30-03-12

Marcel Vervloesem: Aktie voor de gevangenis van Turnhout op 29.3.2012 (1)

actie.jpg

Brussel 29.3.2012 - De aktie van Nederlandse en Belgische aktivisten voor de gevangenis van Turnhout alwaar Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, nu al twee maanden lang op basis van enkele beschuldigingen in Het Nieuwsblad en tegenstrijdige verklaringen bij de politie, is opgesloten, werd een sukses.

Nadat er spandoeken waren ontvouwen en er met een megafoon werd opgeroepen om de zieke aktievoerder vrij te laten, kwam de politie ter plaatse die de identiteitskaarten van de aktievoerders opvroeg.  De politie gebood om de megafoon niet langer te gebruiken en te stoppen met filmen alhoewel dit bij wet niet verboden is.

Een personeelslid van de gevangenis zei dat men Marcel Vervloesem 'enkel mocht bezoeken indien men hiervoor een toelating had'.  Het personeelslid wenste niet in te gaan op de vraag waarom het bezoekrecht van Marcel Vervloesem bijna totaal afgeschaft is.  Hij ontkende ook dat de medicatie en het diabetes-dieet van Marcel Vervloesem was stopgezet geweest terwijl uit recente gegevens blijkt, dat dit gedurende een week lang het geval was.   Het diabetes-dieet en de insuline worden nog altijd op onregelmatige tijdstippen gegeven.  De gezondheidsdienst van de gevangenis controleert ook de effecten van de voorgeschreven bloedverdunner niet zodat Marcel Vervloesem tengevolge van een hersenbloeding kan overlijden.

Twee jaar geleden kreeg Marcel Vervloesem zijn medicatie soms wekenlang ontzegd zodat hij te maken kreeg met water-opstapeling in zijn benen en hij infecties kreeg waarvoor hij diende geöpereerd te worden.  Op een bepaald moment bleek zijn medisch dossier zelfs te zijn verdwenen.

De vzw Werkgroep Morkhoven die nu ook akties voor de rechtbank van Amsterdam plant omdat, in het proces tegen Robert M., het pedocrimineel netwerk rond de kinderpornoaak Zandvoort wordt doodgezwegen, gaat opnieuw de gezondheidsinspecties en internationale gezondheidsorganisaties contacteren inzake de manier waarop men zieke mensen binnen de Belgische gevangenissen behandelt.  Daarbij zal verwezen worden naar de politieke verantwoordelijkheid van justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) die geinformeerd werd maar dergelijke toestanden en mensenrechtenschendingen blijkbaar toelaat.

Twee jaar geleden publiceerden wij de onderstaande lijst van de medische behandelingen van Marcel Vervloesem:

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden. De gevangenisdirectie gaf 1 dag voor dat de opname had moeten gebeuren, een negatief advies op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge.

-----

Morgen komt Marcel Vervloesem voor de raadkamer van Turnhout waarin deels dezelfde echters zetelen die hem gedurende 11 jaren hebben vervolgd om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.  In Vervloesem's dossier is geen spoor weer te vinden van het psychiatrische verslag over zijn aanklager.  De raadkamer van Turnhout zei een maand geleden dat Vervloesem verder bleef opgesloten 'omdat men via een psychiatrisch onderzoek wou uitzoeken in hoeverre de aanklager geloofwaardig was'.  Zij gebruikte dit valse voorwendsel nadat zij de gegevens uit het onderzoek waaruit bleek dat de aanklager onjuiste beschuldigingen had geuit, onder tafel veegde.

De Turnhoutse rechters gaven ook de in beslag genomen GSM aan de aanklager terug. Op die manier venietigden zij de bewijzen dat aanklager door middel van een zelfgemaakte collage op geluidsband, de beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem inéénflanste.

Uit het dossier van Vervloesem blijkt dat de Turnhoutse rechters nog altijd geen onderzoek lieten uitvoeren naar het door aanklager gepubliceerde rapnummertje  op YouTube waarin hij Marcel Vervloesem en zijn buurman van 'ontvoering' en 'verkrachting' van een meisje beschuldigt.  In het videoclipje komt ook de parketwoorvoerdster van de Turnhoutse justitie voor die beschuldigingen uit ten opzichte van Marcel Vervloesem.   Justitieminister Turtelboom die een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' predikt maar de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, zwijgt hierover. Waarom aanvaardt de justitieminister de wel zeer opmerkelijke samenwerking van de Turnhoutse justitie met Vervloesem's aanklager ?

Verwacht wordt dat de Turnhoutse raadkamer, door weglating van al deze gegevens, de anhouding van Marcel Vervloesem opnieuw wil verlengen.  De Werkgroep zal dus klacht indienen bij de Hoge Raad voor de Justitie die 2 jaar geleden schriftelijk toegaf dat alle ontlastende stukkken en getuigenissen uit Vervloesem's strafdossier te Turnhout, waren verdwenen. 

De commentaren zijn gesloten.