30-10-08

Vermoord worden door justitie


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem: ACTIE - ACTION

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


De gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die men vanwege de kinderpornozaak Zandvoort en de diefstallen uit gerechtelijke dossiers door justitie, het zwijgen wil opleggen, verslechtert met de dag.
Nadat zijn suiker reeds 10 dagen lang van 78, over 350 tot 420 schommelde, zakte die een paar dagen geleden verder tot 60 en kreeg Marcel Vervloesem een 'hypo'.
(Bij de laatste 'hypo' in het ziekenhuis van Lier werd Marcel Vervloesem volledig blind en bracht hij 7 dagen in reanimatie door)

Marcel Vervloesem heeft ook al 10 dagen lang vocht in de benen en voeten en het vocht dreigt nu naar boven te komen.

Mter Raf Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, bezocht hem afgelopen zaterdag en diende onmiddellijk een verzoek in bij Eric Geudens, directeur van de gevangenis te Turnhout, om hem in het ziekenhuis te laten opnemen.
Eric Geudens zei dat men 'ermee bezig was' maar gaf verder geen gevolg aan het verzoek zodat Marcel Vervloesem een 'hypo' kreeg waarvan hij in coma kon geraken en sterven.

Op het linkerbeen van Marcel Vervloesem is thans een wonde te zien, wat op een ontsteking wijst. Dit kan levensgevaarlijk zijn voor een diabeticus omdat deze ontsteking de suikerspiegel volledig oncontroleerbaar kan maken.
Een suikerzieke die in dergelijke gevallen naar een ziekenhuis gaat, wordt onmiddellijk naar de eerste hulp overgebracht.

Alhoewel de directie van de gevangenis te Turnhout beweert dat men Marcel Vervloesem 'niet in de gevangenis wil laten sterven, doet men dus alles om het zover te laten komen.
Een tiental dagen geleden' werd Marcel Vervloesem van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout overgebracht. Dat deed men nadat hij even in coma was geraakt en terwijl men wist dat er in de gevangenis van Turnhout geen medische afdeling is en tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens geen verpleging is.

De eerste dagen kon men hem geen insuline geven omdat men zijn medisch dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge 'vergeten' was.

Marcel Vervloesem krijgt 2 à 3 x per dag een inspuiting met kortwerkende insuline en 's avonds krijgt hij voor de nacht een inspuiting met langwerkende insuline. Volgens de informatie die we ontvingen, zou men die langwerkende insuline enkele dagen geleden 'vergeten' zijn geweest zodat Marcel Vervloesem gedurende de hele nacht zonder insuline was en de suiker in zijn bloed weer gevaarlijk steeg.

Er gebeuren ook nog andere zaken in de gevangenis van Turnhout die bijna met geen pen zijn te beschrijven.
Zo werd Marcel Vervloesem gisterennamiddag met zijn celgenoot plotseling uit de cel gehaald. De hele cel werd leeggehaald en Marcel Vervloesem en zijn celgenoot moesten zich helemaal uitkleden omdat men zogezegd wilde onderzoeken of zij 'niets te verbergen hadden'.
Zij werden in een kamer, vol schimmel aan plafond en muren, gestoken. Dat is namelijk zeer gezond voor doodzieke patiënten met infecties.
Doordat het lampje kapot was, kon men niemand oproepen en niet naar het toilet gaan. Daardoor waren zij verplicht om op de muren te kloppen.
Nadat zij ongeveer twee uren lang in deze dodenkamer hadden gezeten, werd er op de deur geklopt en kwam een bewaker op een onozele manier vragen wat zij 'daar zaten te doen'.

Normaal gezien vraagt Marcel Vervloesem om 21 uur 's avonds naar zijn insuline voor de nacht. Dat vraagt hij nu om 20 uur 's avonds omdat hij om 21 uur 's avonds niet meer kan gaan.

Een suikerzieke moet gemiddeld om de drie maanden een HBAIC ondergaan om de gemiddelde suikerspiegel te bekijken.
Bij Marcel Vervloesem die een type 1 Patiënt is, staat die suikerspiegel ongetwijfeld veel te hoog. Een onderzoek naar de suikerspiegel wordt er niet gevoerd terwijl een diabeticus 5 x meer kans heeft op een hartaanval (Marcel Vervloesem heeft ook een hartziekte) dan een gezonde persoon die reeds een hartaanval heeft gehad. Ook de kansen op een hersenbloeding en een beroerte zijn bij een diabeticus veel groter.

Dokter Van Der Valck die Marcel Vervloesem ook in 2005 onder zich had (toen was er sprake van een kanker die niet werd opgevolgd zodat Marcel Vervloesem nadien geopereerd diende te worden), houdt het momenteel bij het spreekwoordelijk pilletje en zalfje dat, zoals in het geval van de langwerkende insuline, wel eens wordt overgeslagen.

Vreemd is dat men Marcel Vervloesem bij de overbrenging van de gevangenis van Turnhout had beloofd om hem naar het ziekenhuis te brengen indien zijn gezondheid het liet afweten terwijl dat niet gebeurt.

De Werkgroep Morkhoven vermoedt dat het kabinet van justitieminister Vandeurzen de opname in het ziekenhuis blokkeert.

Zoals Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens vandaag in een open brief aan de leden van de commissie Justitie van de Senaat (België) en naar de Nederlandse kamerleden schreef (met kopie aan de pers), belette men op 9.9.2008 vanuit het kabinet Vandeurzen te Brussel dat Marcel Vervloesem in het ziekenhuis werd opgenomen. In de plaats daarvan werd hij bijna een maand lang zonder contact met medegevangenen, in een isoleercel van de gevangenis te Brugge gestoken.

Vanavond telefoneerde Jan Boeykens naar directeur Eric Geudens van de gevangenis van Turnhout en vroeg hem of Marcel Vervloesem inderdaad nog altijd niet in het ziekenhuis werd opgenomen. Geudens antwoordde bevestigend en zei dat er 'geen enkele medische reden was om Marcel Vervloesem in het ziekenhuis op te nemen'.

De Werkgroep Morkhoven gaat de volgende dagen acties organiseren in Turnhout. Geudens liet immers weten dat hij 'daar geen enkel probleem mee heeft'.

Als de medische hulp aan Marcel Vervloesem geblokkeerd blijft, dan zal dat ongetwijfeld tot de dood van de kinderrechtenactivist leiden.

Vermoord worden door justitie ? Het kan allemaal in België !

09:50 Gepost door Jaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vermoord door justitie |  Facebook |

Commentaren

Janett Seemann: spoorloos verdwenen - vanished without a trace - spurlos verschwunden
Janett Seemann, de jonge Duitse vrouw die onlangs een open brief omtrent de kinderpornozaak Zandvoort naar Zijne Heiligheid de Paus en de Duitse bondskanselier schreef, zou spoorloos verdwenen zijn.
Na de publicatie van haar open brieven op het Internet, werd haar website afgesloten.
De verdwijning is erg zorgwekkend omdat Gina Bernard-Pardaens die destijds met de Werkgroep Morkhoven naar de Duitse verdwenen jongen Manuel Schadwald speurde, na een -volgens haar- zeer intimiderende ondervraging in opdracht van een Belgische procureur-generaal, tal van doodsbedreigingen ontving. Zij had ook maandenlang problemen met het Internet en haar telefoonlijn en ontving allerlei anonieme telefoontjes waaraan Belgacom niets kon doen. Ook het plaatsen van een Zöllertoestel om de onbekende bellers en bedreigers op het spoor te komen, bleek om één of andere manier onmogelijk te zijn.
De telefoon- en Internetproblemen bleven voortduren tot enkele uren voor haar dood.
Gina Bernard-Pardaens kwam om bij een zogezegd nachtelijk ongeval bij de terugkeer van haar vriendin die in haar buurt woonde.

Gezien ook Marcel Vervloesem door gebrek aan medische zorg in de gevangenissen van Turnhout en Brugge bijna aan zijn einde kwam, dient men de spoorloze verdwijning van Janett Seemann ernstig te nemen.

Zoals de journalist Douglas De Coninck in zijn boek 'Dode Getuigen, dertig mensen die niet zullen spreken op het proces Dutroux' (Houtekiet, 2004) aantoonde, is het niet de eerste keer dat er in België mensen op een geheimzinnige manier verdwijnen of overlijden...

-----

Janett Seemann has vanished without a trace
October 5, 2008

The 29-year-old Janett Seemann, who caused a furor by two video messages on the internet some weeks ago, has vanished without a trace. The network provider bluehost.com, where Mrs. Seemann had her web pages, had blocked her account after the publishing of shocking news. Janett Seemann had done researches in the child porn milieu and had found terrible facts. Among others on the quiet she accused a high EU commissioner of being involved in the child porn scandal. On her web page she reports about criminal networks, which kidnap children and deliver them to beasts, which rape and even kill them. Furthermore, she found out that these networks are obviously so mighty that they manipulate the media and redirect everything to networks on the internet in order to draw off the attention from the actual scandal.

In her public video messages the 29-year-old Janett Seemann (sports coach) brings a charge of child abuse and at the same time points out that the offenders are obviously protected by justice, but those, who hint at this crime, are obviously defamed and libeled by the German press. Her messages to the public, which are addressed to Angela Merkel and the Pope, report of 2,100 children who have vanished in Germany per year and who could not have been retraced until today. What she had learned by her report made her – as measured by law and morality - inform the public directly in order to let us know the seriousness of the situation. She accuses the offenders of maintaining networks in Europe, also affecting Germany, which kidnap children, sell, prostitute and deliver them to beasts, which abuse, torture and kill them.

Since that time Janett Seemann has vanished without a trace. On the internet it is already speculated that she has told the public too much and that it might be that she has been kidnapped by the concerned criminal networks for this reason.

Source: http://fufor.twoday.net/stories/5248154/


----------

Janett Seemann spurlos verschwunden
Verfasst von Christoph Kastius am Mo, 2008-09-29 16:34.

Die 29. jährige Janett Seemann, welche vor einigen Wochen im Internet mit zwei Videobotschaften für Furore sorgte ist spurlos verschwunden. Der Netzbetreiber bluehost.com, auf welcher Frau Seemann ihre Seiten betrieb, hatte ihren Account nach Veröffentlichung schockierender Nachrichten gesperrt. Janett Seemann recherchierte im Kinderpornomillieu und fand erschreckende Dinge herraus. Unter anderem beschuldigte Sie hinter vorgehaltender Hand, das eine hoher EU-Kommissar, in den Kinderpornoskandal verwickelt sei. Auf ihrer Seite berichtete Sie über kriminelle Netzwerke, die Kinder entführen und Bestien liefern, die diese vergewaltigen und sogar töten. Weiterhin fand Frau Seemann herraus, das diese Netzwerke offenbar so mächtig sind, das sie die Medien manipulieren und alles auf Internetnetzwerke umleiten, um vom eigentlichen Skandal abzulenken. In ihren öffentlichen Videobotschaften erhebt die 29 jährige Janett Seemann (Sport-Coach) Anklage wegen Kindesmissbrauch und weist gleichzeitig darauf hin, das die Täter von der Justiz offenbar geschützt, aber jene, die auf dieses Verbrechen hinweisen, offensichtlich durch die deutsche Presse diffamiert und verunglimpft werden. In ihren Botschaften an die Öffentlichkeit, welche sich an Angela Merkel und den Papst richtet, spricht sie von 2.100 Kindern, die in Deutschland pro Jahr verschwanden, und bis heute nicht wieder aufgefunden wurden. Was sie durch Ihre Reportage erfahren habe, gibt ihr Anlass, gemessen an Gesetz und Moral, direkt die öffentlichkein zu informieren, um uns von dem Ernst der Situation in Kenntnis zu setzen. Darin wirft sie den Tätern vor, das Netzwerke in Europa existieren, die auch Deutschland betreffen, welche Kinder entführen, verkaufen, prostituieren und Bestien liefern, die diese missbrauchen, foltern und töten.

Seit dem fehlt von Janett Seemann jede Spur. Im Netz wird auch schon gemutmaßt, das sie der Öffentlichkeit zu viel erzählt hat und deswegen möglicherweise von den betreffenden kriminellen Netzwerken entführt worden sei.

Sie veröffentlichte auch ein Plakat, welches an den Papst und die Bundeskanzlerin verschickt wurde. Auf dem Plakat waren schockierende Bilder zu sehen.

1) Ein entblößtes mit Eisenketten festgekettetes Kind, das mit einem Bügeleisen gefoltert wird.
2) Eine Frau, die ein kleines Kind über ihr Knie legt und ihm mit einem Objekt auf den bloßen Hintern schlägt.
3) Ein Kind im Stroh, dem die Kehle durchgeschnitten worden ist.
4) Ein entblößtes Kind, dem die Waden mit den Oberschenkeln zusammengebunden wurden, die Augen verbunden und dass an den Handgelenken aufgehängt wurde.
5) Ein entblößtes geknebeltes Kind, dem Hand- und Fußgelenke mit Stricken festgebunden wurden sowie der Mund verbunden wurde.
6) Ein Mann, der den Kopf eines Kindes hält, dem er ins Gesicht gebissen hat.
7) Ein geknebeltes Kind, dem ein Sadomaso-Accessoir im Mund befestigt wurde.

Die Bundeskanzlerin, Angela Merkel hielt es offenbar nicht für nötig, auf diesen Brief entsprechend zu antworten. Nun fragt sich jeder, wo ist Janett Seemann? Wer hat Sie zuletzt gesehen? Warum wurde ihre Seite gesperrt? Den Namen des EU-Ministers kann man bei einer Recherche über Google leicht herrausfinden. Vielleicht ist diese heiße Spur die Möglichkeit, die betroffenen Kinder und die Frau Janett Seemann wieder lebend ausfindig zu machen. Unter anderem
ist das Ergebnis Ihrer Recherche, das der deutsche Junge Manuel Schadwald ebenfalls Opfer dieser kriminellen Netzwerke wurde.

http://pressemitteilung.ws/node/136891

----------

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort - Janett Seemann: spoorloos verdwenen


Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw email aan de VVD-Tweede Kamerfractie.

In verband met het grote aantal e-mailberichten dat wij dagelijks ontvangen, kan de beantwoording van uw e-mail langer op zich laten wachten dan u van ons gewend bent. Onze excuses hiervoor. Wij streven er naar alle vragen te beantwoorden.

Alle opmerkingen worden uiteraard doorgegeven aan de leden van de VVD-fractie. E-mails gericht aan een VVD-Kamerlid sturen wij door.

Algemene reacties, klachten of opmerkingen worden niet beantwoord, maar wel gelezen en geregistreerd.

--------

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort - Janett Seemann: spoorloos verdwenen

Publieksvoorlichting PvdA

Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw mail van 11/11/08. Deze mail is geregistreerd onder het nummer 257315.

Mailtjes die bij ons binnenkomen worden allemaal gelezen. In voorkomende gevallen zullen wij uw opmerkingen voor kennisgeving aannemen en de informatie doorgeven aan de fractie.

Wij streven ernaar vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Graag wijzen wij op onze uitgebreide standpuntenencyclopedie De kans is groot dat u hier de informatie vindt waarnaar u op zoek bent. Uiteraard kunt u ook veel informatie terugvinden op onze website www.pvda.nl

Met vriendelijke groet,

PvdA Publieksvoorlichting

Gepost door: Morkhoven | 11-11-08

De commentaren zijn gesloten.