05-06-07

Marie-Jeanne Van Heeswijck over de zaak Dutroux (2)

 

VanHeeswijck.fetch-2
Uit het dossier blijkt dat de beschuldigden elkaar enkele dagen na hun arrestatie in de gevangenis konden ontmoeten. Is dat normaal?

Marie-Jeanne Van Heeswyck. Toen ik dat vernam heb ik contact opgenomen met de bevoegde diensten van het ministerie van Justitie die me antwoordden dat het onmogelijk was. En toch maken alle ondervragingen van Nihoul, Dutroux en Lelièvre gewag van hun ontmoetingen op de binnenplaats van de gevangenis. Dat is niet te begrijpen.

"Er komt nu eindelijk een openbare rechtszitting, eindelijk kunnen de mensen zich een oordeel vormen over de houding van alle betrokkenen."

Waarom heeft het onderzoek naar Dutroux zo lang geduurd? Laat men het aanslepen om de publieke opinie uit te putten?

Marie-Jeanne Van Heeswyck. De mensen hebben het wel door. Natuurlijk duurde het onderzoek zo lang onder andere om de woede en de manifestaties te doen wegzakken. Emotie boezemt angst in en toen ze zagen wat het gevolg ervan was in 1996: 300.000 mensen in de straten van Brussel En dan gaat de tijd voorbij, men laat de zaken aanslepen en zo verliezen ze hun centrale plaats. Maar de emotie is er nog altijd, de mensen zijn niet veranderd. De Belg wil nog altijd weten wat er is gebeurd. Hij begrijpt het niet. Hij werd langs alle kanten gemanipuleerd.

DutrouxNihoul.fetch


Gaat u het proces-Dutroux-Nihoul volgen? Zal het iets opleveren?

Marie-Jeanne Van Heeswyck. Dat is de grote onbekende. We kunnen ons aan alles verwachten. Het is moeilijk te voorzien hoe de dingen op hun plaats zullen vallen, want we kunnen niet anders dan vaststellen dat al jarenlang niets normaal verloopt. Voor het eerst zal er een openbare rechtszitting zijn en zullen de mensen zich een oordeel kunnen vormen over de houding van de betrokkenen. Ik weet niet of de beschuldigden tijdens het proces dezelfde houding zullen aannemen als tijdens het onderzoek. Over de vooruitgang die er eventueel nog kan worden geboekt, heb ik veel twijfels. In zeven jaar zijn de zaken niet geëvolueerd, ondanks de inspanningen van bepaalde mensen en ondanks het beroep dat de burgerlijke partijen hebben aangetekend. Ik kan begrijpen dat de ouders van Mélissa weigeren het proces, dat zij het "grote circus" noemen, bij te wonen, omdat ze daarmee de nagedachtenis van hun dochter zouden besmeuren...

Nihoul zal toch voor assisen verschijnen, ook al verwachtte niemand dat meer. Dat is toch positief?

Marie-Jeanne Van Heeswyck. Dat is duidelijk. Belangrijk is dat het nu kan doordringen dat Nihoul zeven jaar lang gelogen heeft, zijn leugens heeft aangepast en misdaden op anderen heeft afgeschoven als dat hem kon redden. Hij heeft over zeer zwaarwichtige zaken gelogen. Neem de drugstrafiek die hij in de periode van de ontvoering van Laetitia Delhez met Michel Lelièvre opzette. Plotseling, na zes jaar, bekent hij dit, maar rechtvaardigt hij zichzelf door te zeggen dat hij als informant voor de politie werkte... Niet alleen had hij dat veel vroeger kunnen zeggen, maar bovendien houdt zijn verklaring over de verkoop van 1000 xtc-pillen geen steek. Nihoul was zelfs geen goede tipgever voor de politie. Hij bracht alleen maar die mensen ten val die hem in de weg liepen. Voor hij in januari 1997 werd vrijgelaten had hij er in het kader van de affaire-Dutroux verschillende maanden gevangenis op zitten. Sindsdien beweert hij dat hij het slachtoffer werd van dé gerechtelijke dwaling van de eeuw. Nihoul is een trafikant, dat is duidelijk, maar hij probeert zichzelf ook altijd te beschermen en schept op over zijn connecties in politiekringen om als onaantastbaar te kunnen doorgaan. De debatten zullen ons de kans geven dieper door te dringen in deze figuur.

"We weten nog altijd niet wie Julie en Mélissa heeft ontvoerd, hoe lang ze bij Dutroux opgesloten zaten, wanneer An en Eefje gestorven zijn..."

Kunt u door al uw onderzoeken beter begrijpen waarom bepaalde mensen absoluut het bestaan van netwerken van kinderprostitutie verborgen willen houden?

Marie-Jeanne Van Heeswyck. Dat kan ik niet uitleggen. Ik heb daarover alleen maar hypothesen. Maar dit is duidelijk niet het enige dossier waarin het onderzoek op niets uitloopt. Ons land kent een hele reeks juridische dossiers die nooit zijn uitgeklaard. Het dossier van de Bende van Nijvel of dossiers van vermoorde of verdwenen kinderen. Deze affaire heeft ons doen inzien hoeveel zaken van verdwenen kinderen er onopgelost bleven. En niemand buigt zich echt over deze dossiers. Het onderzoek werd geblokkeerd (zoals in het onderzoek naar de X-en dat echt werd stopgezet), kende een ommezwaai en zelfs als er de fout aan het licht kwam, werd er verder niets meer gedaan.

Natuurlijk is het niet evident om aan zo'n onderzoek te werken. Niet alleen om wat het aan het licht brengt over zo'n afschuwelijke misdaad als kinderhandel, maar ook omdat je heel snel, en vooral via Nihoul, uitkomt bij een hele reeks mensen, banden, relaties met politieke kabinetten, verkiezingscampagnes voor bepaalde politici Je komt terecht in een milieu waar weinig onderzoekers en magistraten zich mee bezig willen houden.

Waar gaat uw nieuwe boek over?

Marie-Jeanne Van Heeswyck. Het heet "La face cachée de l'enquête" (Het verborgen gezicht van het onderzoek). Het geeft de chronologie van 24 juni 1995 tot 3 september 1996, de dag dat An en Eefje werden gevonden, met alle contacten die de beschuldigden in die periode met elkaar hadden. Het herneemt de bekentenissen van de voornaamste beschuldigden en probeert uit te leggen wat men ermee gedaan heeft, wat men verder nog heeft kunnen bewijzen en wat niet, wat wel en wat niet verklaard kon worden. Jammer genoeg moeten we vaststellen dat na 25 dagen onderzoek alles gezegd was en dat er verder niets werd opgehelderd. We weten nog altijd niet wie Julie en Mélissa heeft ontvoerd, hoe lang ze bij Dutroux opgesloten zaten, wanneer An en Eefje gestorven zijn...

Ondanks alle moeilijkheden en aanvallen gaat u door. Waar haalt u de kracht vandaan?

Marie-Jeanne Van Heeswyck. Ik wacht nog altijd op het antwoord op de vraag die ik lang geleden heb gesteld en zolang ik dat niet heb, blijf ik vragen stellen. Ik vind mijn vragen eenvoudig, rationeel, logisch en helemaal in de lijn van wat voor mij correct en deontologisch journalistiek werk is. Wat mij in dit dossier drijft, is ten eerste dat het met kinderen te maken heeft. Ik zou zeker niet hetzelfde reageren als het om een financiële zaak ging... Bovendien verdraag ik geen leugens en hypocrisie. Toen de leugens zich in deze affaires begonnen op te stapelen, besloot ik dat ik zolang mogelijk zou blijven proberen te begrijpen wat erachter zit. Het gaat hier niet om een gestolen portefeuille. We hebben het hier over kinderen! Het dossier-Dutroux wordt altijd voorgesteld als een enorm dossier met talloze implicaties, maar dan vergeet men dat er aan het begin ervan zes kinderen staan. Vier zijn er dood. De twee anderen waren slachtoffer en zullen dat de rest van hun leven blijven. Het lijkt mij belangrijker te begrijpen waarom zo'n onderzoek niet goed gevoerd werd, want dat kan nog afstralen op andere onderzoeken of soortgelijke feiten. Veel mensen willen dat probleem liever niet zien.

We stellen trouwens vast dat de strijd tegen pedofilie, meer bepaald op internet, niet in alle landen dezelfde is. Voor bepaalde landen is het een prioriteit, ze halen resultaten, ontmaskeren internationale netwerken en komen tot veroordelingen. Ik vind die strijd van prioritair belang. Pedofilie is een internationaal probleem dat tienduizenden kinderen raakt.


Marie-Jeanne Van Heeswyck publiceerde in 1999 een eerste boek over de affaire-Dutroux, De X-dossiers, samen met Annemie Bulté en Douglas De Coninck. Voor het eerst werden de verhoren van X1 (Regina Louf) en andere X-getuigen exact geciteerd. Op de essentiële punten lopen hun verklaringen gelijk. Maar deze dossiers werden begraven, de politiemensen die zich eraan wijdden, werden van het onderzoek gehaald. In de acht jaar tot de start van het proces is Marie-Jeanne Van Heeswyck doorgegaan met haar eigen onderzoek. Vandaag publiceert ze een tweede boek, La Face cachée de l'enquête (De verborgen kant van het onderzoek). Een gesprek met een vrouw voor wie zoeken naar de waarheid een leefregel is geworden.

Herwig Lerouge en Vinciane Convens
25-02-2004

21:24 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Traduction française de cet article:
----------------------------------------
MARIE-JEANNE VAN HEESWIJCK SUR L'AFFAIRE DUTROUX (II)

-Du dossier il apparait que les accusés étaient autorisés à se rencontrer quelque jours après leur arrestation dans la prison où ils étaient détenus. Est-ce que cela est normal?

Marie-Jeanne Van Heeswijck: Lorsque j'ai appris cela j'ai pris contact avec les services compétentes du ministère de la Justice, qui m'ont répondu que cela n'était pas possible. Et pourtant dans toutes les interrogatoires de Nihoul, Dutroux et Lelièvre on mentionne leurs rencontres dans la cour intérieur de la prison. C'est incompréhensible, ça.

-Pourquoi l'enquête sur Dutroux a pris tant de temps? Est-ce qu'on trainait exprès l'affaire pour fatiguer le publique?

M-J V. H, Les gens comprennent bien. Bien-sûr on a trainé l'enquête entre autre pour faire baisser la colère des gens et leur volonté de tenir des manifestations. L'émotion inspire peur et ils avaient constaté quel était l'effet de l'émotion en 1996: 300.000 personnes qui descendaient dans la rue à Bruxelles. Et puis le temps passe, on traine les affaires et ainsi les gens perdent leur interêt pour elles. Mais l'émotion est toujours vive, les gens n'ont pas changé. Les Belges veulent toujours savoir ce qui c'est réèllement passé. On les a floués par tous les côtés.

-Est-ce vous aller suivre le procès Nihoul? Cela donnera-t-il quelque chose?

M-J V.H.: La réponse à cette question est pour l'instant le grand mystère. On peut s'attendre à tout. Il est difficile de savoir comment les choses vont évoluer, puisqu'on ne peut que constater que rien ne fonctionne normalement depuis des années déjà. Pour la première fois la séance du procès sera publique et les gens pourront eux-mêmes se former une opinion sur l'attitude des diverses parties impliquées. Je ne sais si les accusés vont réagir de la même façon qu'ils ont fait pendant l'enquête. Mais sur les progrès à attendre dans ce procès , je suis très sceptique. En sept ans on n'a vu aucune réèlle evolution dans cette affaire, malgré tous les efforts de certaines personnes et malgré le procès en appel que les parties civiles ont entamé. Personellement je ne peux comprendre pourquoi les parents de Mélissa refusent d'assister au procès, qu'ils appellent 'le grand cirque', parce que selon eux cela signifierait salir la mémoire de leur fille...

-Nihoul va pourtant comparaître devant la cour d'assises, contrairement à ce que tout le monde pensait. Vous ne trouvez pas cela encourageant?

M-J V.H.: C'est correct. Il est important que maintenant on va pouvoir rendre publique que Nihoul a menti pendant sept ans, qu'il a constamment changé ces mensonges selon ce qu'il croyait être son interêt et qu'il a pour se sauver remis la faute de ces crimes sur d'autres. Il a menti sur des sujets très graves. Prenez par exemple le traffique de drogues qu'il avait monté dans la période de l'enlèvement de Laetitia Delhez avec Michel Leliève. Après six ans il avoue soudaiment ce fait, mais il se justifie en disant qu'il travaillait comme informant pour la police...Non seulement aurait-il pu dire cela beaucoup plus tôt, mais en plus sa déclaration sur la vente de 1000 pillules d'XTC ne tient pas debout. Et en tant qu'informant de la police, Nihoul faisait bien piètre figure. Il dénonçait exclusivement des gens qui le gênaient lui-même. Avant d'être remis en liberté en janvier 1997 il avait écopé sept mois de prison dans le cadre de l'affaire Dutroux. Depuis il clame qu'il est devenu la victime de la plus grande erreur judiciaire du siècle. Nihoul est un trafiquant, c'est clair, mais il prend toujours soin de se protéger le mieux possible, en se vantant de ses connections dans les cercles de la police pour se forger l'image d'un homme imbattable. Les débats qui vont venir nous donneront la possibílité d'en savoir plus sur cet homme.

- Est-ce que vous êtes arrivée à mieux comprendre par toutes vos recherches pourquoi certains gens veulent coûte que coûte garder secrète l'existence des réseaux de prostitution d'enfants?

M-J V.H.: Je ne suis pas sûre. Sur cela je n'ai que des hypothèses. Mais ce qui est certain, c'est que ce dossier n'est pas le seul où l'enquête ne débouche sur rien. Il y a dans notre pays toute une série de dossiers judiciaires qui n'ont jamais été résolus. Il y a le dossier de la bande de Nivel et les dossiers sur des enfants assassinés ou disparus. Ce que cette affaire nous a appris, c'est combien de cas d'enfants disparus n'ont jamais été résolus. Et personne ne s'occupe de ces dossiers. Soit on arrêtait brusquement l'enquête (comme cela était le cas dans l'enquête sur les témoins X), ou bien on voyait se produire quelque revirement spectaculaire, et si jamais on découvrait quelque erreur dans l'enquête cela faisait qu'on abandonnait tout simplement l'affaire.

Bien-sûr il est difficile de travailler sur ce genres d'enquêtes. Pas seulement parce que cela met en lumière des crimes atroces comme le traffic d'enfants, mais aussi parce que on tombe vite, surtout via Nihoul, sur toutes sortes de connections avec des gens importants, certains liens puissants, des rapports entre des hommes politiques, des campagnes électorales etc.. Bref, on arrive dans un monde auquel la plupart des enquêteur et juges préfèrent ne pas toucher.

- Quel est le sujet de votre prochain livre?

M-J V.H. Il s'appelle 'la face cachée de l'enquête'. Il donne la chronologie des faits entre le 24 juin 1995 et le 3 septembre 1996, soit le jour où on a trouvé les corps de An et Eefje, et il rélate tous les contacts que les accusés ont eu pendant cette période entre eux. J'y résume les aveus des principaux accusés et j'essaie d'expliquer ce qu'on en a fait, ce qu'on aurait pu ou pas prouver d'autre, et toutes les questions qui ont été éclaircies et celles qui ne l'ont pas été. Malheureusement nous devons constater que après 25 jours d'enquête on considerait que tout avait été dit sur cette affaire et que l'enquête devait en rester là. Nous ne savons toujours pas qui a enlévé Julie et Mélissa, ni combien de temps elles ont été enfermées chez Dutroux, et non plus quand exactement elles sont décédées.

- Malgré toutes les difficultés et toutes les attaques vous persistez dans votre travail. Qu'est-ce qui vous en donne la force?

M-J V.H.: J'attends toujours la réponse sur la question que j'ai formulée il y a longtemps déjà, et tant que je n'aurai pas cette réponse, je continue à poser des questions. Je trouve que mes questions sont simples, raisonables, logiques et tout à fait justifiables du point de vue déontologique pour un journaliste. Ce qui me motive le plus pour continuer ce travail, c'est le fait qu'il s'agit d'enfants. S'il s'agissait d'affaires d'argent, je ne réagirais certainement pas de la même façon....En plus, je ne supporte pas les mensonges et l'hypocrisie. Quand j'ai vu les mensonges se mulitplier dans ces affaires, j'ai décidé que je continuerai aussi longtemps que possible d'essayer à comprendre ce qui se trouvait derrière tout ça. Ici on a pas affaire à un porte-monnaie volé. Ici il s'agit de la vie d'enfants! On présente le dossier Dutroux toujours comme un dossier énorme avec des ramifications infinies, mais ce faisant on oublie qu'au départ de cette affaire il y avait six enfants. Quatre sont mortes. Les deux survivantes étaient des victimes et le resteront pour le reste de leurs vies. Il me parait plus important de comprendre pourquoi ces enquêtes n'on pas été effectuées convenablement, parce cela pourrait avoir un effet positif pour d'autres enquêtes sur des faits semblables. La plupart des gens préfèrent ne pas voir ce problème-là.

Ce que nous constatons d'ailleurs, c'est que la lutte contre la pédophilie, surtout contre celle qui se sert de l'Internet, diffère beaucoup selon les pays. Dans certains pays on regarde cette lutte comme une priorité, et dans ces pays-là on voit d'importantes réussites dans ce domaine: ils démantèlent des réseaux internationaux et on y voit bon nombre de coupables être condamné en justice. Moi, je trouve cette lutte d'importance prioritaire. La pédophilie est un problème international qui touche la vie de dizaines de milliers d'enfants.
------------------------------

Marie-Jeanne Van Heeswijck a publié en 1999 un premier livre sur l'affaire Dutroux, 'les dossiers X', en collaboration avec Annemie Bulté et Douglas De Coninck. C'était la premiere fois que les interrogatoires de X1 (Regina Louf) et d'autres témoins étaient publiés dans leur intégralité et sans erreurs. Sur les point essentiels, les déclarations de ces témoins concordent entre elles. Mais on a étouffé ces dossiers et les policiers que s'occupaient de ces affaires ont été écartés de l'enquête. Pendant la période de huit ans précedant le début du procès, Marie-Jeanne Van Heeswijck a continué sa propre enquête. Aujourd'hui elle sort son deuxieme livre 'La face cachée de l'enquête'. Une discussion avec une femme pour qui la recherche de la vérité est devenue un impératif catégorique.

Version originale en Néerlandais par
Herwig Lerouge et Vinciane Convens
25-02-2004

Traduction française: Eheu!

Gepost door: eheu | 20-03-11

De commentaren zijn gesloten.