31-03-12

Marcel Vervloesem: akties in Amsterdam

turtelboom-schuld-van-impasse-ligt-bij-koning-en-di-rupo.jpgZoals te verwachten was, werd Marcel Vervloesem's aanhouding, gisteren nog eens met een maand verlengd.

De beslissing werd genomen door de rechters die hem omwille van zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort, jarenlang vervolgden waarbij  al de ontlastende stiukken en getuigenissen uit zijn strafdossier verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde.

Het is duidelijk dat, zolang deze misdaden niet onderzocht en bestraft worden, deze rechters gewoon kunnen doorgaan met hun misdaadpraktijken.

Vandaag kreeg Marcel Vervloesem een voorstel van een misdadige Turnhoutse rechter: 'Als je afstand neemt van die dubieuze aktiegroepjes en niet verder rond die kinderpornozaak Zandvoort werkt, dan kunnen we spreken'.

In maffiataal uitgedrukt: 'Laat ons een deal sluiten. Indien je over onze maffiapraktijken zwijgt, dan valt er misschien iets te regelen'.

De vzw Werkgroep Morkhoven laat zich echter niet afleiden door de bijna terroristische gijzeling van Marcel Vervloesem en de misdaadpraktijken van de Turnhoutse justitie die de stilzwijgende goedkeuring genieten van justitieminister Turtelboom.  Minister Turtelboom predikt een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' en benoemde de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef.

Indien men Marcel Vervloesem, door allerlei sadistische spelletjes en door de onthouding van zijn medicatie in de gevangenis laat sterven, dan zal zij gewoon verdergaan met haar akties en zal zij de Open VLD of de zogezegde 'partij van de burger' van Annemie Turtelboom, de rekening presenteren, zoals zij ex-premier Guy Verhofstadt van de Open VLD reeds beloofd heeft.

Na haar aktie voor de gevangenis en het gerechtsgebouw te Turnhout op 29.3.2012, gaat zij nu aktie voeren in Amsterdam waar dat het proces rond Robert M. gestart is.  Ook in Turnhout zullen er nieuwe akties geörganiseerd worden zodat de bevolking meer en meer gaat beseffen dat zij door de lokale media en een corrupte justitie, jarenlang bedrogen werd.

Uit de documenten van de kinderpornozaak Zandvoort blijkt immers duidelijk dat Robert M. niet alleen handelde en dat de kindermisbruiken en -verkrachtingen in de Amsterdamse kinderkribben hadden kunnen voorkomen worden.  De documenten werden destijds door Marcel Vervloesem voor onderzoek overgemaakt aan procureur Bourlet van Neufchâteau (zaak Dutroux).  De rechters van de Turnhoutse strafrechtbank die tevens in de Turnhoutse raadkamer zetelen en zich hebben voorgenomen om Marcel Vervloesem als gijzelaar te gebruiken en op te blijven sluiten totdat hij in de gevangenis sterft, eisten al het onderzoeksmateriaal echter op en misbruikten het materiaal om Marcel Vervloesem tevens voor het 'bezit van kinderporno' te vervolgen en de kinderpornozaak Zandvoort waarbij zij op één of andere wijze zijn betrokken, verder dicht te dekken.

Foto: Justitieminister Annemie Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) die eerder een misdaadminister kan worden genoemd.

Turnhoutse parketwoordvoerster in 'Nieuw project 1' van de aanklager van Marcel Vervloesem: http://youtu.be/ALcAI0jU_4A :

Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!
http://www.youtube.com/watch?v=U5aPbNFkB90

Interview Marcel Vervloesem vanuit gevangenis Turnhout (26.2.2012)
http://youtu.be/D7YUtSCoSQs

Sign/Signez/Teken :

http://www.causes.com/causes/438481-free-marcel-vervloese...

Droit Fondamental
http://droitfondamental.eu/

Werkgroep Morkhoven Facebook:

https://www.facebook.com/groups/200250393321072/

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rec...

Gevangenen:

http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/

Hoge Raad voor de Justitie, 'waakhond' van de Belgische justitie:

http://www.hrj.be/nl/index.htm


Ecrivez/Write/Scrivere/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, Belgio, België)

 

30-03-12

Marcel Vervloesem: Aktie voor de gevangenis van Turnhout op 29.3.2012 (1)

actie.jpg

Brussel 29.3.2012 - De aktie van Nederlandse en Belgische aktivisten voor de gevangenis van Turnhout alwaar Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, nu al twee maanden lang op basis van enkele beschuldigingen in Het Nieuwsblad en tegenstrijdige verklaringen bij de politie, is opgesloten, werd een sukses.

Nadat er spandoeken waren ontvouwen en er met een megafoon werd opgeroepen om de zieke aktievoerder vrij te laten, kwam de politie ter plaatse die de identiteitskaarten van de aktievoerders opvroeg.  De politie gebood om de megafoon niet langer te gebruiken en te stoppen met filmen alhoewel dit bij wet niet verboden is.

Een personeelslid van de gevangenis zei dat men Marcel Vervloesem 'enkel mocht bezoeken indien men hiervoor een toelating had'.  Het personeelslid wenste niet in te gaan op de vraag waarom het bezoekrecht van Marcel Vervloesem bijna totaal afgeschaft is.  Hij ontkende ook dat de medicatie en het diabetes-dieet van Marcel Vervloesem was stopgezet geweest terwijl uit recente gegevens blijkt, dat dit gedurende een week lang het geval was.   Het diabetes-dieet en de insuline worden nog altijd op onregelmatige tijdstippen gegeven.  De gezondheidsdienst van de gevangenis controleert ook de effecten van de voorgeschreven bloedverdunner niet zodat Marcel Vervloesem tengevolge van een hersenbloeding kan overlijden.

Twee jaar geleden kreeg Marcel Vervloesem zijn medicatie soms wekenlang ontzegd zodat hij te maken kreeg met water-opstapeling in zijn benen en hij infecties kreeg waarvoor hij diende geöpereerd te worden.  Op een bepaald moment bleek zijn medisch dossier zelfs te zijn verdwenen.

De vzw Werkgroep Morkhoven die nu ook akties voor de rechtbank van Amsterdam plant omdat, in het proces tegen Robert M., het pedocrimineel netwerk rond de kinderpornoaak Zandvoort wordt doodgezwegen, gaat opnieuw de gezondheidsinspecties en internationale gezondheidsorganisaties contacteren inzake de manier waarop men zieke mensen binnen de Belgische gevangenissen behandelt.  Daarbij zal verwezen worden naar de politieke verantwoordelijkheid van justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) die geinformeerd werd maar dergelijke toestanden en mensenrechtenschendingen blijkbaar toelaat.

Twee jaar geleden publiceerden wij de onderstaande lijst van de medische behandelingen van Marcel Vervloesem:

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden. De gevangenisdirectie gaf 1 dag voor dat de opname had moeten gebeuren, een negatief advies op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge.

-----

Morgen komt Marcel Vervloesem voor de raadkamer van Turnhout waarin deels dezelfde echters zetelen die hem gedurende 11 jaren hebben vervolgd om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.  In Vervloesem's dossier is geen spoor weer te vinden van het psychiatrische verslag over zijn aanklager.  De raadkamer van Turnhout zei een maand geleden dat Vervloesem verder bleef opgesloten 'omdat men via een psychiatrisch onderzoek wou uitzoeken in hoeverre de aanklager geloofwaardig was'.  Zij gebruikte dit valse voorwendsel nadat zij de gegevens uit het onderzoek waaruit bleek dat de aanklager onjuiste beschuldigingen had geuit, onder tafel veegde.

De Turnhoutse rechters gaven ook de in beslag genomen GSM aan de aanklager terug. Op die manier venietigden zij de bewijzen dat aanklager door middel van een zelfgemaakte collage op geluidsband, de beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem inéénflanste.

Uit het dossier van Vervloesem blijkt dat de Turnhoutse rechters nog altijd geen onderzoek lieten uitvoeren naar het door aanklager gepubliceerde rapnummertje  op YouTube waarin hij Marcel Vervloesem en zijn buurman van 'ontvoering' en 'verkrachting' van een meisje beschuldigt.  In het videoclipje komt ook de parketwoorvoerdster van de Turnhoutse justitie voor die beschuldigingen uit ten opzichte van Marcel Vervloesem.   Justitieminister Turtelboom die een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' predikt maar de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, zwijgt hierover. Waarom aanvaardt de justitieminister de wel zeer opmerkelijke samenwerking van de Turnhoutse justitie met Vervloesem's aanklager ?

Verwacht wordt dat de Turnhoutse raadkamer, door weglating van al deze gegevens, de anhouding van Marcel Vervloesem opnieuw wil verlengen.  De Werkgroep zal dus klacht indienen bij de Hoge Raad voor de Justitie die 2 jaar geleden schriftelijk toegaf dat alle ontlastende stukkken en getuigenissen uit Vervloesem's strafdossier te Turnhout, waren verdwenen. 

28-03-12

Aktie voor de gevangenis van Turnhout (2)

actie.gevangTurnhout.jpg

Zoals reeds bericht, gaat de vzw Werkgroep Morkhoven met haar vrienden uit Amsterdam alwaar het proces rond de misbruiken en verkrachtingen in de Amsterdamse kinderkribben is gestart, op 29.3.2012 aktie voeren in Turnhout.  Er wordt om 14 uur verzameling geblazen aan de vijver van het gerechtshof te Turnhout waarin enkele maanden geleden een 14-jarig vriendinnetje van Vervloesem's aanklager, tengevolge van het snuiven van aanstekers-gas, verdronk. 

De CD&V (Vlaamse 'christen-democraten'), de Sp.a (de vroegere Vlaamse socialisten die zich thans 'sociaal, progressief en alternatief' noemen) en de PS (Parti 'socialiste'), zijn grotendeels verantwoordelijk geweest voor het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort en de daaraan gekoppelde zedenzaak in Amsterdam die voorkomen had kunnen worden.

Maar indien de kinderpornozaak Zandvoort verder wordt dichtgedekt, dan zal justitieminister Annemie Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) die de afgelopen weken voldoende geinformeerd werd, hiervoor politiek verantwoordelijk zijn.

Dat geldt ook indien Marcel Vervloesem die, na de Temse-Madeira-zaak, de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (1998), tengevolge van zijn snel achteruitgaande gezondheidstoestand, in de gevangenis moest komen te overlijden.

Nadat Marcel Vervloesem in voorlopige vrijheid werd gesteld, werd ik met prinses J. de Croÿ, het slachtoffer van emails en nachtelijke telefoons waarin we met de dood bedreigd werden.  Hiervoor werden klachten ingediend bij de politie van Sint-Gillis.  We vermoeden dat deze doodsbedreigingen het werk zijn van dezelfde personen die Marcel Vervloesem met alle mogelijke manieren uit de weg willen ruimen en hem zelfs de medicatie in de gevangenis ontzegden.

Ik vraag mijn vrienden en familie hierbij openlijk om een gerechtelijke aktie tegen Annemie Turtelboom op te starten indien men mij zou doden omdat ik de doofpotpolitiek inzake kindermisbruiken en de toegestane wanpraktijken binnen de Turnhoutse justitie blijf aanklagen of indien ik door één of andere oorzaak zou overlijden.

Er is immers geen enkel excuus voor Annemie Turtelboom die zegt een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid te willen' en beweert de 'deontologische code voor magistraten te willen verfijnen'.  Het feit dat zij de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, wil daarom niet zeggen dat zij haar politieke verantwoordelijkheid als justitieminister niet hoeft op te nemen.  Het kan niet dat een justitieminister zwijgt over de belangrijke informatie die zij kreeg toegespeeld en bovendien mensen in levensgevaar brengt.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: prinses J. de Croÿ, ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, en enkele Nederlandse ouders van misbruikte kinderen, tijdens een aktie voor de gevangenis van Turnhout.

Turnhoutse parketwoordvoerster in 'Nieuw project 1' van de aanklager van Marcel Vervloesem: http://youtu.be/ALcAI0jU_4A :

Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!
http://www.youtube.com/watch?v=U5aPbNFkB90

Interview Marcel Vervloesem vanuit gevangenis Turnhout (26.2.2012)
http://youtu.be/D7YUtSCoSQs

Sign/Signez/Teken :

http://www.causes.com/causes/438481-free-marcel-vervloese...

Droit Fondamental
http://droitfondamental.eu/

Werkgroep Morkhoven Facebook:

https://www.facebook.com/groups/200250393321072/

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rec...

Gevangenen:

http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/

Hoge Raad voor de Justitie, 'waakhond' van de Belgische justitie:

http://www.hrj.be/nl/index.htm


Ecrivez/Write/Scrivere/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, Belgio, België)

27-03-12

Aktie voor de gevangenis van Turnhout (1)

29.3.2012: Aktie voor de vrijlating van Marcel Vervloesem

actie.gevangTurnhout.jpg

De vzw Werkgroep Morkhoven gaat met haar vrienden uit Amsterdam alwaar het proces rond de misbruiken en verkrachtingen in de kinderkribben met een oorverdovende stilte is gestart, op 29.3.2012 aktie voeren in Turnhout.  Er wordt om 14 uur verzameling geblazen aan de vijver van het gerechtshof te Turnhout alwaar enkele maanden geleden een 14-jarig vriendinnetje van Vervloesem's aanklager, tengevolge van het inhaleren van aanstekers-gas, verdronk.

Verwacht wordt dat de Turnhoutse justitie die de kinderpornozaak Zandvoort jarenlang door middel van een media-proces in de doofpot stopte en die ook verantwoordelijk is voor de blijvende opsluiting van Marcel Vervloesem, de Turnhoutse burgemeester opdracht zal geven om de aktie te laten verbieden.  De Turnhoutse politie zal dus zeker aanwezig zijn.

Wat in heel deze zaak opvalt, is de nauwe band tussen justitie en politiek terwijl er een wettelijke 'scheiding der machten' bestaat.

De Herentalse burgemeester Jan Peeters, die tevens kamerlid is en in het verleden zelfs even een ministerpost bekleedde, is toevallig goed bekend met Marcel Vervloesem's halfbroer V. waarvan zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan.  V. is de man die in 1998, na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort waarvoor de internationale pers naar het onbekende Morkhoven afzakte, als zogenaamd 'slachtoffer van vroeger sexueel misbruik door Marcel Vervloesem', naar de sensatiepers (Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws,) stapte en die met behulp van deze pers zelfs een kleine persconferentie ten zijnen huize plande.  V. liet zijn jongere homo-vrienden vervolgens in een rechtstreekse uitzending met de commerciële televisiezender VTM, gelijkstemmig verklaren dat zij 'vroeger door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt werden'.  Daarna dienden zij een klacht in bij de politie waarop justitie optrad en een berichtje via het persagentschap Belga liet verspreiden.  Het is op die manier dat men ervoor kon zorgen dat de internationale pers, waaronder zelfs de drie grootste Japanse kranten die zeer geinteresseerd waren in de Zandvoortzaak, afhaakten.

Zowel Peeters als V. zetelen in het Herentalse Sp.a-bestuur (Sociaal,Progressief,Alternatief, de vroegere Vlaamse socialistische partij).   V. was jarenlang nuttig omdat hij allerlei werkjes opknapte tijdens de verkiezingscampagne van de Sp.a.

Na de klacht tegen Marcel Vervloesem, verscheen er een petitie in de sociale woonwijk waarin zowel Marcel Vervloesem als V. woonachtig waren.  In die petitie werd geëist dat Marcel Vervloesem vanwege 'zijn slechte naam', uit de wijk zou verbannen worden en dat de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet zou gehaald worden.  V. die kwasi analfabeet is (fonetisch schrift), zetelt toevallig in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij van wie de sociale woningen zijn en Marcel Vervloesem werd bij zijn voorlopige invrijheidsstelling daadwerkelijk uit zijn woning gezet.

De nietszeggende petitie kwam dank zij de tussenkomst van een CD&V-gemeenteraadslid uit Morkhoven, op de agenda van de gemeenteraad van het stadje Herentals terecht.  Jan Peeters liet verstaan dat hij 'wel oren had' naar de uitbanning van Marcel Vervloesem 'gezien de slechte naam voor Morkhoven en omstreken' en beloofde het verzoek om de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, 'voor onderzoek aan de juridische dienst van het gemeentebestuur over te maken'.

V. is enkele jaren geleden met een 100-tal schamele stemmen tot gemeenteraadslid van Herentals benoemd. Hij zetelde in het bestuur van het Herentalse Openbaar Centrum voor Maatsschappelijk Werk, vertegenwoordigt Herentals in het bestuur van enkele intercommunales en werd ook tot hoofd van de Commissie Veiligheid en Politie van het stadje Herentals benoemd. Bijna alle aanklagers van Marcel Vervloesem hebben (of hadden) een goed contact met V.    Dat geeft de indruk dat V. optrad als een soort tussenpersoon van overheid en de kleine criminelen die Marcel Vervloesem telkens beschuldigden.

De vzw Werkgroep Morkhoven begrijpt niet waarom justitieminister Turtelboom die een Turnhoutse procureur tot kabinetschef benoemde, niet ingaat op haar verzoek om de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort waarin het misbruik in de kinderkribben te Amsterdam nauwkeurig staat beschreven, over te laten maken aan de Amsterdamse rechtbank.  Het proces rond Robert M. die, zoals in de zaak Dutroux, als een 'éénzaam monster' wordt omschreven, dreigt anders nietig te worden verklaard.  De rechters in Amsterdam kunnen Robert M. immers niet veroordelen op basis van een onvolledig dossier.

Indien justitieminister Turtelboom die lid is van de zogezegde 'partij van de burger' (Open VLD) de documenten niet laat overmaken, blijft zij in gebreke en bestaat de kans dat het hele netwerk in Amsterdam dat ondermeer rond de pedofielenvereniging Martijn draait, blijft bestaan. 

Foto: prinses J. de Croÿ, ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, en enkele Nederlandse ouders van misbruikte kinderen, tijdens een aktie voor de gevangenis van Turnhout.

Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!
http://www.youtube.com/watch?v=U5aPbNFkB90

Interview Marcel Vervloesem vanuit gevangenis Turnhout (26.2.2012)
http://youtu.be/D7YUtSCoSQs

Sign/Signez/Teken :
http://www.causes.com/causes/438481-free-marcel-vervloese...

Droit Fondamental
http://droitfondamental.eu/

Werkgroep Morkhoven
https://www.facebook.com/groups/200250393321072/

Kom op voor Marcel Vervloesem !
https://www.facebook.com/groups/215391831891549/

Ecrivez/Write/Scrivere/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, Belgio, België)

25-03-12

Zedenzaak Amsterdam: Brief aan ex-premier Guy Verhofstadt

Verhofstadt.jpgBrussel, 25 maart 2012


Geachte Heer Verhofstadt,

Betreft: rechten van gevangenen - gevangeniswet - europese en internationale verdragen inzake mensenrechten - zieke gevangenen - Marcel Vervloesem - kinderpornozaak Zandvoort 


Omdat u ons destijds schreef dat u zich 'diep geschokt voelde door het kindermisbruik' en u destijds op de idee kwam van de 'partij van de burger' (thans Open VLD genaamd) op te richten,  schreef ik u herhaaldelijk in verband met bovenvernoemde zaken.

Ik ontving echter geen enkel antwoord op mijn brieven uwentwege terwijl u als ex-premier, lid van het VLD-partijbestuur, europees parlementslid en voorzitter van de liberale fractie binnen het Europees Parlement, zeker iets zou kunnen doen.

Mag ik nogmaals uw aandacht vragen voor de zware intimidatie opzichtens Marcel Vervloesem die in de gevangenis van Turnhout vanwege de kinderpornozaak Zandvoort en de zedenzaak te Amsterdam werd opgesloten, en wiens medicatie enkele dagen geleden bij wijze van dreiging werd afgeschaft ?

Zijn behandeling in de gevangenis van Turnhout kan immers model staan voor de manier waarop de Belgische gevangenen worden behandeld en de wijze waarop België alle europese en internationale verdragen inzake mensenrechten aan haar laars lapt terwijl de Belgische Staat reeds meermaals veroordeeld werd door het Europees Comité ter Voorkoming van Folteringen en daarop beloofde een 'europees debat rond de folterpraktijken in gevangenissen te zullen organiseren'. 

Vervloesem's behandeling kan ook model staan voor de wijze waarop België haar eigen wetgeving en grondwettelijke bepalingen opzichtens de Belgische burger overtreedt. Zo wordt er met de bestaande gevangeniswet (wet Dupont) die de rechten van de gevangenen moest regelen, door minister Turtelboom geen rekening gehouden en de minister verhindert zelfs dat gevangenen met hun klachten ergens terecht kunnen. Gevangenen hebben dus totaal geen rechten in België.  Niet enkel de gevangenen maar ook hun vrienden en familie worden daar het slachtoffer van. 

Enkele dagen geleden stelde Turtelboom in de commissie Justitie van Kamer en Senaat dat 'de overbevolking in de gevangenissen enkel kan opgelost worden door een totaalaanpak'.  Vandaar waarschijnlijk dat er zoveel gevangenen in voorarrest zitten en zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem die niet in een ziekenhuis thuishoren, in de gevangenis blijven opgesloten zonder dat er naar een humane oplossing wordt gezocht.

De minister beweerde voor de Commissie van Kamer en Senaat dat zij electronisch toezicht 'ook mogelijk wil maken voor voorlopige hechtenis'.  Mijn vraag: Geldt dat ook voor ernstig zieke gevangenen die in voorlopige hechtenis zijn opgesloten ?  En indien Turtelboom het werkelijk meent, waarom blijven de electronische enkelbanden dan sinds haar aanstelling tot justitieminister, 'wegens een tekort aan personeel' in een kast van het ministerie van justitie liggen ?

De minister zei 250 nieuwe plaatsen in de gevangenissen te willen bijmaken.  Maar daardoor blijft het probleem van de overbevolkte gevangenissen in België juist bestaan. De Belgische gevangenispopulatie telde in 2009 liefst 10.159 gedetineerden. Hoe meer plaatsen men maakt, hoe meer gevangenen er weer bijkomen.  

De verklaringen van minister Tutelboom aangaande het gevangenisbeleid, kloppen dus niet en zij betekenen ook geen oplossing voor de overbevolkte gevangenissen in België.

Marcel Vervloesem is reeds twee maanden lang louter op basis van enkele gezegdes in de Vlaamse tabloid Het Nieuwsblad, die door de verklaringen tegenover de politie werden tegengesproken, in de gevangenis van Turnhout opgesloten. De Raadkamer van Turnhout die daartoe besliste, is samengesteld  uit de rechters van de strafrechtbank te Turnhout die Marcel Vervloesem 11 jaar lang via een media-proces vervolgden om de kinderpornozaak Zandvoort en aanverwante dossiers, dicht te dekken.   Het zijn ook deze rechters die beslisten dat de voorlopige hechtenis van Marcel Vervloesem met één maand moest verlengd worden. Bovendien laten justitieminister Turtelboom en haar diensten al wekenlang toe dat de parketwoordvoerdster van Turnhout optreedt in een rapnummertje van Vervloemsem's aanklager op YouTube waarin de aktivist en zijn buurman nu van 'ontvoering' en verkrachting' worden beschuldigd. Minister Turtelboom werd hierover regelmatig maar zonder resultaat gemaild terwijl zij een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' predikt.  

Justitie Turnhout die de briefwisseling van Marcel Vervloesem momenteel laat blokkeren, zijn bezoekrecht beperkt, hem een spreekverbod met journalisten en parlementsleden oplegt, de uitgave van zijn boek verbiedt, hem met opsluiting in een isoleercel dreigde, hem 'vanwege zijn slechte invloed' een contactverbod met andere gevangenen oplegt enzoverder, spreekt thans over de overplaatsing naar een andere gevangenis 'indien hij niet meewerkt'.

Mag ik u dan ook dringend verzoeken om met de VLD-parlementsleden die ik heb aangeschreven, minister Turtelboom te willen interpelleren over deze zaak zodat er naar een rechtvaardige en humane oplossing kan gezocht worden ?

Ik vind niet dat Turtelboom's benoeming van de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef, het zoeken naar een oplossing mag bemoeilijken.


In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

PS. Ik zal vandaag Child Focus contacteren. Indien minister Turtelboom de documenten (met namen, adressen,) van de kinderpornozaak Zandvoort waarin over het misbruik in de Amsterdamse kinderkribben wordt gesproken, niet tijdig aan de rechtbank van Amsterdam bezorgt alwaar het proces tegen Robert M. van start is gegaan, dan kan het proces immers nietig worden verklaard omdat de rechters niet over het volledige dossier beschikten.

--------------------------
 

Turtelboom: overbevolking gevangenis vereist een totaalaanpak

14 maart 2012

(Belga) De overbevolking van de gevangenissen kan enkel worden opgelost met een totaalaanpak, stelde minister van Justitie Annemie Turtelboom in de commissie Justitie van Kamer en Senaat. Dit jaar komen er 250 extra plaatsen bij, terwijl in de komende weken tien Marokkaanse gedetineerden hun straf in het land van herkomst gaan uitzitten. Door elektronisch toezicht ook voor voorlopige hechtenis mogelijk te maken zou er ook plaatsen kunnen vrijkomen.

Turtelboom: overbevolking gevangenis vereist een totaalaanpak

Turtelboom: overbevolking gevangenis vereist een totaalaanpak

De minister kondigde aan dat er dit jaar 250 bijkomende cellen worden gerealiseerd. Vrijdag bezoekt ze de gevangenis van Sint-Gillis waar honderd nieuwe plaatsen bijna klaar zijn. Daarnaast komen nog plaatsen bij in Wortel (116), Turnhout (74) en Hoogstraten (15), terwijl er in Verviers 58 plaatsen verdwijnen. In de gevangenissen zitten momenteel 3.800 mensen in voorlopige hechtenis. Door elektronisch toezicht voor hen mogelijk te maken, kan ook dit aantal dalen. Turtelboom wil ook een eind maken aan de problemen bij het mobiele team voor elektronisch toezicht, waar een hoog ziekteverzuim is. De huidige 13 personeelsleden worden vervangen door 13 nieuwe contractuelen. De eerste zeven starten in april. Wat de buitenlandse gedetineerden betreft, is er een akkoord met Marokko om in de komende weken tien Marokkaanse gedetineerden hun straf in dat land te laten uitzitten. Tegen het einde van het jaar moet het EU-kaderakkoord door de lidstaten zijn omgezet in nationale wetgeving. Er zitten 598 EU-burgers in de Belgische gevangenissen. Tenslotte horen de 1.100 geïnterneerden niet thuis in gewone strafinrichtingen. In de loop van 2014 moeten de forensische psychiatrische centra in Antwerpen en Gent in gebruik genomen worden met in totaal 452 plaatsen. (KME)

Bron: Belga

http://www.knack.be/belga-politiek/turtelboom-overbevolki...

--------

Voor het eerst meer dan 10.000 gevangenen in België

26/08/2009 

De Belgische gevangenispopulatie telt in 2009 liefst 10.159 gedetineerden ten opzichte van 9.858 in 2008. Hierdoor bereikt de populatie een historisch hoogtepunt. 

De afgelopen tien jaar steeg de gevangenispopulatie met bijna 25 procent. In bruto cijfers betekent dit dat er bijna 2.000 gedetineerden zijn bijgekomen in de periode tussen maart 1998 en maart 2009. Iets meer dan de helft van die stijging (1.100 gedetineerden) werd tijdens de vijf eerste jaar (tot in 2003) vastgesteld.        

Na een stabiele periode van vier jaar, zette de in 2006 begonnen stijging van het aantal opsluitingen zich verder door in 2008. Terwijl de stijging in 2006 nog werd veroorzaakt door het hoge aantal beklaagden dat wachtte op een definitieve veroordeling, is de voornaamste oorzaak sedertdien het aantal definitief veroordeelden. De stijging tussen 2005 en 2008 van het aantal opsluitingen van veroordeelden bedraagt circa 37 procent. (belga/sps)

http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/981195...

24-03-12

Kindermisbruik Zandvoort-Amsterdam: Interview Marcel Vervloesem (16.3.2012-1)

 

dyn009_original_443_600_jpeg_2640303_6e58f0e1022f48513ce6089fae41209a.jpgOp 16 maart 2012 leek de situatie in de gevangenis van Turnhout nog enigszins menselijk te zijn voor Marcel Vervloesem, de man die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde.   Maar omdat men niet kon verhinderen dat hij via het internet en de vrije radios over zijn situatie, de kinderpornozaak Zandvoort en de daaraan verbonden zedenzaak in Amsterdam bleef spreken, schafte men zijn bezoekrecht bijna volledig af, begint met zijn brieven te blokkeren, onthoudt men zijn hoognodige medicatie, dreigt men hem in een isoleercel op te sluiten enzoverder.  Bijna 2 maanden vastzitten op basis van een gezegde in een tabloid terwijl men zwaar ziek is en men alles dreigt te verliezen, maakt het leven langzaam tot een hel. Minister Turtelboom (VLD) die een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' predikt maar de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef aanstelde, is nu politiek verantwoordelijk voor de doofpotaffaire en het langzaam uit de weg laten ruimen van Marcel Vervloesem.  Haar partijcollega, de ex-premier Guy Verhofstadt die in het Europees parlement zetelt en destijds schreef dat hij 'diep geschokt was door het kindermisbruik en hij er met zijn partij werk van wilde maken', werd reeds herhaalde malen maar tevergeefs aangeschreven.  Toen Marc Verwilghen (VLD), na zijn voorzitterschap van de commissie Dutroux, tot minister van justitie werd uitgeroepen, was de VLD niet langer meer om kindermisbruiken bekommerd.

-------

Interview met Marcel Vervloesem, 16 maart 2012

Marcel, hoe stel je het in de gevangenis in Turnhout?

Tja opgesloten zitten en van je vrijheid ontnomen zijn, is nooit een pretje. Een hotelverblijf is het zeker niet maar alle omstandigheden in acht genomen, red en overleef ik dit wel.

Hoe is de houding van de gevangenisdirectie en het personeel jegens u? Je bent toch activist?

Dat valt tot nu toe best mee. Ik mag niet zeggen dat ze me het hier moeilijk maken omdat ik een activist ben. Er zijn zoals in alle gevangenissen regels al zijn die niet altijd even duidelijk. Dus hou ik als activist een soort van afstand van personeel en directie en daar valt mee te leven. Ik heb dus tot nu toe hier geen problemen op dit vlak.

Je bent ernstig ziek, wordt dat goed opgevolgd of laat men je aan je lot over? Het moet toch niet gemakkelijk zijn in die toestand gevangen te worden gehouden?

Inderdaad ben ik ernstig ziek en de mensen van het gerecht in Turnhout en de gevangenisbeheerder weet dat ook. Elke dag word ik dan ook vijf keer naar de medische dienst ontboden. Als er dan problemen worden vastgesteld, roept men er de arts bij. Het is ook voorzien dat ik via een rapportbriefje een ontmoeting met de gevangenisgeneesheer kan vragen. Ik heb hier al een longonderzoek gehad en nu volgt er een volledig bloedonderzoek. Elke dag wordt de bloeddruk genomen. Ze houden mijn medische toestand hier wel intensief in de gaten.

Hoe verwerk jij je ziek zijn in de gevangenis?

In feite eenvoudig. Elke dag die ik overleef is er eentje meer. Ik weet en besef ook wel dat ik ernstig ziek ben en niet moet rekenen op genezing. Een chirurg zei me eens dat ik zeven levens heb gehad en hij niet begreep dat ik dat alles overleefde. Maar die medicus had gelijk, ik heb herhaaldelijk op het randje van de dood gehangen. Zodoende mag ik niet klagen.

Is het verantwoord je onder die omstandigheden in gevangenschap te houden, heb je dan geen recht op invrijheidsstelling? 

 

 

Ik vraag me soms af waar de menselijke grenzen liggen bij justitie. Je kan je inderdaad afvragen of een opsluiting onder die omstandigheden te verantwoorden valt. Het is een feit dat ik een ernstige hartpatiënt ben en al twee keer een hartoperatie moest ondergaan. Als dit mis gaat, heb ik nog het ernstig nadeel dat ik ook in de hoogste graad diabeticus ben. Ik ben ook nierpatiënt en heb onlangs een kwaadaardige kanker achter de rug. Sinds kort ben ik ook half blind aan mijn rechter oog. In feite leef ik niet meer maar overleef. Mocht ik in de avond of nacht een hartinfarct krijgen in mijn cel, dan zal dat fataal voor mij zijn.

Hoe bedoel je Marcel, dat is toch verschrikkelijk?

Kijk, om 22u gaat de celdeur voor de ganse nacht toe. Die blijft gesloten tot 6.30u in de morgen. Af en toe loopt er in de nacht een bewaker langs de cellen. Mocht er mij wat overkomen dan moet er een ganse procedure in acht worden genomen. En die toe te passen procedure is zo tijdrovend dat ik dan al lang overleden zal zijn eer er voldoende personeel aanwezig is alvorens de celdeur mag geopend worden. En zelfs dan nog, na 18u is er géén verpleging meer aanwezig in de gevangenis. Kortom, er is in de instelling maar medisch personeel aanwezig tussen 7u 's morgens en 18u 's avonds. Zo liggen de zaken nu eenmaal. Justitie, en beter nog het gerecht van Turnhout, neemt een grote verantwoordelijkheid in deze mocht er met mij wat gebeuren.

Inderdaad, hoe sta jij tegenover dit alles?

Och weet je, ik hoop dat, mocht er mij wat overkomen, dat zou gebeuren tussen 7u en 18u zodat ik nog kans heb te overleven. In het andere geval zal justitie bij overlijden m'n stoffelijk overschot overdragen aan mijn familie. Er zijn dan immers geen tralies of gevangeniscel meer nodig. Ik hou dan ook ernstig rekening daarmee. Het zou dan ook beslist geen reclame zijn voor de wijze waarop de rechters van Turnhout omspringen met mensen zoals ik. Misschien is dat zelfs de ware bedoeling achter mijn opsluiting.

Heb je dan geen advocaat die dit kan aankaarten zodat die toestand verandert?

O jawel, maar wat de advocate ook aanvoert en aan die magistraten voorlegt, wordt botweg genegeerd. Het is alsof we bij die Raadkamer van Turnhout tegen een muur aan het praten en pleiten zijn. Men kan al beter die Raadkamer afschaffen.

De Raadkamermagistraten negeren jullie pleidooien. Dat is toch ongehoord? Is er daar een reden voor?

Ja, die reden is er. Ik ben al meer dan 42 jaar activist en voerde vele protestacties tegen de vele wan- en mistoestanden binnen justitie, dus ben ik nu niet bepaald een geliefde activist bij die justitie. En er is nog een andere reden. Op de Raadkamer van Turnhout, waar moet worden beslist over mijn verdere aanhouding of vrijlating, is de Voorzitter niemand minder dan de gewezen Onderzoeksrechter tegen wie ik jarenlang acties heb gevoerd. Die Onderzoeksrechter was het die de zaak Zandvoort had moeten onderzoeken. Daar kwam uiteraard zo goed als niets van terecht. Het Openbaar Ministerie wordt op dezelfde Raadkamer waargenomen door de Substituut die in diezelfde periode het Zandvoortdossier mee onder zijn hoede had. Je kan dus raden wat de gevolgen daarvan zijn voor mij bij die twee magistraten. Dus ben ik gewoon kansloos om in vrijheid te worden gesteld door hun Raadkamer.

Marcel, dat ruikt toch erg naar belangenvermenging? Hoe kan die Raadkamer dan zo 'in eer en geweten' over jou als activist oordelen?

Van de vereiste onafhankelijkheid is er inderdaad geen sprake ten overstaan van mij op die Raadkamer. Inderdaad kan gesproken worden over een vorm van belangenvermenging. Dat is toch erg duidelijk in mijn zaak. Het ligt simpel. Stel dat ik Rechter ben en jij schopt jarenlang tegen mijn schenen, dan is het toch niet verwonderlijk dat ik als rechter je zal treffen als je voor mij later moet verschijnen. Maar op het gerecht van Turnhout kan en mag blijkbaar alles. Als die Raadkamervoorzitter en die Substituut niet de schijn van belangenvermenging zouden willen dan zouden ze zich uit de zaak moeten terugtrekken. Maar ik zeg je, in Turnhout kan en mag alles.

Dus je verwacht niet om door de Raadkamer te worden vrijgesproken?

Zo is het. Trouwens, er zijn verontrustende voortekens. Op 18 januari 2012 werd ik aangehouden en op 19 januari voor de Onderzoeksrechter geleid die de aanhouding bevestigde en mijn opsluiting beval. Al op 20 januari 2012 verscheen er een artikel over de zaak in de krant "Het Nieuwsblad". In dat artikel stelde een Parketwoordvoerster van Turnhout dat het parket niet twijfelde aan de versie van mijn aanklager. Het onderzoek moest toen echter nog gevoerd worden. Van vooringenomenheid gesproken. Eerst betichten en opsluiten en dan pas onderzoeken, de wereld op zijn kop dus. Ik moet dus vrij zeker niet rekenen op een eerlijke behandeling en vrijlating in het gerechtshof te Turnhout.

Afbeelding: De Duitse jongen Manuel Schadwald die spoorloos verdween en waarnaar Marcel Vervloesem en de vermoorde RTBF-journaliste Gina Bernaer-Pardaens onderzoek voerden.

 

Scandal pédo-pornographique de Zandvoort: l'activiste Marcel Vervloesem

Zandvoort_clientsfrancais.gif"Le sonneur d'alarme et activiste Marcel Vervloesem s'efforce déjà depuis des années pour servir la cause des enfants victimes d'abus sexuel et de viol. Cet homme est aussi celui qui a mis au jour le scandal pédo-pornographique de Zandvoort ( Pays-Bas, '98) où il s'agit de près de 90.000 victimes.

On (c.à.d. la Justice et les média belges d'abord, autrement dit 'la politiue') fait tout depuis 14 ans déjà pour essayer de réduire Marcel Vervloesem au silence, parce que beaucoup de personages haut-placés sont impliqués dans ce scandal, et que ce scandal a des liens avec l'affaire Dutroux et avec l'affaire pédocriminelle d'Amsterdam autour de laquelle les médias et la Justice néerlandaise s'agitent récemment (mais qui remonte à au moins la même époque que l'affaire Zandvoort, et sur cette même affaire M.Vervloesem a également à cette époque déjà réceuilli et tenté de fournir aux autorités des informations importantes), et avec d'autres scandales pédocriminels à travers toute l'Europe et même le monde entier, - et tout cela a des ramifications énormément vastes et compliquées touchant à des scandales et problèmes d'un ordre mondial c.à.d. hautement 'politiques' (trafique d'armes, de drogues, crimes de guerre, terrorisme, criminalité liée aux grandes multinationales, influence de 'sociétés secrètes' ou sectes etc...)

Pour un aperçu 'historique' assez approndi et exhaustif de tous ces scandales intriqués et de toutes ces embrouilles autour de sonneurs d'alarme comme Marcel Vervloesem, je vous conseille de regarder ces 4 documentaires faits par et avec la participation de gens sérieux et professionels.

Ils sont soustitrés en néerlandais (Nederlands ondertiteld), mais comme ce sont des productions francophones, l'audio est en français. (Pour ne pas submerger le specateur moyen (assez facilement dépassé déjà il paraît, surtout aussi par les temps qui courent) par trop de matériaux, je laisse ici de côté le dernier aspect mentioné ci-dessus, c'est à dire celui des problèmes et intrigues politiques mondiaux liés à tout ceci.

Néanmoins, le 'spectateur engagé' débutant trouvera de quoi éventuellement rassasier le plus gros de sa faim en parcourant les autres documentaires français qu'on trouvera sur la même page Vimeo où se trouvent les films suivants: ) http://vimeo.com/29374513 (1ere partie) http://vimeo.com/29653140 (2eme partie) http://vimeo.com/30006971 http://vimeo.com/31807805 

22-03-12

ESCALATION DANS L'AFFAIRE DE MOEURS D'AMSTERDAM

turtelboom-schuld-van-impasse-ligt-bij-koning-en-di-rupo.jpgBruxelles, le 21 mars 2012

A Mme la Ministre Turtelboom 115, Avenue de Waterloo 1000 Bruxelles

Objet: L'affaire pédopornographique de Zandvoort- L'affaire de moeurs d'Amsterdam- L'incarcération et le mauvais traitement de Marcel Vervloesem

Chère Madame,

Bien que j'attends toujours votre réponse à ma dernière lettre, je me permets d'ores et déjà de demander votre attention urgente au sujet des problèmes suivants, puisqu'il est question d'une escalation de la situation autour de Marcel Vervloesem.

Nous avons appris que vos services empêchent désormais M. Vervloesem de faire des appels téléphoniques, Ils font cela en négligeant de verser son argent sur sa carte téléphonique, de sorte que son crédit d'appels est épuisé.

En plus, hier nous avons appris que la prison a essayé de le forcer à laisser l'enveloppe des lettres qu'il écrit ouverte en les envoyant, pourqu'on puisse copier leur contenu avant, - ce qui est clairement une violation du secret épistolaire et de la loi sur les instiutions pénitentiaire en vigueur actuellement.

On a aussi imposé des restrictions au droit de visite de l'activiste depuis son incarcération. Il n'y a que sa fille que a le droit de lui rendre visite. Cela est une enfreinte au droit de visite du détenu. On lui interdit de parler à des journalistes, des parlementaires ou euro-parlementaires, comme à des professeurs aussi. La cour correctionelle de Turnhout lui a imposé il y a quatre ans une interdiction de parler à la presse, ce qui constitue une violation de la liberté d'expression et de la liberté de la presse que la Constitution belge garantit pourtant.

Non seulement on a confisqué le manuscrit du livre auquel M. Vervloesem travaillait, et menacé de l'incarcérer pendant deux ans s'il faisait publier ce livre, mais encore on menace d'enfermer M. Vervloesem dans la cellule d'isolement s'il ose encore parler de l'affaire pédopornographique de Zandvoort. Cela constitue une claire violation de la loi belge sur les institutions pénitentiaires, et c'est en plus une enfreinte aux traités européèns sur les droits de l'Homme, qui interdisent l'intimidation et le traitement arbitraire des détenus.

Aujourd'hui M. Vervloesem n'a reçu aucun courrier, ce qui indique que maintenant on a aussi commencé à bloquer le courrier entre lui et ses correspondants. Cela constitue de nouveau une violation de la loi belge sur les prisons et du Traité européèn sur les Droits de l'Homme qui a aussi été signé et adopté par la Belgique.

Vos services, qui trouvent également acceptable que M. Vervloesem croupisse dans une de vos prisons surpeuplées à cause d'une histoire inventée publiée dans Het Nieuwsblad, tandis qu'il souffre de graves maladies, étant malade des reins, cardiaque et diabétique, ont maintenant en plus décidé de le priver de son régime alimentaire anti-diabétique. Cela constitue une autre violation de la loi belge sur les prisons qui prescrit un droit égal aux soins médicaux pour toute personne, y compris pour ceux qui se trouvent en détention.

Si quelqu'un meurt à cause d'une privation volontaire des médicaments dont il a besoin, de soins médicaux ou de nourriture approprié, la loi considère cela comme un acte de meurtre.

Je tiens à vous rappeler que lorsque M. Vervloesem était enfermé dans la prison de Bruges, on a escamoté son dossier médical. Aussi bien dans la prison de Turnhout, que dans celles de Bruges et Hasselt on a privé M. Vervloesem des soins dont il avait besoin. Dans l'hôpital de Bruges, où M. Vervloesem a dû subir alors une lourde opération ouverte au coeur, il a été sur ordre de la Justice enchaîné à sa chaise roulante, à la table d'opération, et pendant cinq jours de suite à son lit d'hôpital. Cela sont des pratiques de torture qui en dépit des traîtés européèns qui les interdisent, s'avèrent être des pratiques quotidiennes dans les prisons européènnes, malgré le fait qu'elles ont été l'objet de nombreuses condamnations par les autorités de l'UE à Strassbourg.

L'asbl Werkgroep Morkhoven ne souhaite d'aucune façon tolérer ces pratiques illégales et inhumaines. Elle vous invite par conséquence avec insistance de prendre votre responsabilité politique dans cette affaire et d'intervenir de la façon qui s'indique.

Elle vous prie aussi de transmettre à la cour pénale d'Amsterdam les documents appartenant au dossier de l'affaire pédopornographique de Zandvoort qui se rapportent à l'affaire de moeurs à Amsterdam que cette cour est en train de juger en ce moment, pourque ses juges puissent disposer d'un dossier complet pour leur examination de cette affaire.

En attentant votre réponse, je vour prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués.

Jan Boeykens Président de l'asbl Werkgroep Morkhoven 10, Rue Faider 1060 Saint-Gilles

21-03-12

Zedenzaak Amsterdam escaleert

turtelboom-schuld-van-impasse-ligt-bij-koning-en-di-rupo.jpg

Brussel, 21 maart 2012

Minister Turtelboom
Waterloolaan 115
1000 Brussel

 
Geachte Mevrouw Turtelboom,
 
Betreft: Kinderpornozaak Zandvoort - Amsterdamse zedenzaak - Opsluiting en mishandelig van Marcel Vervloesem 

Ik hoop dat u de brief die ik u zopas verzonden heb, in goede orde hebt ontvangen.  

De zaak blijkt inmiddels verder te escaleren.

Ik vraag dringend om uw aandacht in de volgende kwesties:

We vernamen dat uw diensten thans beslist hebben om Marcel Vervloesem te beletten dat hij nog zou telefoneren. Dat doen zij door zijn belwaarde niet meer aan te vullen. 

Gisteren wilden uw diensten hem verplichten om zijn brieven open te versturen zodat zij gekopieerd konden worden. Dat is een schending van het briefgeheim en van de bestaande gevangeniswet.

De aktievoerder heeft sinds zijn opsluiting, een beperkt bezoekrecht.  Alleen zijn dochter mag op bezoek komen, wat een aantasting is van het bezoekrecht.
Hij mag geen journalisten, parlementsleden, euro-parlementsleden of professoren spreken. De strafrechtbank van Turnhout legde hem vier jaar geleden een spreekverbod met de pers kreeg op, wat een aantasting is van de vrije meningsuiting en de persvrijheid die in de Belgische Grondwet worden gewaardborgd.

Na de inbeslagname van het script van zijn boek en de bedreiging van hem twee jaar op te sluiten indien hij zijn boek zou laten uitgeven, dreigen uw diensten ermee om hem te isoleren indien hij nog verder over de kinderpornozaak Zandvoort spreekt. Dat is een schending van de Belgische gevangeniswet en de europese mensenrechtenverdragen die bedreigingen en willekeurige sancties tegenover gedetineerden verbiedt.

Marcel Vervloesem heeft vandaag geen brieven meer ontvangen wat erop duidt dat men, zoals dat in het verleden voortdurend het geval was, zijn briefwisseling nu blokkeert. Dit is opnieuw een schending van de Belgische gevangeniswet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat door België mede ondertekend en afgesloten werd.

Uw diensten die vinden dat hij als nierpatient, hartpatient en zwaar zieke suikerzieke nog een paar maanden lang op basis van een verhaal dat in Het Nieuwsblad verscheen, in één van uw overbevolkte gevangenissen mag wegkwijnen, onthouden hem nu ook zijn eten voor diabetici. Dat is opnieuw eens schending van de Belgische gevangeniswet die zegt dat de personen binnen de gevangenis evenveel recht op medische zorg hebben als de personen buiten de gevangenis.  Het overlijden van iemand tengevolge van het bewust onthouden van geneesmiddelen, medische verzorging en noodzakelijke voeding, staat bij wet gelijk aan moord.

Ik wens u eraan te doen herinneren dat Vervloesem's medisch dossier in de gevangenis van Brugge destijds werd achtergehouden. Zowel in de gevangenis van Turnhout, Brugge als Hasselt werd hem de nodige medische zorg onthouden.  In het ziekenhuis van Brugge waar hij een zware open-hart-operatie diende te ondergaan, werd hij in opdracht van justitie, zelfs aan de rolstoel, operatietafel en gedurende 5 dagen lang aan het ziekenhuisbed vastgeketend.  Dat zijn folterpraktijken de door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens worden verboden maar die in de meeste europese gevangenissen niettegenstaande de herhaaldelijke veroordelingen, nog steeds een dagdagelijkse praktijk blijken te zijn.

De vzw Werkgroep Morkhoven aanvaardt dergelijke misdadige en onmenselijke praktijken niet.

Zij verzoekt u dan ook om dringend uw politieke verantwoordelijkheid in deze zaak op te nemen en op te treden.

Zij verzoekt u ook om de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort waarin verwezen wordt naar de Amsterdamse zedenzaak, aan de Amsterdamse strafrechtbank over te laten maken zodat deze kan oordelen op basis van een volledig dossier.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Datum: 21 maart 2012 17:20
Onderwerp: Kinderpornozaak Zandvoort: Opsluiting en bedreiging van Marcel Vervloesem
Aan: Fm_ Infojust Functional_mailbox <info@just.fgov.be>, rene.coppens@vldbrussel.be,guy.verhofstadt@europarl.europa.eu
Cc: redactie-i@telegraaf.nlredactie@nu.nl, Redactie Het Vrije Volk <dunsouray@gmail.com>, redaction@rtl.be, "Nieuwsredactie stadsomroep.com" <redactie@stadsomroep.com>, Ann Brusseel <ann.brusseel@vlaamsparlement.be>, Euro-Ombudsman <eo@ombudsman.europa.eu>, eo@omroep.nlhoofdredactie@demorgen.be,marianne.thyssen@europarl.europa.eu, Annemarie Gielen <annemarie.gielen@paxchristi.be>,kamer@n-va.be, Agnes Kant <agneskant@sp.nl>, justitiehuis.brussel@just.fgov.be,justitieel.welzijnswerk@cawsonar.bejustitiehuis.leuven@just.fgov.be,postbus@eerstekamer.nl, Liga Voor Mensenrechten <info@mensenrechten.be>

20-03-12

LES AFFAIRES PÉDOCRIMINELLES DE ZANDVOORT ET D'AMSTERDAM

Verhofstadt.jpgMANIFS AUTOUR DES AFFAIRES PÉDOCRIMINELLES DE ZANDVOORT ET D'AMSTERDAM 


Bruxelles,  14.3.2012 - L'asbl Werkgroep Morkhoven lance un appel à tous les Belges pour aller participer à Bruxelles et ailleurs à des manifestations contre le parti libéral de Guy Verhofstadt. Ce parti libéral, que l'ex premier ministre Verhofstadt qualifiait alors de 'parti du citoyen', a utilisé l'affaire Dutroux pour gagner des voix, et il est maintenant responsable politiquement pour l'étouffement de l'affaire pédocriminelle de Zandvoort. 

A cause de cet étouffement de l'affaire Zandvoort, le procès dans le cadre du scandal pédocriminel à Amsterdam, qui vient de débuter, risque également d'aboutir à un échec. Dans ce scandal figurent 60 enfants abusés sexuellement dans une crèche. Les accusés dans cette affaire ont tout récemment fait la requête pour faire retirer les juges du tribunal qui traite leur cas, pour le motif qu'ils 'payeraient trop d'attention aux victimes'. Mais l'asbl Werkgroep Morkhoven soutient pleinement les victimes et leurs parents, et elle trouve que la Justice néerlandaise devrait ajouter les pièces que Marcel Vervloesem a remises il y a quelques années au procureur Bourlet de Neufchâteau au dossier d'enquête, pour pouvoir disposer d'un fichier complet dans le cas sur lequel ils doivent se prononcer. En effet, dans ces documents Marcel Vervloesem donnait des informations sur le scandal des crèches à Amsterdam. Ce fut alors la Cour de Turnhout qui a empêché la remise de ces pièces à la Justice néerlandaise, parce qu'elle les retenait pour pouvoir poursuivre Marcel Vervloesem lui-même pour 'possession de matériaux pédosexuels'. 

La ministre de la Justice Mme Annemie Turtelboom (du parti Libéral) a été mise au courant de ces faits. Elle a été également informée de la disparition des pièces et des témoignages à décharge du dossier pénal de Marcel Vervloesem, disparition qui a été confirmée par le Haut Conseil pour la Justice. Elle a aussi été renseigné sur le fait que la cour de Justice de Turnhout- la même qui s'était efforcé à étouffer l'affaire de Zandvoort- a récemment de nouveau condamné et fait incarcérer Marcel Vervloesem, c.à.d. celui même qui avait révélé l'affaire Zandvoort et qui travaillait aussi sur l'affaire pédocriminelle récente concernant des crèches à Amsterdam. Mais Mme Turtelboom, tout en préconisant 'une Justice sans la moindre apparence de partialité', a laissé faire, tout comme elle n'a vu aucun inconvéniant à nommer le procureur Jan Poels de Turnhout au poste de chef de son cabinet. Elle semble même n'avoir aucun problème à permettre au dénonciateur de Marcel Vervloesem d'enrégistrer et publier une chanson rap sur YouTube en co-production avec un magistrat du Parquêt de Turnhout. Dans cette chanson Marcel Vervloesem et son voisin sont accusés 'd'enlèvement et de viol', et M. Vervloesem est accusé par dessus le marché 'd'avoir violé sa petite-fille ainée'.

Tous les moyens semblent bons, pourvu qu'on puisse empêcher Marcel Vervloesem et le Werkgroep Morkhoven de parler. Tandis qu'il s'agit ici tout de même d'affaires d'abus sexuel et de viol commis sur des enfants et sur des petits gamins à l'intérieur même de leur école maternelle. Deux membres du Parlement, Hubert Brouns (Chrétiens-Démocrats) et Nelly Maes (Spirit) ont pourtant bien vu dans la maison de Marcel Vervloesem lui-même l'un des vidéos appartenant à l'affaire Zandvoort qui montre bien la gravité des faits. 

C'est parce que nous avons écrit au sujet de tout cela à Mme Turtelboom, à Guy Verhofstadt et aux autres membres du parti Libéral sans obtenir le moindre résultat, que nous déduisons que le parti Libéral s'engage dans la même voie que le faisait jadis le parti Démocrat-Chrétien, dont l'étouffement de dossiers importants était l'un des spécialités, et par conséquent nous décidons d'aller faire des manifestations autour du Parlement flamand à Bruxelles. Tout le monde est invité! Le 'parti du citoyen' en effet n'est pas seulement responsable pour les machinations politiques par lesquelles on a étouffé l'affaire pédocriminelle de Zandvoort, et donc pour toutes les conséquences terribles que cela a eu pour les petites victimes du scandal d'Amsterdam ainsi que pour leurs parents. Il est aussi responsable pour les mésures d'austérité mises en places ces derniers temps par le gouvernement et qui frappent durement les citoyens belges. 

Sur la photo: l'ex premier-ministre Guy Verhofstadt
----

Werkgroep Morkhoven
https://www.facebook.com/groups/200250393321072/

Kom op voor Marcel Vervloesem !
https://www.facebook.com/groups/215391831891549/

Libérez Marcel Vervloesem !
https://www.facebook.com/groups/183813718396482/

FREE MARCEL VERVLOESEM
https://www.facebook.com/groups/351114924909219/

Liberate Marcel Vervloesem!
https://www.facebook.com/groups/401416706541407/

Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!
http://www.youtube.com/watch?v=U5aPbNFkB90

Interview Marcel Vervloesem vanuit gevangenis Turnhout (26.2.2012)
http://youtu.be/D7YUtSCoSQs

Interview de Marcel Vervloesem en prison (26.2.2012)
http://www.youtube.com/watch?v=jGaWJ3Tdd3w
http://youtu.be/jGaWJ3Tdd3w

Intervista a Marcel Vervloesem dal carcere di Turnhout 26 2 2012 KlolonlineTV .avi
http://www.youtube.com/watch?v=PKpVNFFS2as&feature=yo...
http://youtu.be/PKpVNFFS2as

Sign/Signez/Teken :
http://www.causes.com/causes/438481-free-marcel-vervloese...

vzw Werkgroep Morkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Droit Fondamental
http://droitfondamental.eu/

Ecrivez/Write/Scrivere/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, Belgio, België)

 

19-03-12

Zandvoort childporn case: Invitation to the Belgian government to murder us

zandvoortfotos.jpgZandvoort childporn case...


The more the Belgian government is covering up the Zandvoort childporn case, the more we will speak about it.

I invite them to murder us, as they did with Gina Bermaer-Pardaens, the journalist who worked together with Marcel Vervloesem about the disappearance of the German boy Manuel Schadwald.

Jan Boeykens, president of the Morkhoven group

---

Werkgroep Morkhoven
https://www.facebook.com/groups/200250393321072/

 
Kom op voor Marcel Vervloesem !
 
Libérez Marcel Vervloesem !
 
FREE MARCEL VERVLOESEM
 
Liberate Marcel Vervloesem!
 
Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!
 
Interview Marcel Vervloesem vanuit gevangenis Turnhout (26.2.2012)
 
Interview de Marcel Vervloesem en prison (26.2.2012)
 
Intervista a Marcel Vervloesem dal carcere di Turnhout 26 2 2012 KlolonlineTV .avi
 
Sign/Signez/Teken :
 
vzw Werkgroep Morkhoven
 
Droit Fondamental

http://twitter.com/#!/INTERPOL_ICPO
twitter.com
Sign up for Twitter to follow INTERPOL-ICPO (@INTERPOL_ICPO). INTERPOL – the International Criminal Police Organization – assists law enforcement agencies in its 188 member countries to fight transnational crime.
 
 
Ecrivez/Write/Scrivere/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, Belgio, België) 

17-03-12

Abus sexuels à Amsterdam: Le Werkgroep Morkhoven va contacter les avocats

zandvoortphotos.jpg

L'arrestation et l'enfermement de Marcel Vervloesem, l'activist qui a révélé l'affaire pédo-criminelle de Zandvoort, sont directement liées à l'affaire d'Amsterdam dans laquelle plus que 60 enfants et bébés sont abusés et violés.

Dans les documents que Marcel Vervloesem avait transféré à procureur Bourlet (l'affaire Dutroux), il y a 5 ans, on parle de ces abus et viols à Amsterdam. Mais les juges de Turnhout utilisaient ces documents pour accuser Marcel Vervloesem de 'la possession de pornographie d'enfants'.

Les juges de Turnhout qui décidaient maintenant que Marcel Vervloesem doit rester en prison lorsqu'ils n'ont aucun argument pour motiver leur décision, sont les mêmes juges qui, ont utilisé le procès des médias contre l'activist pendant 11 ans, pour étouffer l'affaire Zandvoort.

Le procès à Amsterdam a justement commencé et les violeurs ont contesté le juge 'parce qu'il donnerait trop d'attention aux parents des victimes'.

Le Werkgroep Morkhoven va contacter les avocats des parents à Amsterdam.


Photo: quelques images des victimes dans l'affaire Zandvoort

----------------------------------------------------------------------

Werkgroep Morkhoven
https://www.facebook.com/groups/200250393321072/

Kom op voor Marcel Vervloesem !
https://www.facebook.com/groups/215391831891549/

Libérez Marcel Vervloesem !
https://www.facebook.com/groups/183813718396482/

FREE MARCEL VERVLOESEM
https://www.facebook.com/groups/351114924909219/

Liberate Marcel Vervloesem!
https://www.facebook.com/groups/401416706541407/

Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!
http://www.youtube.com/watch?v=U5aPbNFkB90

Interview Marcel Vervloesem vanuit gevangenis Turnhout (26.2.2012)
http://youtu.be/D7YUtSCoSQs

Interview de Marcel Vervloesem en prison (26.2.2012)
http://www.youtube.com/watch?v=jGaWJ3Tdd3w
http://youtu.be/jGaWJ3Tdd3w

Intervista a Marcel Vervloesem dal carcere di Turnhout 26 2 2012 KlolonlineTV .avi
http://www.youtube.com/watch?v=PKpVNFFS2as&feature=yo...
http://youtu.be/PKpVNFFS2as

Sign/Signez/Teken :
http://www.causes.com/causes/438481-free-marcel-vervloese...

vzw Werkgroep Morkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Droit Fondamental
http://droitfondamental.eu/

Ecrivez/Write/Scrivere/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, Belgio, België)

15-03-12

L'affaire pédo-criminelle de Zandvoort: Serge Garde et Carl Zéro (2)

2-2 La scandalosa detenzione di Marcel Vervloesem: Il Caso Zandvoort

http://youtu.be/4wdBUpHCtxU

Ecrivez/Write/Scrivere/Schrijf Marcel Vervloesem:

Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, Belgio, België)

 

L'affaire pédo-criminelle de Zandvoort: Serge Garde et Carl Zéro (1)

http://youtu.be/HbbajdT57Ig

Ecrivez/Write/Scrivere/Schrijf Marcel Vervloesem:

Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, Belgio, België)

08-03-12

Réseau Zandvoort: Entretien avec Marcel Vervloesem 26.2.2012

http://www.youtube.com/watch?v=jGaWJ3Tdd3w

Interview de Marcel Vervloesem en prison (26 février 2012) :

http://www.dailymotion.com/video/xp74zr_interview-de-marcel-vervloesem-en-prison-26-fevrier-2012_news?start=173#from=embed

Traduction de l'entretien: Nicole Marie Gautreau

Sign/Signez/Teken: 

Free Marcel Vervloesem! http://www.causes.com/causes/438481-free-marcel-vervloese...

Ecrivez/Write/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout (prison de/of Turnhout), tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, België) 

Ecrivez/Write/ Schrijf: Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat n° 10, 1060 Sint Gillis (Belgique, Belgium, België)

07-03-12

Zandvoort childporn case: Why is it covered up ?

Mandela_on_Israeli_apartheid.jpgZandvoort childporn case...

Why Marcel Vervloesem, who revealed the Zandvoort child porn case (90.000 victims), is locked up in prison again ? Why Justice and tabloids prosecuted him during 11 years ? Why he has since four years a ban to talk the press ? Why he has a ban to meet his friends of the association Werkgroep Morkhoven who visited him during 2 years every week in prison ? Why he has a ban to talk with members of the parliament and the european parliament ? Why the exculpatory documents disappeared from his judicial file ? Why the Zandvoort case was covered up ? Why is he threatened with a prison sentence of 2 years when he publishes his book ? Why he had a ban to travel anymore ? Why he has a ban to partipate to organisations fighting child abuse ? Why the minister of Belgian justice who wants magistrates without partiality, keep silent ? What the Belgian government has to hide ?

Abus des enfants: L'affaire Zandvoort, une affaire d'Etat belge...

zandvoortphotos.jpgMarcel Vervloesem, l'homme qui a révélé l'affaire pédo-criminelle de Zandvoort, et qui est nouveau enfermé en prison après quelques rumeurs dans le tabloid flamand Het Nieuwsblad, a reçu une lettre de la justice. Il est interdit de rencontrer toutes les personnes qui ont lutté ou écrit pour lui (donc, plus seulement les membres du Werkgroep Morkhoven qui l'ont soutenu et visité pendant les 2 ans qu'il se trouvait en prison).

Il est interdit de parler la presse; de contacter les associations qui luttent contre les abus des enfants et de contacter des hommes qui travaillent probablement pour des associations qui luttent pour les droits de l'homme ou les droits des enfants.

Aucun professeur de l'université et aucun membre de la Chambre ou du Sénat peut visiter et parler Marcel Vervloesem en prison. Les membres du Parlement européens sont aussi exclus. 'Parce que tout ces personnes sont des agitateurs qui veulent profiter de cette situation pour mettre en question la justice'.

Marcel Vervloesem est interdit de louer un ordinateur ou une machine à écrire car 'ça perturbe l'ordre public et la tranquillité dans le système judiciaire'. Marcel Vervloesem ne peut pas éditer son livre 'parce que c'est une menace pour la sécurité publique et ça viole les conditions de sa liberté provisoire'. 'Si il ose publier son livre, il a le risque d'être détenu pendant 2 ans.' Si il ose contacter certains hommes, ça peut dommager son cas'.

L'activist était invité à confirmer qu'il avait lu la lettre et de signer qu'il allait d'accord avec sa continu, ce qu'il a refusé.

On ne sait pas qui a rédigé la lettre mais on le retrouve sans doute dans le dossier judiciaire et le fait qu'il est presque totalement isolé du monde extérieur, preuve que c'est une affaire d'Etat belge 

La couche fine de la constitution démocratique belge, cache un vrai appareil répressive ce qui permit d'emprisonner des hommes sans procès.

Photos: des victimes dans l'affaire Zandvoort

---

Ecrivez/Write/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout (prison de/of Turnhout), tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, België)

04-03-12

Abus des enfants en Belgique: Actions avant le ministère de la justice

dyn009_original_443_600_jpeg_2640303_6e58f0e1022f48513ce6089fae41209a.jpg

Bruxelles, 3.3.2012 - Nous avons tenu aujourd'hui une nouvelle action à Bruxelles. La majorité des hommes comprennent bien que le gouvernement belge protège les personnes impliquées dans le réseau pédocriminel de Zandvoort et ils ne sont pas du tout étonnés quand nous leur racontons qu'il y a quelques jours que nous sommes été volés pendant une action avant le ministère de la justice (où se trouve le cabinet du ministre de la justice Turtelboom). On comprend aussi pourquoi le service de la sécurité de la ministère prétendait 'qu'on n'a enregistré aucune image et que les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas.' (Il y a presque 20 caméras à travers le ministère dont 7 ont enregistré la disparition) 

Il y a quelques années, que nous avons organisé une action avant la prison de Bruges où Marcel Vervloesem, l'homme qui a révélé le réseau de Zandvoort, a été enfermé et maltraité pendant 2 ans. Pendant l'action nos pamphlets et notre caméra étaient aussi volées. La prison a d'abord nié d'être responsable pour le vol. Mais un de nos militants avaient enregistré la plaque d'immatriculation d'une voiture qui était passée pout prendre le sac avec les pamphlets et le caméra. Enfin le directeur de la prison a finalement été obligé de redonner les objets volés. 
Le ministre Turtelboom a été contacté dans cette affaire mais n'a pas répondu jusqu'à maintenant.
Les actions seront poursuivies.

Jan Boeykens, Président du Werkgroep Morkhoven
--------

Photo: la recherche à la disparition de Manuel Schadwald. Le journaliste Gina Bernard-Pardaens qui travaillait avac Marcel Vervloesem autour la disparition, a été assassinée. Pendant presque un an, elle a été menacé par des inconnues et quelques semaines avant sa mort, elle était interrogée par les services de la justice d'une manière très intimidante.

Ecrivez/Write/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout (prison de/of Turnhout), tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, België). 

Ecrivez/Write/ Schrijf: Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat n° 10, 1060 Sint Gillis (Belgique, Belgium, België)  

02-03-12

Open Letter to the minister of Belgan justice Annemie Turtelboom

HELEN.THOMAS.Palestine.White House.jpgFollowing our Open Letter to the Belgian Minister of Justice concerns the detention of activist Marcel Vervloesem, well known for his fight against child pornography (Zandvoort childporn case), we had some problems with our Facebook.

In Belgium there is a cooperation contract between the Internet providers and Justice.

What about the cooperationo of Justice (and state security services) with Facebook?

--------------

Photo: Helen Thomas, an American author and former news service reporter. She was member of the White House Press Corps and defended the rights of the Palestinians.
Sometimes ago there was a group called 'Helen Thomas' on Facebook.
This group was not administered. On these group everything seemed possible. For several months some people of this group used false identities; used the identities of other Facebook members; used photos of other Facebook members for pornographic collages; published photos of massacres of Palestinians, commented in the most disgusting way. They deleted posts, comments and photos; replaced them; changed the location of the posts. They had fake accounts and continuously provoked Palestinian activists which responded all the time and whick accounts were closed after certain complaints. It was a real war. The complaints addressed to Facebook about all these things remained untreated. At a given moment we found out that the group was hacked by the so called Jewish Internet Defense Force (JIDF) which has close contacts with the far right political party of Avigdor Lieberman, the Israeli minister of Foreign Affairs who was talking about the ethnic cleansing of Israel and promoted the bombing of Iran.
After months of struggle, the group was closed by Facebook.