29-08-07

Microsoft en de strijd tegen kindermisbruik - Brief Microsoft


FristiMicrosoft.pict_100473Van: werkgroep morkhoven
Verzonden: woensdag 29 augustus 2007 9:43:49
Aan: msngroups_nl@css.one.microsoft.com
Onderwerp: MSN-nieuwsgroep FondationPrincessedeCroÿ

Beste Pascal,

Betreft: MSN-nieuwsgroep Fondation Princesse de Croÿ

Ik stel vast dat je mijn brief van 17 maart 2007 in verband met de onaangekondigde sluiting van de MSN-groep http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy (zie copie in bijlage) nog altijd niet beäntwoord hebt en dat de groep met haar duizenden documenten rond de bestrijding van sexueel kindermisbruik, nog altijd gesloten is.
Ik begrijp trouwens nog altijd niet waarom Microsoft deze groep met haar 86.000 bezoekers waaraan jarenlang gewerkt werd, zonder enige waarschuwing heeft afgesloten en dat het franstalige MSN-groups ondersteuningsteam eerst verklaarde dat de groep door een 'technische fout van één van de managers definitief verloren was gegaan'.

Wat is de stand van zaken in het 'onderzoek' ? Wanneer wordt de groep terug geopend ?

We zijn altijd bereid om de artikels die niet in het kraam van de 'onderzoekers' of van Microsoft zouden passen, te verwijderen. Het is immers onze fout niet dat Microsoft ons -in tegenstelling tot haar vaste gewoonte- niet heeft gewaarschuwd en dat we de kans daartoe niet hebben gekregen.
U moet ook begrijpen dat de actie van Microsoft inzake de bestrijding van kinderpornografie op het Internet weinig geloofwaardig overkomt als zij een MSN-nieuwsgroep sluit waarin wordt aangeklaagd dat de 88.000 kinderen en de kindermisbruikers in een kinderpornozaak, niet geidentificeerd en opgespoord werden.

In afwachting van je antwoord en in de hoop dat deze zaak op een faire en rechtvaardige manier geregeld wordt, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis


Van: jan boeykens
Verzonden: zaterdag 17 maart 2007
Aan: msngroups_nl@css.one.microsoft.com
Onderwerp: RE: SRX1031603206ID - Overig

Beste Pascal,

Zoals je weet, hebben we in het verleden reeds tal van problemen ondervonden met onze MSN-groepen en verdwenen er enkele maanden geleden honderden foto's en documenten van de MSN-groep FondationPrincessedeCroy die pas na enkele weken aandringen, grotendeels werden teruggeplaatst.
De documenten en foto's verdwenen nadat de RTBF-journalist José Dessart zijn steun had betuigd ten opzichte van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven en omwille van zijn standpunt door een bepaalde figuur via een E-mailcampagne onder druk werd gezet.
De man die druk uitoefende wist enkele jaren geleden al een website van Prinses de Croÿ van het Internet te laten halen door bij de Canadese provider Bravenet een klacht in te dienen inzake 'opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid'.

Nadat hij er bijna in geslaagd was om de MSN-groep van Prinses de Croÿ te vernietigen, dook de man weer op bij Skynet alwaar hij wist te bekomen dat de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' bijna van het Internet verdwenen. De man meende dat de vermelding van 'Piet S.' zonder zijn toelating, een schending van zijn privacy was.

Als ik daar tegenover de manier neem waarop Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven gedurende 9 jaar lang door de pers met naam en voornaam werd genoemd en als een 'kindermisbruiker' enzovoorts door het slijk werd gehaald terwijl hij op 15.11.2006 voor de 9 jaar oude klachten tegen hem werd vrijgesproken, moet ik toch wel eens even glimlachen.
Ik meen dat ik de privacy van bepaalde personen heel wat meer eerbiedigde dan het gros van de gerechtsjournalisten dat meestal doen.
Op dat gebied hoeft u mij dus geen enkel verwijt te maken.

U antwoordt mij verder dat jullie 'na jullie onderzoek van de MSN Groep FondationPrincessedeCroy tot de conclusie zijn gekomen dat deze in overtreding is met jullie gebruiksvoorwaarden'.
Als dit inderdaad het geval is, waarom laten jullie dit dan niet gewoon weten alvorens de groep achter slot en grendel te zetten ? Of is het misschien jullie bedoeling om deze groep zonder enig verweer te kunnen opdoeken ?

Ik meen voorts te weten dat MSN meestal verwittigt als iemand de gebruiksvoorwaarden niet naleeft en dat de animator meestal wordt medegedeeld over welke overtreding het juist gaat zodat hij zijn informatie eventueel kan bijstellen. Meestal krijgt hij daar enige dagen de tijd voor.

Ik heb trouwens heel wat MSN-groepen bezocht die in overtreding waren met de gebruikersvoorwaarden zonder dat er door MSN tegen opgetreden werd. Het ging in bepaalde gevallen zelfs om overtredingen die strafrechterlijk kunnen vervolgd worden. Een onderzoek van enkele journalisten van een bepaalde Nederlandse krant, kwam enkele maanden geleden tot dezelfde vaststelling maar ik heb toen nog mijn best gedaan om MSN te verdedigen.

Wat ik ook zeer vreemd vind in deze kwestie, is dat de MSN-groep afgesloten werd nadat er enkele berichten over Child Focus op verschenen waren die gebaseerd waren op de gegevens van een Roemeense krant en enkele betrouwbare informatiebronnen. Maar ja, voor onderzoeksjournalistiek en dergelijke moet men waarschijnlijk wel niet bij MSN zijn.

Er is nog iets wat mij is opgevallen.
Prinses de Croÿ die klacht indiende bij MSN, ontving vandaag een antwoord van MSN waarin haar gezegd werd dat men 'niet wist' waarom de MSN-groep FondationPrincessedeCroy 'verdwenen' was.
Men liet verstaan dat het verdwijnen van de groep mogelijk door een foute bewerking was veroorzaakt en men voegde er tevens aan toe dat de groep voorgoed opgedoekt was.

Onderzoek wees echter uit dat de MSN-groep nog steeds bestaat maar dat iemand van MSN of iemand anders de groep gewoon achter slot en grendel heeft geplaatst zodat er niemand meer opkan.

Met uw uitleg dat de door u genoemde overtreding 'zo serieus is' dat jullie de 'inhoud van de groep moeten bewaren in geval van eventueel toekomstig onderzoek inzake deze kwestie', bevestigt u mijn waarnemingen.

Zolang u mij niet mededeelt over welke zaak het hier precies gaat, ben ik niet in het minst onder de indruk van uw uitlatingen over een 'eventueel toekomstig onderzoek in deze kwestie'. Ik heb zelfs de indruk dat u door dergelijke intimidaties en vage beschuldigingen de genoemde MSN-groep zonder protest van het Internet wil halen.
Uw uitdrukking dat het om 'die reden' is dat ik niet in de gelegenheid zal gesteld worden om de groep te heropenen, terwijl u geen enkele reden opgeeft, is voldoende duidelijk op dit vlak.

Uw gezegde 'De opslagruimte die je gebruikt hebt op deze groep zal niet meer tot je beschikking staan totdat het onderzoek is afgerond en de MSN Groep door MSN volledig wordt verwijderd', slaat trouwens helemaal nergens op.

U spreekt over een 'serieuze overtreding', over een 'eventueel toekomstig onderzoek', over 'geen gelegenheid om de groep te heropenen', over het 'niet meer terbeschikking stellen van de groep tot dat het onderzoek is afgerond' en 'over het ter beschikking stellen nadat de MSN-groep door MSN wordt verwijderd' zonder ook maar iets te zeggen waarover het gaat.
Uw collega doet al even geheimzinnig. Enerzijds beweert hij niet te weten wat er precies gebeurd is maar anderzijds zegt hij met grote stelligheid dat de groep 'niet opnieuw zal heropend worden'.
Wat zijn dit allemaal voor vage beschuldigingen, intimimidaties en tegenstrijdigheden ! Men zou haast gaan geloven dat jullie van bovenaf onder druk worden gezet om deze MSN-groep ten allen koste van het Internet te halen en Prinses de Croÿ het zwijgen op te leggen.

Ik sprak in het begin van deze brief over die duistere figuur die een website liet verwijderen en de Belgische Staatsveiligheid verdedigde alsof hij er zelf werkzaam voor was.
De druk die op jullie wordt uitgeoefend, zou natuurlijk ook wel eens uit een politieke hoek kunnen komen.
Daarbij denk ik terug aan de woorden van Sp.a-kamerlid Jan Peeters die enkele tijd geleden via de radio en televisie liet oproepen om de MSN-groep Werkgroep Morkhoven met wettelijke middelen van het Internet te halen. Het grondwettelijk beginsel inzake de 'scheiding der machten' geldt blijkbaar niet voor een politicus die iemand die 30 processen-verbaals met zedenfeiten van minderjarigen op zijn naam heeft staan, nog tot lid van een politieraad laat benoemen.

Kunnen jullie zo eerlijk zijn om mij eens op een duidelijke en ongezouten manier te zeggen wat er hier aan de hand is in plaats van enkele vage beschuldigingen te uiten die blijkbaar nergens op slaan ?

In afwachting van uw antwoord en erop rekenend dat jullie de MSN-groep FondationPrincessedeCroy waaraan jarenlang werd gewerkt, niet om de één of andere onbekende reden en in het belang van bepaalde mensen gaan vernietigen, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
(janboeykens@hotmail.com - issakaba@skynet.be)

PS. Deze brief mag je gerust aan de 'onderzoekers' overhandigen en vraag ze ook een copie te maken van al de foto's en documenten op de MSN-groep in plaats van het belangrijkste bewijsmateriaal te doen verdwijnen.

10:02 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-08-07

Le violeur d’Enis déjà condamné en Belgique


Le violeur d’Enis déjà condamné en Belgique

getafpmediaLe Français Francis Evrard, violeur présumé du petit Enis, a été condamné en Belgique dans les années soixante pour des faits de nature sexuelle, selon Le Figaro.

Habitant Roubaix, non loin de la frontière belge, il se livrait à des allers et retours entre les deux pays, précise Le Figaro. Un élément qui amène les enquêteurs à élargir le cercle de leurs recherches. Surtout après ses dernières révélations en garde à vue. Le pédophile a en effet déclaré aux policiers de la PJ de Lille : « Dans ma vie, j’ai connu une quarantaine d’enfants, mais je n’ai été condamné que pour trois. »

Jeudi, à la suite de la polémique sur la prescription de Viagra à Evrard par le médecin de la prison de Caen, où il était incarcéré, l’Ordre des médecins français a rappelé « le caractère intangible du secret professionnel, dans toutes circonstances ». D’après les informations recueillies par Le Figaro, les premières analyses toxicologiques effectuées sur Francis Evrard n’ont révélé aucune trace de Viagra dans son organisme.

Par ailleurs, un homme de 42 ans s’est présenté mercredi au commissariat de Villeneuve-d’Ascq, dans le nord de la France. Il prétend pouvoir être une victime du violeur présumé du petit Enis. L’homme qui l’a abusé lorsqu’il avait cinq ans, au début de l’année 1970, est arrivé à mobylette. Il l’a attiré avec des bonbons et l’a ensuite emmené avec lui pour se livrer à sa perversion, rapporte le quotidien français sur son site.

Villeneuve-d’Ascq est à distance de mobylette de Roubaix, la ville où vivait Evrard. Mais la piste est ténue. Les parents de l’enfant avaient porté plainte au moment des faits. Il n’existait apparemment aucun lien entre Evrard et sa famille. La justice avait enquêté, en vain.

Elle tente maintenant de retrouver la procédure rédigée à l’époque.

Les faits remontant à plus de 30 ans, ils sont prescrits. Evrard, même s’il en était l’auteur, ne risquerait rien sur le plan judiciaire, selon Le Figaro.

Le Soir, Rédaction en ligne, vendredi 24 août 2007, 15:17 (d’après AFP)

21:06 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (17) |  Facebook |

23-08-07

Ouders denken dat Maddie in Spanje is


Ouders denken dat Maddie in Spanje is

Oudersx1.KMcCannDM_468x575MADRID - De ouders van het vermiste Britse meisje Madeleine McCann, denken dat hun dochter nog in leven is en zich in Spanje bevindt. Dat zegden ze in een gesprek met een aantal Spaanse kranten.

'De mogelijkheid dat Madeleine leeft en zich in Spanje bevindt is reëel. Het is een hypothese waar we al van in het begin aan denken, maar die we pas nu echt serieus nemen', zo verklaarden ze aan de kranten El Pais, El Mundo en ABC.

'De grens tussen beide landen is erg groot. Een ontvoerder zou met de auto makkelijk naar Spanje kunnen gereden zijn. Er zijn geen grenscontroles en de grenzen werden ook niet gesloten in de nacht dat Madeleine verdween', aldus de ouders.

Gerry en Kate McCann verduidelijkten evenwel niet of hun veronderstellingen gebaseerd zijn op elementen uit het onderzoek.Sinds de start van het onderzoek zijn ze al twee keer in Spanje geweest om de aandacht van de Spaanse autoriteiten te trekken.

'Het is mogelijk dat Madeleine overleden is, maar even goed dat ze nog leeft. We hebben geen reden om de hoop te verliezen. De politie blijft zoeken', aldus Gerry McCann. Het echtpaar denkt er ook aan Portugal te verlaten en terug te keren naar Groot-Brittannië.

De Standaard, 22 augustus 2007 | Bron: afp

01:40 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

15-08-07

Madeleine McCann: doofpot


Madeleine McCann werd ook in Eksel gezien !

2.1142674004roosjeEksel.3bce326f-40c0-43e0-8923-756a7183e46f


Brussel, 15 augustus 2007 - In de zaak van de verdwenen Maddie was er naast de 'ophefmakende' getuigenis van de kinderpsychotherapeute in Tongeren, ook nog de getuigenis van een bloemiste in Eksel waarin enkel de krant ‘Het Belang van Limburg’ geinteresseerd was.
Het is met dergelijke berichten dat de Belgische overheid en Child Focus willen verdoezelen hoe zij de kinderpornozaak Zandvoort met de tientallen kindermisbruikers die nooit werden opgespoord, in de doofpot stopten.

---------------

Bloemiste meent vermiste Maddie gezien te hebben in Eksel

In bloemenwinkel Doornroosje in Eksel menen een klant en de eigenares het in Portugal verdwenen Britse meisje Maddie herkend te hebben.Via Child Focus werd de lokale politie en het parket van Hasselt ingeschakeld.
Momenteel ontbreekt nog elk bewijs dat het hier inderdaad om de verdwenen kleuter gaat.Jessica Beem heeft een foto van Maddie in haar winkel hangen sinds ze het meisje meent gezien te hebben.
Is Maddie McCann in Eksel geweest? Een klant en de eigenares van de plaatselijke bloemenwinkel zijn er alvast van overtuigd. Precies twee weken geleden was een kleuter die verdacht veel leek op het verdwenen meisje samen met een man de winkel binnengestapt. Ze kochten enkele roosjes en vertrokken opnieuw. “Op dat ogenblik had ik niks in de gaten”, begint bloemiste Jessica Beem van Doornroosje.
“Maar een paar dagen later kwam een klant de winkel binnengelopen. Hij had al een paar nachten niet geslapen omdat hij meende Maddie gezien te hebben. Eerst had hij de wijkagent aangesproken. En die had hem geadviseerd om met mij te komen praten.” Tijdens dat gesprek begon Jessica Beem ook te twijfelen. “Het was een woensdagvoormiddag. Toch een tijdstip waarop een meisje van die leeftijd normaal op school zit. En wat me vooral is bijgebleven, is de reactie van dat kind. Ik spreek elke kind dat hier binnenkomt aan. Ook toen. Ik zei dat het mooie bloemen waren voor haar mama. Maar het kind reageerde niet. Ook op andere vragen, kreeg ik geen antwoord. En die blik, ze keek echt droevig uit haar ogen.”
De vrouw ging meteen de foto van het verdwenen meisje op internet opzoeken. “Ze lijkt er echt op. Alleen is het haar van het kind dat hier was, iets lichter.”
Over de man die het meisje vergezelde, kan de bloemiste niet veel vertellen. “Het was een man midden veertig met een normaal uiterlijk. Een kort geschoren coupe en deftig gekleed, niks opvallends. Hij sprak degelijk Nederlands”, herinnert ze zich. Of het hier echt om Maddie ging, is niet bevestigd.
“Maar ik heb mijn plicht gedaan. Anders zou dat aan mij zijn blijven knagen.”

De oproep vanuit Eksel is zeker niet de enige die bij Child Focus is binnengekomen. “Dagelijks krijgen we minstens één telefoontje van Belgen die Maddie menen herkend te hebben. Telkens brengen wij de plaatselijke politie op de hoogte, zij voeren dan het onderzoek”, verduidelijkt Dirk Depover, woordvoerder van Child Focus. Tot nu toe zonder resultaat.
“De mensen die bellen, handelen in eer en geweten. Daar zijn we van overtuigd. Maar tot nu toe is er geen concrete aanwijzing dat die meldingen op waarheid berusten. Er is geen enkele aanwijzing dat Maddie zich in Noord-Europa bevindt.”

Het is inmiddels al 34 dagen geleden dat de Engelse kleuter werd meegenomen uit een Portugees vakantiehuis. Haar ouders reizen momenteel Europa af op zoek naar hun dochter.

Het Belang van Limburg 6/06/07
http://www.hbvl.be/Limburg/3940/artikel.asp?art=%7BF856A0...

13:05 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

14-08-07

Morkhoven: letter to governments and members of parliament


Morkhoven: letter to governments and members of parliament

6x.madeleine-mccann-pics.thumbnaileuparlement


Morkhoven, April 11th 1999

Excellenties, Honorable members of parliament and government

Re.: The disappearance, sexual molestation and torture of children

Hereby enclosed, you will find a few photographs, of which the horrible images speak for themselves.
These are only a few of thousands of photos we found on the internet after the scandal of childpornography in Zandvoort (NL).
On the internet, you can find tens of thousands of children being tortured and/ or sexually molested, while the public authorities don't take enough action to trace and punish the organisers and executioners of these horrendous crimes.
As a result of this, the greater part of these criminals get non-restricted opportunities to continue their degrading and destructive work.
The numerous victims, however, are scarred for life, or are forced to function in a prostitution network from a very early age.
Some victims don't survive the years of mental and physical abuse.
It is remarkable that the persons and/or groups who fight against the sexual exploitation and torture of children, don't receive the necessary support from their government. In 1997, for example, magistrats of the court of justice in Dendermonde (where there was a investigation about the so-called Belgian Temse-network) used other people's criminal records in order to be able to convict Marcel Vervloesem, investigator of Werkgroep Morkhoven.
In doing this, this court of justice wanted to bring all actions and investigations by Werkgroep Morkhoven concerning international childpornography networks, to an end.

We do not wish to abandon our believe in- and hope for a better world for the children as mentioned above.
Therefore, may we request of you any measures necessary to put an end to the childpornography trade, of which these pictures testify, on the internet, as well as outside it ?

Looking forward to your reply, I remain,

Sincerely,

Jan Boeykens
Verlatstraat 13
2000 Antwerpen
chairman Werkgroep Morkhoven

PS. Werkgroep Morkhoven has informed the Belgian minister of Justice by letter that the discovered childpornography material - if asked - will be handled over to the Belgian authorities for further investigation.

15:00 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

08-08-07

Madeleine McCann: Werkgroep Morkhoven onderzoekt...


Madeleine McCann: Werkgroep Morkhoven onderzoekt...

Oudersx1.KMcCannDM_468x575Inzake de vermiste Maddie wordt er nu ook een link met een Zwitserse pedo onderzocht die onlangs zelfmoord pleegde.

Het betreft de 67-jarige Hans van Aesch (Urs Hans Von Aesch) die zichzelf in de bossen bij St Gallen in Zwitserland een kogel door zijn hoofd schoot. Van Aesch zou kort daarvoor iemand hebben neergeschoten. Die man ligt nu in het ziekenhuis en de politie hoopt dat als hij bij kennis komt, mogelijk meer informatie over Van Aesch bekend zal worden.

Van Aesch zou ook te maken hebben met de kidnap van een vijfjarig Zwitsers meisje dat erg op Maddie leek.

Het bloed dat deze week in het appartement van de vermiste Maddie in Portugal gevonden is, kan afkomstig zijn van de Zwitserse pedofiel die volgens de Zwitserse politie ten tijde van de kidnap van Maddie in de Algarve was. Interpol onderzoekt de link tussen de verdwijning van Maddie en de zelfmoord van de verdachte kinderontvoerder.

De vzw Werkgroep Morkhoven die in het verleden een reeks pedonetwerken met sukses opdoekte, volgt het onderzoek naar de verdwijning van Maddy aandachtig maar vindt het te vroeg om reeds conclusies te trekken of zich op één enkele piste vast te pinnen.
Enkele Duitse onderzoeksjournalisten probeerden gisteren de Werkgroep Morkhoven in verband met de verdwijning van Maddie te contacteren maar zij moesten vaststellen dat de Werkgroep door één of andere uitzonderlijke telefonische storing gedurende de hele dag onbereikbaar was. De storing werd aan Belgacom gemeld.


Urs Hans Von Aesch.YleniaArsES_468x333Detectives investigating the possibility that Madeleine was taken by a child snatcher who later killed himself are to show her parents a photograph of the dead suspect.

Urs Von Aesch, 67, shot himself in the head and was the prime suspect in the disappearance of five-year-old Swiss girl Ylenia Lenhard, who went missing last week.

The links between Ylenia and Madeleine are striking - they are only a year apart in age, both are blonde and both are of a similar build and height.

It was reported in the Swiss press that detectives in Portugal are to show his photograph to Kate and Gerry McCann after it emerged Von Aesch was on holiday in the Algarve at the beginning of May, when their daughter was snatched.

Police also believe another man, who was earlier gunned down by Von Aesch, could hold the key to solving the mystery.

Detectives are keeping a vigil by the hospital bed of the shot man, hoping he was about to blow the whistle on the child abductor before he was gunned down.

Through Interpol, Swiss police informed colleagues in Spain and Portugal after learning that Von Aesch lived near Alicante and was also on holiday in the Algarve when Madeleine disappeared.

Officers in St Gallen in central Switzerland close to where Ylenia disappeared, have also re-opened files on five other girls who disappeared in the area before Von Aesch moved to Benimantell on the Spanish coast.

His wife who is still in Spain has been questioned by detectives and they are also checking the movements of his Spanish registered white Renault van.

Hans Peter Eugster, a Swiss police spokesman, said: "Because of the similarities in both cases and because Von Aesch lived in Spain we have informed Interpol.

"They in turn have passed on the details to both colleagues in Spain and Portugal and they are looking into reports that Von Aesch was on holiday in the Algarve.

"In our case he is the prime suspect in the disappearance of Ylenia and his body was found near to where some of her belongings were found."

Ylenia was last seen a week ago after she went to her local swimming pool at Appenzell in north east Switzerland.

Hours later a backpack was found in nearby woods at Oberburen which contained her cycling helmet and her scooter was also recovered close by.

Twenty-four hours later in the same woods police discovered the body of Von Aesch who had died from a self-inflicted gunshot to the head.

Daily Mail - 7th August 2007

http://dm.anm.co.uk/pages/live/articles/news/worldnews.ht...

13:02 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

07-08-07

Verhaal van ouders kleine Maddie wankelt


Kwam Maddie om het leven door een ongeval ?

Oudersx1.KMcCannDM_468x575Speurders vermoeden dat het verdwenen meisje Maddie McCann door een ongeval om het leven is gekomen. Iemand heeft bloedsporen in de kamer waarin de ouders en het meisje op 3 mei verbleven, proberen te wissen.

Opvallend is dat de politie moeder Kate en vader Gerry opnieuw gaat ondervragen. Het onderzoeksteam lijkt de hypothese dat Maddie zou zijn ontvoerd dus op te geven en gaat nu uit van een moord of een ongeval.

Vreemd genoeg komen er nu pas details vrij over het sporenonderzoek in de kamer van het meisje. Zo zijn er op een muur bloedsporen teruggevonden van een overleden persoon, hoogstwaarschijnlijk Maddie. Het meisje zou ook nog twee tot vier uur in de kamer gelegen hebben.

Daardoor komt wat moeder Kate en vader Gerry eerder beweerden op losse schroeven te staan. In een brief die de 38-jarige moeder afgelopen weekend aan Britse tabloidkranten schreef, benadrukte ze immers opnieuw dat ze ”om het halfuur naar Maddie en de tweeling is gaan kijken”.
In diezelfde brief herhaalde de moeder dat ze zich enorm schuldig voelt. ”Ik heb oneindig veel spijt. Ik had mijn kinderen nooit alleen mogen laten. Maar wij hebben niets misdaan. Anderen wel. Je verwacht toch niet dat iemand inbreekt en je dochter uit haar bed haalt?”

De politie lijkt almaar minder overtuigd van Kates versie van de feiten. Daarom zullen zowel Kate als Gerry opnieuw ondervraagd worden. Ook de naaste vrienden van het koppel - dat volgens de laatste geruchten uit elkaar zou zijn - krijgen nu een onderzoeker over de vloer.

Nieuwe verdachte

De huiszoeking in de Portugese villa van Robert Murat, de enige officiële verdachte in de zaak, heeft intussen niets opgeleverd. De politie doorzocht de woning het hele weekend lang, zonder resultaat. Volgens de Britse krant The Sun is de politie wel een nieuwe verdachte op het spoor.Het zou gaan om een man die vlak voor en vlak na de verdwijning van Maddie ‘verdachte trips’ zou hebben gepland. De politie heeft de man ook een aantal weken geschaduwd. Welke nationaliteit de verdachte heeft is niet duidelijk.

Intussen in Tongeren

Ook in ons land wordt er nog verder gezocht naar Maddie. Een kindertherapeute is er nog altijd van overtuigd dat ze tien dagen geleden Maddie op het terras van taverne De Pauze in Tongeren heeft gezien. De peuter, in het gezelschap van een Engelstalige vrouw en een Nederlandse man, zou zich volgens de therapeute vreemd hebben gedragen.

Het parket van Tongeren kan deze week aan de hand van een DNA-staal uitsluitsel geven of het om Maddie ging.

Gazet van Antwerpen, 7/08/2007

10:39 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (24) |  Facebook |

Elektronische armband moet kinderen in de gaten houden


De elektronische armband

pedopornographieDeze maand nog lanceert het bedrijf IonKids een elektronische armband die u verwittigt als uw kind verloren dreigt te lopen. Child Focus heeft echter behoorlijk wat vragen bij dit soort elektronische snufjes voor kindlief.

Alleen al het voorbije weekend geraakten zo'n tweehonderd kinderen hun ouders kwijt aan de kust. Een elektronische armband lijkt dan een nuttig hulpmiddel.

Eigenlijk moest het toestel al in de winkelrekken liggen, maar enige problemen met EU-licenties veroorzaakten vertraging. Niet getreurd echter: invoerder Hans Spee denkt nog deze maand de IonKids te kunnen verkopen in ons land.

Duur hulpmiddel

Het apparaatje bestaat uit twee delen: een armband voor de kleine dat een signaal uitzendt naar een basisunit die u toont waar uw kind zich bevindt. Daarbij stelt u ook een perimeter in, die tot 180 meter ver reikt. Duikt uw kind iets te ver de vrije wereld in, dan wordt u meteen gealarmeerd.

'Op de basisunit van de ouders gaat een alarm af', legt Hans Spee uit. 'De unit geeft ook aan in welke richting en op welke afstand hun kind zich bevindt. Ook de armband van het kind geeft een pieptoon, zodat het weet dat het te ver van de ouders is afgedwaald.'

Bovendien zijn op de armband sensoren aangebracht, zodat de ouders ook verwittigd worden wanneer de band niet meer om de pols van het kind zit. 'Het systeem is ontworpen in Amerika, waar er al 150.000stuks van verkocht zijn', zegt de invoerder. 'We beschouwen het niet als een vervanging voor mensen die even geen zin hebben om op hun kind te letten, het is een bijkomend hulpmiddel.'

Echt goedkoop is het niet: de basisunit kost 249 euro, het polsbandje 59 euro. Aan één unit kun je wel vier polsbanden verbinden, zodat het gemiddelde Vlaamse gezin met één set toekomt. En, zo lezen we ook nog op de website, IonKids kan ook gebruikt worden voor senioren en huisdieren. 'Maar het uitgesproken doelpubliek zijn toch kinderen van anderhalf tot zes-zeven jaar, de leeftijd waarop ze vaak zonder veel nadenken de wereld willen ontdekken', zegt Hans Spee.

Vals gevoel van veiligheid

We stelden het product zelf voor aan Child Focus. Stéphanie De Smet, die zich specifiek bezighoudt met tips voor ouders om hun kroost in de gaten te houden, heeft flink wat twijfels. 'Positief is dat de verantwoordelijkheid blijft liggen bij de volwassene: bij hem of haar gaat het alarm af', stelt ze. 'Het grootste gevaar is immers het valse gevoel van veiligheid dat dit soort elektronische snufjes creëert. Het blijft toch nog altijd de ouder die op het kind past. Vertrouwen op elektronica lijkt me niet aangewezen. Ook al omdat er toch altijd vragen blijven bij dit soort apparatuur. Gaan die signalen door een betonnen muur bijvoorbeeld?'

Child Focus vraagt zich daarbij af hoe ver je kan gaan in de beveiliging van je kind. 'Maak je je kind niet nodeloos bang?' oppert Stéphanie De Smet. 'Goede afspraken tussen ouders en kinderen lijken nog altijd de beste remedie tegen verloren lopen. Daarnaast kunnen enkele tips wel helpen. Duid een plaats aan waar je afspreekt als je mekaar uit het oog verliest. Trek je kind een opvallend T-shirt aan als je naar een drukke plaats gaat. Child Focus geeft ook een telefoonkaart uit met daarop zeven nummers. Alle nummers van moeder, vader en familie zitten erin en worden automatisch gebeld als je de kaart gebruikt. Als laatste nummer staat het noodnummer van Child Focus.'

'We raden ouders ook aan om hun kind een armbandje of iets dergelijks te geven met hun gsm-nummer op. Je moet je afvragen of je echt nog veel verder moet gaan. In Engeland bijvoorbeeld kwam na het verdwijnen van Holly en Jessica een professor met het voorstel om een chip in te planten bij kinderen zodat je altijd kan achterhalen waar ze zitten. Dat soort paranoia moet je vermijden, zowel voor jezelf als voor je kind.'

Tonny Verhaeghe

De Standaard, 7 augustus 2007

10:10 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

06-08-07

Kinderpornozaak Zandvoort moet in de doofpot verdwijnen


Kinderpornozaak Zandvoort moet in de doofpot verdwijnen

ZandvoortFoto'sPICT0947De Werkgroep Morkhoven werkt al jarenlang rond kinderpornonetwerken en kreeg vooral door de kinderpornozaak Zandvoort internationale naambekendheid. Terwijl er -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 foto's van slachtoffertjes op de cd-roms van het kinderpornonetwerk staan, werd het dossier in de doofpot gestopt. De kinderen werden door het gerecht van Turnhout nooit geidentificeerd en de tientallen daders en kinderpornoproducenten werden nooit opgespoord en vervolgd. Zij konden hun werkzaamheden dus rustig en ongestoord verder zetten. Het gerecht van Turnhout vervolgde Morkhoven-activist Marcel Vervloesem wel bijna 10 jaar lang voor het 'bezit van kinderporno' en voerde bijna 10 jaar lang een onderzoek tegen Vervloesem dat ervoor moest zorgen dat de vzw Werkgroep Morkhoven in discrediet werd gesteld.
Laurette Onkelinx, de aftredende justitieminister van de Parti Socialiste, werkte mee aan de doofpotoperatie door niet te willen antwoorden op een parlementaire vraag in verband met de stand van het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort en door de kinderpornozaak met de 88.000 slachtoffertjes en tientallen criminelen, een 'individueel dossier' te noemen. Senator Jeanine Leduc (VLD) en enkele beviende collega's zorgden er met hun mediacampagne dan weer voor dat Marcel Vervloesem niet over kinderpornonetwerken kon komen spreken in de senaat.

De Werkgroep Morkhoven was jarenlang het slachtoffer van lastercampagnes van de pers (De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Volk, Gazet van Antwerpen en Het Laatse Nieuws) die sinds de georganiseerde klachten tegen Marcel Vervloesem met geen woord meer over de kinderpornozaak Zandvoort schreven. Het waren trouwens diezelfde kranten die, tesamen met de nieuwszender VTM de klachten tegen Marcel Vervloesem op een schreeuwerige manier bekend maakten waardoor de internationale pers die de zaak Zandvoort van nabij volgde, afhaakte.

De Werkgroep ondervond ook voortdurend problemen met haar MSN-nieuwsgroep die nog toenamen toen de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a)* in april 2005 via radio en televisie een oproep deed om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen van het Internet te verwijderen'. Peeters die kamerlid is en in het Sp.a-partijbureau zetelt steunt het Herentalse bestuurslid Victor V. die bijna 10 jaar geleden de klachten tegen Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem via VTM en de genoemde kranten lanceerde.

Twee jaar geleden werd Victor V. dank zij Jan Peeters en het Sp.a-partijbestuur van Herentals dat haar 'volle vertrouwen' in hem uitsprak omdat zij hem 'zeer begaan vond met het welzijn van zijn medeburgers', zelfs tot OCMW-bestuurslid (dienst Jeugdzaken) benoemd.
De benoeming kwam juist op het moment dat een minderjarige een klacht wegens zedenfeiten tegen Victor V. indiende en nadat de Turnhoutse strafrechter François Caers de opdracht had gegeven om alle aanklagers van Marcel Vervloesem, waaronder Victor V., aan een leugendetectortest te onderwerpen. De benoeming van Victor V. viel toevallig ook samen met nieuwe klachten wegens 'foltering en verkrachting' tegen Marcel Vervloesem. Doordat de verklaringen van de minderjarigen metéén werden aangenomen en de pers ze geloofwaardig vond omdat de minderjarigen ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een gesloten jeugdinstelling waren opgesloten, werd Marcel Vervloesem met groot politievertoon uit zijn huis gehaald en in de gevangenis van Turnhout opgesloten alwaar hij niettegenstaande zijn zware hart- en suikerziekte aan een hongerstaking begon die 30 dagen lang zou duren.

De benoeming van Victor V. tot bestuurslid van het OCMW* te Herentals was des te opvallender omdat Victor V. nauwelijks kan schrijven en er zo'n 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met minderjarigen over hem bestaan.

Juist voordat Marcel Vervloesem voor de 9 jaar oude klachten van Victor V. en de leden van een criminele bende die door de kranten steeds als 'weerloze slachtoffers' werden omschreven, werd vrijgesproken (15.11.2006), richtte de Werkgroep Morkhoven zich in een Open Brief waarin de processen-verbaals in verband met Victor V. werden opgenomen, tot de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers.

De Werkgroep Morkhoven liet de Open Brief op 23.10.2006 op het bureau van de procureur-generaal Christine Dekkers ter ontvangst afstempelen maar heeft de indruk dat de procureur-generaal geen onderzoek in deze zaak heeft bevolen.
Victor V. zetelde tot voor kort nog altijd in het Bijzonder Comité van het OCMW-bestuur te Herentals waarin hij ondermeer mee in jeugdzaken besliste. Hij werd inmiddels dank zij een verkiesbare plaats op de Sp.a-lijst die hem 200 Sp.a-stemmen opleverde, tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt sinds 2.1.2007 in de Herentalse politieraad alwaar hij het imago van de Herentalse politie kan versterken.

VTM, De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws ontvingen een afschrift van de brief aan de procureur-generaal te Antwerpen maar zwegen over de 30 processen-verbaals met de zedenzaken van Victor V.
Zij zwegen ook over de schriftelijke verklaring van één der zogenaamde slachtoffers waarin staat dat men voor de klachten tegen Marcel Vervloesem betaald werd. Misschien kwam dat omdat er in de verklaring ook iets staat over kranten die mede voor die klachten betaald hebben...

Op 16.3.2007 werd de MSN-groep 'FondationPrincessedeCroy' die meer dan 86.000 bezoekers telde, door MSN om een ongekende reden gesloten. De sluiting volgde op enkele artikelen over de adoptie van Roemeense kinderen en de Europese subsidies aan het Europees Centrum voor Vermiste Kinderen 'Child Focus' waarover een Italiaanse politicus een parlementaire vraag stelde. Kort na het sluiten van de voorgenoemde groep probeerde men de MSN-nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven en de skynetblog 'Doofpot Justitie' te sluiten.

De Werkgroep Morkhoven ondervindt ook al enkele jaren problemen met het huis waarin de zetel van haar vereniging is gevestigd. De Parti Socialiste die de plak slaat in Sint-Gillis en verantwoordelijk is voor het woonbeleid in Brussel, maakt geen gebruik van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet zodat laat het huis langzaam verkrot. Door het dak van het huis dat deels onbewoonbaar is geworden, stroomden nu al bijna 7.000 liters water zonder dat de bevoegde instanties wilden optreden.


* Sp.a: Vlaamse socialisten - 'Sociaal-Progressief-Alternatief'
* OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk

De door Microsoft gesloten gehouden nieuwsgroep:
http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY

Info over de door Microsoft gesloten nieuwsgroep:
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://groups.msn.com/Issakaba

Info Roemeense kinderen - Child Focus:
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

Info vzw Werkgroep Morkhoven te Brussel:
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/
http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/

16:01 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

04-08-07

Justitie neemt Madeleine-melding in Tongeren serieus


Justitie neemt Madeleine-melding in Tongeren serieus

Madeleine.avb030807-2TONGEREN - De Belgische justitie neemt de verklaring van een vrouw serieus die meent het ontvoerde Britse 4-jarige meisje Madeleine McCann op een terras in Tongeren gezien te hebben.
'We hebben een getuige die honderd procent zeker zegt te weten dat ze het meisje heeft gezien', zei een woordvoerster van het openbaar ministerie in Tongeren vrijdag. Er zijn echter geen concrete aanwijzingen dat het meisje daadwerkelijk in Tongeren is geweest, zei ze.

De getuige zegt dat ze Madeleine op een terras zag zitten met een man van rond de 40, vermoedelijk een Nederlander, en een ongeveer 25-jarige vrouw die Engels sprak. Ze beschreef het meisje als ongeveer 5 jaar oud, met schouderlang blond haar, opvallende blauw-groene ogen, en een roze jurkje.

Robotfoto

De politie heeft compositietekeningen verspreid. Het flesje frisdrank waaruit het meisje had gedronken is door justitie gevorderd voor DNA-onderzoek.

Madeleine verdween drie maanden geleden tijdens een vakantie met haar ouders, broertje en zusje in Portugal. De ouders waren in het restaurant bij het hotelcomplex in Praia da Luz in de Algarve gaan eten terwijl hun kinderen lagen te slapen.

Toen ze gingen kijken hoe het met de kinderen was, bleek Madeleine weg te zijn.
Madeleine zou deze zomer al twee keer eerder in België zijn gezien.

avb

De Standaard, 3.8.07

18:51 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

01-08-07

Maria Pia Maoloni - Bimbe contese, Taormina denuncerà il Tribunale di Ancona


Maria Pia Maoloni - Bimbe contese, Taormina denuncerà il Tribunale di Ancona

Taormina3 p.261x196maoloni_2079Il noto avvocato, che sta seguendo la vicenda delle due figlie di Maria Pia Maoloni, intende far aprire un procedimento contro un magistrato dorico per il comportamento tenuto nei mesi scorsi.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Bimbe contese, adesso è la volta di Carlo Taormina: il noto avvocato, nonché deputato di Forza Italia nella passata legislatura, è stato incaricato da Maria Pia Maoloni di seguire il caso delle due bambine italo-belghe che, dallo scorso inverno, sono al centro di un interminabile caso di accuse incrociate da parte dei genitori.

Dopo le denunce della mamma, la signora Maoloni, nei confronti del padre e del nonno, accusati di avere abusato delle piccole di sette e quattro anni, la Maoloni le aveva portate a San Benedetto dalla città di Mons in cui vivevano, per poi vedersele sottratte da una decisione del Tribunale dei Minori di Ancona, che le aveva riaffidate al padre, residente in Belgio.

Taormina, nel corso di una cena al country house "La Sorgente" di Massignano, ha affermato di voler denunciare il presidente del Tribunale dei Minori di Ancona per il comportamento tenuto nella vicenda. In base alle dichiarazioni rilasciate, Taormina intende cominciare la sua battaglia "contro la pedofilia internazionale" e per restituire le due bambine alla loro madre.

di Pier Paolo Flammini
Sambenedetto Oggi
Pubblicato alle 18:29 del 31 07 2007

http://www.sambenedettoggi.it/2007/07/31/bimbe-contese-ta...


Google:
http://www.google.be/search?hl=nl&q=Maria+Pia+Maoloni&btn...

Articoli:
http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo337...
http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo338...
http://www.ilquotidiano.it/articoli/index.cfm?ida=64878
http://www.sambenedettoggi.it/2006/11/28/bimbe-contese-so...
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=137251
http://www.sambenedettoggi.it/2006/12/20/le-bimbe-contese...
http://www.sambenedettoggi.it/2007/03/05/bimbe-contese-i-...
http://www.sambenedettoggi.it/2007/03/14/bimbe-contese-“c...
http://www.sambenedettoggi.it/2007/03/28/bimbe-contese-pa...
http://www.sambenedettoggi.it/2007/04/13/piu-di-10-mila-f...
http://www.ilquotidiano.it/articoli/2007/04/13/70735/bamb...
http://www.sambenedettoggi.it/2007/05/07/bimbe-contese-nu...
http://www.sambenedettoggi.it/2007/05/08/bimbe-contese-si...
http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/ascoli/2007/05/14...
http://www.sambenedettoggi.it/2007/05/19/bimbe-contese-po...
http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/ascoli/2007/05/20...
http://www.sambenedettoggi.it/2007/05/20/le-bimbe-contese...
http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/ascoli/2007/05/22...
http://familiafutura.blogspot.com/2007/05/maria-pia-maolo...
http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/ascoli/2007/06/15...
http://www.giornaledicalabria.it/index.php?categoria=C&id...

Lettere:
http://www.censurati.it/index.php?q=node/3615
http://superepilepsy.altervista.org/superepilepsy/index.p...
http://www.sambenedettoggi.it/2007/03/23/bimbe-contese-un...

Gruppi d'Internet:
http://superepilepsy.altervista.org/superepilepsy/index.p...
http://www.mobilitazionesociale.it/ams/obj/contenuti.asp?...
http://blog.libero.it/armoniadeisensi/
http://rainbow-stellefilanti.blogspot.com/2007/06/lettera...
http://www.associazioneprometeo.org/pilot.php?action=new_...
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://mammatte.forumgratis.biz/

Sito web:
http://www.droitfondamental.eu/
http://www.ladestra.info/?p=7683

Video:
http://www.brightcove.com/title.jsp?title=769453170
http://www.brightcove.com/title.jsp?title=715970717&chann...

00:57 Gepost door Jaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maoloni |  Facebook |

Gerecht zoekt getuigen in verband met fiets Annick Van Uytsel


Fiets.lob230507-5In het onderzoek naar de moord op de 18-jarige Annick Van Uytsel zijn de Leuvense speurders op zoek naar getuigen die iets meer kunnen vertellen over de fiets van het meisje.
Die verdween samen met haar en werd afgelopen donderdag 26 juli in het centrum van Leuven teruggevonden. Omdat een eerste buurtonderzoek weinig concreets heeft opgeleverd, is het nog steeds niet duidelijk hoe de fiets in Leuven terechtkwam.

Het was een patrouille van de Leuvense lokale politie die de fiets van Annick Van Uytsel donderdagnamiddag terugvond. De fiets stond in de Mechelsestraat, tegen de gevel van het huisnummer 155, aan de halte 'Halfmaartstraat' van buslijn 40. Volgens de politie stond de fiets er al een hele tijd en was hij slotvast achtergelaten. Bovendien waren er restanten van planten op te vinden, wat kan doen vermoeden dat hij een tijdlang in een gras- of beekkant heeft gelegen.

Onmiddellijk na de vondst voerde de politie een eerste buurtonderzoek uit, maar dat leverde weinig concrete informatie op. "Het is ook een buurt met veel studentenverblijven," zegt substituut Geert Schoorens van het Leuvense parket. "Die verblijven op dit moment niet in Leuven. Bovendien zijn heel wat mensen in het midden van de zomervakantie eenvoudigweg niet thuis. Die worden zoveel mogelijk opgespoord en ondervraagd. Maar omdat we absoluut zeker willen zijn dat we niets missen, doen we nu ook een oproep aan het publiek."

Alle tips zijn bruikbaar, aldus de federale politie, en zullen met de nodige discretie behandeld worden. Ook wie de fiets eventueel gebruikt zou hebben, wordt gevraagd zich kenbaar te maken. De informatie die de politie op die manier verzamelt, zal alleen gebruikt worden in het moordonderzoek.

Gazet van Antwerpen 31.7.2007


annickDe gerechtelijke politie heeft drie maanden na de moord op Annick Van Uytsel haar onderzoeksploeg gehalveerd.

Alleen de moordbrigade met een tiental speurders blijft elke dag naar de moordenaar van de 18-jarige KSJ-leidster uit Kaggevinne (Diest) zoeken.

Annick Van Uytsel verdween in de nacht van 27 op 28 april na een jeugdfuif in Schaffen en werd een week later vermoord uit het Albertkanaal in Lummen gehaald. "Niks weten we", zegt advocaat Jef Vermassen, die de ouders van de vermoorde Annick bijstaat. "Ik heb zelden een moordonderzoek meegemaakt waarin de onderzoekers zich zo raadselachtig opstellen."

De gerechtelijke politie heeft de groep die dagelijks met het onderzoek bezig is, geleidelijk gehalveerd van twintig naar tien speurders. Het Leuvense parket spreekt liever van het "afbouwen van de versterking".

Gazet van Antwerpen 25.07.2007

00:35 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |