10-01-11

Victor Hissel: L’Etat belge condamné

VictorHissel.jpgL’Etat belge condamné dans l’affaire de la disparition de Gevrije Cavas (archives)

par Victor HISSEL

Le 6 février 1985, le petit Gevrije CAVAS quittait son domicile de Molenbeek en fin d’après-midi pour rejoindre son frère parti jouer au football avec des copains ; il n’est jamais revenu.

L’enquête du parquet de la jeunesse de Bruxelles s’est déroulée de façon très classique (pour l’époque), sans considération véritable de la situation dramatique de ce jeune enfant et de sa famille, qui plus est de nationalité et de langue araméennes (turques).

En 1997, soit quelques douze années plus tard, alors qu’aucun résultat n’a pu être engrangé, l’affaire est (enfin) mise à l’instruction, sous la pression de l’opinion secouée par l’affaire « Julie et Mélissa » et ses suites (comme le relèvera le Tribunal).

Depuis lors, cinq juges d’instruction différents, de sensibilités diverses, se sont succédés, sans plus de résultat concret, desservis par le temps perdu.

Aujourd’hui, « l’enquête se poursuit » sans que l’on sache trop bien sur quels éléments et dans quelle direction, puisque le délai maximum de prescription (deux fois dix ans) est dépassé.

C’est dans ce contexte que la famille de Gevrije a introduit en 2002 une action judiciaire civile contre l’Etat belge, pour les fautes et manquements commis dans le cadre de l’enquête, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait.

Par un jugement (toujours susceptible d’appel) rendu le 29 novembre dernier, la 71ième chambre du tribunal de première instance de Bruxelles a fait droit, dans une certaine mesure, à cette demande de réparation.

Il s’agit d’une « première », puisqu’il n’existe aucun précédent de condamnation de l’Etat belge pour motifs de manquements dans la conduite d’une enquête pénale [1].

Vous pouvez consulter, au bas de cet article, l’intégralité de ce jugement.

Victor HISSEL
15 décembre 2006

Sur le site du Réseau des Comités Blancs, le témoignage de Besim Cavas, frère de Gevrije, lu au Sénat le 20 octobre 2006.

Rubrique: DEFENSE DES VICTIMES

Commentaren

Nederlandse vertaling van dit artikel:
---------------------------------------------------

VICTOR HISSEL: DE BELGISCHE STAAT SCHULDIG BEVONDEN

De Belgische staat veroordeeld in de zaak van de verdwijning van Gevrije Cavas (archief)

door Victor Hissel

Op 6 februari 1985 begaf de kleine Gevrije Cavas zich laat op de middag van het huis van zijn ouders in Molenbeek op weg naar waar zijn broer met vrienden aan het voetballen was; hij zou nooit meer thuiskomen.

Het onderzoek van het Parket te Brussel dat zich bezig houdt met zaken waar kinderen bij betrokken zijn, verliep op de destijds gewone manier, dwz zonder dat de autoriteiten blijk gaven van echte betrokkenheid bij de dramatische situatie van het jonge kind en van zijn familie, een familie die bovendien van Turks-Aramese afkomst is.

Twaalf jaar later, dwz in 1997, op een moment dat er nog steeds geen enkel resultaat was geboekt in deze zaak, wordt ze (eindelijk) door een onderzoeksrechter in behandelng genomen.Dat gebeurde onder druk van de publieke opinie na de schokkende gebeurtenissen rondom de zaak 'Julie en Mélissa' en de gevolgen daarvan (zoals door het Gerechtshof nadrukkelijk werd gesteld).

Vanaf dat moment hebben zich successievelijk vijf verschillende onderzoeksrechters, van verschillende politiek-ideologische snit, over deze zaak gebogen, maar ook dat leverde geen enkel concreet resultaat op, deels omdat er daarvóór teveel kostbare tijd voor het onderzoek niet benut was.

Vandaag 'is het onderzoek nog steeds hangende', zonder echter dat men al te goed weet over welke concrete aanknopingspunten met daarbij beschikt, noch in welke richting de daders gezocht worden, gezien het feit dat de maximale periode voor de verjaring van het misdrijf (20 jaar) inmiddels verstreken is.

Het is wegens deze stand van zaken dat de familie van Gevrije in 2002 een civiele procedure tegen de Belgische staat begon wegens de fouten en de nalatigheid waarvan bij het onderzoek sprake was geweest, omdat de familie genoegdoening wil voor de schade die zij als gevolg daarvan meent te hebben geleden.

D.m.v. een vonnis (dat in beroep nog betwist kan worden) heeft de 71ste Kamer van eerste aanleg te Brussel op 29 november tot op zekere hoogte dit verzoek tot genoegdoening van de familie ingewilligd.

Dat is iets unieks, want tot nog toe is er geen enkel precedent geweest waarbij de Belgische staat veroordeeld werd wegens nalatigheid bij een strafrechterlijk onderzoek

U vindt onder dit artikel de volledige transcriptie van deze gerechtelijke uitspraak.

Victor Hissel
15 december 2006

Op de site van de 'Réseaux des Comités Blancs', vindt u de getuigenis van Besim Cavas, de broer van Gevrije, zoals hij op 20 oktober 2006 voor de Senaat werd voorgelezen.

Rubriek : bescherming van de slachtoffers
=================================

Gepost door: eheu | 11-01-11

De commentaren zijn gesloten.