06-12-10

Eerbetoon aan Marcel Vervloesem

 

MarcelbureauGeel.jpgOns antwoord aan Micha Kat
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5866/eerbetoon-aan-marcel-vervloesem.html

In Nederland wordt er dezelfde doofpotpolitiek als in België gevoerd en worden de kinderpornonetwerken en hooggeplaatste kindermisbruikers beschermd.
Wat de doofpotpolitiek in België betreft, ben ik ervan overtuigd dat we met de Belgische Staatsveiligheid te maken hebben.

 

Want hoe kan men anders verklaren dat de man die de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 100.000 slachtoffertjes bekend maakte; die daarvoor de hele internationale pers (BBC, ANP, Japan, Australië,) over de vloer kreeg; die door de Justities van Portugal, Duitsland, Portugal werd uitgenodigd; door de voorzitter van de Europese Unie en allerlei verenigingen werd gefeliciteerd enzoverder, 12 jaar lang via een media-proces aan de schandpaal nagelen terwijl de Belgische politici en justitieministers de zaak Zandvoort doodzwegen ?
Ook het recente berichtje met misleidende en onjuiste informatie dat momenteel weer door de kranten en bladen van de Corelio-mediagroep van de Vlaamse industrieel Thomas Leysen, systematisch verspreid wordt, zet mij aan het denken.
In dat berichtje is, zoals de voorbije 12 jaar het geval was, geen woord te lezen over de kinderpornozaak Zandvoort; over de onregelmatigheden en diefstallen in Vervloesem's strafdossier; over de proces-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen betreffende de hoofdaanklager-halfbroer van Vervloesem; over de vrijspraken van Vervloesem voor het 'bezit van kinderporno' en voor de 9 klachten uit 1998; over de achtergrond van de 3 'nieuwe' aanklagers in 2005 die ondermeer wegens een gewapende roofoverval en drugstrafiek in een jeugdinstelling zijn opgesloten; over de folterpraktijken waarvan Vervloesem in de gevangenissen van Turnhout en Brugge het slachtoffer werd; over het stilzwijgen van justitieminister en zijn voorgangers in al deze zaken; over de reeds 2 jaar lang lopende procedure van Vervloesem voor het Hof van Straatsburg... 
En ik zou zo nog een tijdje kunnen doorgaan.

 

Waarom altijd die uitgekiende leugens en verdraaiingen ?Waarom spreekt men steeds over de 'zelfverklaarde kinderpornojager' ? 
Waarom zei men in het berichtje van 3.12 jl. dat Vervloesem 'kinderporno verspreidde' terwijl het een pamflettenaktie betrof over de kinderpornozaak Zandvoort met (gedeeltelijk afgeschermde) foto's van gefolterde en verkrachte kinderen die bewezen hoe ernstig de kinderpornozaak Zandvoort wel was ?
Waarom zei men nu dat Vervloesem voor 'afpersing' veroor-deeld werd terwijl hij van 'oplichting' beschuldigd werd ? 
Waarom wil men ons nu weer wijsmaken dat Vervloesem met de vzw Werkgroep Morkhoven 'gebroken' heeft terwijl hij een contactverbod kreeg opgelegd met de pers, verenigingen tegen kindermisbruik, de vzw Werkgroep Morkhoven en acteur Jo Reymen (geen lid van de Werkgroep Morkhoven) die hem bleven ondersteunen en hem gedurende 2 jaar lang in de gevangenis opzochten ?
Waarom verspreidde men dit berichtje juist nu, enkele maanden van Vervloesem vrijlating ?
Had het soms te maken met het feit dat de vzw Werkgroep Morkhoven (na een reeks nachtelijke telefoons met doods-bedreigingen) opnieuw akties aankondigde en enkele dagen geleden een aktie voerde voor het europees parlement ?

Het is mij te veel van het goede.

Hoe staat het nu met het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort en waarom zwijgt justitieminister De Clerck deze zaak en de aanverwante zaken dood ? Waarom schrijft de pers al 12 lang niet meer over deze zaak en trok zij Marcel Vervloesem als zogezegde kindermisbruiker door het slijk ? Waarom wordt er geen enkele parlementaire vraag gesteld in deze zaak terwijl er zoveel schijnheilige heibel wordt gemaakt rond de kindermisbruiken door geestelijken ? Waarom verzweeg Child Focus, het zogenaamde Europees-Belgisch Centrum inzake verdwijningen en kindermisbruiken, de kinderpornozaak Zandvoort en gaf zij geen enkel gevolg aan ons schrijven ?

De commentaren zijn gesloten.