer dan 80 peuters misbruikt en verkracht blijken te zijn geweest.   De misbruiken en verkrachtingen schijnen op videofilm te zijn vastgelegd.

Het is ook zo dat het proces rond het misbruik in de Amsterdamse kinderkribben zopas gestart is en de rechter enkel kan oordelen op grond van een volledig dossier.

Als dat niet gebeurt dan kan de advocaat van Robert M. die, zoals Marc Dutroux als een 'éénzame pervert' wordt voorgesteld en in de sensatiepers het 'monster van Riga' wordt genoemd, de gerechtelijke procedure nietig laten verklaren en dreigen de ouders van de slachtoffers in de kou te blijven staan.
 
Indien het dossier niet wordt vervolledigd, dan dreigt het netwerk rond de kinderkribben (waaronder de pedofielenvereniging Martijn,) ook verder te blijven bestaan en zullen de misbruiken blijven aanhouden.
 
Ik meen dat het uw taak als fractievoorzitter van de liberale groep in het Europese parlement is, om ervoor te zorgen dat deze zaak wordt aangepakt.
U schreef trouwens een aantal burgermanifesten en richtte de zogenaamde 'Partij van de Burger' op, wat toch van een zekere bekommernis voor de burger getuigde.  
Verder zetelt u in de Club van Madrid, bestaande uit voormalige staatshoofden en regeringsleiders en deze club heeft als belangrijkste doelstelling het versterken van de wereldwijde democratie.  Dat wil dus zeggen dat ook de werelwijde problemen zoals de internationale mensenhandel waarvan de kinderhandel deel uitmaakt, openlijk moeten kunnen besproken worden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

Commentaren

Zopas gelezen dat Robert M. in de zedenzaak van Amsterdam, op 6 april jl.veroordeeld werd.
Vandaar dat ex-premier Guy Verhofstadt (Open VLD, Vlaamse liberalen) die met zijn zogezegde 'burgermanifesten' destijds, 'de partij van de burger' en 'een nieuwe politiek cultuur' predikte, niet antwoordde op ons schrijven.
Vandaar ook dat justitieminister Turtelboom (Open VLD) niet reageerde op ons verzoek om de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort met informatie over de Amsterdamse kinderkribben, aan de Nederlandse justitie over te laten maken.
Zoals te verwachten was, werd Robert M., bijgenaamd het 'Monster van Riga', als enige schuldige opgevoerd zodat het netwerk waarvan de pedofielenvereniging Martijn ondermeer deel uitmaakt, verder kan blijven bestaan en men verder kinderen kan blijven misbruiken ten behoeve van de kinderporno-industrie en haar klanten.

Ik heb de indruk dat de opsluiting van Marcel Vervloesem van onze vereniging, en de pesterijen en de folteringen in de gevangenis van Turnhout die ervoor zorgden dat hij nu nieuwe ernstige hart- en diabetesproblemen en water in zijn benen heeft, niet alleen bedoeld zijn om Marcel langzaam maar zeker om zeep te helpen.
Zij dienden ook om de aandacht van de Amsterdamse zedenzaak af te leiden en, zaols gezegd, de netwerken (Zandvoort, Amsterdam,) verder dicht te dekken.

Reeds maanden voor de nieuwe beschuldiging van Marcel die men, zoals gewoonlijk, eerst in Het Nieuwsblad aan de man bracht, legden we de link tussen Zandvoort en Amsterdam en publiceerden we de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort met informatie over de kinderkribben.
We zeiden ook dat de kindermisbruiken in Amsterdam te voorkomen waren geweest indien de Turnhoutse justitie die Marcel nu ook al maandenlang in voorarrest houdt, de informatie (waaronder de voornoemde documenten) niet van procureur Bourlet van Neufchâteau (zaak Dutroux) had opgeëist om Marcel, benevens van 'pedofilie', ook van het bezit van kinderporno te kunnen beschuldigen.

Ook de Nederlandse justitie die in 1998 via Koningin Beatrix een kopie kreeg van de cd-rom Zandvoort, had de kindermisbruiken in Amsterdam kunnen voorkomen indien zij de voornoemde documenten verder onderzocht had.

Een klein detail: we ondervinden thans problemen om de documenten waarvan sprake, op een leesbare grootte op onze blog te publiceren.
Bepaalde kringen willen niet dat deze informatie te veel bekend geraakt via het internet...

Gepost door: Jan Boeykens | 13-04-12

16.4.2012

Beste S.,

Het doet mij denken aan de aanvallen die op de werkgroep Morkhoven werden uitgevoerd.
De talrijke pogingen om ons van het internet te verwijderen, de omschrijving dat we 'enkel nog op het internet aktief waren' en het opduiken van allerlei internet-figuren die ons op het internet aanvielen met de roddels die er over Marcel in de kranten was verspreid.
Maar, zoals ik zei, is dat maar klein grut.

Wat ze de laatste tijd enorm moet getroffen hebben, is de steun vanuit Klokkenluiders en Nederland voor Marcel en voor de Werkgroep.
En dan waren er die publicaties van de Zandvoortdocumenten op Klokkenluiders met info over de zedenzaak in Amsterdam (waarvan natuurlijk geen woord in de pers kwam).
Die documenten zijn overweldigend duidelijk over de betrokkenheid van hooggeplaatsten bij het dichtdekken van kindermisbruiken.

Jan

Gepost door: Jan Boeykens | 17-04-12

De commentaren zijn gesloten.