21-03-12

Zedenzaak Amsterdam escaleert

turtelboom-schuld-van-impasse-ligt-bij-koning-en-di-rupo.jpg

Brussel, 21 maart 2012

Minister Turtelboom
Waterloolaan 115
1000 Brussel

 
Geachte Mevrouw Turtelboom,
 
Betreft: Kinderpornozaak Zandvoort - Amsterdamse zedenzaak - Opsluiting en mishandelig van Marcel Vervloesem 

Ik hoop dat u de brief die ik u zopas verzonden heb, in goede orde hebt ontvangen.  

De zaak blijkt inmiddels verder te escaleren.

Ik vraag dringend om uw aandacht in de volgende kwesties:

We vernamen dat uw diensten thans beslist hebben om Marcel Vervloesem te beletten dat hij nog zou telefoneren. Dat doen zij door zijn belwaarde niet meer aan te vullen. 

Gisteren wilden uw diensten hem verplichten om zijn brieven open te versturen zodat zij gekopieerd konden worden. Dat is een schending van het briefgeheim en van de bestaande gevangeniswet.

De aktievoerder heeft sinds zijn opsluiting, een beperkt bezoekrecht.  Alleen zijn dochter mag op bezoek komen, wat een aantasting is van het bezoekrecht.
Hij mag geen journalisten, parlementsleden, euro-parlementsleden of professoren spreken. De strafrechtbank van Turnhout legde hem vier jaar geleden een spreekverbod met de pers kreeg op, wat een aantasting is van de vrije meningsuiting en de persvrijheid die in de Belgische Grondwet worden gewaardborgd.

Na de inbeslagname van het script van zijn boek en de bedreiging van hem twee jaar op te sluiten indien hij zijn boek zou laten uitgeven, dreigen uw diensten ermee om hem te isoleren indien hij nog verder over de kinderpornozaak Zandvoort spreekt. Dat is een schending van de Belgische gevangeniswet en de europese mensenrechtenverdragen die bedreigingen en willekeurige sancties tegenover gedetineerden verbiedt.

Marcel Vervloesem heeft vandaag geen brieven meer ontvangen wat erop duidt dat men, zoals dat in het verleden voortdurend het geval was, zijn briefwisseling nu blokkeert. Dit is opnieuw een schending van de Belgische gevangeniswet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat door België mede ondertekend en afgesloten werd.

Uw diensten die vinden dat hij als nierpatient, hartpatient en zwaar zieke suikerzieke nog een paar maanden lang op basis van een verhaal dat in Het Nieuwsblad verscheen, in één van uw overbevolkte gevangenissen mag wegkwijnen, onthouden hem nu ook zijn eten voor diabetici. Dat is opnieuw eens schending van de Belgische gevangeniswet die zegt dat de personen binnen de gevangenis evenveel recht op medische zorg hebben als de personen buiten de gevangenis.  Het overlijden van iemand tengevolge van het bewust onthouden van geneesmiddelen, medische verzorging en noodzakelijke voeding, staat bij wet gelijk aan moord.

Ik wens u eraan te doen herinneren dat Vervloesem's medisch dossier in de gevangenis van Brugge destijds werd achtergehouden. Zowel in de gevangenis van Turnhout, Brugge als Hasselt werd hem de nodige medische zorg onthouden.  In het ziekenhuis van Brugge waar hij een zware open-hart-operatie diende te ondergaan, werd hij in opdracht van justitie, zelfs aan de rolstoel, operatietafel en gedurende 5 dagen lang aan het ziekenhuisbed vastgeketend.  Dat zijn folterpraktijken de door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens worden verboden maar die in de meeste europese gevangenissen niettegenstaande de herhaaldelijke veroordelingen, nog steeds een dagdagelijkse praktijk blijken te zijn.

De vzw Werkgroep Morkhoven aanvaardt dergelijke misdadige en onmenselijke praktijken niet.

Zij verzoekt u dan ook om dringend uw politieke verantwoordelijkheid in deze zaak op te nemen en op te treden.

Zij verzoekt u ook om de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort waarin verwezen wordt naar de Amsterdamse zedenzaak, aan de Amsterdamse strafrechtbank over te laten maken zodat deze kan oordelen op basis van een volledig dossier.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Datum: 21 maart 2012 17:20
Onderwerp: Kinderpornozaak Zandvoort: Opsluiting en bedreiging van Marcel Vervloesem
Aan: Fm_ Infojust Functional_mailbox <info@just.fgov.be>, rene.coppens@vldbrussel.be,guy.verhofstadt@europarl.europa.eu
Cc: redactie-i@telegraaf.nlredactie@nu.nl, Redactie Het Vrije Volk <dunsouray@gmail.com>, redaction@rtl.be, "Nieuwsredactie stadsomroep.com" <redactie@stadsomroep.com>, Ann Brusseel <ann.brusseel@vlaamsparlement.be>, Euro-Ombudsman <eo@ombudsman.europa.eu>, eo@omroep.nlhoofdredactie@demorgen.be,marianne.thyssen@europarl.europa.eu, Annemarie Gielen <annemarie.gielen@paxchristi.be>,kamer@n-va.be, Agnes Kant <agneskant@sp.nl>, justitiehuis.brussel@just.fgov.be,justitieel.welzijnswerk@cawsonar.bejustitiehuis.leuven@just.fgov.be,postbus@eerstekamer.nl, Liga Voor Mensenrechten <info@mensenrechten.be>

De commentaren zijn gesloten.