30-04-07

De zoektocht naar Annick van Uytsel


Intense zoektocht levert niets op

annickMeisje spoorloos na fuif

BRUSSEL - De zoektocht naar Annick van Uytsel, het meisjes dat zaterdagmorgen verdween, heeft ook maandag niets opgeleverd.
Vandaag is de hele dag intensief gezocht naar Annick Van Uytsel. Child Focus heeft in alle Belgische stations affiches verspreid met haar foto. In het gerechtsgebouw van Leuven was er crisisoverleg tussen politie, parket en Child Focus. De politie heeft ook versterking gekregen.

‘We zoeken verder op verschillende sporen’, zegt de Leuvense parketwoordvoerder Patrick Vits. ‘We zoeken naar het meisje zelf, naar haar fiets en we hebben ook haar gsm-verkeer verder bekeken.’

Op het terrein werden twee plaaten extra onderzocht: een moerasgebied in Diest, het Webbekoms Broek, en het afrittencomplex van de E314 in Halen. De twee zones zijn vastgelegd op basis van de gebruikelijke reisroutes van het meisje en het laatste gsm-verkeer. Een 20-tal agenten van de lokale politie van Diest en een 50-tal agenten van de federale politie kregen versterking van vrijwilligers van de jeugdbeweging. Om 18 uur werd de zoekactie stopgezet, zonder tastbaar spoor naar het meisje. Politie, parket en onderzoeksrechter zullen opnieuw samenzitten om te kijken hoe het verder moet.

Het 18-jarig meisje uit Kaggevinne bij Diest verdween zaterdagmorgen na een fuif. Sindsdien gaf ze geen teken van leven meer. 'Ze ging samen met twee vriendinnen naar een fuif in de Gildezaal van Schaffen', vertelt haar vader Eddy. Annick voelde zich echter niet lekker. 'Rond vier uur besloot ze met twee vriendinnen weer naar huis te fietsen. De wegen van de meisjes scheidden langs de spoorweg in Schaffen. Een half uurtje erna heeft ze per sms nog contact opgenomen met haar vriend. Die was op de grote bijeenkomst van de scouts in Brussel.'

In die sms zegt ze dat ze zich niet te best voelt en naar huis gaat. Sindsdien heeft niemand nog iets van haar gehoord. Van aan de spoorweg tot aan het huis van haar ouders is het nog een tweetal kilometer.

Zaterdagochtend merkten de ouders van Annick dat hun dochter niet was thuisgekomen. Om 6.30 uur probeerde haar moeder Annick te bereiken. 'Haar gsm ging over, maar er werd niet opgenomen. Toen ik even later opnieuw probeerde te bellen, stond het toestel uit', zegt moeder Martine. Het signaal van haar gsm werd het laatst opgepikt door de gsm-mast op het industrieterrein van Webbekom.

Dat Annick wegliep van huis, lijkt uitgesloten. Volgens vrienden en familie was ze zeer gelukkig. 'Ze had een vriendje dat ze graag zag, had veel vriendinnen bij de Katholieke Studerende Jeugd (KSJ) en studeerde Mode aan de Ham in Mechelen.'

domi - De Standaard, 30.4.07

21:17 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

27-04-07

Child Focus: 'betere omkadering voor slachtoffers'


DanielCardon
Child Focus dat niettegenstaande het herhaaldelijk verzoek van de Werkgroep Morkhoven geen enkel initiatief heeft genomen om de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffers op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort te laten identificiëren en niet reageerde op het herhaaldelijk schrijven van de Werkgroep Morkhoven waarin haar werd medegedeeld dat de tientallen kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in deze kinderpornozaak nooit werden opgespoord en vervolgd, maakte gisteren bekend dat het beter met Justitie en politie gaat samenwerken.
Volgens Child Focus moet er een 'betere omkadering van de slachtoffers komen'.
Het zal waarschijnlijk wel weer bij mooie woorden blijven.

De slachtoffers in de Zandvoortzaak wachten immers al meer dan 10 jaar op hun erkenning als slachtoffer en ook op andere gebieden wordt er maar weinig om slachtoffers gegeven.
In minder dan 3 jaar tijd verdwenen er 1.300 kinderen achter de dubbele tralies van gesloten instellingen. Dat komt omdat hun ouders geen papieren hebben. Het opsluiten van kinderen druist in tegen alle conventies en mensenrechtenverdragen (Video: http://indymedia.be/fr/node/8952).

Enkele weken geleden werd de MSN-nieuwsgroep van Prinses J. de Croÿ die al enkele jaren intens met de vzw Werkgroep Morkhoven samenwerkt en in het bestuur van de vzw zetelt, door Microsoft gesloten. De sluiting van de nieuwsgroep die 86.000 bezoekers telde, kwam er na enkele nieuwsberichten rond een project van Child Focus dat door de Europese Commissie wordt gesubsidieerd.
Een Italiaanse vereniging die meer van deze zaak wilde weten, kreeg zopas van Child Focus een schrijven waarin Prinses de Croÿ en de Werkgroep Morkhoven valselijk beschuldigd werden en in discrediet werden gebracht. Child Focus wist daarbij te melden dat Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem veroordeeld was voor de 'verkrachting van 5 kinderen en het bezit van kinderporno' terwijl Marcel Vervloesem vorig jaar voor de 9 jaar oude klachten tegen hem werd vrijgesproken en het Hof van Beroep te Antwerpen weldra uitspraak moet doen in de overblijvende beschuldigingen van 3 jongeren die ondermeer een gewapende overval pleegden.
Child Focus ontkent in haar antwoord het bestaan van het kinderpornonetwerk Zandvoort en argumenteert dat 'indien er sprake was geweest van een wereldwijd netwerk dit zeker in de kranten had gestaan'. Dat de internationale pers, waaronder zelfs drie Japanse kranten, destijds verslag uitbrachten over de zaak Zandvoort terwijl de Belgische overheid alles deed om deze zaak dicht te dekken en daarvoor zelfs een valse verklaring van inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) gebruikte, is Child Focus blijkbaar ontgaan.
Child Focus heeft het verder over de 'believers van na de zaak Dutroux' terwijl de Werkgroep Morkhoven reeds in 1989 rond de kinderpornonetwerken te Temse en te Madeira werkte en het netwerk Madeira, dank zij de informatie van Marcel Vervloesem aan de Portugese Justitie, werd opgedoekt.
In haar brief heeft Child Focus het ook over de 'geruchten' in de Roemeense 'tabloid' waarop de berichten in de door Microsoft opgedoekte nieuwsgroep van Prinses de Croÿ waren gebaseerd.
Meer info:
http://msn-groepen.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://www.droitfondamental.eu/

-----------------

De Standaard - vrijdag 27 april 2007 | Bron: belga
Child Focus vraagt betere omkadering voor slachtoffers

BRUSSEL - In een memorandum met aanbevelingen voor de toekomstige federale regering vraagt Child Focus nog meer aandacht voor de omkadering van slachtoffers en meer financiële steun voor zijn werking. Het Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen wil ook dat het voorstel rond het blokkeren van de kwaadwillige oproepen eindelijk wordt gefinaliseerd.
Child Focus behandelde vorig jaar 3.330 dossiers rond verdwijningen en seksueel misbruik, waarbij in totaal 3.600 kinderen betrokken waren. Uit het jaarverslag 2006 van het centrum blijkt dat vorig jaar 1.120 minderjarigen van huis wegliepen. In een op de vier gevallen ging het om een onrustwekkende verdwijning. Bijna een op de tien van de jonge weglopers bleef langer dan een maand van huis.

'Secundaire victimisering'

Ouders van kinderen die nog steeds niet terecht zijn, ontvangen vaak nog post van overheidsinstanties gericht aan hun kind. Child Focus wil dat dit soort 'secundaire victimisering' vermeden wordt.

Wat de dossiers rond pedoseksueel misbruik betreft, pleit Child Focus voor een betere informatie-uitwisseling tussen politie en justitie.

16:23 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

23-04-07

Men wilde Marcel Vervloesem 'zot' verklaren


Men wilde Marcel Vervloesem 'zot' verklaren

Marcelthuis


Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die jarenlang tegen de kinderpornonetwerken heeft gestreden, werd op basis van éénvoudige verhalen over zaken die zogenaamd 20 jaar geleden zouden gebeurd zijn, gedurende bijna 10 jaar door de pers (ondermeer de Gazet van Antwerpen) en het gerecht als 'kindermisbruiker' door het slijk gesleurd.
Vorig jaar werd Vervloesem voor de 9 jaar oude klachten van het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. en zijn trawanten vrijgesproken.

Zopas werd een 30-jarige man uit La Louvière door de correctionele rechtbank van Bergen schuldig bevonden aan feiten van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van minderjarigen van 7 en 9 jaar die tussen 1998 en in 2000 plaats zouden hebben gevonden. De rechter sprak geen straf uit en hield het bij een eenvoudige schuldigverklaring, omdat volgens hem de redelijke termijn was verstreken...

Intussen wordt er nog altijd geen werk gemaakt van de identificatie van de 88.000 slachtoffers in de kinderpornozaak Zandvoort waarin ook de kinderproducenten en kindermisbruikers nooit werden opgespoord.
De parlementaire vragen aan Justitieminister Onkelinx over de stand van het onderzoek in deze zaak, bleven zonder gevolg.

Dat de Belgische burgers niet gelijk zijn voor de wet blijkt ook nog eens uit het volgende.
Er bestaan een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met minderjarigen waarin het Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. voorkomt. Victor V. wordt door de Sp.a en door de Herentalse burgemeester Jan Peeters die ook kamerlid is en in het partijbureau van de Sp.a zetelt, echter al jarenlang politiek beschermd.
In oktober 2006 maakte Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens de lijst met de 30 PV's aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers over maar Victor V. werd in januari 2007 gewoonweg tot lid van de Herentalse politieraad benoemd alsof er niets aan de hand was.

Marcel Vervloesem van zijn kant werd verschillende malen aan een psychiatrisch onderzoek onderworpen. Het Nieuwsblad, een krant van de VUM-mediagroep van de Vlaamse industrieel Thomas Leysen, noemde hem daarbij een 'geestesgestoorde'.


Geen straf voor verkrachting en aanranding minderjarigen

Een 30-jarige man uit La Louvière is maandag door de correctionele rechtbank van Bergen schuldig bevonden aan feiten van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van minderjarigen van 7 en 9 jaar. De feiten speelden zich af in 1998 en in 2000, toen de man begeleider was tijdens jeugdkampen in Nieuwpoort.

De rechter sprak geen straf uit en hield het bij een eenvoudige schuldigverklaring, omdat volgens hem de redelijke termijn was verstreken.

Op de zitting van 12 maart ontkende de man de tenlasteleggingen. Het parket, dat naar eigen zeggen over een hele reeks bewijzen beschikte, eiste een strenge toepassing van de strafwet.

Twee meisjes, die elkaar niet kennen, hebben dezelfde persoon beschuldigd en hebben dezelfde beschrijving van de feiten gegeven. Volgens de twee meisjes ging de leider 's avonds naar hun kamer en misbruikte hij hen daar. Hij bedreigde hen ook, om er zeker van te zijn dat ze niet zouden praten.

De substituut wees ook op getuigenissen van mensen uit de naaste omgeving van de beklaagde, die het hadden over het "verdachte" gedrag van de beklaagde tegenover kinderen. Tijdens kampen drong de beklaagde er op aan om toezicht te houden op de douches en de slaapzalen van de meisjes.

De advocaat van de beklaagde uitte dan weer zijn twijfels over de betrouwbaarheid van de verklaringen van de slachtoffers.

Gazet van Antwerpen 16/04/2007

14:41 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-04-07

Hanim Mazibas


Hanim Mazibas

Mazibas.P_Haminmazibas - canalLa petite Hanim a été enlevée le 9 mars 1988 sur une fête foraine à Schaerbeek. Ses parents, des émigrants turcs sans moyens, ne savent pas lire le français, et le parlent à peine. Ils ne peuvent pas comprendre la version des faits donnée à la presse. Une enquête démarre. De violentes disputes éclatent au sein de la police, les uns faisant entrave à l'enquête des autres.Les Mazibas sont défendus par un avocat pro deo, tout juste sorti d'université et sans la moindre expérience. Les suspects sont libérés, l'affaire est classée sans suite. Quinze ans plus tard, le frère d'Hamin se rappelle :

Dans le quartier turc entre 85 et 90, il y avait sans cesse des disparitions. Les femmes venaient chez mes parents : elle étaient affolées. Mon père coupait la télévision. Il nous sermonnait et nous envoyait dans notre chambre. Quinze jours plus tard, ça recommençait. Les gens ne parlaient plus que de ça et on a fini par défendre aux filles de sortir en rue. Le problème, c'est que dans le quartier turc, la plus part des gens ne savent pas lire le français et ils le parlent très mal ou pas du tout. Un an après, le dossier est classé sans suite. Si mes parents avaient pu comprendre ce qui était écrit dans les journaux, ils auraient pu dire au juge que ce n'était pas vrai. Moi je lisais le français mais j'étais trop jeune et je n'aurais pas pu comprendre. Que peut-on faire dans ces conditions ?

La petite Hamin a été enlevée sur une fête foraine à Schaerbeek le 9 mars 1988 en public. Trois semaines après, le 4 avril 1988, une rançon de 1 million de francs belges (25.000 euros) a été réclamée à ses parents, des émigrants turcs sans moyens : l’un étant au chômage, et l’autre faisant des ménages.

Le lendemain, lors de la livraison de carburant à Q8, l’hélice du bateau brassant l’eau, fit remonter le corps de l’enfant, le cou et les pieds liés à des blocs de béton ce qui indique que le corps de l’enfant n’a pu se déplacer, et qu’il y avait volonté qu’il ne soit jamais retrouvé. Le médecin légiste a établit que le corps avait séjourné dans l’eau trois semaines, ce qui indique que l’enfant a été assassinée rapidement après son enlèvement.

Le pont-levis de Buda, reliant les deux rives du canal et donnant accès au chemin de hallage, est surveillé jour et nuit par un pontonnier qui n’a rien vu. Ce chemin est constellé de trous profonds de cinquante centimètre, ce qui rend le lieu inatteignable en voiture. Le corps de l’enfant n’a donc pas y pu être transporté que des environs directs du dépôt de Q8.

Tout renseignement relatif à cette affaire peut être communiqué par voie privée au:

Werkgroep Morkhoven
Rue de Faider n° 10, 1060 Saint-Gilles
Bruxelles
Belgique
werkgroep_morkhoven@hotmail.com


- Photo 1: Belgique 1988 - C'était à l'époque où les disparitions d'enfants n'étaient pas recensées. Seuls les morts avaient droit à la statistique, sans différence faite entre meurtres, accidents de la route et décès naturels (Selon "De Morgen" - 9 janvier 1998)
- Photo 2: Dépôt de Q8, canal de Willebroek, là où Hamin Mazibas, âgée de dix ans, fut jetée à l’eau, le cou et les pieds reliés à des blocs de béton.

10:28 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-04-07

Microsoft en de strijd tegen kindermisbruik

Microsoft maakt nieuwsgroep van Werkgroep Morkhoven ontoegankelijk

Microsoft.pict_100473Nadat Sp.a-kamerlid Jan Peeters die in het hoogste partijorgaan van de regerende Sp.a* zetelt, in april 2005 via de radio en televisie een oproep deed om de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen van het Internet te verwijderen' alhoewel dit volgens hem 'erg moeilijk zou zijn', namen de problemen met de MSN-groep Morkhoven op een schrikbarende wijze toe.

Op 8.12.2006 verdwenen er plots meer dan 260 dossierstukken en berichten van de MSN-groep van Prinses de Croÿ die nauw met de Werkgroep Morkhoven samenwerkt. Ook alle foto's verdwenen. In één klap werd daardoor het jarenlange werk teniet gedaan.
Pas op 23.10.2006 en na herhaalde klachten bij MSN werden de foto's en documenten waarvan gedacht werd dat zij definitief verloren waren gegaan, grotendeels teruggeplaatst.

Op 16.3.2007 bleek de MSN-Nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroÿ' ontoegankelijk te zijn. De franstalige MSN Groups Service liet verstaan dat zij 'van niets wist' en dat de groep om 'één of andere ongekende reden' niet meer te herstellen zou zijn. De nederlandstalige MSN Groups Service deelde echter mede dat de groep nog wel degelijk bestond maar door MSN werd afgesloten. De gebruikersvoorwaarden zouden op 'een ernstige wijze geschonden' zijn. De groepsruimte zou gesloten blijven 'tot dat het onderzoek was afgesloten en de inhoud van de MSN-groep door MSN was vernietigd'. Verdere commentaar wilde het MSN Groups Team niet kwijt en men wil ook niet antwoorden op de vraag om welke redenen de gebruikersvoorwaarden werden geschonden.

De beslissing van MSN volgde na een bericht over de Europese subsidies aan het Europese Centrum voor Vermiste Kinderen 'Child Focus'. Dit bericht was gebaseerd op de informatie die in een Roemeense krant verscheen.
In een ander bericht werd de handel in adoptiekinderen in Roemenië aangeklaagd.

Op 19.4.2007 stelde de vzw Werkgroep Morkhoven vast dat al de door Prinses de Croÿ geplaatste foto's (+ al de andere foto's) van de MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven' waren verdwenen. Toen zij boven al de verdwenen foto's van Prinses de Croÿ de vermelding 'Door MSN verwijderd' begon aan te brengen, werd de toegang tot de MSN-groep Werkgroep Morkhoven en tot alle bestaande MSN-nieuwsgroepen plotseling afgesloten. Dat gebeurde door middel van de volgende mededeling: 'Safari ne parvient pas à ouvrir la page “http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/danze.msnw?action=ReqPhotoSettings&Return=ShowPhoto&PhotoID=459” car la connexion au serveur “groups.msn.com” a échoué' ('Safari kan de bladzijde “http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/danze.msnw?action=ReqPhotoSettings&Return=ShowPhoto&PhotoID=459” niet openen omdat de verbinding met de server “groups.msn.com” mislukte').
De Werkgroep Morkhoven kan haar MSN-nieuwsgroep zelfs niet meer via de zoekrobot Google bekijken.

De vzw Werkgroep Morkhoven is alles behalve opgezet met deze gang van zaken en vraagt zich af waarom het MSN-groups Support Team niet antwoordde op haar brief van enkele weken geleden.
In deze brief werd naar de preciese reden voor het sluiten van de MSN-group 'Fondation Princesse de Croÿ' en de heropening van deze groep gevraagd. Als MSN klachten ontvangt, heeft men immers de gewoonte om de manager van de groep te contacteren. Een MSN-groep wordt nooit zonder enige waarschuwing van het Internet gehaald. Dat geldt zeker niet voor een MSN-groep die zaken zoals kinderpornohandel bestrijdt en op een paar jaren tijd zo'n 86.000 bezoekers telde.

Werken met MSN-groepen is gemakkelijk en aangenaam maar dat wordt anders als er gecensureerd wordt en tal van problemen opduiken. Het kan ook niet dat MSN-nieuwsgroepen tengevolge van een oproep van één of andere politicus of onder druk van één of andere instantie, zonder verdere commentaar worden gesloten en vernietigd.

Waar gaan we naartoe indien, zoals Microsoft in China onder druk van de Chinese leiders reeds heeft gedaan, het Internet gecensureerd wordt en alle nieuwsgroepen of blogs die niet in het kraam van de overheid passen, gesloten worden ?

------

Kort na dit bericht werd de verbinding met de server “groups.msn.com” hersteld en werd een gedeelte van de verdwenen foto's teruggeplaatst.

09:43 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

17-04-07

Wie telt de gedode kinderen in Irak ?

genocide9Het VN-embargo tegen Irak maakte tussen de 1 en de 2 miljoen slachtoffers.

In ‘Uitpers’, een progressief webzine voor internationale politiek, typeerde Luk Brusselaers, de voorzitter van SOS Kinderen Irak, het embargo als een “bewuste genocide” die -onder auspiciën van de Verenigde Naties- “zowat 2 miljoen doden opleverde”. Hij stelde dat de zwakkeren in de samenleving het eerste slachtoffer waren van de sanctiepolitiek.

Bij deze slachtoffers, moet nog eens het aantal doden in de Golfoorlog en de doden tengevolge van de Amerikaanse invasie en bezetting gerekend worden.
Sinds de Amerikaanse invasie in maart 2003 kostte het geweld zo’n 655.000 Irakezen oftewel 2,5 procent van de bevolking, het leven. Dat schatte een team van Amerikaanse en Iraakse onderzoekers die de resultaten van hun onderzoek op 12.10.2006 in het Britse blad The Lancet lieten publiceren.

De directeur van het centraal mortuarium in Bagdad, dokter Abdul-Razzaq al-Obaidi, vertelde in een interview met de Taipei Times dat er in zijn lijkenhuis alleen al 60 slachtoffers van geweld per dag worden binnengebracht. In oktober 2006 telde hij in totaal 1600 slachtoffers.

--------------

Cynisme tov van het groot aantal onschuldige kinderen die door het embargo tegen Irak uitgehongerd werden met de dood tot gevolg, vind ik afschuwelijk. Negationisme tov deze moorden hallucinant. Terzake. De cijfers over het aantal doden door het sanctieregime lopen uiteen. Volgens UNICEF werden er minstens 1 miljoen onschuldige mensen door gedood. Organisaties als SOS Kinderen Irak schatten het aantal doden op 2 miljoen.

Vooral vóór 1996 zijn er veel doden gevallen. Op de sanctiepolitiek tegen Irak kwam al heel wat kritiek, niet alleen van NGO's, vredesbewegingen en allerlei actiegroepen, maar ook van betrokken VN-madatarissen. Denis Halliday, Hans Von Sponeck, Jutta Burghardt.

Op 25 september 2002 haalde Von Sponeck zwaar uit naar de Amerikaanse en Britse regeringen in een toespraak voor het'European Colloquium on the American Threat against Iraq' in Brussel.

'De Amerikaanse regering beschuldigt Irak ervan 16 VN-resoluties te hebben geschonden, maar alles wijst erop dat de Amerikaanse en Britse regeringen de hoofdverantwoordelijken zijn voor de schending van zowat alle verdragen en conventies: het handvest van de VN tot het internationaal Verdrag over economische, sociale en culturele rechten, de Geneefse en Haagse conventies en de conventie over genocide'.

Twee dagen na Hans von Sponeck, nam Jutta Burghardt, het hoofd van het Wereldvoedselprogramma in Irak, eveneens ontslag uit onvrede met de sancties. De directe reden was resolutie 1284, die de Veiligheidsraad in 1999 goedkeurde en die Irak toestond om voedselpakketten aan te kopen. Deze resolutie bleek onuitvoerbaar.

In een interview in de Duitse krant 'Die Junge Welt' typeert Burghardt de sancties als een 'totale handelsboycot, zoals we die kennen uit de middeleeuwen' en als een verkrachting van het Volkerenrecht.'

Hans von Sponeck:' het olie-voor-voedsel programma dat ik coördineerde werd in 1996 ingesteld op basis van een resolutie van de VN-Veiligheidsraad. Die gaf Irak de toestemming om een beperkte hoeveelheid olie uit te voeren en om de opbrengst ervan te gebruiken om in de basisbehoeften van zijn bevolking te voorzien. Het programma werd om de zes maand herzien. Bij de evaluatie in februari stelde ik vast hoe compleet ontoereikend het was. Met zijn olie-inkomsten moet Irak eerst aan de enorme claims voor oorlogsschade van zijn buurlanden voldoen, en de (dure) VN-operaties in Irak bekostigen'.

Tijdens de eerste drie fasen hield het land nauwelijks 1,3 miljard dollar over voor zijn 22 miljoen inwoners, dit is 113 dollar per inwoner per jaar, 4500 frank om te voorzien in alle noden op vlak van voedsel, gezondheidszorg, onderwijs, stel je maar eens voor. 21 % van de Iraakse kinderen waren ondervoed. De kindersterfte nam steeds toe. De kwaliteit van het water en de hygiëne lieten te wensen over, ziekten als diarree maakten weer slachtoffers. Niet verwonderlijk als je weet dat Irak geen chemicaliën voor de behandeling van afval mocht invoeren.

Voorheen was Irak een fier land, het had het meest vooruitstrevende systeem van onderwijs en gezondheid in de hele regio. Irak kende een hoge alfabetisatiegraad. Jongens en meisjes hadden voor 90 % gelijke kansen, wat heel uitzonderlijk is in de Arabische wereld. Maar als ik nu in Irak een school bezoek, krijg ik de tranen in mijn ogen. Er is gewoon niets door het embargo. Hoe valt dit te rijmen met de mensenrechten, die de VN toch hoog in hun vaandel dragen?

Hans von Sponeck:' De sancties tegen Irak vormen overduidelijk een schending van een belangrijk deel van het VN-Handvest zelf. (Uittreksel interview van Hans Von Sponeck, graaf afgestudeerd aan de beste Amerikaanse universiteiten. Begin 2000, nam hij uit onvrede met het embargo dat dit land toen tien jaar trof, ontslag als humanitaire coördinator van de VN in Irak)

Charles Breda in Het Nieuwsblad

18:58 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-04-07

Nieuw spoor naar Nathalie

Meer dan zestien jaar na de verdwijning van de 10-jarige Nathalie Geijsbregts lijkt er een doorbraak in het onderzoek te zijn. Speurders pakten gisteren in Rotselaar Hugo N. op, een liefhebber van kinderporno, 'voor de noodzaak van het onderzoek'.

GhijsbrechtFRO2_G9N1ASMN6.1+FF2_NATHALIEOUD'WE sluiten niets uit'', zei Patrick Vits, woordvoerder van het Leuvense parket, gisteren toen het gerechtelijk lab, het slachtofferidentificatieteam van de politie, de civiele bescherming en de Cel Vermiste Personen het statige huis in Heikant (Rotselaar) na een hele dag onderzoek verlieten. Ze vertrokken met een minibusje vol in beslag genomen spullen. Daaronder ook een computer.

De bewoner van het huis kwam pas recent in het vizier van de speurders in een dossier van kinderporno. De speurders hebben aanwijzingen dat hij foto's met kinderporno van het internet downloadde. Maar dat er gisteren zoveel mensen en middelen werden ingezet, wijst op meer.

Vits geeft toe dat de politie de link met de verdwijning van Nathalie Geijsbregts zeer ernstig neemt. ,,Naast de aanwijzingen van het bezit van kinderporno is er ook nog het profiel van de betrokkene en een aantal elementen in zijn gedrag die maken dat hij interessant is voor het gerechtelijk onderzoek naar de verdwijning van Nathalie Geijsbregts.''

De man om wie het allemaal draait, is Hugo N., een vrijgezel van 48. Samen met zijn jongere broer woont hij nog bij zijn vader.

Hugo N. werkte als psychiatrisch verpleger in een instelling in Lovenjoel toen Geijsbregts zestien jaar geleden verdween. Het meisje liep school in Lovenjoel. Een getuige zag bij de verdwijning een grijze auto. Ten tijde van de verdwijning reed Hugo N. met een grijze Renault. Hij voldoet grotendeels aan de persoonsbeschrijving van de getuige: middelgroot, gezet, halflang haar.

Een van de twee zussen van Hugo N. kwam zich gisteren behoorlijk kwaad maken bij de huiszoeking. ,,Ik geloof er niets van dat mijn broer iets te maken heeft met die verdwijning. En als ze zeggen dat hij foto's heeft met kinderporno, zal hij daarvoor gestraft moeten worden.'' In de parochie Heikant spreekt niemand een kwaad woord over Hugo N. ,,Zijn familie is hier heel bekend. In de goeie zin van het woord, hé.''

Voor de ouders van Nathalie Geijsbregts is dit al de zoveelste 'doorbraak'. ,,We hebben eigenlijk al drie doorbraken achter de rug'', zei vader Eric Geijsbregts gisteren. Hij was vorige vrijdag samen met zijn ex en hun zoon Bjorn uitgenodigd bij onderzoeksrechter Van Impe. ,,Hij heeft toen de huiszoeking aangekondigd. Voor mij voelt het deze keer anders aan. Het lijkt ernstiger.'' De hoop om zijn dochter nog levend terug te vinden, heeft hij opgegeven. ,,Maar ik zou toch willen weten wat er met haar is gebeurd.''

Hugo N. werd gisteravond laat onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Hij werd opgesloten in de gevangenis van Leuven. Volgens de woordvoerder van het parket gebeurde dat nadat kinderpornobeelden op zijn pc gevonden werden én nadat hij had toegegeven dat hij de bewuste sites bezocht. Belangrijker: hij werd ook aangehouden ,,voor de noodzaak van het onderzoek naar Nathalie Geijsbregts.'' Hugo N. zelf ontkent alle betrokkenheid in de zaak.

Bjorn Maeckelbergh, De Standaard, maandag 16 april 2007

01:51 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (20) |  Facebook |

10-04-07

India: misbruikte en mishandelde kinderen

kinder.imagesNEW DELHI - Een onderzoek onder zo'n 15.000 kinderen in India heeft schokkende cijfers opgeleverd over kindermishandeling in het Aziatische land. Bijna 53 procent van de ondervraagde kinderen tussen de 5 en 18 jaar zegt slachtoffer te zijn geweest van seksueel misbruik. Twee op de drie is op een andere manier lichamelijk mishandeld.
Ouders, familieleden en bekenden zijn in tachtig procent van de gevallen de daders, zo blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd door de non-gouvernementele organisatie Prayas in opdracht van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, en de organisatie Save the Children.

De Indiase minister van Vrouw- en Kinderontwikkelingszaken Renuka Chowdhury bracht de resultaten van het onderzoek maandag naar buiten. Volgens Chowdhury bevordert de heersende cultuur, waarbij kinderen zonder tegenspraak volwassenen moeten gehoorzamen en er een taboe heerst op het praten over seks, het misbruik.

Zeventig procent van de kinderen die seksueel misbruikt is, heeft het misbruik aan niemand gemeld.

Het onderzoek is uitgevoerd in dertien van de 29 Indiase deelstaten. Straatkinderen, werkende kinderen en kinderen die opgroeien in tehuizen worden vaker slachtoffer van misbruik. Maar verscheidene organisaties wezen er op dat ook het ouderlijk huis vaak geen veilige plek biedt.

NU.nl, Uitgegeven: 9 april 2007 - (c) ANP

01:25 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-04-07

Vragen rond Child Focus

 

Image Hosted by ImageShack.usDe Werkgroep Morkhoven vraagt zich af waarom het Europese Centrum voor Verdwijningen Child Focus niet reageerde op haar herhaaldelijk schrijven in verband met de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 kinderen op de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort.
Ook het feit dat de verkrachters en kinderpornoproducenten in deze zaak nooit werden opgespoord, vond Child Focus blijkbaar onbelangrijk.
Child Focus moet het blijkbaar altijd hebben van publiciteitscampagnes waarin haar goede werking en haar eigen belangrijkheid worden onderstreept.

De Werkgroep Morkhoven blijft ook verder protesteren tegen de sluiting van de MSN-nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroy' van Prinses Jacqueline de Croÿ. MSN sloot de groep nadat Child Focus vernoemd werd inzake een kwestie betreffende Europese subsidies. De informatie over deze kwestie was gebaseerd op een artikel in een Roemeense krant en op verschillende betrouwbare bronnen in Italië en Roemenië.

MSN wenste niet te antwoorden op de vraag van de Werkgroep Morkhoven om welke preciese reden de nieuwsgroep die internationaal gekend was en 86.000 bezoekers telde, werd gesloten. Zij deed de zaak eerst af als een ongeluk waarvan zij niets begreep en sprak vervolgens over een 'onderzoek' waarbij de inhoud van de nieuwsgroep tenslotte zou vernietigd worden.


ChildF.large_386745

De Luxemburgse toeriste die dinsdagavond de politie verwittigde in verband met een vermeende ontvoeringspoging op twee jonge meisjes is niet de enige. Elke dag ontvangt Child Focus gemiddeld zes telefoontjes van burgers die menen iets ongepasts gezien te hebben met of door kinderen. Bij meisjes is men dubbel zo oplettend als bij jongens, hoewel zij niet meer verdwijnen of weglopen. Dat staat in het nog niet openbaar gemaakte jaarrapport van de organisatie.

"Er komen steeds meer spontane meldingen", zegt woordvoerder Dirk Depover. "In 2006 registreerden we 2.196 spontane meldingen. Minder dan 5 procent daarvan bleek achteraf relevant." (dm)

De Morgen, 5.4.2007

http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/

Op 16.3.2007 door het 'MSN-groups Support Team' gesloten en enkel nog via Google 'en cache' gedeeltelijk te bezoeken - Fermé en date de 16.3.2007 par 'MSN-groups Support Team' et seulement partiellement retrouvable via Google 'en cache': http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy

11:28 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |