12-12-07

Justitie - België na de zaak Dutroux


"Ik vind het verontrustend dat men weigert dieper te graven telkens een spoor naar pedofielennetwerken leidt"

regina louf enfant+Het vermoorde onderzoek

De feiten

- 9 augustus 1996. Ontvoering van Laetitia Delhez in Bertrix. Een student noteert de nummerplaat van Dutroux, op 8 augustus. Dezelfde dag herkent een gezin uit Vlaanderen Nihoul in Bertrix.
- 14 augustus 1996. Aanhouding van Dutroux en Martin. In de daaropvolgende dagen en weken worden eerst Laetitia en Sabine teruggevonden, daarna de lichamen van Julie en Melissa en van An en Eefje. Ook het lijk van Bernard Weinstein, de handlanger van Dutroux.
- 15 augustus 1996. Aanhouding van Nihoul.
- September 1996. X-1 getuigt in Neufchâteau over wat ze in haar kinderjaren heeft meegemaakt. Ze wordt ondervraagd door de ploeg van De Baets van de BOB van Brussel. Daarop worden de dossiers van kinderen die in de jaren '80 werden vermoord in Brussel, Gent en Antwerpen weer geopend.
- December 1996. Rijkswachtommandant Duterme komt naar Neufchâteau als coördinator. Op het einde van het jaar begint hij de getuigenissen van X-1 te herlezen. Hij is Franstalig, de getuigenissen zijn opgetekend in het Nederlands. Duterme wil bewijzen dat De Baets X-1 gemanipuleerd heeft en dat men niets moet geloven van wat X-1 zegt. Uiteindelijk bereikt hij met de steun van zijn oversten dat De Baets verwijderd wordt.
- Lente 1998. De onderzoeken die naar aanleiding van de getuigenissen van Regina Louf weer waren geopend, worden opnieuw gesloten in Brussel, Gent en Antwerpen.

------------------------

"Wij willen enkel antwoord op onze vragen" - "Ik vind het verontrustend dat men weigert dieper te graven telkens een spoor naar pedofielennetwerken leidt"

Interview met Marie-Jeanne van Heeswyck

In januari vorig jaar schreven de journalisten Van Heeswyck, De Coninck en Bulté een reeks artikels over het getuigenis van Regina Louf en andere slachtoffers van kinderprostitutienetwerken. Allemaal verzinsels, zei een groot deel van de pers en de politiekers. Het gerecht sloot de dossiers af: onderzoek op het terrein bevestigde in niets de verklaringen van Regina Louf, luidde het.

- Jullie geven niet op. Geen schrik voor een nieuwe vloedgolf van kritieken ?

M.J. Van Heeswyck. Drie maand na onze artikelenreeks zetten pers en gerecht een punt achter het debat over de X-getuigenissen. In dat klimaat was het onmogelijk met een andere mening af te komen.
We wisten dat jeugdvriendinnen van Regina Louf haar getuigenissen bevestigden. Maar als we daar een artikel over hadden gemaakt, dan had dat weer een wedloop naar die getuige ontketend. Dan hadden ze weer vriendinnen gevonden die "nooit iets hadden gemerkt".
Er is zo'n gigantische manipulatie geweest in die zaak. Dat willen we bij de publieke opinie doen doordringen. En bij onze collega's, want die wisten meestal niet meer waar ze het hadden. Maar ook bij de magistraten en de onderzoekers. Ieder van hen had maar een stukje van de puzzel. Om te begrijpen waar er sprake is van blokkering of manipulatie, heeft men inzicht nodig in het geheel. Er waren zoveel en zo'n belangrijke dingen uit te leggen, dat er een boek voor nodig was. Bovendien vonden we dit alles onze taak als journalist.

- Was dat geen onmogelijke opdracht? Vier herlezingen onder leiding van rijkswachtcommandant Duterme hadden uitgemaakt dat het verhaal van Regina Louf waardeloos was...

M.J. Van Heeswyck. Er staan zoveel en zo'n zware kritieken in die herlezingen van de getuigenissen van Regina Louf, dat we zelf uit ons lood waren geslagen. Sommige kritieken waren terecht. De Baets -die Regina Louf ondervraagd had- is ook niet perfect, hé. En Regina Louf was geen makkelijke getuige. Tot we in de herlezing op een element stootten waar we zeker van wisten dat het fout was. Dan zijn we alles gaan checken. Die rapporten van de herlezing zijn een meesterstukje van bedrog. De getuigenissen zelf werden grondig en systematisch vervormd. Al wat Louf zei was ofwel onjuist of - als het toch juist was - ingefluisterd door de onderzoekers, zo stond in de herlezing. Het was echt zeer grof. Het is duidelijk dat diegenen die dat onderzoek wilden stoppen, niet gedacht hebben dat iemand hun beweringen wel eens zou kunnen natrekken. Journalisten bijvoorbeeld.

- U hebt ook veel kritiek op het onderzoek naar Dutroux?

M.J. Van Heeswyck. Ja. Het parket in Neufchâteau beschikt nog altijd alleen maar over de versie van de beschuldigden. Die proberen er natuurlijk zo goedkoop mogelijk vanaf te komen.
Ik vind het verontrustend dat men weigert dieper te graven telkens een spoor naar pedofielennetwerken leidt. De cel van 50 speurders die op deze sporen werkten, is in de zomer van '98 opgedoekt. De filosofie van het onderzoek naar de pedofielennetwerken kan je samenvatten met één zin: we zien niks, dus er is niks. Als er binnen de drie maanden geen bewijzen op tafel liggen, dan sluiten ze het dossier. Dat is toch onvoorstelbaar. Zelfs in twee jaar kun je niet tot resultaten komen in een onderzoek naar netwerken met zo'n sluitende beschermingsmechanismen binnen het apparaat van politie en gerecht zelf. Die netwerken zijn te vergelijken met de Italiaanse maffia die vertakkingen heeft binnen de staatsstructuren.

- Een rode draad in de onderzoeken lijkt wel dat men absoluut Nihoul buiten verdenking wil stellen.

M.J. Van Heeswyck. De speurders van de cel 'Obelix' die de zaak-Nihoul onderzoeken, stoten op de grootste obstakels. Neem nu het zogezegde alibi van Nihoul voor de ontvoering van Laetitia Delhez. Een gezin uit Vlaanderen dat op vakantie was, zegt dat ze Nihoul daar de dag voor de ontvoering gezien heeft. Een andere getuige, een student, noteerde diezelfde dag de nummerplaat van Dutroux in Bertrix. Maar elf dagen na zijn aanhouding, vindt Nihoul plots een alibi: hij was aan het schilderen bij zijn vriend, de vroegere advocaat Vander Elst. Dat is een duistere figuur. Hij werd veroordeeld in de zaak van de ontvoering van Vanden Boeynants. Hij had... een vals alibi verstrekt aan leden van de bende van Patrick Haemers, verdacht van de ontvoering.
Het alibi werd nagetrokken zoals men dat zou doen voor de diefstal van een handtas. Niets is ernstig aangepakt. Pas anderhalf jaar later, na eindeloos gepalaver, krijgen de speurders toelating voor een huiszoeking bij Vander Elst. Het alibi van Nihoul valt daarop in duigen. Vander Elst moet zich terugtrekken, hij zegt dat hij zich van dag vergist heeft. Nihoul heeft dus voor 8 augustus geen alibi meer.

- Wie heeft er belang bij Nihoul uit de wind te zetten?

M.J. Van Heeswyck. De officiële versie spreekt over Nihoul de oplichter, het fuifnummer van Brussel. Maar zijn arrestatie veroorzaakte verwonderlijk veel deining in het wereldje van politie, politiek en magistratuur. Plots kent niemand hem nog. In de kringen waar die fuiven doorgingen, is men natuurlijk erg kwetsbaar voor chantage. En Nihoul kent daar zowat iedereen. Maar er is meer...
Bijvoorbeeld bij de rijkswacht. Kolonel Brabant van de BOB van Brussel zal natuurlijk wel alles gedaan hebben opdat men niet zou te weten komen dat Nihoul werkte als informant voor zijn dienst. Toen onderzoeksrechter Connerotte in augustus '96 aan alle politiediensten inlichtingen vroeg over Nihoul, gebaarde Brabant van kromme haas. Hij raakte in paniek toen ze in Neufchâteau ontdekten dat de BOB van Brussel misschien de ontvoering van Laetitia Delhez gefinancierd heeft. Het zit zo. Op 23 april 1996 geeft Nihoul een vriend van hem, een zekere Walsh, aan bij de BOB van Brussel. De man had 5.000 XTC-pillen in zijn bezit, evenals 15 kilo amfetaminen. Bij zijn arrestatie vindt men wel de amfetaminen maar niet de XTC. De BOB rept er verder met geen woord over. Maar later vindt men van die pillen terug bij Michel Lelièvre. Gekregen van Nihoul op 10 augustus 1996, zegt hij. Dat is een dag na de ontvoering van Laetitia Delhez. Men vindt er ook terug bij Dutroux. Kan men dan volgende hypothese uitsluiten: Nihoul was nog geen officiële informant van de BOB, ze konden hem dus niet gewoon betalen; daarom knijpt de BOB een oogje dicht als Nihoul die XTC-pillen achterover drukt. Wie denkt er op dat ogenblik aan dat men ze een paar maanden later bij kinderontvoerders zal vinden? Nihoul zelf zegt dat hij met de pillen betaalde voor de reparatie van zijn auto door een vriend van Dutroux. De factuur voor die reparatie bedroeg hooguit 15.000 frank en de pillen hadden een straatwaarde van 500.000 frank. Vormden ze de betaling voor de ontvoering van Laetitia?
Ook bij de gerechtelijke politie kennen ze Nihoul al lang. De commissarissen Toch en Marnette kwamen vaak over de vloer in Nihouls lievelingsclub Dolo. Nihoul had ook banden met het kabinet van minister Jean Gol (PRL) en met de PSC van Vanden Boeynants. En hij kent rechter Van Espen heel goed.

- Van Espen is de rechter die het onderzoek leidde naar de misdaad in de champignon-kwekerij waar X1 het over had ?

M.J. Van Heeswyck. X-1 zegt in haar getuigenis dat ze een zekere Christine kende in het midden van de jaren '80, in Brussel. Als hij dat hoort, herinnert nationaal magistraat Duinslaeger zich een zaak uit die tijd. Het gaat om de gruwelijke moord op Christine Van Hees, een meisje van zestien. Die vond plaats in 1984 in een verlaten champignonkwekerij in Etterbeek. Het onderzoek was vanaf 1985 in handen van onderzoeksrechter Van Espen.
Verschillende getuigen wezen toen pistes aan die naar Dutroux en Nihoul hadden kunnen leiden. Maar van bij het begin houdt de gerechtelijke politie het bij één piste: de gewelddadige punkers. Van Espen verplicht de gerechtelijke politie niet de piste-Dutroux-Nihoul te volgen. Na drie jaar wordt de hoofdverdachte uit het punkmilieu vrijgelaten en buiten vervolging gesteld. Later vertelt hij dat de gerechtelijke politie hem drugs toediende om hem te doen bekennen. Na de verklaringen van X-1 wordt het dossier in december 1996 weer geopend en de speurders van De Baets vinden opnieuw pistes in de richting van Nihoul en zijn toenmalige vrienden van de sexclub Dolo, vrije radio's en extreem-rechts. Maar wie leidt het onderzoek? Weer Van Espen. Eigenaardig. Van Espen houdt zich normaal bezig met onderzoek naar financiële misdaden. En enkele weken tevoren had hij gereclameerd dat men al zijn speurders van de financiële onderzoeken had weggetrokken om ze op de zaak van de verdwenen kinderen te zetten. Plots geen werk meer?
Van Espen had bovendien persoonlijke banden met sommige verdachten. Wij ontdekten dat hij advocaat was geweest van Annie Bouty, de ex van Nihoul, in 1984 en later nog een keer. Zijn zus is de meter van de zoon van Nihoul. Van Espen had die zaak niet mogen aanvaarden maar hij profiteert ervan om De Baets uit het onderzoek te zwieren. Hij schrijft een brief naar de rijkswachttop in juni 1997. Hij vraagt om alle onderzoek in de affaire van de champignonkwekerij stop te zetten. Hij citeert De Baets niet bij naam maar verwijt "een speurder" dat hij meewerkte met de commissie-Verwilghen. Hij roept Verwilghen bij zich in zijn kantoor, in het bijzijn van procureur generaal Dejemeppe en van substituut Somers. "Ze gaven me duidelijk te verstaan dat ze niet wilden dat wij onze neus in die zaak zouden steken", schrijft Verwilghen later in zijn boek Parole d'homme.

- De brief van Van Espen is het begin van het einde voor het X-onderzoek.

M.J. Van Heeswyck. Precies, de brief van Van Espen gaat later naar de parketten van Gent en Antwerpen, die verondersteld werden de getuigenissen van X1 omtrent kindermoorden in de jaren '80 na te trekken. Van Espen voegt bij zijn brief de nota's van rijkswachtcommandant Duterme over de herlezing van de X-dossiers. Het is op die basis dat de andere parketten beslissen al die dossiers te sluiten.
Tot dan toe had niemand gevraagd dat De Baets van het onderzoek naar de X'en zou worden verwijderd. Integendeel, rechter Langlois schreef naar commandant Duterme om De Baets te laten blijven. Daarop legt Duterme klacht neer tegen De Baets. Hij zou getuigenissen van Regina Louf hebben vervalst. In die zaak, die voor de raadkamer komt op 7 december, pleit de procureur de stopzetting van de vervolgingen. Er is dus geen vervalsing geweest, maar intussen zijn De Baets en zijn ploeg verwijderd en zijn de X-dossiers in de doofpot gestoken.

----

'De X-dossiers. Wat België niet weten mocht over de zaak-Dutroux.'
Te bestellen bij De Groene Waterman (03/232.93.94) of bij de Internationale Boekhandel (02/513.69.07).

Herwig Lerouge - 1-12-1999

- http://www.solidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAABF&obid=1737
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Regina+Louf&btnG=Recherche+Google&meta=


CD-ROMS KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT: JUSTITIEMINISTER ONKELINX WEIGERT TE ANTWOORDEN !

ZoeGenot.imagesOnkel0810brussel

Sinds 2001 beschikt de Belgische justitie over 21 CD-roms waarop sadistische kinderpornografie staat. Het gaat hier om meer dan 88.000 jongeren en kinderen, waaronder zelfs baby's. Toen Ecolo-parlementslid Zoé Genot naar de stand van zaken vroeg in het onderzoek, weigerde de minister van justitie daarop te antwoorden.

-------------

KAMER -3E ZITTING VAN DE 51E ZITTINGSPERIODE 2004 - 14/06/2005

Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "het gevolg dat aan de neerlegging van CD-roms met kinderporno bij de rechtbank werd gegeven" (nr. 7387)

--------

Zoé Genot (ECOLO): Mijn vraag heeft betrekking op een vrij oud dossier: in 2001 werden, naar aanleiding van een aantal onderzoeken naar kinderporno, eenentwintig cd-roms met tienduizenden beelden aan procureur Bourlet bezorgd en aan het gerecht van Turnhout overgezonden. Een aantal mensen maakt zich zorgen over de behandeling van die cd-roms en wil er zeker van zijn dat daar wel degelijk iets mee werd aangevangen en dat ze aan de bevoegde internationale organisaties, zoals Interpol, werden bezorgd.

Dat soort informatie-uitwisseling is immers van het hoogste belang. U zei dat dat dossier door het Turnhoutse parket zou worden onderzocht en dat de zaak op de zitting van 10 maart 2004 zou worden behandeld. Tijdens die zitting zou de procureur naar verluidt hebben gezegd dat daar geen sprake van was.

Vandaar mijn vragen: waar bevinden zich de cd-roms, wat is ermee gebeurd en welke onderzoeksdaden moeten nog worden gesteld?

--------

Minister Laurette Onkelinx: Ik heb de procureur des Konings van Turnhout om uitleg verzocht. Hij bevestigt dat het dossier betreffende de cd-roms wel degelijk door zijn parket werd behandeld en dat strafrechtelijke vervolging werd ingesteld. Deze zaak is nog steeds hangende voor de correctionele rechtbank van Turnhout.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Het gaat om de zaak van de vzw Morkhoven. Er loopt enkel een proces tegen Marcel Vervloesem, die destijds de cd-roms bezorgde.

Ik hoop dat die ook echt zullen worden behandeld: dat het beeldmateriaal wordt onderzocht, dat de identiteit van de volwassenen die erop te zien zijn wordt nagegaan en dat die gegevens aan Interpol worden doorgespeeld.

De minister antwoordt niet op mijn vraag betreffende de behandeling van die gegevens, die al sinds 2001 beschikbaar zijn. Dat is zeker niet van aard om de mensen die deze kwesties met bijzondere aandacht volgen, gerust te stellen. Ik hoop in de toekomst een preciezer antwoord te krijgen.

--------

Minister Laurette Onkelinx: Ik kan geen details verstrekken over individuele dossiers.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Mijn vragen gingen niet over een individueel dossier, maar over de cd-roms, die al in handen van het gerecht zijn sinds 2001.

Minister Laurette Onkelinx: Het gaat wel degelijk om een bepaald dossier.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Hoe werden die cd-roms behandeld? Werden de gegevens aan Interpol meegedeeld? Werden de gegevens van de verschillende rechtbanken vergeleken? Ik zie niet in hoe mijn vragen het onderzoek van een individueel dossier zouden kunnen beïnvloeden.

Het incident is gesloten.

Commissie van Justitie van 14 juni 2005

http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html


- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderen+isoleercellen+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+Temse+Madeira&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Sp.a+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Jan+Peeters+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=OCMW+Herentals+&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Operatie+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Pascal+Taveirne+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=operatie+Koala+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerken&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.romania-forexportonly.eu/index-Dateien/Page393.htm
- http://www.juliemelissa.be/spip/article.php3?id_article=57
- http://www.droitfondamental.eu/06-Ylena_lead_to_maddie-FR.htm

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

DOOFPOT KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - UITSPRAAK PROCES MARCEL VERVLOESEM: 6 FEBRUARI 2008, HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, WAALSE KAAI, 2000 ANTWERPEN (De zitting van 9.1.2008 werd uitgesteld) - werkgroep_morkhoven@hotmail.com

Foto's: Ecolo-senator Zoé Genot (Groenen) - Justitieminister Laurette Onkelinx met Freddy Thielemans en Elio Di Rupo van haar PS-clan

19:29 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Justitie reageert DE BELGISCHE JUSTITIE REAGEERT:

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/

HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Connection: close
Date: Thu, 13 Dec 2007 12:13:12 GMT
Server: Microsoft-IIS/6.0
Srv:GRPWBA02
P3P:CP="BUS CUR CONo FIN IVDo ONL OUR PHY SAMo TELo"
X-Powered-By: ASP.NET
Set-Cookie: MC1=V=2&GUID=1925696D81E14B6A9EA69D8001525B2D; domain=.msn.com; expires=Sat, 04-Oct-2003 00:00:00 GMT; path=/

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 13-12-07

Gevangenis Brugge: Premier Van Rompuy
Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Aan: herman.vanrompuy@premier.fed.be
Cc: Postmaster , hoofdredactie@demorgen.be, redactie@belga.be, redactie@trouw.nl, redactie@parool.nl, guy.swennen@skynet.be, patrik@vankrunkelsven.be, crombe@senators.senate.be, s.themont@skynet.be, contact@christophe-collignon.be, alaincourtois@hotmail.com, hugo@coveliers.be, contact@christinedefraigne.be, lambert@senators.senate.be, geert.lambert@yucom.be, phm@swing.be, courrier@philippe-mahoux.be, carine.russo@ecolo.be, senaat@helgastevens.be, dirkdb.mt@skynet.be, martine.taelman@skynet.be, mr.hvandenberghe@skynet.be, hvandenberghe@senaat.cdenv.be, pvdd2206@yahoo.com, info@ankevandermeersch.be, tony.van.parys@skynet.be, vanparys@senators.senate.be, sbouarfa@parlbru.irisnet.be, yves.buysse@skynet.be, jurgen.ceder@telenet.be, info@dirkclaes.be, collas.bernard@skynet.be, jose.daras@ecolo.be, debethune@senators.senate.be, delperee@hotmail.com, destexhe@destexhe.be, josy.dubie@ecolo.be, kapompole@senators.senate.be, nahima.lanjri@stad.antwerpen.be, nahimalanjri@senaat.cdenv.be, philippe.monfils@skynet.be, pmoureaux@skynet.be, jean-paul@jpprocureur.be, f.roelantsduvivier@skynet.be, schelfhout@senators.senate.be, joris.vanhauthem@vlaamsbelang.org, elke.tindemans@telenet.be, vanlerberghe@senators.senate.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, senator@marcverwilghen.be, paulwille@pandora.be (al deze parlementsleden zetelen in de commissie justitie van de Senaat)
Datum: 3 apr. 2009
Onderwerp: Brief Minister De Clerck: Marcel Vervloesem krijgt geen medicatie meer


Premier Herman Van RompuyGeachte Premier,

Ik kreeg een bericht dat Uw oude emailadres niet meer valabel was.

Hierbij onze brief aan justitieminister De Clerck waaruit U duidelijk kan opmaken dat er gevangenen in de gevangenis van Brugge vermoord en/of tot zelfmoord gedwongen worden.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

---------------


---------- Forwarded message ----------
From: Jan Boeykens
Date: 2 apr. 2009
Subject: Brief Minister De Clerck: Marcel Vervloesem krijgt geen medicatie meer


Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel (België)


Geachte Heer Minister,

Betreft: Marcel Vervloesem


Zoals U weet, werd Marcel Vervloesem van onze vereniging op 27.3.2009 op transfert gezet naar de gevangenis 'Leuven Centraal'. De transfert ging echter, na een telefoontje 'vanuit Brussel', niet door en Marcel Vervloesem die drie weken geleden een zware hartoperatie onderging in het AZ Sint-Jan, werd gedurende de hele dag zonder medicatie met de
transfertwagen rondgereden.
Hij was daarbij geboeid en bevond zich in een kleine getraliede kooi zonder glas.
Gedurende de hele dag zat hij zonder medicatie.

De zaak doet enigszins terugdenken aan september 2008. Marcel Vervloesem die zich in de gevangenis van Turnhout bevond en daar met een honger- en dorststaking begonnen was, diende toen met spoed in het ziekenhuis van Turnhout te worden opgenomen. De ziekenwagen van het ziekenhuis te Turnhout arriveerde toen aan de gevangenis maar vertrok
weer, zonder Marcel Vervloesem. Een uur later kwam er een andere ziekenwagen aangereden en Marcel Vervloesem werd onder begeleiding van een politiewagen naar de gevangenis van Brugge gereden (we hebben de ziekenwagen daar per toeval zien aankomen). In de gevangenis van Brugge werd hij gedurende 4 weken lang in een onverluchte isoleercel van het Medisch Centrum opgesloten. Hij werd volledig afgezonderd,
mocht zijn cel niet verlaten, mocht geen contact hebben met
medegevangenen, had geen enkele ontspanning op zijn cel, mocht niet telefoneren, mocht gedurende wekenlang geen brieven verzenden of ontvangen, mocht zijn advocaat slechts kortstondig spreken en mocht wekenlang enkel het bezoek van zijn familie (dochter) ontvangen.
De overplaatsing naar Brugge en de daaropvolgende isolatie volgden na een telefoontje dat, volgens Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad, van het Ministerie van Justitie te Brussel kwam.

Sinds het door uw diensten afgebelde transfert van 27.3.2009, krijgt Marcel Vervloesem geen enkele medicatie meer. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt maar, gezien de huidige gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem, is de kans groot dat hij zal overlijden, wat waarschijnlijk ook de bedoeling is. Vandaar dat Marcel Vervloesem die uiterst wanhopig is, besloten heeft om zich vanaf maandag 6 april 2009
te beginnen zelfmoorden als hij geen medicatie meer krijgt.

Sinds 27.3.2009 krijgt Marcel Vervloesem ook geen revalidatie en kinesitherapie meer. Alleen eergisteren kreeg hij (na 5 dagen) nog even revalidatie en kinesitherapie maar die werd gisteren alweer terug stopgezet. Het AZ. Sint Jan te Brugge alwaar Marcel Vervloesem gedurende de laatste maanden met spoed diende te worden opgenomen en verschillende operaties onderging (waaronder de zware hartoperatie van
3 weken geleden) voorzag dat de revalidatie en kinesitherapie drie maanden zou duren. Het borstbeen en het rechterbeen van Marcel Vervloesem zijn immers elks over een lengte van zowat 40 centimeters opengesneden geweest.
Marcel Vervloesem krijgt ook geen insuline meer voor zijn suikerziekte terwijl zijn suikerspiegel totaal gedestabiliseerd is geraakt. Hij krijgt geen medicatie meer ter bescherming van zijn nieren die nog maar voor 60% werken en al de medicatie die het ziekenhuis van Lier (alwaar hij ook verschillende keren werd geopereerd) hem voorschreef,
zijn afgeschaft.
Hij krijgt alleen nog maar drie pilletjes (waarvan één voor het hart en één voor de cholesterol).
Hij bevindt zich op afdeling 35 (dus niet in het Medisch Centrum) waar dat er geen medisch personeel is. Hij werd daar enkele weken geleden toe gedwongen omdat men hem direct na elke operatie in een cel van het Medisch Centrum opsluit waarop zich een gedetineerde bevindt die dag en nacht tegen zichzelf en de muren loopt te praten en die destijds
ernstige problemen met zijn stoelgang had.
Medische controles (bloed, suikerspiegel, cardiogram) zijn volledig afgeschaft.
Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge en arts-specialist aan het AZ Sint-Jan te Brugge verbonden, die de afgebelde transfert naar Leuven organiseerde en Marcel Vervloesem medisch behandelde, blijkt spoorloos te zijn verdwenen.
Gevangenisdirecteur VandeCandelaere die mee bij de afgebelde transfert was betrokken is enkele dagen geleden plots op pensioen gegaan.
Dokter VandeCasteele, de 'behandelende geneesheer' van Marcel Vervloesem die eveneens als arts aan het AZ Sint-Jan is verbonden, is nergens meer te zien.

Ik weet dat U een brief naar Marcel Vervloesem en zijn advocaat Raf Jespers, hebt geschreven over één of andere Toezichtscommissie maar als Marcel Vervloesem geen medicatie meer krijgt en een wanhoopsdaad begaat, dan is Uw brief nutteloos geweest en kan U hem alleen nog maar
gebruiken om U zelf in te dekken. Vermits U in deze zaak ernstig in gebreke bent gebleven, denk ik zelfs dat U hem daarvoor geschreven hebt.

Ik weet ook dat er een vergadering in Brussel zou georganiseerd worden die binnen de 10 dagen een oplossing in de zaak Vervloesem zou moeten kunnen vinden.
Gezien Marcel Vervloesem geen medicatie meer krijgt en hij daardoor gedwongen wordt om zich te zelfmoorden, zal U met deze 'oplossing' te laat komen.

Ik vernam dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge en het hof van beroep te Antwerpen zich reeds op de dood van Marcel Vervloesem hebben voorbereid.
De PSD die het reclasserings- en reintegratiedossier van Marcel Vervloesem al maandenlang blokkeert en al 3 weken lang niets meer van zich laat horen, beweerde dat zij haar rapport over Vervloesem slechts kon afmaken als zij op 1 april 2009 het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem van het hof van beroep te Antwerpen zou krijgen. Op het verzoek van advocaat Raf Jespers om een kopie van het dossier bij hem aan te vragen, wilde de PSD niet ingaan.
Welnu, gisteren besliste de Antwerpse rechter dat de rechtszaak rond de burgerlijke partijen tot in december 2009 zal worden uitgesteld.
Tegen die tijd zal Marcel Vervloesem die geen medicatie, revalidatie en kinesitherapie meer krijgt en tot zelfmoord wordt gedwongen, al lang niet meer leven.

Ik verzoek U dan ook dringend om Uw politieke verantwoordelijkheid inzake het gevangenisbeleid op te nemen.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

PS. Opdat U achteraf niet zou kunnen zeggen dat U van deze kwestie 'niet op de hoogte was', wordt deze brief U zowel per E-mail, fax als per aangetekende brief toegestuurd.

Kopie: pers, parlementsleden, stafhouder van Antwerpen, Voorzitter College van Procureurs-Generaal, Voorzitter Hoge Raad voor de Justitie

Gepost door: Morkhoven | 03-04-09

De commentaren zijn gesloten.