17-02-08

Justitie: Ook rechters moeten zwijgen


marcel47b258cb-0f0d-4286-8e7d-83562d4649fc


Zoals we reeds schreven, ondervindt de vzw Werkgroep Morkhoven gedurende de laatste weken opnieuw heel wat Internetproblemen.
De problemen houden verband met het proces rond Morkhoven-activist Marcel Vervloesem waarin serieus geknoeid werd en waarin heel wat slachtoffers van justitie zich ongetwijfeld zullen weervinden.

Op 15 en 16.1.2008 (twee weken voor de uitspraak door het hof van beroep in Antwerpen) werd Marcel Vervloesem reeds herhaaldelijk opgebeld door 2 onbekende mannen en een vrouw die zijn strafdossier blijkbaar tot in de puntjes kenden. Men had het over de dossiers en dossierstukken die uit zijn strafdossier zijn verdwenen en er werd gepolst welke stappen hij terzake zou ondernemen.
Marcel Vervloesem werd aangemaand om met zijn acties te stoppen. Men intimideerde en bedreigde hem.
De telefoons doen terugdenken aan de maandenlange telefoonproblemen en dreigtelefoons die de vermoorde RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens tot vlak voor haar dood had.  Ook zij werd telkens door onbekenden opgebeld.
Ongeveer drie maanden voor haar dood werd Gina Bernaer in opdracht van een procureur-generaal nog verhoord over de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald waarnaar zij met Marcel Vervloesem speurde. Zij ervaarde de drie urende ondervraging als 'uiterst intimiderend' en 'bedreigend'.   Nadat zij was vermoord, bleek de interesse van de gerechtelijke autoriteiten voor het dossier Manuel Schadwald te zijn verdwenen.

Op 15.2.2008 werd Marcel Vervloesem weer eens door een man uit gerechtelijke middens opgebeld. Er werden opnieuw intimiderende en bedreigende opmerkingen gemaakt. Marcel Vervloesem kreeg opnieuw de raad om zijn activiteiten stop te zetten en zich bij het vonnis van het hof van beroep in Antwerpen en de vier jaar effectieve gevangenisstraf neer te leggen.

De man die onbekend wenste te blijven, wist ondermeer het volgende te vertellen:
'U weet toch dat de beslissing van het hof van beroep te Antwerpen kan aangevochten worden ? Welke stappen denkt u binnen termijn te zullen ondernemen ?  Ik heb uw advocaat Raf Jespers proberen te bellen maar die was niet bereikbaar. Wat zijn jullie van plan ? Maar u bent toch nog vrij ? Ge moogt de rechter dankbaar zijn dat hij u niet direct heeft laten aanhouden ! U weet toch dat iemand die veroordeeld wordt tot effectieve gevangenisstraf ter zitting kan aangehouden worden ? Dat is geen misbruik. Dat is het recht van het hof. Gaat ge u tegen de rechterlijke macht keren ? Wat denkt ge te winnen ? Die verdwenen stukken hebt ge toch ook ? Als ge een klacht indient tegen een magistraat, dan moet ge bewijzen hebben hé ! Voor die cd-roms Zandvoort bent u toch vrijgesproken ?

Intussen wacht de vzw Werkgroep Morkhoven nog altijd geduldig het gerechtelijk onderzoek af naar de zedenfeiten die het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. met kinderen en minderjarigen pleegde.
Victor V. die door de gerechtelijke pers 10 jaar lang als een 'slachtoffer' van Marcel Vervloesem werd opgevoerd is in werkelijkheid immers de pedofiel die de klachten tegen Marcel Vervloesem organiseerde.

Op 24 oktober 2006 overhandigde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een copie van een lijst met 30 processen-verbaals aan de directiesecretaresse van procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep in Antwerpen.
In deze processen-verbaals staan namelijk de zedenfeiten van Victor V. met kinderen en minderjarigen beschreven.

Het blijft echter doodstil rond deze zaak en men krijgt de indruk dat justitie haar kroongetuige in de klachten tegen Marcel Vervloesem ten allen koste wil beschermen. De Hoge Raad voor de Justitie werd van de feiten op de hoogte gebracht.

Het blijft ook doodstil rond de dagvaarding die Marcel Vervloesem nu bijna meer dan een jaar geleden ten opzichte van de genaamde Eddy B. bij de procureur des konings te Turnhout liet betekenen.
Eddy B. was zowat de rechterarm van Victor V. in de klachten tegen Marcel Vervloesem. Ook in deze werd de Hoge Raad voor de Justitie gecontacteerd.

Het proces tegen Marcel Vervloesem dat op de eerste plaats bedoeld was om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, geeft aan hoe erg het met het Belgische rechtssysteem gesteld is.
Doordat de werking van justitie in België door niemand geëvalueerd of gecontroleerd wordt, treft men er thans toestanden aan die men eerder in zware criminele milieus of bepaalde Oostbloklanden zou verwachten.
Niet alleen actievoerders krijgen tegenwoordig een spreekverbod met de pers opgelegd. Ook de Antwerpse strafrechter Walter De Smedt kreeg van rechtbankvoorzitter Yvo Moyersoen het verbod om nog met de pers te praten. Alhoewel er, officieel gezien, in België nog altijd een scheiding der machten bestaat, kan justitie iedere Belgische burger dus een spreekverbod met de pers opleggen. Het is op die manier dat de zogenoemde persvrijheid langzaam aan banden wordt gelegd.

http://www.gva.be/nieuwsxtra/experts/johndewit/

Copie: Antwerpen.spirit, antwerps.pershuis, redactie.volkskrant.nl, redactie.antwerpenapart, redactie.nu.nl, redactie.hln, min.grouwels, anja.hermans.e-gov.be, redactie.bndestem.nl, anne-marie.lizin, redactie.parool.nl, tekeertegendeisoleer, redactie.elsevier.nl, redactie.rtv, redactie.belga, redactie.gazetvanturnhout, redactie.telegraaf.nl, antwerpen.s-p-a, rene.coppens.vldbrussel, linksprotest.nl, vlaamsparlement, redactie.trouw.nl,

20:45 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Misdadigers binnen het Openbaar Ministerie ?
In Nederland durft iemand zoals Dr. Hendrik Kaptein, rechtsfilosoof aan de Universiteit van Leiden, nog de vraag stellen of er misschien hier en daar criminelen binnen het Openbaar Ministerie bevinden die heel het gerechtelijk systeem verzieken.

Belgische universiteitsprofessoren die dergelijke opmerkingen durven maken, worden op staande voet ontslagen en via de media gelyncht alvorens levend te worden begraven...

---------


Misdadigers binnen het Openbaar Ministerie?


Lucia de B. is nog steeds niet vrij, ook al wijst alles er op dat er nog geen begin van wettig en overtuigend bewijs tegen haar bestaat. Rechters meenden ten onrechte iets van statistiek te snappen en ook het toxicologisch "bewijs" in deze zaak is op zijn zachtst gezegd twijfelachtig. Herziening of niet, de strafrechtelijke molens worden zo langzaam mogelijk draaiend gehouden. Het beginsel moet zijn dat afwezigheid van wettig en overtuigend bewijs leidt tot onmiddellijke invrijheidsstelling. Straf tegen (mogelijk) onschuldigen is immers flagrante schending van de rechtsorde. Maar bij de Hoge Raad verdwaalt en verdwijnt die moraal van het verhaal in de traagheid en duisternis van regels en regeltjes. En het niet toe kunnen geven van eigen falen? Rechters zijn ook maar mensen.

Al te menselijk blijkt wederom het Openbaar Ministerie. In de zaak van de Schiedammer parkmoord is herhaaldelijk gesteld dat (hoge) vertegenwoordigers van het OM hebben gelogen (kennelijk om een gewenste veroordeling te bewerken). Nu stelt Ton Derksen publiekelijk dat het OM ook in de zaak van Lucia de B. heeft gelogen en bedrogen (zie ook zijn eerdere en evenmin geruststellende boek over deze zaak). Als na eerdere aantijgingen blijft het op deze loodzware beschuldigingen zijdens het OM: overdonderend stil. Dat doet toch denken dat die beschuldigingen grond hebben. Smadelijker aantijging is voor het OM immers nauwelijks denkbaar.

Het heeft iets angstwekkends. Fundamenteel voor een rechtsstaat is de tegenoverstelling, strijd zelfs, tussen misdaad en recht. Tegenover de kwade trouw van criminaliteit hoort te staan de integriteit en waarheidsgetrouwheid van het staatsapparaat.


Dr. Hendrik Kaptein, rechtsfilosoof aan de Universiteit van Leiden

Bron / lees meer: www.mr-online.nl

Gepost door: Jan Boeykens | 24-02-08

Kindermisbruikers worden beschermd
Het zou mij niet verbazen dat Victor V. die in 1998 de klachten tegen Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven organiseerde, zoals Michel Nihoul dat was, een politieinformant en/of politieprovocateur is.
De Sp.a-partijkaart die hij bezit en zijn buitengewone goede relatie met de Herentalse burgemeester Jan Peeters die als burgemeester aan het hoofd staat van de politie, is altijd meegenomen. Zonder Jan Peeters als referentie was hij misschien nooit tot lid van de politieraad benoemd geweest.

Het is ook logisch vind ik.
- Victor V. krijgt de opdracht om Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven in discrediet te brengen.
- Hij organiseert een aantal verhalen over zogezegd sexueel misbruik van Marcel Vervloesem waarvan hij in zijn jeugd zogezegd het slachtoffer is geweest.
- Om zijn verhaal (want meer is het niet) te ondersteunen doet hij een beroep op de jongeren die hij kent omdat hij ze regelmatig bij hem thuis ontvangt of ze uitnodigt in de bar waarin hij 's nachts als barkeeper werkt.
- Met het geld dat hij gekregen heeft, betaalt hij de jongeren op de eerste plaats voor hun verhalen tegenover VTM, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad die er goed aan verdienen omdat de internationale pers die wegens de kinderpornozaak Zandvoort bijna dagelijks bij Marcel Vervloesem over de vloer komt, wel wat verse en verkoopbare sensatie kan gebruiken.
- Victor V. betaalt de jongeren ook voor hun gerechtelijke klachten tegen Marcel Vervloesem (want niettegenstaande hun diefstallen, inbraken, roofovervallen en drugshandel beschikken ze nooit over een rooie duit en zijn ze op een bepaald moment zelfs verplicht om bij Victor V. zelf te gaan inbreken)
- Het gerecht van Turnhout dat al lang een eitje te pellen heeft met de activist Marcel Vervloesem en hem ten tijde van zijn acties rond de isoleercellen in het kinderziekenhuis Good Engels aan een gerechtelijk geestesonderzoek liet onderwerpen, neemt de klachten natuurlijk met beide handen aan.
- Door het onderzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven en de positieve uitslag van de leugendetectortest voor Marcel Vervloesem is men echter verplicht om de klachten tegen Marcel Vervloesem na bijna 10 jaar te laten vallen.
- In het criminele jongerenmilieu rond Victor V. bevinden zich gelukkig een aantal minderjarigen die wegens drugsgebruik, diefstallen, inbraken en roofovervallen in een gesloten instelling zitten (maar er af en toe uit ontsnappen)
- Men laat die jongeren natuurlijk opnieuw klachten wegens zogezegd sexueel misbruik tegen Marcel Vervloesem indienen (2005).
- Men trommelt opnieuw de vrienden-gerechtsjournalisten op om Marcel Vervloesem aan de schandpaal te nagelen.
- Men gebruikt de nieuwe klachten om Marcel Vervloesem in de gevangenis op te sluiten en toch als 'kindermisbruiker' te laten doorgaan.
- Vervolgens doet men een beroep op psychiater Cosyns die destijds aan het hoofd stond van de naar hem genoemde Commissie Cosyns die geen wantoestanden rond de isoleercellen in het kinderziekenhuis Good Engels te Antwerpen kon vaststellen.
- In 2006 veroordeelt men Marcel Vervloesem, zoals te verwachten was, op basis van de nieuwe klachten uit 2005 voor 'kindermisbruik'.
- Men gebruikt, zoals te verwachten was, het psychiatrisch rapport dat door Cosyns en andere psychiaters is opgemaakt, om Marcel Vervloesem 'geestesziek' te verklaren en hem een spreekverbod met de pers op te leggen.
- Men laat de krant Gazet van Antwerpen een zogezegd interview afnemen van iemand voor wiens klacht Marcel Vervloesem werd vrijgesproken. Men laat de geinterviewde persoon daarbij zelfs een oproep tot 'andere slachtoffers van Marcel Vervloesem doen'. Marcel Vervloesem kan zich tengevolge van het spreekverbod toch tegen niemand meer verdedigen.
- Marcel Vervloesem gaat in Hoger Beroep tegen het vonnis dat door de rechter te Turnhout is uitgesproken.
- Hij gaat zijn gerechtelijk dossier bekijken. Hij merkt dat de helft van de dossierstukken in zijn dossier ontbreken. Hij stelt vast dat de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort, waar het eigenlijk allemaal rond draait, en het dossier daarover dat de vroegere justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek aan procureur-generaal Dekkers van het hof van beroep in Antwerpen had overgemaakt, uit het dossier werden gestolen. Hij dient een klacht in bij advocaat-generaal Tack (openbare aanklager) en bij de Hoge Raad voor de Justitie.
- Het hof van beroep van Antwerpen veroordeelt Marcel Vervloesem echter zonder het onderzoeksresultaat van de Hoge Raad voor de Justitie (die blijkbaar niets heeft te betekenen) af te wachten. Zij houdt geen rekening met de talrijke ontbrekende en gestolen documenten en dossiers uit het strafdossier van Marcel Vervloesem. Zij houdt geen rekening met de besluiten van de advocaten van Marcel Vervloesem en legt de neergelegde medische getuigschriften, overtuigingsstukken enz. gewoonweg naast zich neer.
- Het hof van beroep herhaalt bijna letterlijk het vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout en de gerechtsjournalisten van de kranten die Marcel Vervloesem 10 jaar lang aan de schandpaal nagelden, doen weer hun werk.
- Het Nieuwsblad eindigt zoals het begonnen is en laat Victor V. opnieuw aan het woord die verklaart dat hij 'tevreden is met de uitspraak' en Marcel Vervloesem 'in een psychiatrische instelling wenst'.

Men kan zich afvragen hoe zoiets mogelijk is maar zo werkt het gerechtelijk systeem nu éénmaal in België.
En de Hoge Raad voor de Justitie dan, zal men zich afvragen.
De Hoge Raad voor de Justitie stelt alleen maar vast dat er iets fout is gegaan tijdens het gerechtelijk onderzoek, meer niet.
Men kan zich dan ook afvragen of de duizenden Belgen die jaarlijks het slachtoffer worden van het frauduleuse gerechtssysteem dergelijk orgaan wel nodig hebben. Het bewijst in ieder geval dat de, na de zaak Dutroux beloofde 'hervorming van justitie', op niets is uitgedraaid.

Nu is het wel een publiek geheim dat bepaalde diensten van de federale politie (en ook de Belgische Staatsveiligheid) regelmatig uitschot gebruiken om actievoerders in discrediet te brengen of stinkende zaakjes dicht te dekken.
Dat was in de zaak Dutroux met de zogezegde informant Michel Nihoul al duidelijk.

Ook in de kwestie rond de terrorist-informant Abdelkader Belliraj die 6 mensen zou vermoord hebben, toont duidelijk aan met wat voor uitschot de Belgische Staatsveiligheid werkt.

Het zal dus geen toeval zijn geweest dat de gerechtelijke inspecteur Georges Zicot uit de zaak Dutroux op een bepaald moment werd ingeschakeld om de kindermisbruikende magistraat in de kinderpornozaak Zandvoort waarnaar het parket van Turnhout zogezegd onderzoek voerde, te beschermen.

Het verbaast mij dus niet dat Victor V. waartegen toch zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan, van hogeruit wordt beschermd.

Dat de meeste Belgische parlementsleden het met dergelijke gang van zaken eens is, bewijst nog eens hoe corrupt het politieke en gerechtelijke systeem in België is.
De grondwettelijke scheiding der machten in België lijkt alleen maar te dienen om politiek benoemde magistraten te beschermen.

Het parlement heeft wel de Comité's I en P opgericht die de werking van de politie- en Staatsveiligheidsdiensten moet kontroleren maar meer dan een doekje tegen het bloeden (kijk maar naar de Hoge Raad voor de Justitie) betekenen die diensten niet.

Zij stellen alleen maar vast, meer niet...

Gepost door: Dr. P | 08-03-08

Over ons lijk Er zijn personen die uit pure perversiteit, machtswellust, eigenbelang of wat dan ook, hopen dat zij onze hoop en ons geloof in een betere samenleving voor onszelf en onze kinderen kunnen vernietigen.

Zij vergissen zich.

Ons antwoord zal hetzelfde zijn als zij die in het verleden hun leven hebben gegeven om deze wereld van het nazisme en facisme te bevrijden: 'NOOIT, OVER ONS LIJK !'

Gepost door: Leentje | 10-03-08

Problemen Microsoft - Opendeurdagen Morkhoven Na 14 dagen is het E-mail adres van de vzw Werkgroep Morkhoven (werkgroep_morkhoven@hotmail.com) nog altijd geblokkeerd.

Op 14.3.2008 vroeg een al of niet bestaande medewerker van het Windows Live ID Support Team, een aantal gegevens aan Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens op, zoniet zou het e-mail adres werkgroep_morkhoven@hotmail.com worden afgesloten.

Omdat de MSN-groep van Morkhoven-ondervoorzitster Prinses de Croÿ vorig jaar onder vreemde omstandigheden werd opgedoekt (eerst was er een schrijven van het MSN Groups Support Team dat de Prinses vermoedelijk een technische fout had gemaakt maar nadien meldde het MSN Groups Support Team dat de groep vanwege een 'onderzoek' en een overtreding van de gebruikersoveréénkomst voorgoed zou vernietigd worden) gaf Jan Boeykens de gegevens door.
Jan Boeykens die de MSN-groep Werkgroep Morkhoven oprichtte en beheerde, snoof wel onraad maar vorig jaar werd ook de MSN-groep Werkgroep Morkhoven bijna opgedoekt toen de vzw Werkgroep Morkhoven met Internetproblemen kampte. Het MSN Groups Support Team vroeg toen om binnen de drie dagen een artikel uit 2003 te verwijderen, zoniet zou de groep verdwijnen. Jan Boeykens omtdekte het waarschuwingsberichtje toevallig in zijn mailbox toen hij een internetcafé bezocht.

Na het doorspelen van de gegevens, waaronder het paswoord, ontving Jan Boeykens telkens een foutmelding wanneer hij zich aanmeldde. Er werden ook berichtjes in naam van de vzw Werkgroep Morkhoven rondgestuurd waarbij men geld trachtte af te troggelen.

De Morkhoven-voorzitter contacteerde het Microsoft Support Team en gaf de informatie aan de Computer Crime Unit van de federale politie door.

Het Microsoft Support Team reageerde aanvankelijk positief en zei dat het alles zou doen om de problemen op te lossen.
Dat veranderde toen drie verschillende medewerkers van het Windows Live ID Support Team de zaak begonnen te behandelen. Die begonnen de identiteit van Jan Boeykens die alle gegevens over zichzelf en zijn MSN-groep zoals gevraagd doorspeelde en voorstelde om een kopie van de statuten van de vzw Werkgroep Morkhoven op te zenden, in vraag te stellen.

Op 23.3.2008 deelde een zekere Wendy van het
Windows Live ID Support Team aan Jan Boeykens mede dat zijn verstrekte accountgegevens niet overeen kwamen met de gegevens die in zijn account (werkgroep_morkhoven@hotmail.com) zijn opgeslagen.
'Aangezien je de gegevens die in je account zijn opgeslagen niet hebt bevestigd, kunnen we je wachtwoord niet vrijgeven of je verder helpen. MSN hanteert een beleid voor de bescherming van de privacy en veiligheid van haar ledenaccounts', aldus de genaamde Wendy.

Op 24 maart 2008 schreef een zekere Carmeela van het Windows Live ID Support Team: 'Zoals je zult begrijpen kunnen we je helaas, wegens veiligheids- en privacyredenen, geen verdere informatie verstrekken over de status van dit account. Toen je je Windows Live account aanmaakte ben je akkoord gegaan met de gebruikersovereenkomst, die onze methoden beschrijft om de veiligheid en de privacy van onze gebruikers te beschermen.'

Op het ogenblik dat Jan Boeykens zijn hotmail-adres aanmaakte en de MSN-groep Werkgroep Morkhoven aanmaakte, bestond er echter geen 'Windows Live account' en sprak met enkel van 'hotmail'.

Telkens Jan Boeykens zich nu voor zijn hotmail adres 'werkgroep_morkhoven@hotmail.com' aanmeldt, krijgt hij te lezen dat hij 'zich reeds te veel met zijn foutieve adres en paswoord aanbood of dat iemand anders dit probeert te doen'.

Voor het Windows Live ID Support Team is de zaak nu blijkbaar afgesloten en de twee mensen van het Microsoft Support Team die beloofden om het probleem zo snel mogelijk te zullen oplossen, zijn onbereikbaar geworden.

Dat houdt in dat de duizenden berichten van Jan Boeykens en de vzw Werkgroep Morkhoven, alsook hun adressenlijst verloren dreigen te gaan.
Jan Boeykens kan ook de MSN-groep Werkgroep Morkhoven die hij enkel jaren geleden zelf heeft opgestart, niet meer beheren. Er kunnen geen berichten onder de naam 'Werkgroep Morkhoven' meer gepubliceerd worden.

Vandaag werden ook de e-mail adressen van Prinses de Croÿ (geen hotmail-adressen) volledig geblokkeerd.
Op het moment dat de Prinses hierover een bericht op het Internet publiceerde, begon alles weer op een normale manier te werken.

Het valt op dat er voor iedere actie of zitting van het schijnproces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem problemen met MSN-groepen en het e-mail verkeer optraden.
Er doken ook dikwijls telefoon, fax en GSM-problemen op. Dat wijst er op dat men mogelijk met de Belgische Staatsveiligheid te maken had.

De problemen met het e-mail adres werkgroep_morkhoven@hotmail.com dd. 14.3.2008 van de vzw Werkgroep Morkhoven ontstonden enkele uurtjes nadat de vzw Werkgroep Morkhoven haar brief aan justitieminister Vandeurzen (CD&V) op het internet publiceerde. In deze brief beklaagde de Werkgroep er zich over dat Marcel Vervloesem regelmatig dreigtelefoons uit gerechtelijke kringen kreeg. Er volgden ook dreigtelefoons toen de vzw Werkgroep Morkhoven enkele weken geleden duizenden omzendbrieven in Morkhoven en omgeving begon te verspreiden waarin men kon lezen op welke frauduleuse manier het proces tegen Marcel Vervloesem gevoerd werd.

Morgen en overmorgen, 29 en 30 maart 2008, houdt de vzw Werkgroep Morkhoven haar opendeurdagen te Morkhoven waarbij de bezoekers ondermeer inzage zullen krijgen in een aantal gerechtelijke dossiers.

Werkgroep Morkhoven
Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 28-03-08

Belgische justitie: Barry Mieremet en de kinderpornozaak Zandvoort [i]From: Morkhoven
Sent: Saturday, April 26, 2008 1:52:40 PM
To: kinderrechtenhuis.vzw@pandora.be; redactie@belga.be; kinderrechten@vlaamsparlement.be; antwerpen@belga.be; radionieuws@vrt.be; krw.koepel@kinderrechtswinkel.be; antwerps.pershuis@pandora.be; antwerpen@streekkrant.be; antwerpen@radiocontact.be; georgette.vanmuylem@ibz.fgov.be; guy.swennen@skynet.be; schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be; silvan.declerq@ibz.fgov.be; sarah.raman@e-gov.be; wim.pote@vrt.be; wim.wilri@persgroep.be; wluyckx@concentra.be; wpauwels@europarl.eu.int; rbaeten@europarl.eu.int; hoofdredactie@demorgen.be; herman.vanrompuy@dekamer.be; hubert.brouns@vlaamsparlement.be; fractie.cdenv@vlaamsparlement.be; fbrepoels@europarl.eu.int; jhuygh@senaat.cdenv.be; johan.vandelanotte@s-p-a.be; werkgroepmorkhoven@gmail.com; vermist@tros.nl; redactie@telegraaf.nl; redactie@trouw.nl; redactie@volkskrant.nl; redactie@nu.nl; redactie@parool.nl; redactie-i@telegraaf.nl; nrc@nrc.nl; justitiehuis.mechelen@just.fgov.be; justitiehuis.leuven@just.fgov.be; justitiehuis.ieper@just.fgov.be; justitiehuis.oudenaarde@just.fgov.be; justitiehuis.brussel@just.fgov.be; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; redactie.elsevier@ebi.nl; voorlichtingrechtbank@sgrarr.drp.minjus.nl; childpornography@fedpol.be; chris.denijs@vrt.be; comite@comitep.be; contact@gpj.be; danny.pieters@dekamer.be


De Belgische justitie vervolgt liever onschuldige actievoerders dan zware misdadigers en kindermisbruikers


Actievoerder Marcel Vervloesem werd door de Turnhoutse justitie 10 jaar lang als 'kindermisbruiker' door het slijk gehaald. Men baseerde zich daarbij op valse verklaringen van personen die naast hun betrokkenheid bij diefstallen, inbraken, gewapende roofovervallen enz. verschillende zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op hun naam hebben staan.
Men vervolgde Vervloesem ook voor het 'bezit van kinderporno'. Dat sloeg op het kinderpornomateriaal van de kinderpornozaak Zandvoort dat door Vervloesem, in naam van de vzw Werkgroep Morkhoven, voor onderzoek aan procureur Bourlet (zaak Dutroux) en de Turnhoutse justitie werd afgegeven.
De Turnhoutse justitie deed echter niets met het materiaal. De -volgens het rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes werden nooit geidentificeerd. De kinderpornoproducenten en kindermisbruikers werden nooit opgespoord en vervolgd. Misschien kwam dat omdat er ook een franse jeugdrechter onder de kindermisbruikers zat die men via een valse verklaring van gerechtelijk inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) wist te beschermen.
De Turnhoutse justitie was er zelfs niet vies van om dossierstukken en dossiers die de onschuld van Vervloesem aantoonden, te doen verdwijnen.

Het is dus niet verwonderlijk dat de Turnhoutse justitie 'door een juridisch foutje' de monsterzaak tegen de zware Nederlandse misdadiger Barry Mieremet en zijn kompanen op de lange baan wist te schuiven en dat de rechter in Turnhout zich zelfs 'onbevoegd' verklaarde.

-------------------------------

Zoon Mieremet voor de rechter

18 jan 2008
Zo vader, zo zoon, ook in onderwereld

AMSTERDAM - De zoon van de geliquideerde topcrimineel John Mieremet, de 25-jarige Barry, treedt in de voetsporen van zijn vader.

De in België wonende Mieremet junior is opgepakt, omdat hij een gewelddadige criminele organisatie zou leiden.

Met zestien medeverdachten uit de grensstreek is Barry opgepakt in een café in het dorp Paal, waar de misdaadgroep vergaderde. Mieremet is één van de acht hoofdverdachten die nog vastzitten. Hij droeg bij zijn arrestatie een vuurwapen.

De groep wordt verdacht van een paar grote diefstallen. Ook zou de groep zich schuldig hebben gemaakt aan afpersing, gijzeling, geweld en witwassen. ,,Deze arrestaties betekenen een zware slag voor de georganiseerde misdaad,’’ stelt justitie in Turnhout.

De politie kwam de organisatie op het spoor in een onderzoek naar diefstal van vrachtladingen. In de Antwerpse haven waren een lading jassen en een lading koelkasten gestolen, in Oud-Turnhout ging het om een vracht porselein. Die laatste diefstal brak de groep op.

Een rechercheteam vond in een loods in Geel vorige week vrijwel de hele gestolen partij porselein, goed voor zo'n 110.000 euro. De organisatie bleek voor maandag een vergadering te hebben gepland in een zaal van het café in Paal. Daar pakte een politiemacht veertien verdachten op, diezelfde avond volgden nog drie anderen.

De recherche deed huiszoeking in een reeks panden, waaronder de woningen en bedrijven van Barry Mieremet in Neerpelt en Overpelt. Negen voertuigen, twee wapens en 'een aanzienlijke som' geld zijn in beslag genomen. Behalve Barry Mieremet is nog een bekende Belgische handelaar in xtc onder de arrestanten.

Barry Mieremet heeft het niet van een vreemde. Zijn vader John groeide in de jaren ’90 uit tot een gevreesde verschijning in de Amsterdamse onderwereld. Mieremet senior werd rijk met drugshandel en zou zich later ook schuldig hebben gemaakt aan het afpersen van vermogende vastgoedhandelaren. Een paar jaar geleden verhuisde Mieremet naar Thailand, omdat de grond hem hier te heet onder de voeten werd. Tevergeefs: op 2 november 2005 werd hij er geliquideerd.

De aanhouding van Mieremet junior, die al langer in verband werd gebracht met criminele activiteiten, toont opnieuw aan dat ook in de onderwereld families soms generaties lang in dezelfde branche blijven hangen. Van de generatie criminelen die in de jaren ’80 en ’90 miljoenen vergaarden, zijn inmiddels diverse telgen in hun vaders voetsporen getreden.

Het blijkt vaker dat in bepaalde families criminele activiteiten van vader op zoon gaan. Vele vergaarde Hasj miljoenen, vaak thans belegd in bijvoorbeeld vastgoed, lijken in handen van de opvolgende generatie. Bekende voorbeelden zijn Greg Remmers en zijn zonen Jesse en Andy Remmers, en de zoon van Gijs van Dam, van Dam jr. De zonen van Greg zitten achter de tralies, die van Gijs heeft na eerst in een rolstoel te zijn geschoten, uiteindelijk door een daaropvolgende aanslag het leven gelaten.

Van Barry was al bekend dat hij samen met de weduwe van zijn vader, Ria Eelzak, meer dan 23 miljoen euro beheerde in het beleggingsvehikel California Properties BV. Dat hij volgens de Belgische politie leiding geeft aan criminele organisatie, komt volgens de diverse media niet als een verrassing.

Ingewijden menen zelfs dat Barry al jaren geleden in de voetsporen van zijn vader is getreden en daarbij dezelfde manier van werken erop na zou houden. De Belgische beschuldigingen aan het adres van Barry komen dan behoorlijk overeen met hetgeen zijn vader werd verweten: afpersing, gijzeling, geweld en witwassen. “Deze arrestaties betekenen een zware slag voor de georganiseerde misdaad,’’ stelt justitie in Turnhout.

-----------------------------------------


Monsterzaak-Mieremet op lange baan geschoven

TURNHOUT - Door een juridisch foutje wordt de monsterzaak tegen Barry Mieremet (27) en zijn kompanen op de lange baan geschoven. De rechter in Turnhout verklaarde zich gisteren onbevoegd.

De rechter besliste vorige week in januari nog vier dagen vrij te maken voor het proces tegen de dertienkoppige criminele bende. Die ingreep is een maat voor niets gebleken. In de dagvaarding was een foutje geslopen. Voor een van de tenlasteleggingen is enkel het Hof van Assisen bevoegd.

Dat betekent dat de raadkamer de zaak niet had mogen verwijzen naar de correctionele rechtbank. Het Hof van Cassatie moet de verwijzing eerst verbreken. Nadien kan de dagvaarding worden aangepast. Drie kopstukken van de bende -Barry Mieremet uit Neerpelt, Franciscus B. (54) uit Herselt en Maurice S. (54) uit Elsene- vroegen de voorbije dagen al hun voorwaardelijke vrijlating. De rechtbank wees de verzoeken af.

Van de kopstukken was alleen Chris T. (27) uit Hasselt aanwezig. Hij droeg een kogelwerende vest en zijn handboeien waren vastgemaakt aan een grote broekriem.

-----------------------------------------

5 avr 2008
Zoon Mieremet voor de rechter

Barry Mieremet (foto), de zoon van de in 2005 geliquideerde topcrimineel John Mieremet, moet komende woensdag voor de rechtbank verschijnen. De 27-jarige Mieremet is de hoofdverdachte in een omvangrijk strafonderzoek in België.

Mieremet dreigt voor jaren in de gevangenis te belanden. Justitie in Turnhout ziet hem als de leider van een omvangrijke criminele bende. Mieremet wordt verdacht van gijzeling, drie gevallen van afpersing en meerdere ernstige mishandelingen. Ook zou hij achter vier omvangrijke ladingdiefstallen zitten. Verder verdenkt justitie hem van wapenbezit, witwassen en valsheid in geschrift. Justitie heeft weken uitgetrokken voor het proces. In en rond de rechtbank in Turnhout zijn strenge veiligheidsmaatregelen van kracht tijdens de zittingsdagen.

John Mieremet, de vader van Barry, werd jarenlang gezien als één van de machtigste criminelen in ons land. Hij handelde op grote schaal in hasj, werd genoemd als mogelijk brein achter liquidaties en zou samen met Willem Holleeder rijke vastgoedhandelaren hebben afgeperst. Maar tot een groot proces tegen Mieremet kwam het nooit. In november 2005 werd hij geliquideerd in Thailand.

Bron: AD

-----------------------------------------

7 avr 2008

Mieremet junior wordt in Turnhout berecht

Topcrimineel Johnny Mieremet, de vader van Barry, werd in 2005 doodgeschoten in de Thaise badplaats Pattaya.Barry Mieremet, de zoon van de vermoorde Amsterdamse topgangster Johnny Mieremet, moet woensdag voor de correctionele rechtbank van Turnhout verschijnen. Mieremet junior wordt ervan verdacht de leider te zijn van een internationale bende, gespecialiseerd in diefstallen van vrachtladingen.

Volgens het parket van Turnhout was Barry Mieremet (28) de leider van een omvangrijke criminele bende. Hij wordt verdacht van gijzeling, drie gevallen van afpersing en meerdere ernstige mishandelingen. Hij zou ook het brein zijn achter vier grote ladingdiefstallen. Ten slotte verdenkt justitie hem van wapenbezit, witwassen en valsheid in geschrifte. Het Algemeen Dagblad meldt dat het Turnhoutse gerecht weken heeft uitgetrokken voor het proces en dat er in en rond de rechtbank strenge veiligheidsmaatregelen van kracht zijn tijdens de zittingsdagen.

De zoon van Mieremet werd op 25 juni vorig jaar door de speciale interventie-eenheid in de kraag gevat, samen met dertien andere verdachten. De bende kon in een klap gearresteerd worden in Grand Café Paal 26, een trendy brasserie in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E313 in Paal, waar de misdaadgroep gezellig zat te vergaderen. Een van de arrestanten bleek een oude bekende van het gerecht: xtc-handelaar Willy Gilissen. Later op de dag volgden er nog drie arrestaties in Geel, Mortsel en Zaventem. Barry Mieremet droeg op het moment van zijn arrestatie een pistool.

De politie kwam de bende op het spoor in een onderzoek naar diefstal van een lading jassen en koelkasten in de Antwerpse haven en een vracht porselein ter waarde van 110.000 euro in Oud-Turnhout. De speurders vonden een deel van de buit terug in een loods in Geel. Bij huiszoekingen in de woningen en bedrijven van Mieremet junior in Neerpelt en Overpelt werden negen auto's, twee wapens en een groot pak cash geld in beslag genomen.

De Schele en De Dominee

John Mieremet, bijgenaamde De Schele, werd op 2 november 2005 door een onbekende doodgeschoten in de Thaise badplaats Pattaya. Hij had wellicht zijn eigen doodvonnis getekend toen hij besloot uit de biecht te klappen en in een interview met De Telegraaf de inmiddels eveneens geliquideerde vastgoedmagnaat Willem Endstra ontmaskerde als "de bank van de onderwereld" en topgangster Willem Holleeder als diens "schatbewaarder".

Samen met de eveneens geliquideerde Sam Klepper vormde John Mieremet jarenlang het gevreesde duo Spic en Span, zo genoemd vanwege de even meedogenloze als efficiënte manier waarop ze hun tegenstanders opruimden. Spic en Span waren hun misdaadcarrière begonnen als luitenanten van Klaas Bruinsma, bijgenaamd De Dominee, de absolute drugskoning van Nederland. Na de moord op Bruinsma verhuisden ze allebei naar een dure villawijk in Neerpelt. Tegelijk verhuisden Mieremet en Klepper ook het 'witte' gedeelte van hun misdaadimperium naar België.

Belgische vennootschappen

Dat zakenimperium, dat niet aan het oog van de justitie en de belastingdienst hoefde te worden onttrokken, staat op naam van Ria Eelzak, de weduwe van wijlen Mieremet senior en de moeder van Barry. Zij bestuurt een aanzienlijke vastgoedportefeuille, deels ondergebracht in een reeks Belgische vennootschappen die stuk voor stuk hun wortels hebben in de criminele activiteiten van Spic en Span in Nederland. Op vraag van de Nederlandse autoriteiten liet de Belgische justitie vorig jaar beslag leggen op de Neerpeltse villa's en Belgische bankrekeningen van Eelzak en Barry. Daarnaast voert het parket van Hasselt ook een witwasonderzoek naar de erfgenamen van Mieremet. (Georges Timmerman)

Bron: De morgen

-----------------------------------------

10 avr 2008
Barry Mieremet voor de rechter

Barry Mieremet, de zoon van de geliquideerde 'topcrimineel' John Mieremet, staat woensdag in het Belgische Turnhout voor de rechter. Hij zou leiding hebben gegeven aan een criminele bende. De groep wordt 'zware diefstal' verweten, maar ook afpersing, geweldpleging, gijzeling, intimidatie, vuurwapenbezit en het witwassen van misdaadvermogen.

De verdachte ontkent alles. Hij heeft een blanco strafblad en kan maximaal tien jaar gevangenisstraf krijgen. Mieremet werd in juni opgepakt, met zestien anderen. In Turnhout staan veertien verdachten terecht. De politie nam vorig jaar negen voertuigen, een aantal vuurwapens en een aanzienlijke som geld in beslag.

Een lading porselein die zo'n half jaar daarvoor was gestolen bij een zware diefstal in Oud-Turnhout, kon nagenoeg in zijn geheel worden teruggevonden in een loods in Geel. De waarde van de buit: een slordige 110.000 euro.

Barry beheerde in Amsterdam de gokhallen in de Reguliersbreestraat en de Lange Niezel, die zijn moeder, Ria Eelzak, op haar naam had; hallen die de gemeente in 2005 sloot omdat Eelzak niet kon weerleggen dat ze waren opgezet van Mieremets misdaadvermogen.

In een gesprek dat in september 2005 heimelijk door de recherche werd opgenomen, vertelde John Mieremet dat Barry naar België was verhuisd nadat (topcrimineel) 'Holleeder hem op de sportschool expres hard liet slaan'. ,,Zijn hele benen zijn beurs. Zijn beenvliezen zijn helemaal stukgetrapt, tanden er uit. Dat heeft-ie niet verdiend.''

Kort na dat gesprek vertrok John Mieremet naar Thailand om daar een bungalowpark op te zetten - in de later vergeefs gebleken hoop dat hij zo letterlijk en figuurlijk uit beeld raakte van zijn rivalen. Barry reisde op en neer.

Met zijn moeder en zijn zus Kelly had Barry inmiddels in België wat bedrijven opgezet:

Tools & Textiles, dat was gevestigd in Neerpelts buurdorp Overpelt, en volgens de registers handelt in 'consumptieartikelen, kleding, kledingaccessoires en bont'.

Asia Properties, een in Neerpelt gevestigde NV voor het beheer van onroerende en roerende goederen in België en in het buitenland'.

Golden Enterprises, een firma voor de 'verhuur van woningen, exclusief sociale huurwoningen'.

Barry Mieremet was in ieder geval in gezelschap van illustere figuren zoals Franciscus Bleys ook bekend als Coiske Carat. Hij zat enkele dagen vast naar aanleiding van de moord door Florent Pauwels uit Geel op zijn ex-vrouw in Nieuwpoort. Andere verdachten die woensdag 9 april terecht staan zijn o.a. Bert Eelzak, Guy Dierckx, Franciscus Bleys, Raymond De Waele, Maurice Siard, Luc Tops, Chris Tielens, Georgette Haagdoorn en Willy Gilissen, die tot zijn arrestatie in Diest verbleef. In november '91 was hij al tegen de lamp gelopen toen de speurders van Leuven in de bossen van Lummen een grootschalig xtc-labo ontdekten in een in de grond gegraven container met daarin voldoende grondstof voor de aanmaak van meer dan 2 miljoen xtc-pillen. Het lab was enkel via een geheime gang bereikbaar.

Bron: http://criminelen.hyves.nl/forum/1430474/GA7g/Mieremet_junior_wordt_in_Turnhout_berecht/


VZW-ASBL Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Registratienummer: 443.439.557
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/[/i]

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 26-04-08

De commentaren zijn gesloten.