19-02-08

Victor Hissel versus Belgische Staat


Victor Hissel - Operatie 'Koala': Waarom loog de Belgische Staat over de operatie Koala ?

arton611CavasSchadwald.fetch-3


Ik las dat Victor Hissel, die advocaat was van de ouders van de vermoorde meisjes Julie en Melissa, van het 'bezit van kinderporno' wordt beschuldigd (zie een copie van het artikel in De Morgen in bijlage).
Victor Hissel wordt zelfs in verband gebracht met de internationale Operatie 'Koala' waarmee de Belgische justitie haar door de zaak Dutroux geschonden blazoen wil oppoetsen.

Om te beginnen, wil ik het volgende kwijt over de operatie Koala: Toen de operatie Koala bekend werd gemaakt en men zei dat de Brugse pedofiel Pascal Taveirne aan de basis lag van de wereldwijde Interpol-Europol-operatie, schreven de Vlaamse kranten dat het 'dank zij het snelle en efficiënte werk van de Belgische politie en justitie was dat Taveirne kon gevat worden en erger kon worden voorkomen'. Zij vergaten er echter aan toe te voegen dat Pascal Taveirne reeds in 2002 werd opgepakt. Dat gebeurde bij de Interpol-operatie Hamlet in Denemarken. Taveirne werd toen aangehouden wegens de handel in filmpjes waarop ondermeer te zien was hoe hij zijn eigen dochtertjes verkrachtte. Taveirne bleef echter om één of andere reden uit de klauwen van de Belgische justitie en vier jaar later (in 2006 namelijk) werd hij plotseling opnieuw opgepakt. Dat gebeurde tijdens de operatie Koala in Australië. Hij bleek nog altijd handel te drijven in zijn videofilmpjes. Dat roept toch enkele vragen op over de werkwijze van de Belgische justitie waarvan iederéén tot hiertoe geloofde dat zij uit de fouten van het Dutroux-tijdperk ernstige lessen had getrokken.

Verder zie ik geen enkel verband tussen een Pascal Taveirne die zijn eigen kinderen verkrachtte en een Victor Hissel die zich zijn hele leven lang al voor de ouders van de verdwenen en vermoorde kinderen inzet.
Victor Hissel werkte ook rond Gevrije Cavas, het zesjarige jongetje uit Sint-Jans-Molenbeek dat in februari 1985 verdween en nooit werd teruggevonden. De zaak werd pas aan de onderzoeksrechter overgemaakt in 1997, na de ophef rond de zaak Dutroux.
Op 8.12.2006 liet Victor Hissel weten dat de Brusselse rechtbank van eerste aanleg de Belgische staat had veroordeeld tot het storten van een schadevergoeding aan de familieleden van Gevrije Cavas. De rechtbank oordeelde namelijk dat er nalatigheden waren in het onderzoek naar de verdwijning van deze zesjarige jongen.
De Belgische staat moest 5.000 euro storten aan elk van de ouders en tussen 400 en 1.250 euro aan elk van de dertien broers en zussen van Gevrije Cavas.
"Deze schadeloosstelling werd niet toegekend voor het verlies van een kind en ook niet voor het ontbreken van de kans om de jongen nog terug te vinden, gezien het resultaat van het onderzoek nog altijd onzeker is. De schadeloosstelling werd toegekend voor de tekortkomingen in het onderzoek", aldus meester Hissel. "Het is een belangrijke beslissing op principieel vlak. Volgens mijn weten is het zelfs de eerste in die zin."
Het gerecht oordeelde dat de "straf van de ouders verzwaard werd omdat het onderzoek slecht gevoerd werd", aldus de advocaat.

Tegen de Belgische Staat loopt momenteel opnieuw een klacht met een eis tot schadevergoeding. Zij is afkomstig van Paul Marchal, vader van het door Marc Dutroux vermoorde Eefje. Paul Marchal had Victor Hissel als advocaat...
Het is dus niet onmogelijk dat dit een motief is geweest om Victor Hissel thans van het 'bezit van kinderporno' te beschuldigen. Door de tegenpartij van het 'bezit van kinderporno' te beschuldigen, draait men immers niet alleen de rollen om maar kan men ook voorkomen dat men nog meer schadevergoeding aan de ouders en familieleden van vermoorde en verdwenen kinderen moet betalen.

Voorts valt het mij op dat Victor Hissel in alle kranten als 'kinderpornobezitter' wordt genoemd terwijl de naam van Pascal Taveirne die vandaag als kinderverkrachter voor de correctionele rechtbank in Brugge moet verschijnen, alleen maar in enkel buitenlandse kranten weer te vinden is.

De beschuldiging van Victor Hissel is ook een goed middel om de aandacht van de zaak Taveirne waarin de Belgische justitie opnieuw faalde, af te leiden. Want iederéén spreekt nu over Victor Hissel terwijl Pascal Taveirne wordt vergeten. Door Victor Hissel aan de schandpaal te nagelen, hoopt men ook voorgoed te kunnen afrekenen met wat er nog rest van de Witte Beweging en met de advocaten die zich voor de slachtoffers van justitie inzetten.

Het is trouwens niet de eerste maal dat Victor Hissel wordt aangepakt. Volgens een BBC-bericht van 13 mei 1998 werd Victor Hissel destijds het slachtoffer van intimidaties en werd er druk op hem uitgeoefend om hem het zwijgen op te leggen. Toen Victor Hissel via de BBC bekendmaakte dat hij zich als advocaat van de vzw Julie en Melissa had teruggetrokken, organiseerde Gino Russo (vader van de vermoorde Melissa Russo) een manifestatie ten voordele van Victor Hissel en procureur Bourlet (zaak Dutroux).

De Belgische justitie werd gedurende de laatste jaren ook zwaar bekritiseerd door de manier waarop zij Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven het zwijgen oplegde en de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek in de doofpot stopte.
In tegenstelling tot de schreeuwerige aandacht voor de beschuldigingen tegenover Marcel Vervloesem en Victor Hissel, hadden de media het echter nooit over de -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 slachtoffertjes in deze kinderpornozaak en ook de kinderpornoproducenten en kinderverkrachters die nooit opgespoord en vervolgd werden, bleven tot nogtoe gespaard. Dat de gewezen justitieminister Laurette Onkelinx zelfs niet wilde antwoorden op de parlementaire vraag terzake van het Ecolo-parlementslid Zoé Genot en de kinderpornozaak Zandvoort een 'individueel dossier' noemde waarbij zij het proces tegen Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven bedoelde, roept opnieuw ernstige vragen op over het Belgische justitiebeleid.

Zoals Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens terecht opmerkt, is het vreemd dat de in de zaak Dutroux in opspraak gekomen inspecteur Georges Zicot zich in de kinderpornozaak Zandvoort mengde om een jeugdrechter te beschermen waarnaar de Turnhoutse procureur Herman Janssen (die inmiddels werd bevorderd) een 'onderzoek' beloofde. Jan Boeykens merkt terecht op dat de justitie en media met geen woord over zedenfeiten van de Herentalse Sp.a-politicus Victor V. reppen waarover zo'n 30 processen-verbaals bestaan. De Morkhoven-voorzitter maakte in oktober 2006 een copie van de lijst met de processen-verbaals waarin de zedenfeiten met kinderen en minderjarigen in het kort worden beschreven, aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep in Antwerpen over. Omdat het stil blijft rond deze zaak is Jan Boeykens nu van plan om, onder andere, een brief naar justitieminister Van Deurzen te schrijven waarin hij zal vragen waarom al deze zaken in de doofpot moeten verdwijnen terwijl de Belgische Staat en Child Focus zich toch als fervente kinderpornobestrijders opwerpen.

Ik wil tenslotte nog iets aanhalen dat misschien niets met de hele zaak te maken heeft maar toch opmerkelijk kan genoemd worden.
Volgens de vzw Werkgroep Morkhoven heeft zij de laatste dagen weer met serieuse internetproblemen te maken gehad.
Vandaag vernam ik dan dat Victor Hissel van het 'bezit van kinderporno' verdacht wordt en dat er een verband is met de operatie Koala en de Brugse pedofiel Pascal Taveirne.
Op 9.1.2008 meldde de vzw Werkgroep Morkhoven ook al dat zij zware internetproblemen had en ik schreef toen het volgende berichtje: 'Het is merkwaardig dat er gisteren en juist op het moment dat al het internetverkeer van de vzw Werkgroep Morkhoven werd geblokkeerd, een artikeltje over de genaamde Pascal Taveirne uit Brugge verscheen waarin beweerd werd dat deze 'niets met een pedofielennetwerk te maken heeft'. Enkele weken geleden publiceerde de vzw Werkgroep Morkhoven en een paar buitenlandse kranten een reeks artikels over Pascal Taveirne. Pascal Taveirne onderhield jarenlang contacten met andere pedofielen waaraan hij zijn videos met de verkrachting van zijn dochtertjes verkocht. Hij werd destijds tijdens de operatie Hamlet aangehouden maar justitie liet hem terug vrij zodat hij zijn praktijken kon verderzetten. Het is nu afwachten wat de speciale diensten waarvan de mannen die Marcel anoniem belden ongetwijfeld deel uitmaken, de volgende dagen zullen ondernemen om de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te houden. Het is ook afwachten hoeveel anonieme dreigtelefoons Marcel Vervloesem nog zal krijgen.' - Einde citaat.


Advocaat Julie en Melissa beschuldigd van bezit kinderporno

De Luikse advocaat Victor Hissel is in verdenking gesteld van het bezit van kinderporno. Dat is vandaag vernomen van het parket van Luik, dat zo een bericht van de RTBF Radio bevestigt. Hissel zelf ontkent.

De advocaat kreeg donderdag speurders over de vloer. Die vonden bij de huiszoeking kinderporno. Mr. Hissel werd verhoord en in verdenking gesteld. Het onderzoek moet uitwijzen of de advocaat ook kinderporno verspreidde, aldus het parket.

Mr. Hissel verdedigde de families Russo en Lejeune en de Witte Comités na de uitbraak van de zaak Dutroux in 1996. Hij was ook een tijdje de advocaat van de familie Marchal. Hij vertegenwoordigt de families nu niet meer.

Victor Hissel ontkent vandaag dat hij in verdenking is gesteld van het bezit van kinderporno. Hij wilde vanochtend in de gangen van het Luikse justitiepaleis enkel zeggen dat hij de feiten die hem ten laste worden gelegd analyseert, maar dat er geen enkele inbreuk valt te bekennen. Hij blijft intussen volhouden dat hij niet in verdenking is gesteld.

De inverdenkingstelling van Hissel is een uitloper van de internationale Operatie Koala. Dat Australisch onderzoek leidde eerder tot de arrestatie van een Bruggeling. Die maakte beelden van expliciete seksscènes met zijn eigen dochters. De man moet voor de correctionele rechtbank van Brugge verschijnen. Er werd 10 jaar cel tegen hem gevorderd. Het vonnis valt dinsdag.

In het onderzoek van Europol en Eurojust is sprake van 2.500 klanten van het netwerk. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek is moeilijk denkbaar dat iemand per toeval kinderporno in zijn bezit krijgt.

Mr. Hissel verdedigde in de jaren '90 ook Jean-Pierre Malmendier, wiens dochter Corine en haar vriendje in 1992 vermoord werden door twee mannen. Malmendier richtte de vzw Marc & Corine op die de families Lejeune en Russo steunden. Hij is verbaasd over de zaak. "Ik heb geen uitleg. In die tijd was Hissel een vurige pleiter tegen kinderporno."

Ook Jean-Denis Lejeune, de vader van het vermoorde meisje Julie, is erg verrast. "Deze zaak laat me niet onbewogen", verklaart Lejeune. "Ik ben compleet verrast." Lejeune maant evenwel aan tot voorzichtigheid. "Het gaat slechts om een beschuldiging", zegt hij. "Er moet onderzocht worden waarom die beelden op zijn computer stonden. Als het voor eigen gebruik of voor verspreiding was, is dat zeer ernstig." De vader van Julie heeft sinds 2002 geen contact meer gehad met de advocaat.

Op het bezit van kinderporno staat een maximum celstraf van één jaar. (belga/jv/sps)

Lees ook: Lelièvre krijgt 6 maanden cel wegens druggebruik
Lees ook: 42 huiszoekingen in kinderpornozaak
Lees ook: Familie van Eefje eist 350.000 euro van staat
Lees ook: ''Dutroux verzon verhaal over dood Julie en Melissa''

De Morgen, 18.2.2008

- http://groups.msn.com/RadioCentraalNieuws/general.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=4950&LastModified=4675601269233371007
- http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
- http://www.observatoirecitoyen.be/article.php3?id_article=611

Foto's: Victor Hissel, Gevrije Cavas, Manuel Schadwald (de Duitse jongen waarnaar RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens en Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven een intens onderzoek voerden maar die zoals Gevrije Cavas en Ken Heirman nooit werd weergevonden)

10:40 Gepost door Jaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (7) | Tags: hissel |  Facebook |

Commentaren

L’Etat belge condamné dans l’affaire de la disparition de Gevrije Cavas (archives)

par Victor HISSEL


Le 6 février 1985, le petit Gevrije CAVAS quittait son domicile de Molenbeek en fin d’après-midi pour rejoindre son frère parti jouer au football avec des copains ; il n’est jamais revenu.

L’enquête du parquet de la jeunesse de Bruxelles s’est déroulée de façon très classique (pour l’époque), sans considération véritable de la situation dramatique de ce jeune enfant et de sa famille, qui plus est de nationalité et de langue araméennes (turques).

En 1997, soit quelques douze années plus tard, alors qu’aucun résultat n’a pu être engrangé, l’affaire est (enfin) mise à l’instruction, sous la pression de l’opinion secouée par l’affaire « Julie et Mélissa » et ses suites (comme le relèvera le Tribunal).

Depuis lors, cinq juges d’instruction différents, de sensibilités diverses, se sont succédés, sans plus de résultat concret, desservis par le temps perdu.

Aujourd’hui, « l’enquête se poursuit » sans que l’on sache trop bien sur quels éléments et dans quelle direction, puisque le délai maximum de prescription (deux fois dix ans) est dépassé.

C’est dans ce contexte que la famille de Gevrije a introduit en 2002 une action judiciaire civile contre l’Etat belge, pour les fautes et manquements commis dans le cadre de l’enquête, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait.

Par un jugement (toujours susceptible d’appel) rendu le 29 novembre dernier, la 71ième chambre du tribunal de première instance de Bruxelles a fait droit, dans une certaine mesure, à cette demande de réparation.

Il s’agit d’une « première », puisqu’il n’existe aucun précédent de condamnation de l’Etat belge pour motifs de manquements dans la conduite d’une enquête pénale [1].

Vous pouvez consulter, au bas de cet article, l’intégralité de ce jugement.

Victor HISSEL
15 décembre 2006


Sur le site du Réseau des Comités Blancs, le témoignage de Besim Cavas, frère de Gevrije, lu au Sénat le 20 octobre 2006.

Rubrique: DEFENSE DES VICTIMES

Gepost door: Georges | 19-02-08

Hissel a acheté des photos pédo-pornographiques Il a utilisé sa carte de crédit pour télécharger des images d'enfants nus. Les analyses de son PC sont toujours en cours


BRUXELLES - Pour ceux qui ne pouvaient pas y croire, le coup est rude. Victor Hissel, l’ancien conseil des parents de Julie et Mélissa est bel et bien passé aux aveux. En effet comme nous l’indiquions dès hier, l’avocat a admis avoir téléchargé sur Internet des images d’enfants nus.

Pour ce faire, il a évidemment dû payer ces photos et a utilisé sa carte de crédit. C'est d'ailleurs le numéro de cette dernière qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à lui.

Lors de ses aveux, l'avocat a justifié son comportement par des problèmes familiaux voire médicaux... Chacun jugera. Il a également affirmé avoir gardé ses photos pour son usage personnel et donc de ne pas les avoir diffusées. Pour ces faits, il risque un an de prison.

Ceci dit, les analyses de son ordinateur sont toujours en cours. La justice attend les conclusions des experts informatiques pour apprécier la gravité des faits que l'ont reprochera à l'avocat devant le tribunal correctionnel.

L'inculpation de Victor Hissel est une des suites d'enquête d'une opération contre la pédophilie initiée en Australie. L'opération Koala, lancée en juillet 2006, avait conduit à l'arrestation d'un Brugeois qui avait abusé de ses deux filles, âgées de 9 et 11 ans et mis à disposition d'internautes des clichés et des films les mettant en scène.

L'homme a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Bruges à dix ans de prison, dix ans de privation de ses droits et dix ans de mise à la disposition du gouvernement pour le viol de ses filles et la production de films pédo-pornographiques qu'il revendait.


Jean-Michel Crespin
La Dernière Heure, 19/02/2008

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 19-02-08

Waanzin Om een nog onverklaarbare reden geraakte de aarde gisteren even uit haar baan en kwam zij dichter bij de zon terecht. Vooral in Vlaanderen sloegen de stoppen door en de ziekenhuizen waren verplicht om al hun personeel op te trommelen.

Dat er iets fout liep, was ook te zien aan de Belgische nieuwsberichten.

Gisteren bekende de advocaat Victor Hissel plotseling dat hij kinderporno had gekocht, de Brugse pedofiel Pascal Taveirne waarvan men al in 2002 wist dat hij zijn kinderen verkrachtte en er filmpjes van maakte en verkocht kreeg 10 jaar gevangenis, de eisen tot schadevergoeding van de families Marchal en Lambrecks tegenover de Belgische Staat werden van tafel geveegd, in Itres kwamen er 300 gevangenen in opstand, 500 zigeuners hielden een herdenkingswake te Brussel omdat één van de leden van hun gemeenschap na een wilde achtervolging door de politie tegen een boom geknald en overleden was, ook de Brusselse hongerstakers lieten -meer dood dan levend- van zich spreken, er onstond een politieke ruzie over het instituut voor gerechtelijke opleiding, gerechtelijke bronnen maakten bekend dat de seriemoordenaar Michel Fourniret die regelmatig uitstapjes naar België plande nog twee moorden had gepleegd, de vader van de vermoorde Nathalie Mahy diende een klacht in tegen een TV-zender, Abdallah Ait Oud die verdacht wordt van de moord op Stacy en Nathalie begon zich juridisch te roeren, het hof van cassatie verwierp het beroep van Hans Van Themsche die in een waanzinnige bui drie mensen vermoordde...

De enige die nog op het appel ontbrak was Marc Uyttendaele, de echtgenoot van ex-justitieminister Laurette Onkelinx. Uytendaele kwam onlangs in het nieuws omdat zijn advocatenbureau te veel staatsopdrachten toegestoken kreeg.

Gepost door: Jan Boeykens | 20-02-08

Dossier Hissel De: jan boeykens
Date: 21 février 2008 09:21:36 GMT+01:00
À: HuisVanAn@HuisVanAn.org


Geachte Heer Marchal,


Gisteren las ik nu weer het volgende artikel over Victor Hissel:

Advocaat Hissel ontkent gebruik visakaart aankoop kinderporno

De Luikse advocaat Victor Hissel, die in beschuldiging is gesteld voor het bezit van kinderporno, ontkent via zijn advocaat dat hij zijn kredietkaart heeft gebruikt om kinderporno aan te kopen.

Zijn advocaat betreurt dat het geheim van het onderzoek geschonden wordt. Daarbij verwijst meester Andrien Masset naar sommige berichten die in de media verschenen zijn. "Sommige kloppen, andere zijn compleet fout", stelt hij.

De advocaat bevestigt dat Victor Hissel in beschuldiging werd gesteld en dat een dossier is geopend. Wat betreft de bekentenissen van zijn cliënt, waarover dinsdag berichten in de pers verschenen, zegt Masset: "Dat hangt er van af wat men onder bekentenissen verstaat." Hij ontkent wel formeel dat Hissel zijn Visakaart gebruikte om codes aan te kopen waarmee hij toegang kon krijgen tot kinderpornografische materiaal. Hissel zelf onthoudt zich voorlopig van commentaar.

Gazet van Antwerpen, 20/02/08

http://www.gva.be/nieuws/Binnenland/default.asp?art={641939EA-2234-4BD6-93F4-ACE5FA0ACA5E}


Heel die geschiedenis rond Victor Hissel dreigt dus nog een staartje te zullen krijgen...

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Jan Boeykens | 21-02-08

VUM-kranten zijn witte ridders die kinderpornonetwerken beschermen
De kranten van de VUM mediagroep haalden bij het nieuws over de advocaat Victor Hissel (dat waarschijnlijk bedoeld was om de aandacht van het proces rond Pascal Taveirne af te leiden) nog eens scherp uit naar de Witte Beweging en Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven.

'Hissel was ten tijde van de zaak-Dutroux een hevige aanhanger van de theorie dat er een pedofiel netwerk achter Dutroux zat', schreef De Standaard bijna smalend.

De kranten van de VUM mediagroep proberen hun lezers al jarenlang wijs te maken dat er geen kinderpornonetwerken bestaan terwijl de BBC in 2002 nog bekend maakte dat er bij de operatie 'Twins' die ondermeer ook in België werd uitgevoerd, een 50-tal pedofielen die foto's van misbruikte kinderen en baby's op het Internet plaatsten, werden gearresteerd.

Het kan misschien toeval zijn maar de VUM-kranten waren ook de kranten die het nieuws over het zogenaamde kindermisbruik van Marcel Vervloesem als eersten de wereld instuurden en die -volgens bepaalde bronnen- de klachten tegen Marcel Vervloesem zouden betaald hebben...

-------------

Tuesday, 2 July, 2002, 14:38 GMT 15:38 UK
Police smash net paedophile ring

The images seized were the worst police had seen
Fifty people have been arrested in a co-ordinated international operation against internet paedophiles.
Tuesday's raids were synchronised by police in the UK and saw a total of 50 arrests, including 31 in Germany and six in Britain.

Others were held in Belgium, Holland, Sweden, Italy and Spain but the inquiry - dubbed Operation Twins - also stretched across the US, Canada, Denmark, Romania and Switzerland.

It was overseen by the UK's National Hi-Tech Crime Unit, which has worked for a year to uncover the ring, known as the Shadowz Brotherhood and thought to have 100 members.

Hundreds of officers in seven countries were involved and dozens of computers and thousands of disks were confiscated.

The Hi-Tech Crime Unit were supported by officers from Europol in The Hague.

A Europol spokesman said of the raids: "In all cases the occupants were implicated in crimes relating to child abuse and pornography.

"A substantial quantity of equipment was seized including computers and laptops containing images of child abuse, videos and CDs."

Detectives said the images were among the most horrific they had ever seen.

Some showed babies and young children being abused.

Suicide

The six men arrested in the UK included one of the alleged masterminds of the Brotherhood, a 25-year-old man from Staines, west London.

The others were a 58-year-old man who runs an electronic security company in Northamptonshire, a 62-year-old who works for an NHS trust in Berkshire, a 23-year-old cleaner from Wiltshire, a 26-year-old electrician from south east London and a 27-year-old manager in the jewellery trade from Hounslow, west London.

Before the latest arrests 16 people had already been held across the world of whom one - a US Air Force officer - committed suicide.

Police say they believe many of those involved in the ring had sexually abused children themselves and then posted the images on the internet.

Their activities centred around an encrypted website which also provided advice on how to groom children for abuse in internet chatrooms and how to evade detection.

BBC News Online's technology correspondent Mark Ward said: "These sites operate in a similar way to music piracy sites. You have to upload something on to it before they will let you have access to their archives."

He said the sites were often accessible only by codewords and added: "You would have to move in certain circles before you could get the codeword."

He said internet paedophiles often used Internet Relay Chat (IRC) - a way of communicating over the web which is so fast it is almost impossible to monitor.

It is thought undercover police officers may have posed as paedophiles in order to infiltrate the Shadowz Brotherhood.

'Highly sophisticated'

Detectives said the brotherhood operated a cellular structure similar to terror networks, which meant that if one person was arrested they could only betray a small number of people.

The Shadowz Brotherhood is understood to have operated in English, French, German, Spanish and Dutch.

Head of the UK National Hi-Tech Crime Unit, Detective Chief Superintendent Len Hynds said: "These people were involved in abusing children and discussing it on-line.

"In terms of the kinds of material they are posting and allowing access to it's the worst group I have encountered."

He said they had used a level of sophistication not seen by law enforcers before.

"It was a hierarchical structure with systems administrators who monitored news groups and bulletin boards and provided security advice to members.

"It's clear they had a reasonable awareness of our tactics and we will be exploring every avenue to determine how they accessed that information."

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 22-02-08

Geachte Heer Marchal Affaire Dutroux: Responsabilité de l'Etat belge
Van: werkgroep morkhoven (werkgroep_morkhoven@hotmail.com)
Verzonden: zaterdag 23 februari 2008 15:47:19
Aan: huisvanan@huisvanan.org


Geachte Heer Marchal,
Beste Paul,


Ik zag dat uw schade-eis en die van de familie Lambreckx ten opzichte van de Belgische Staat werd afgewezen.

Anderzijds stel ik vast dat de Belgische Staat in de zaak rond Gevrije Cavas (2006) wel verantwoordelijk werd geacht en veroordeeld werd.

Misschien interessant voor jullie advocaat...

Met vriendelijke groet,

Jan


---------------------


Pour votre information:
1) L'Etat est responsable de la mort de Gevrije Cavas (15.2.06)
2) L'état n'est pas responsable de la mort d'An et Eefje (19.2.08)


15.2.2006: L’Etat belge condamné dans l’affaire de la disparition de Gevrije Cavas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le 6 février 1985, le petit Gevrije CAVAS quittait son domicile de Molenbeek en fin d’après-midi pour rejoindre son frère parti jouer au football avec des copains ; il n’est jamais revenu.

L’enquête du parquet de la jeunesse de Bruxelles s’est déroulée de façon très classique (pour l’époque), sans considération véritable de la situation dramatique de ce jeune enfant et de sa famille, qui plus est de nationalité et de langue araméennes (turques).

En 1997, soit quelques douze années plus tard, alors qu’aucun résultat n’a pu être engrangé, l’affaire est (enfin) mise à l’instruction, sous la pression de l’opinion secouée par l’affaire « Julie et Mélissa » et ses suites (comme le relèvera le Tribunal).

Depuis lors, cinq juges d’instruction différents, de sensibilités diverses, se sont succédés, sans plus de résultat concret, desservis par le temps perdu.

Aujourd’hui, « l’enquête se poursuit » sans que l’on sache trop bien sur quels éléments et dans quelle direction, puisque le délai maximum de prescription (deux fois dix ans) est dépassé.

C’est dans ce contexte que la famille de Gevrije a introduit en 2002 une action judiciaire civile contre l’Etat belge, pour les fautes et manquements commis dans le cadre de l’enquête, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait.

Par un jugement (toujours susceptible d’appel) rendu le 29 novembre dernier, la 71ième chambre du tribunal de première instance de Bruxelles a fait droit, dans une certaine mesure, à cette demande de réparation.

Il s’agit d’une « première », puisqu’il n’existe aucun précédent de condamnation de l’Etat belge pour motifs de manquements dans la conduite d’une enquête pénale [1].

Vous pouvez consulter, au bas de cet article, l’intégralité de ce jugement.

Victor HISSEL
15 décembre 2006

**************************************************************************************************************************************************


19.2.2008: L'état n'est pas responsable de la mort d'An et Eefje
-------------------------------------------------------------------------------------
BRUXELLES - Le tribunal correctionnel de Bruxelles a débouté la demande de dédommagement des familles Lambrecks et Marchal à l'encontre de l'Etat belge. Les parents d'An et Eefje, les jeunes filles assassinées par Marc Dutroux, exigeaient que l'Etat belge les dédommage pour la mort de leurs filles, étant donné que l'Etat aurait commis des fautes lors de la relaxe et du suivi de Marc Dutroux, ainsi que dans l'enquête ultérieure.

Les familles Lambrecks et Marchal se sont appuyées sur le rapport d'une commission d'enquête parlementaire dirigée par Marc Verwilghen. Ce rapport souligne de nombreux dysfonctionnements lors de la relaxe de Marc Dutroux et de l'enquête sur la disparition tant de Julie et Melissa que d'An et Eefje. Marc Dutroux a ainsi bénéficié d'une libération conditionnelle en 1992 en dépit de deux rapports défavorables. Sa libération conditionnelle a d'ailleurs été suivie de manière très laxiste, selon les familles.

Dutroux a, qui plus est, commis une série de petits délits au lendemain de sa relaxe qui auraient dû conduire à son arrestation. Par ailleurs, son nom est apparu à plusieurs reprises dans l'enquête sur les disparitions, sans qu'il ne soit inquiété à ce propos. Toutes des erreurs pour lesquelles la responsabilité du gouvernement belge peut être engagée, selon les avocats des deux familles.

Le tribunal a rejeté ce raisonnement. Ainsi, il ne serait pas prouvé que la relaxe de Marc Dutroux ait été une décision fautive. La commission d'enquête parlementaire a effectivement mis en lumière un certain nombre de dysfonctionnements, mais ce rapport n'est toutefois pas un aveu extrajudiciaire de l'Etat. Il n'est d'ailleurs pas prouvé, selon le juge, qu'en l'absence de ces dysfonctionnements, les faits ne se seraient pas déroulés.

Les avocats des parents d'Eefje Lambrecks, maître Joris Veecraeye et Luc Savelkoul, sont désappointés par le jugement, mais ne savent pas encore s'ils vont faire appel. Ils disposent d'un mois pour en décider.


- http://www.observatoirecitoyen.be/article.php3?id_article=611
- http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/199054/l-etat-n-est-pas-responsable-de-la-mort-d-an-et-eefje.html
http://www.observatoirecitoyen.be/article.php3?id_article=611

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 24-02-08

La Belgique ferait mieux de s'attaquer aux vrais pédophiles On dirait que les attaques de Victor Hissel sont purement stratégiques pour détruire les gens qui s'occupent sérieusement des cas de pédophilie : c'est insoutenable de telles situations ! Car il n'y a aucune vraie lutte dans ce pays et c'est pas normal : cela démontre quelque chose de fondamentalement malsain. La Belgique devrait être condamnée pour trahison à la cause des enfants et non respect aux Droits de l'Homme et aux Droits des Enfants avec une sanction exemplaire !

Gepost door: tigre-blanc | 13-07-08

De commentaren zijn gesloten.