05-06-08

De kinderporno van de Koning - Brief aan Tony Van Parys

 

De cd-roms met kinderporno van ZM de Koning zijn verdwenen

tonyVanParysM_bVan: Werkgroep Morkhoven
Verzonden: donderdag 5 juni 2008 17:04:16
Aan: tony.van.parys@skynet.be
CC: werkgroepmorkhoven@gmail.com
BCC: vermist.tros.nl; redactie.telegraaf.nl; redactie.trouw.nl; redactie.volkskrant.nl; redactie.nu.nl; redactie.parool.nl; redactie-i.telegraaf.nl; nrc.nl

Tony Van Parys - CD&V N-VA
Lid van de Commissie Justitie
Sint-Markoenstraat 18
9032 Wondelgem

Brussel, 5 juni 2008

Geachte Heer Van Parys,

De vzw Werkgroep Morkhoven bezorgde in 1998 cd-roms met kinderporno van de kinderpornozaak Zandvoort aan Zijne Majesteit de Koning die u, in uw toenmalige functie van minister van justitie, voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaakte.

Enkele maanden geleden moest advocaat-generaal Mark Tack, de openbare aanklager van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem op het hof van beroep van Antwerpen die de kinderpornozaak Zandvoort een 'zeepbel' noemde terwijl er volgens het rapport van de federale politie meer dan 88.000 slachtoffers in voorkomen, toegeven dat de 7 voornoemde cd-roms spoorloos verdwenen zijn. Het lijkt er dus op dat zij door iemand die er belang bij had om het onderzoek in deze te dwarsbomen, gestolen zijn.

Graag had ik dan ook om uw tussenkomst verzocht in deze zaak.

In bijlage zend ik u nog een copie van mijn schrijven gericht aan de heer Jacques van Ypersele de Strihou, de kabinetschef van de Koning.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

----------------------------------------

From: Jan Boeykens
Date: 3 jun. 2008 14:19
Subject: De kinderporno van ZM de Koning
To: proj@kbs-frb.be, info@kbs-frb.be
Cc: georgette.vanmuylem@ibz.fgov.be, Patrick.dewael@ibz.fgov.be, sarah.raman@e-gov.be, silvan.declerq@ibz.fgov.be

Koning Boudewijnstichting
Ter attentie van Jacques van YPERSELE de STRIHOU,
kabinetschef van de Koning
Brederodestraat 21
B-1000 Brussel

Geachte Heer van Ypersele,

Mag ik u verzoeken om de volgende brief aan Zijne Majesteit over te maken ?

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

------

Ter attentie van Zijne Majesteit de Koning

Brussel, 3 juni 2008

Sire,

Betreft: Uw cd-roms met kinderporno

Tien jaar geleden schreef U ons dat U, inzake de bestrijding van kindermisbruiken, 'tot op het bot' zou gaan.

Van Uw belofte is echter maar weinig in huis gekomen.

Toen Marcel Vervloesem van onze Werkgroep door de Turnhoutse Justitie en de Vlaamse media als een 'folteraar en verkrachter' aan de schandpaal werd genageld, bleken de -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 kinderen op de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort voor U niet langer meer te bestaan.

U liet deze kinderen aan hun lot over.

Ook toen duidelijk werd dat het een doofpotoperatie betrof en de kinderen niet geidentificeerd werden terwijl de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers niet werden opgespoord, bleef U zwijgen.

U stelde zich geen vragen meer over de misbruikte kinderen en baby's waarover U zich toendertijd zo verontwaardigd toonde.

U vroeg zich ook nooit af wat er met de 7 cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort gebeurde die de Werkgroep Morkhoven U overhandigde.

Zoals U zich misschien herinnert, maakte U die cd-roms aan de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) over die ze op zijn beurt 'voor onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen bezorgde.

Welnu, Sire, enkele maanden geleden moest advocaat-generaal Marc Tack van de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen ter zitting toegeven dat die cd-roms gestolen zijn.
Dit werd achteraf nog eens door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigd.

De Werkgroep Morkhoven schreef terzake naar justitieminister Vandeurzen die -zoals bij de verdwijning van de talloze dossierstukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem die door de Hoge Raad voor de Justitie werd geconstateerd- zich maar weinig bezorgd toonde over deze gang van zaken.
Vandeurzen stuurde onze brief gewoon door naar de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen en hoopt daarmee dat de procureur-generaal aan zichzelf of aan zijn vrienden-collega's zal vragen wie Uw cd-roms gestolen heeft.
Ook indien er geen gevolg aan zijn schrijven wordt gegeven, beschouwt de minister deze zaak daarmee waarschijnlijk als zijnde afgesloten.

Het is om die reden dat ik de heer Vandeurzen ook nog eens een aangetekende brief heb toegestuurd die U op onze skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' kan lezen.

Indien het U echt menens is voor wat de bestrijding van kindermisbruiken betreft, dan zou ik U willen verzoeken om bij justitieminister Vandeurzen te informeren waar Uw cd-roms met kinderporno gebleven zijn en wat de stand van zaken is in het onderzoek naar de cd-roms Zandvoort.

Minister Onkelinx noemde het kinderpornodossier Zandvoort in antwoord op de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot een 'individueel dossier waarover zij geen verdere details kon verstrekken' maar een dossier waarin zich bijna 90.000 kinderen (volgens Europol gaat het zelfs over 92.000 kinderen) en tientallen kindermisbruikers bevinden, kan men moeilijk een 'individueel dossier' noemen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
erkenningsn. 443.439.55


Hou er rekening mee dat de onderstaande links door de Belgische overheid die alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

- brieven aan Child Focus en Het Koningshuis
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://praatstoel-belgische-politiek.skynetblogs.be/post/5880142/justitie-doofpot-zaak-dutroux--doofpot-kinder
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

19:33 Gepost door Jaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (10) | Tags: justitie |  Facebook |

Commentaren

Kinderporno Australië
In Australië worden kinderpornoproducenten en kinderpornoconsumenten opgespoord en vervolgd.
In België worden ze met alle middelen beschermd en laat men geloven dat het enkel om geisoleerde criminelen zoals Marc Dutroux gaat.

---------------------------------------

Arrestaties wegens kinderporno in Australië
In Australië zijn 70 mensen gearresteerd in het kader van een grootschalige politieactie ter bestrijding van kinderporno op het internet. Dat meldt de politie.

De operatie ging uit van Interpol en bestrijkt 170 landen. Ze ging van start nadat een hacker 99 pornografische foto's van kinderen op een Europese website plaatste. De onderzoekers wisten de IP-adressen van 2.800 Australische computers te verzamelen. De identiteit van de computereigenaars kon in de loop van zes maanden worden vastgesteld. Volgens een woordvoerder van de federale politie van Australië zullen meer arrestaties volgen. (afp/sps)
De Morgen, 5/06/08

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 10-06-08

Verenigde Naties op bezoek bij Werkgroep Morkhoven
Vandaag kreeg de Werkgroep Morkhoven enkele vertegenwoordigers van de Verenigde Naties op bezoek.
Men stelt zich daar namelijk ernstige vragen over de manier waarop Marcel Vervloesem als aktivist in de Belgische gevangenis behandeld is geweest.

Ook over de doofpotoperatie van de kinderpornozaak Zandvoort, over de desinformerende rol en lastercampagnes van de pers in deze doofpotoperatie, over het stelen van gerechtelijke dossierstukken uit strafdossiers, over het laten verdwijnen van het te onderzoeken kinderpornomateriaal op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen zonder dat de gerechtelijke overheid optreedt, over het in de doofpot gestoken kindermisbruik van een jeugdmagistraat en van een aanklager van Marcel Vervloesem die hiervoor politiek werd gepromoveerd, enz. worden er vragen gesteld.

Ook op internationaal gebied lijkt men het geknoei van de Belgische regering die alleen maar bekwaam blijkt te zijn om onderling ruzie te maken, meer dan beu.
Het betreft hier dus niet alleen de manier waarop de Belgische regering kindermisbruiken in de doofpot stopt.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 24-06-08

Doofpotoperatie kinderpornozaak Zandvoort: Nederlandse Tweede Kamer
Terwijl de Belgische justitieminister en het Belgische Koningshuis het stilzwijgen blijven bewaren omtrent de aangetekende brief van de vzw Werkgroep Morkhoven waarin hen werd medegedeeld dat het kinderpornomateriaal van de zaak Zandvoort die de Koning voor onderzoek aan justitie had laten overmaken, op het hof van beroep van Antwerpen verdween, antwoordde de CDA-groep in de Nederlandse Kamer correct.
Het betreft hier weliswaar enkel maar een automatisch antwoord maar de brief kreeg in ieder geval toch al een dossiernummer mee...

--------------------------

CDA Ontvangstbevestiging
Van: CDA Publieksvoorlichting (cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl)
Verzonden: vrijdag 27 juni 2008 10:20:00
Aan: Yves Goossen


Geachte heer Goossen,

We hebben uw mail van 6/27/08 met het onderwerp Kindermisbruik: België hoopt actievoerder te liquideren in goede orde ontvangen. Uw mail is geregistreerd onder nummer 109141.

Ons streven is om zo snel mogelijk op uw mail te reageren. Toch kan het enige tijd in beslag nemen, bijvoorbeeld omdat we moeten wachten op de resultaten van een debat of vanwege de hoeveelheid ontvangen mailberichten.

Wij behouden ons het recht voor om niet te reageren op uw mail. Dat geldt zeker voor mails met beledigend of grof taalgebruik, maar ook voor meegezonden artikelen, foto’s, beschouwingen, links naar een website en dergelijke.

Met vriendelijke groet,

CDA Publieksvoorlichting

P.S. Kijk ook eens op onze website: www.cda.nl


Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het laatste politieke nieuws. Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal.
Kijk nu op www.tweedekamer.nl

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 29-06-08

Problemen Skynet: Morgen hoorzitting in Den Haag - Werkgroep Morkhoven krijgt problemen met haar skynetblogs
From: Werkgroep Morkhoven
To: redactietelegraaf.nl; redactietrouw.nl; redactievolkskrant.nl; redactienu.nl; redactieparool.nl; redactie-itelegraaf.nl; nrc.nl; ria.jaarsmatip.nl; janmarijnissen.nl; jstrolenberg; lezersredacteurpzc.nl; vlugttros.nl; voorlichtingrechtbanksgrarr.drp.minjus.nl; ibirgit.jansentros.nl; vluchtelingenorganisaties.nl; ivcnijme.nl; algemeenlinksprotest.nl; alkroonpzc.nl; ali.van.der.kolktros.nl; arie.rijneveldtros.nl; bsrmaatschappelijkwerkoss.nl, leclea.be; patricia.vandersmissen; carine.tkint; controverserll.be; michel.bouffiaux; europol.eu.int; gvaredactie; kinderrechtenvlaamsparlement.be; kinderrechtenhuis.vzw; krw.koepelkinderrechtswinkel.be; andre.denysvlaamsparlement.be; philippe.truytspersgroep.be; patrick.dewaelibz.fgov.be; gvanholenfreemetro.be; geert.versnickdekamer.be; genecode; gdespiegelaereknack.be; dezondag.antstreekkrant.be; schepen.guy.paulisherentals.be; silvan.declerqibz.fgov.be; schepen.kris.peetersherentals.be; schepen.roger.van.nuffelherentals.be; hoofdredactiedemorgen.be; fractie.cdenvvlaamsparlement.be; fbrepoelseuroparl.eu.int; klachtenvlaamseombudsdienst.be; kabinet.letermevlaanderen.be; koen.tsijendekamer.be; krw.bruggekinderrechtswinkel.be; kabinet.vandenbrouckevlaanderen.be; justitieel.welzijnswerk; jef.geboerskinderrechtencoalitie.be
cda.publieksvoorlichtingtweedekamer.nl; jmdedecker.com; jos.bouverouxvrt.be; binnenlandstandaard.be; antwerpenbelga.be; radionieuwsvrt.be; redactiebelga.be; redactie.dngpersgroep.be
Subject: Kinderpornozaak Zandvoort: hoorzitting in Den Haag dd. 4 juli 2008
Date: Thu, 3 Jul 2008

Werkgroep Morkhoven krijgt problemen met haar skynetblogs

Contacteer ons
Heeft u een opmerking, een probleem of een vraag? Contacteer hieronder de Skynet-Klantendienst. Geef zo veel mogelijk informatie, dan kunnen wij u het best verderhelpen.

---------------------------------------


Geachte Heer,

Vandaag probeerde ik in te loggen op mijn skynetblog 'Doofpot Justitie' maar dat bleek niet te gaan.

Tot mijn verwondering las ik dat mij domeinnaam 'niet meer geldig' was.

In het verleden had ik ook problemen met een aantal skynetblogs doordat iemand een klacht omtrent het 'schenden van zijn privacy' bij Skynet had ingediend.
Met het 'schenden van de privacy' werd de opgave van de initialen Marc C. bedoeld.
Skynet nam deze klacht toen ernstig en sloot de skynetblog 'Doofpot justitie' zonder dat ik het wist.
Toen ik protest aantekende over deze gang van zaken en mij bereid verklaarde om de initialen Marc C. te vervangen door Piet L., besloot skynet de blog opnieuw te openen.
Gelukkig kwam er geen Piet L. opdagen die zich bij Skynet beklaagde over het feit dat ik zijn 'privacy schond' en sindsdien waren er geen problemen meer met onze skynetblog. Ik was met de Werkgroep Morkhoven zeer tevreden over de skynetblogs.

Enkele dagen geleden werd onze server na het plaatsen van een franstalig artikel waarin Dr. Psychiater Cosyns werd genoemd, plotseling geblokkeerd.

Door bij vrienden te gaan werken, konden we ons opnieuw inloggen en een artikel plaatsen op 'Doofpot Justitie' waarin ondermeer stond dat Marcel Vervloesem van onze vereniging op 4 juli 2008 was uitgenodigd op een hoorzitting rond de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort in Den Haag.
Dat was natuurlijk slechts nieuws voor de Belgische justitie en de Belgische overheid omdat die juist al het mogelijke heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen.
Zij vervolgde Marcel Vervloesem daarbij niet alleen 10 jaar lang voor het 'bezit van kinderporno' maar veroordeelde hem op basis van de verhalen van enkele betaalde criminelen die regelmatig wegens diefstallen, inbraken, gewapende roofovervallen, oplichtingen en zedenfeiten achter de tralies zaten.

In ons artikel op Doofpot Justitie spraken we ook over de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven in 1998 aan de Koning bezorgde.
De Koning liet deze cd-roms destijds door Tony Van Parys (CD&V) die toen justitieminister was, voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.
Enkele maanden geleden moest advocaat-generaal Marc Tack, aanklager van Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort een 'zeepbel' noemde, openbaar bekennen dat de cd-roms van de Koning spoorloos verdwenen waren.
De diefstal werd door de Hoge Raad voor de Justitie nog eens schriftelijk bevestigd zonder dat het tot een onderzoek kwam.

Dit is niet de eerste diefstal in het dossier Vervloesem die daardoor op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld zonder dat het hof van cassatie dit als een procedurefout zag.

Ik neem aan dat de plotse problemen met onze skynetblogs ook het gevolg zijn van het feit dat we zowel de Koning zelf als justitieminister Van Deurzen (CD&V) per aangetekende brief met een rode antwoordkaart inzake de gestolen cd-roms op de hoogte brachten zonder dat we een antwoord ontvingen.
Ook het feit dat we Tony Van Parys, de kabinetschef van de Koning en de leden van de Commissie Justitie van de Senaat terzake schreven, zal wel hebben meegespeeld.
En dan is er die hoorzitting in Nederland natuurlijk die morgen zal plaats hebben.

Ik weet dat de skynetblogs publiciteit maken voor Child Focus dat van al de voorgaande zaken op de hoogte werd gebracht maar dat geen enkel initiatief nam om de zaken op te lossen maar ook dat vind ik geen reden om de publicaties op onze skynetblogs te boycotten.

In de hoop dat Skynet ons zo snel mogelijk opnieuw gebruik laat maken van onze domeinnaam, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

---------------------------------------

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send

Bevestiging

Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).

Contacteer skynet:

Gepost door: Jan Boeykens | 03-07-08

Hoorzitting in Den Haag - problemen met skynet
Vandaag hoorzitting rond kinderpornozaak Zandvoort in Den Haag - Problemen skynet-blogs - Aktie 'Red Marcel Vervloesem/Sauvez Marcel Vervloesem/Save Marcel Vervloesem'

Brussel, 4 juli 2008

Skynet-Klantendienst

Geachte Heer,

Betreft: problemen met onze skynet-blogs

Zoals ik u gisteren mededeelde, kregen we gisteren plotseling problemen met onze skynetblog Doofpot Justitie doordat onze gebruikersnaam die we al jaren zonder problemen gebruiken, 'niet meer geldig' bleek.

Dat was opvallend omdat we enkele dagen voordien ook al problemen hadden met onze server ten gevolge van de publicatie van een franstalig artikel inzake de kinderpornozaak Zandvoort dat we van onze collega, Prinses Jacqueline de Croÿ, hadden overgenomen.

Vandaag neemt onze medewerker Marcel Vervloesem die 10 jaar lang door de Vlaamse pers aan de schandpaal werd genageld en die tenslotte op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld (de verdwijningen en diefstallen van dossierstukken uit zijn dossier werden door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd), deel aan een hearing rond de kinderpornozaak Zandvoort op het justitiepaleis in Den Haag. U vindt een kopie van de uitnodiging van Marcel Vervloesem in bijlage.

Maar, zoals ik reeds schreef, zijn deze zaken en het feit dat de cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort die de Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaakte spoorloos verdwenen zijn, nog geen voldoende reden om het ons opnieuw moeilijk te gaan maken. Het belangrijkste immers is dat er een aantal zaken opgelost geraken en de autoriteiten gaan uitzoeken wat er precies verkeerd is gegaan.

In de hoop dat onze domeinnaam opnieuw op een normale wijze kan gebruikt worden en onze tevredenheid over het functioneren van de skynetblogs niet om één of andere onbekende reden om zeep wordt geholpen, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

----------------------------------

Den Haag, 23 mei 2008

Openbaar Ministerie
College van procureurs-generaal
Parket-Generaal
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag

Ter attentie van de heer Marcel Vervloesem
Werkgroep Morkhoven
Koninkrijk 61
2200 Morkhoven
België

Geachte Heer Vervloesem,

Betreft: Bezwaarschrift

Bij brief van 11 oktober 2007 heeft u tijdig bezwaar ingesteld tegen bovengenoemde beslissing van het parket Haarlem van 28 september 2007.

Voordat op uw bezwaarschrift zal worden beslist, stel ik u in gelegenheid om conform artikel 7:2 Algemene wet bestuursrecht, te worden gehoord.

Op bijgevoegd antwoordformulier kunt u aangeven of u van deze mogelijkheid wil gebruik maken. Tevens kunt u op het bij deze brief gevoegde formulier vermelden op welke dagen u in de periode van 24 juni 2008 - 5 juli 2008 verhinderd bent.

Indien u heeft aangegeven dat u gehoord wilt worden, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht over de datum waarop het horen plaatsvindt.

U kunt zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan door een raadsman/vrouw.

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het College van procureurs-generaal,
namens het College,
het Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken

-------------------------------------------------------------

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-form
Contacteer ons
Heeft u een opmerking, een probleem of een vraag? Contacteer hieronder de Skynet-Klantendienst. Geef zo veel mogelijk informatie, dan kunnen wij u het best verderhelpen.

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send
Bevestiging
Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).


AKTIE/ACTION 'RED MARCEL VERVLOESEM' - 'SAUVEZ MARCEL VERVLOESEM' - 'SAVE MARCEL VERVLOESEM'

Zoals te verwachten was, liet het hof van cassatie in haar nauwelijks gemotiveerd vonnis van 24.6.2008 weten dat zij geen enkele procedurefout vond in de zaak Vervloesem.
Dank zij de beslissing van het hof van cassatie kan iedere Belgische aktievoerder dus louter op basis van enkele roddels uit criminele milieus voor 'folteringen en verkrachtingen' worden vervolgd, kan iedere Belg door buren of familieleden op basis van zaken die zogezegd 20 jaar geleden gebeurd zijn en waarvan geen enkel bewijs bestaat (of men zou niet op DNA-onderzochte bamboostokjes een 'bewijs' moeten noemen) worden aangeklaagd, hoeven rechters geen onpartijdig onderzoek te voeren naar dergelijke roddels, kunnen zij dergelijk proces gebruiken om de door de aktievoerder aangekaarte zaken in de doofpot te stoppen, kunnen rechters met medeweten van de hoge raad voor de justitie en de minister van justitie dossierstukken en getuigenissen uit het strafdossier van de aktievoerder doen verdwijnen, kunnen zij deze met medeweten van de hoge raad voor de justitie en de minister van justitie wegsteken in een zogenoemd administratief dossier waarin de advocaten van de aktievoerder geen inzage krijgen, kan iedere aktievoerder en burger die kinderpornomateriaal voor onderzoek aan justitie overmaakt voor het 'bezit van kinderporno' worden vervolgd, kan kinderpornomateriaal dat door de Koning voor onderzoek aan justitie wordt overgedragen zomaar spoorloos verdwijnen zonder dat de Koning reageert en de minister van justitie zijn verantwoordelijkheid opneemt, maken de Belgische Premier, Koning en justitieminister die steeds schriftelijk herhaalden dat zij de georganiseeerde kindermisbruiken een 'halt zouden toeroepen' zich definitief ongeloofwaardig en brengen zij ook de Europese politiek op dit vlak in discrediet, heeft een verdachte geen enkele rechten in België, kan een aktievoerder 10 jaar lang via de pers aan de schandpaal worden genageld, kan dergelijke gerechtelijke perscampagne worden aangewend om de aktievoerder een spreekverbod in de senaat op te leggen, kunnen aktievoerders zonder meer in de Belgische gevangenissen opgesloten en mishandeld worden, distancieert de Belgische Staat zich voor goed van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat zij mede heeft ondertekend, kan men een aktievoerder via een vonnis een spreekverbod met de pers opleggen, kunnen er politieke processen tegen aktievoerders worden gevoerd waarbij men hen door middel van psychiaters die tegenstanders waren tijdens vroegere acties 'gek' laat verklaren, kan men rechters aanstellen die ook al vroeger uitspraken hebben gedaan in zaken waarrond akties werden gevoerd wat een onafhankelijke rechtsspraak uitsluit, hoeven deze rechters geen rekening te houden met de conclusies van de advocaten van de aktievoerder, kunnen deze rechters de medische attesten die aantonen dat de aktievoerder de hem ten laste gelegde feiten niet kan hebben gepleegd naast zich neerleggen, kunnen Belgische aktievoerders waarvan justitie weet dat zij zwaar ziek zijn geworden door hun jarenlange pesterijen door middel van rechteloze processen geliquideerd worden, is een bamboostokje in iemands huis dat zelfs niet eens op DNA-sporen wordt onderzocht een voldoende bewijs voor 'foltering en verkrachting', kunnen aktievoerders voortaan tegen betaling aangeklaagd worden, kan een openbare aanklager in een rechtszaak bevelen dat alleen de verdachte voor een leugendetectortest opgeroepen wordt en de weinig geloofwaardige aanklagers uit een crimineel milieu ongemoeid gelaten worden, kunnen de wegens inbraken en gewapende roofovervallen in jeugdinstellingen opgesloten jongeren door politieofficieren onder druk worden gezet om belastende verklaringen af te leggen, kunnen kindermisbruikende jeugdmagistraten voortaan door gerechtelijke inspecteurs beschermd worden, maakt iemand die de klachten tegen een aktievoerder organiseert en die zelf zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde een serieuze kans om politiek benoemd te worden en zich met jeugdzaken en justitie binnen het OCMW-bestuur te mogen bezig houden, maken dergelijke figuren een ernstige kans om zelfs in de stedelijke politieraad te worden opgenomen, enzoverder, enzoverder...

De vzw Werkgroep Morkhoven legt zich echter niet bij een dergelijke beslissing van het hof van cassatie neer en startte een europese en internationale aktie om de doofpotpolitiek van de Belgische regering inzake kindermisbruiken aan te klagen. Het feit dat Georges Zicot, de in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur in de zaak Dutroux, met een schriftelijke verklaring de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort moest beschermen en het feit dat de cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort die door de vzw Werkgroep Morkhoven aan de Belgische Koning werden overmaakt, op het hof van beroep te Antwerpen werden gestolen, zegt immers meer dan genoeg.
Het is geen toeval dat ook RTBF- en Morkhoven-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens, enkele maanden nadat zij door de hoogste Belgische magistratuur gedurenden drie uur lang op een intimiderende wijze over de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald verhoord werd, door middel van een autoaccident uit de weg werd geruimd. Kort voor haar dood ontving zij nog verschillende doodsbedreigingen waarin zij aangemaand werd om met haar onderzoek te stoppen en kreeg zij het aan de stok met een... magistraat.

Alleen door middel van europese en internationale akties kunnen de doofpotpolitiek in België (waar er dus cd-roms met te onderzoeken kinderpornomateriaal verdwenen en justitieminister Onkelinx de kinderpornozaak Zandvoort een 'individueel dossier waarover zij geen verdere details kon verstrekken' noemde terwijl de Antwerpse advocaat-generaal Marc Tack over een 'zeepbel' sprak) en Frankrijk (waar de kinderpornozaak Zandvoort als een 'non lieu' in het dossier van één der 88.000 slachtoffers wordt afgedaan) doorbroken worden.

De Belgische justitie die Marcel Vervloesem alleen maar ten koste van alles het zwijgen wilde opleggen zonder uit te zoeken of de klachten tegen hem wel geloofwaardig en gegrond waren, wil hem vermoedelijk zo snel mogelijk aanhouden en opsluiten, in de hoop dat hij nog voor er europese en internationale vragen aan de Belgische regering worden gesteld en de zaak voor het Hof van Straatsburg komt, tengevolge van zijn hongerstaking en slechte gezondheid in de Belgische gevangenis sterft. Doordat het niet alleen een doofpotoperatie betreft maar ook het Europees Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens door de liquidatie van de aktievoerder op elk gebied wordt geschonden, zou men dit gerust een moord kunnen noemen.
Elke steun aan de europese en internationaal aktie van de vzw Werkgroep Morkhoven, is dan ook van harte welkom.

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 04-07-08

Post geblokkeerd Post geblokkeerd

De Werkgroep Morkhoven kreeg de jongste weken niet alleen opnieuw problemen met het Internet en haar server, maar ook haar post werd geblokkeerd.

Poststukken blijken te zijn opengemaakt of worden gewoon achtergehouden.

Marcel Vervloesem wordt ook al maandenlang gestalkt door een -zo te zien aan zijn perfecte kennis van de Morkhoven-dossiers en wat er op de gerechtshoven terzake wordt afgesproken- door een magistraat die anoniem wenst te blijven.

Intussen kwam er van justitieminister Vandeurzen (CD&V) en van de Koning die per aangetekende brief met rode antwoordkaart werden geschreven, nog altijd geen antwoord op de vraag wat er gebeurde met de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Koning door Tony Van Parys destijds voor onderzoek aan de procureur-generaal te Antwerpen overmaakte.
Die cd-roms zijn spoorloos verdwenen moest advocaat-generaal Mark Tack, openbare aanklager van Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort een 'zeepbel' noemde, enkele maanden geleden toegeven.
De verdwijning ervan werd schriftelijk door de Hoge Raad voor de Justitie, die echter niets kan ondernemen, bevestigd.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 07-07-08

Minister Van Quickenborne
Van: werkgroepmorkhoven
Aan: redactietelegraaf.nl, redactietrouw.nl, redactievolkskrant.nl, redactienu.nl, redactieparool.nl, redactie-itelegraaf.nl, nrc@nrc.nl, vlugttros.nl, voorlichtingrechtbanksgrarr.drp.minjus.nl, ibirgit.jansentros.nl, vluchtelingenorganisaties.nl, cda.publieksvoorlichtingtweedekamer.nl, andre.vannieuwkerkevlaamsparlement.be, senatormarcverwilghen.be, paulwille, antwerpenbelga.be, antwerpenpvda.be, antwerps.pershuis, arensgilberte, ries.baeteneuroparl, bart.aertspersgroep.be, cberxcdenv.be, childpornographyfedpol.be, chris.denijsvrt.be, hugocoveliers.be, christinedefraigne.be, lambertsenators.be, geert.lambert, phmswing.be, carine.russoecolo.be, senaathelgastevens.be, dirkdb.mt, martine.taelman, mr.hvandenberghe, hvandenberghesenaat.cdenv.be, pvdd2206, ankevandermeersch.be, tony.van.parys, sbouarfaparlbrube, yves.buysse, jurgen.ceder, dirkclaes.be, collas.bernard.be, jose.darasecolo.be, debethunesenators.be, delperee, destexhe.be, josy.dubieecolo.be, kapompolesenators.be, nahimalanjrisenaat.cdenv.be, philippe.monfils, pmoureaux, jean-paujpprocureur.be, f.roelantsduvivier, schelfhout.senate.be
Datum: 8 jul. 2008
Onderwerp: Doofpotpolitiek: Belgische Staat wil aktievoerder liquideren


Brussel, 8.7.2008

Minister Vincent Van Quickenborne
Brederodestraat 9
B-1000 Brussel

Excellentie,

Uw ref: ...........

Betreft: Uw bericht van 16/06/08 - gevangenisregime Marcel Vervloesem

Hartelijk dank voor Uw antwoord gericht aan de heer Mertens van onze vereniging.

Zoals U veronderstelt, maakten wij ons schrijven (zoals we dat met ieder schrijven doen) ook over aan justitieminister Vandeurzen (CD&V) die zijn politieke verantwoordelijkheid echter niet opneemt.

Enkele maanden geleden reeds informeerden we minister Vandeurzen bijvoorbeeld over het feit dat de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die door de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan Z.M. de Koning werd overgemaakt, op het hof van beroep te Antwerpen spoorloos verdwenen waren.
Z.M. de Koning liet dit materiaal destijds via senator Tony Van Parys (CD&V) die toen minister van justitie was, voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers bezorgen.
Er zijn ook nog andere documenten en dossiers gestolen of verdwenen maar het hof van beroep te Antwerpen wenste geen rekening te houden met het schrijven van de Hoge Raad voor de Justitie die dit schriftelijk bevestigde en veroordeelde Marcel Vervloesem dus op basis van een onvolledig gerechtelijk dossier.

Minister Vandeurzen antwoordde ons enkel dat hij ons schrijven 'ter informatie' aan de procureur-generaal te Antwerpen overmaakte die -voor zover we weten- geen onderzoek terzake liet opstarten.
Gezien advocaat-generaal Mark Tack, openbare aanklager van Marcel Vervloesem op de 14de kamer van het hof van beroep te Antwerpen, de verdwijningen van de dossierstukken en het kinderpornomateriaal moest toegeven maar de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes 'enkel een zeepbel' noemde, moeten we ook geen onderzoek verwachten.

Ik schreef een maand geleden per aangetekende brief (met rode antwoordkaarten die ik terug ontving) over deze zaak naar Justitieminister Vandeurzen en naar Z.M. de Koning zelf maar kreeg tot nogtoe geen antwoord.
Ik contacteerde ook Jacques van Ypersele, voorzitter van de Koning Boudewijnstichting en kabinetschef van Z.M. de Koning, terzake. Ook de leden van de commissie justitie van de senaat en Tony Van Parys die lid is van deze commissie werden herhaaldelijk maar zonder resultaat gecontacteerd.
Senator Van Parys liet mij enkel weten dat hij 'de resultaten van het onderzoek afwachtte' maar toen ik hem vroeg welk onderzoek hij bedoelde gezien de onderzoeken naar de kinderpornozaak Zandvoort en de aanklachten tegen Marcel Vervloesem werden afgesloten, liet hij niets meer van zich weten.
Iederéén lijkt het normaal te vinden dat er op de Belgische gerechtshoven dossierstukken en zelfs cd-roms met kinderpornomateriaal dat door Z.M. de Koning voor onderzoek werd overgemaakt, verdwijnen. Dat maakt waarschijnlijk deel uit van de 'nieuwe politiek' en de 'hervorming van justitie' die door Premier Verhofstadt destijds werd aangekondigd.

Omdat ook het hof van cassatie de voornoemde diefstallen en het veroordelen van aktievoerder Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier normaal vond, riskeert Marcel Vervloesem thans een gevangenisstraf.
Intussen heeft Marcel Vervloesem die van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois ook geen inzage kreeg in zijn dossier, besloten dat hij in hongerstaking zal gaan als hij door middel van diefstal en fraude opgesloten wordt.
Dat komt erop neer dat hij, juist zoals onze medewerkster Gina Bernaer-Pardaens, uit de weg geruimd zal worden want een hongerstaking terwijl hij hartproblemen heeft, aan een zware suikerziekte lijdt en zopas aan kanker geopereerd werd, overleeft hij niet.
Die kanker dateert trouwens al van in 2005 toen hij door de valse beschuldigingen van enkele voor een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zittende minderjarigen, in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten.
In de gevangenis van Turnhout alwaar hij mishandeld werd, merkte men de kankercellen wel op maar men deed er niets aan. De vraag is zelfs of men die feiten niet bewust negeerde omdat Turnhout altijd alles heeft gedaan om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen.

Zoals U vermoedelijk hebt opgemerkt, is deze zaak dus veel ernstiger dan U veronderstelde en wij vrezen dat men Marcel Vervloesem die zopas opnieuw voor de 5de maal grootvader werd, in de gevangenis wil laten omkomen zodat de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek door de Belgische justitie kan afgesloten worden. Vandaar dat we thans met een europese en internationale aktie zijn gestart waarin de Belgische Staat die aktievoerders zonder blikken of blozen mishandelt en uit de weg ruimt, wordt aangeklaagd.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 08-07-08

Kardinaal Danneels: Doofpotoperatie kindermisbruik
Brussel, 12 juli 2008

Kardinaal Danneels
Wollemarkt 15
B-2800 Mechelen


Geachte kardinaal Danneels,


De Belgische overheid stak de kinderpornozaak Zandvoort waarin -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes voorkomen in de doofpot en dreigt Marcel Vervloesem van onze vereniging thans in de gevangenis op te sluiten alwaar hij met een hongerstaking zal beginnen zodat hij er vanwege zijn slechte gezondheidstoestand (hart, suikerziekte, kanker,) zal sterven.
Marcel is vorige week voor de vijfde maal grootvader geworden...

Enkele jaren geleden werd onze medewerkster, de RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens die foto's van verdwenen kinderen verzamelde en die het één en het ander op het spoor was gekomen, ook al uit de weg geruimd. Dat gebeurde juist 1 maand nadat zij in opdracht van procureur-generaal Brammerts op een -naar eigen zeggen- 'intimiderende manier' en gedurende 3 uren lang ondervraagd was geweest over de
verdwijning van de Berlijnse jongen Manuel Schadwald.

Enkele weken geleden stuurde ik Z.M. de Koning en justitieminister Vandeurzen een aangetekende brief met rode antwoordkaart omtrent de verdwijning van cd-roms met kinderpornomateriaal van de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen die door advocaat-generaal Mark Tack die de kinderpornozaak Zandvoort een 'zeepbel' noemde, werd toegegeven en door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk werd vastgesteld.
De Koning had deze cd-roms in 1998 door Tony Van Parys die toen minister van justitie was, voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers laten overmaken.

Noch de Koning, noch de justitieminister hebben mij geäntwoord in verband met de verdwijning van de cd-roms.
De Koning schreef ons destijds nochthans dat hij, inzake de
bestrijding van kindermisbruik, 'tot op het bot' wenste te gaan.

Wat is de houding van de Kerk in deze zaak?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

(Omdat de wereldlijke machten hun verantwoordelijkheid niet opnemen en omdat we vinden dat de Kerk de ogen niet mogen sluiten voor deze problematiek, schreven wij ook reeds naar Zijne Heiligheid de Paus in verband met deze affaire. We namen ook contact op met de moslimgemeenschap omdat er zich heel wat vreemde ongeidentificeerde kinderen onder de meer dan 88.000 slachtoffertjes bevinden)

Meer info op:
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=


De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Gepost door: Jan Boeykens | 12-07-08

Van Parys: 'Het is voldoende kennis te nemen van de informatie die door de werkgroep Morkhoven werd toegestuurd om te weten hoe ergerlijk en afschuwelijk dit is' - 'De regering is zeker niet van plan dit probleem blauw blauw te laten'
Tony Van Parys (CD&V) en justitieminister Vandeurzen (CD&V) werden beiden door de Werkgroep Morkhoven aangeschreven in verband met de verdwijning van de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Koning voor onderzoek (via Tony Van Parys) aan de procureur-generaal te Antwerpen had laten overmaken.

Tony Van Parys antwoordde alleen maar dat hij 'de resultaten van de onderzoeken afwachtte' zonder te willen mededelen over welke onderzoeken het ging (indien die er werkelijk zijn).

Justitieminister Vandeurzen van zijn kant wenste niet eens te antwoorden op het schrijven van de Werkgroep Morkhoven en enkele dagen geleden liet het Antwerpse parket-generaal weten dat zij Morkhoven-activist Marcel Vervloesem zo snel mogelijk in de gevangenis wil waardoor justitie de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek kan afsluiten...

De Werkgroep Morkhoven liet Vandeurzen inmiddels weten dat hij persoonlijk voor de rechter zal gedaagd worden indien er iets met Marcel Vervloesem gebeurt.


----------------------------------------

Annalen n° 1-263
Belgische Senaat
Parlementaire handelingen


VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 22 APRIL 1999

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER VAN HAUTHEM AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE OVER « SEKSUELE UITBUITING VAN KINDEREN ZOALS TE ZIEN OP INTERNET»

De voorzitter. Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Van Hauthem. Het woord is aan de heer Van Hauthem.


- De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). Mijnheer de voorzitter, net zoals alle parlementsleden, werd ook de minister van Justitie door de Werkgroep Morkhoven in het bezit gesteld van een aantal copies van foto's waarop te zien is hoe kinderen en peuters op een weerzinwekkende wijze seksueel worden mishandeld en gefolterd. De foto's zouden afkomstig zijn van Internet. De werkgroep deelt mee dat ze ongeveer tienduizend foto's bezit en dat ze bereid is deze eventueel aan het gerecht te overhandigen. De publieke opinie begrijpt niet hoe deze situatie nog langer kan bestaan, hoe met andere woorden, Internet blijkbaar een veilige schuilplaats biedt voor handelaars in kinderen en kinderporno.

De vragen zijn de volgende. Hoe is het mogelijk dat handelaars in kinderporno via het Internet vrijuit kunnen gaan ? Welke juridische problemen stellen zich ? Houdt een specifieke cel zich op federaal niveau bezig met het speuren naar kinderporno op het Internet ? Bestaat er daaromtrent een specifiek beleid ? Hoever staat het met afspraken op Europees niveau tussen de verschillende politiediensten om de strijd tegen kinderporno in het algemeen en kinderporno op het Internet in het bijzonder aan te pakken ?


De voorzitter. Het woord is aan minister Van Parys.


- De heer Van Parys, minister van Justitie. Mijnheer de voorzitter, vorige maandag heb ik in de commissie voor de Justitie van de Kamer reeds vragen beantwoord met betrekking tot de klachten die door leden van de werkgroep Morkhoven werden geformuleerd. Ik blijf ten zeerste bekommerd om het fenomeen van de verspreiding van kinderporno op Internet. Het is voldoende kennis te nemen van de informatie die door de werkgroep Morkhoven werd toegestuurd om te weten hoe ergerlijk en afschuwelijk dit is. Mijn bezorgdheid dateert al van veel vroeger. Een paar weken geleden stond ik erop zelf het woord te voeren op de tweede internationale vergadering van de groep COPINE, Combating Peadophile Information Networks in Europe, die plaatsvond in Brussel op 1 en 2 april 1999. Dit geeft reeds een antwoord op de vraag inzake de Europese samenwerking. Deze conferentie, die meegeorganiseerd werd door het ministerie van Justitie en de nationaal magistraat, werd van Belgische zijde bijgewoond door verschillende magistraten en politiediensten. Het was vooral de bedoeling een Europese aanpak van het fenomeen te realiseren.

In mijn omzendbrief betreffende de samenwerking en de taakverdeling tussen de politiediensten werd de materie van computercriminaliteit bij voorrang toebedeeld aan de gerechtelijke politie, in afwachting van de integratie. Dit heeft aanleiding gegeven tot het oprichten van CCU's, Computer Crime Units, in elk van de vijf ressorten van het hof van beroep. Daarnaast is op het niveau van de bijzondere brigade voorzien in een National Computer Crime Unit waarbinnen een Meldpunt Kinderporno werd opgericht, dat specifiek betrekking heeft op de behandeling van zaken die te maken hebben met de verspreiding van kinderporno via Internet. De nationaal magistraat speelt hierbij de belangrijkste rol, zowel wat betreft de informatie voor de binnenlandse als voor de buitenlandse overheden. De oprichting en de werking van dit Meldpunt hebben eveneens het voorwerp uitgemaakt van overleg met mijn collega Di Rupo die bevoegd is voor Telecommunicatie en dus ook voor de Internetproblematiek. Naar aanleiding van de besprekingen binnen de werkgroep die ingevolge dit overleg werd opgericht, werden ook de relaties met de Internet Access Providers besproken.

Ten slotte is het niet onbelangrijk te wijzen op het feit dat dit Meldpunt Kinderporno ook zijn medewerking verleent aan het initiatief met betrekking tot het aanleggen van een nationale en internationale documentatie inzake kinderpornografie. Ik verwijs naar de uiteenzetting die ik heb gegeven voor de opvolgingscommissie Dutroux. Ik veronderstel dat dit document als parlementair document onder de leden van de Senaat werd verspreid.

Ik wil u niet verhelen dat de problematiek van de misdrijven die via Internet worden gepleegd, verre van eenvoudig is, gezien de internationale dimensie van het fenomeen, dat overigens niet tot kinderporno beperkt blijft. We vinden hier ook andere vormen van criminaliteit, zoals het aanbieden van witwaskanalen, racistische uitlatingen of het verspreiden van recepten voor artisanale springtuigen, om maar enkele terreinen te noemen waarover men via Internet informatie kan verzamelen.

In verband met de verspreiding van kinderporno, worden we overigens niet alleen geconfronteerd met het probleem van het natrekken van de identiteit van de oorspronkelijke afzender, maar ook met de moeilijkheid om de slachtoffers, en vooral de daders, te identificeren, aangezien deze laatsten vaak en om evidente redenen onherkenbaar worden gefotografeerd of gefilmd. Alleen al daarom is niet enkel de bijstand nodig van gespecialiseerde computer crime units , laboratoria van de gerechtelijke politie en beeldverwerkingsspecialisten, maar is er vooral nood aan een goede internationale samenwerking en een meer gelijkvormige strafbaarstelling van dergelijke inbreuken in de verschillende landen. In die zin heb ik op de laatste vergadering van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken niet alleen gepleit voor een gemeenschappelijke bestraffing, maar ook voor een gemeenschappelijke normering. Samen met Frankrijk hebben we een nota uitgewerkt in de hoop dit als een belangrijk punt op de agenda te plaatsen van de volgende Europese top, die in het najaar plaatsheeft.


De voorzitter. Het woord is aan de heer Van Hauthem voor een repliek.


- De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). Mijnheer de voorzitter, ik dank de minister voor zijn antwoord. Ik twijfel er niet aan dat dit al langer dan vandaag een van zijn bekommernissen is. Nagenoeg iedereen, over de ideologische en partijgrenzen heen, is hierover bekommerd. Ik stel vast dat de minister zowel binnenlands als internationaal initiatieven heeft genomen. We willen de minister niet met de vinger wijzen, maar we hebben toch de indruk dat de internationale samenwerking inzake normering en bestraffing blijkbaar bijzonder moeizaam verloopt, terwijl daar toch de sleutel voor de oplossing van een deel van deze problematiek ligt. Blijkbaar is het niet eenvoudig de verschillende elementen op elkaar af te stemmen. We hebben de indruk, nogmaals zonder de minister met de vinger te willen wijzen, dat dit allemaal zeer traag vooruitgaat. Het duurt zeer lang voor men werkelijk tot vervolging kan overgaan. De indruk bestaat dan ook dat de politiek eigenlijk een beetje machteloos staat. Niets is zo erg als een politieke overheid die de publieke opinie moet zeggen dat ze machteloos staat. Ik hoop dan ook dat de internationale samenwerking sneller tot stand zal komen dan tot nu toe het geval is geweest. Anders blijven die criminelen vrijuit gaan.


De voorzitter. Het woord is aan minister Van Parys.


- De heer Van Parys, minister van Justitie. Mijnheer de voorzitter, uit mijn antwoord is duidelijk gebleken dat de regering zeker niet van plan is dit probleem blauw blauw te laten. Integendeel. In de Europese context is het precies België dat tot nu toe het voortouw heeft genomen. Het meldpunt bestaat sinds 1996. Als er in de Europese Unie één land is dat alles in het werk heeft gesteld om de internationale samenwerking mogelijk te maken, dan is het wel België. We hebben ook de ambitie dit te blijven doen, zeker omdat we een beetje gestigmatiseerd zijn door de feiten die we allemaal kennen.


De voorzitter. Het incident is gesloten.

Gepost door: Jan Boeykens | 09-08-08

Koning en koninklijke adviseurs aanvaarden kindermisbruiken
De Werkgroep Morkhoven wacht nog altijd op het antwoord van de brief die zij op 30 mei 2008 naar de Koning schreef in verband met de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstal van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen.
De Werkgroep maakte deze 7 cd-roms in 1998 aan de Koning over die ze via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers (cfr. zaak CIPAL) van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken.
Normaal gezien zou de Koning zich, zoals iedere normale burger zou doen, moeten afvragen waar die cd-roms gebleven zijn maar, noch hij, noch zijn kabinetschef Jacques Van Ypersele die terzake ook werd geschreven, reageerden.
De woorden van de Koning dat hij de kindermisbruiken 'tot op het bot wil bestrijden' worden daardoor totaal ongeloofwaardig.

Het is trouwens niet het eerste dossier waarin Koning Albert die een turbulent leven geleid heeft, genoemd wordt.

In de Gazet van Antwerpen dd. 6.10.08 kon men het volgende artikel lezen:

06/10 "Koning Albert zat achter stuur bij dodelijk ongeval"
Kolonel Noël Vaessen, de voormalig adviseur van prins Laurent, heeft een tweede boek geschreven over de Koninklijke familie, 'De kroon ontbloot'. Daarin trekt hij een nieuw blik aantijgingen tegenover het Paleis open. Zo zou koning Albert volgens Vaessen in 1972 betrokken zijn geweest bij een dodelijk ongeval.

Eerder schreef Vaessen al 'Een prinselijk proces'. Vaessen schreef dat boek naar eigen zeggen om zijn "oneerlijke" veroordeling op het Hasseltse marineproces van 2007 aan te vechten. Vaessen werd op het proces schuldig bevonden aan verduistering van marinegeld. Dat geld werd deels gebruikt voor werken aan de villa van prins Laurent.

Kolonel Vaessen werd tot 2,5 jaar cel veroordeeld. Hij kreeg tevens een boete van 195.000 euro.

"Koning achter stuur bij dodelijk ongeval"
In zijn tweede boek, 'De kroon ontbloot', schrijft Vaessen onder andere dat koning Albert II in 1972 betrokken was bij een auto-ongeval in Stavelot. Daarbij kwamen twee Duitsers om het leven. De koning zou volgens Vaessen achter het stuur gezeten hebben.
Vaessen beweert daaromtrent een getuigenis van een (overleden) oud-burgemeester van Stavelot op band te hebben.

Lucratief
Het schrijven van boeken met smeuïge verhalen over het Paleis legt Vaessen alvast geen windeieren: van het eerste boek gingen maar liefst 60.000 exemplaren over de toonbank.

Gepost door: Morkhoven | 07-10-08

De commentaren zijn gesloten.