22-03-07

Microsoft en de strijd tegen de kinderhandel


Microsoft houdt Fondation Princesse de Croÿ om een ongekende reden van het Internet

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usDe MSN-groep FondationPrincessedeCroy werd op 16.3.2007 na een bericht over Child Focus dat gebaseerd was op een artikel in een Roemeense krant, door MSN (Microsoft) gesloten.

De franstalige MSN-dienst deelde eerst mede dat zij van niets wist en dat de groep om een onbekende reden op een herroepelijke wijze verloren was gegaan.

De nederlandstalige MSN-dienst liet echter verstaan dat de nieuwsgroep nog wel degelijk bestond maar dat zij wegens een 'ernstige overtreding van de gebruikersvoorwaarden' gesloten werd. Volgens de nederlandstalige MSN-dienst zou de 'inhoud van de groep bewaard worden in geval van een eventueel toekomstig onderzoek in deze kwestie maar de groep zou niet meer heropend worden'. Over welke 'kwestie' het ging, zweeg men. De dienst voegde er op een uiterst tegenstrijdige manier aan toe dat de 'gebruikte opslagruimte op de groep niet meer ter beschikking zou zijn totdat het onderzoek was afgerond en de inhoud van de MSN Groep door MSN volledig verwijderd zou zijn'.

Enkele maanden geleden verdwenen er al eens honderden documenten en foto's van de groep nadat er een bericht werd gepubliceerd waarin RTBF-journalist José Dessart zijn steun uitsprak voor Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven. José Dessart werd toen ondermeer via de E-mailcampagne van een zekere Piet S. gedwongen om te vragen of zijn bericht weer terug van de MSN-groep kon verwijderd worden. Na wekenlang aandringen bij MSN werden de foto's en documenten waarvan men dacht dat zij voorgoed verloren waren gegaan, voor het grootste gedeelte teruggeplaatst.

Enkele weken later dook Piet S. bij Skynet op alwaar hij een klacht indiende omdat hij vond dat met de 'ongevraagde vermelding' van zijn voornaam en de eerste letter van zijn familienaam, 'zijn privacy werd geschonden'. De skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' verdwenen toen gedurende een tiental dagen van het Internet omdat Skynet de klacht gegrond vond.

Piet S. diende enkele jaren geleden ook al een klacht in bij de Canadese provider 'Bravenet' omdat hij vond dat de 'Belgische Staatsveiligheid bespottelijk werd gemaakt'. De website van Prinses de Croÿ werd toen door Bravenet zonder pardon van het Internet verwijderd.

Ook vanuit politieke hoek wordt er druk uitgeoefend. In 2005 riep Sp.a-kamerlid Jan Peeters, vlak nadat Marcel Vervloesem vanwege een paar verhalen over 'folteringen met bamboostokjes' in de gevangenis van Turnhout was opgesloten, via de lokale radio en televisie op om de MSN-groep van de Werkgroep Morkhoven met 'wettelijke middelen van het Internet te halen'. Hij hield daarbij geen rekening met het feit dat er in België nog altijd een zekere persvrijheid bestaat en de Belgische Grondwet over de scheiding der machten spreekt.

Sommige artikels van de MSN-groep die op enkele jaren tijd bijna 86.000 bezoekers telde, zijn nog 'en cache' via de zoekrobot Google weer te vinden.

De manier waarop de MSN-groep werd gesloten toont aan op welke manier Microsoft met haar cliënten omgaat.

In afwachting dat de MSN-nieuwsgroep FondationPrincessedeCroy wordt heropend zonder dat het archief waaraan jarenlang werd gewerkt door MSN vernietigd wordt, werd er een andere groep geöpend.

http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/

Door Microsoft gesloten:
http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy

12:10 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-03-07

'Baby's met dubbele paspoorten'


'Baby's met dubbele paspoorten'

Image Hosted by ImageShack.us

De: Jan Boeykens
Objet: 'Baby's met dubbele paspoorten'
Date: 20 mars 2007
À: redactie-i@telegraaf.nl

Geachte Heer,

Ik las het artikel in De Telegraaf van di 6 mrt 2007 'Stop met dubbele pas baby'.

Mijn vraag is: wat doe je bijvoorbeeld met Roemeense baby's wiens nationaliteit en identiteit werd ontnomen en die werden 'omgedoopt' tot bijvoorbeeld Nederlandse kinderen (met een Nederlandse naam en een Nederlandse identiteit) zoals bij heel wat adopties gebeurt ?

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
( werkgroep_morkhoven@hotmail.com )

- 'Stop Export and Abuse of Children': http://www.thepetitionsite.com/takeaction/392408581
- 'Romania: for export only' : http://www.romania-forexportonly.blogspot.com
- Fondation Princesse de Croÿ: http://fondationprincessedecroy.over-blog.org


'Stop met dubbele pas baby'
door Job Slok en Menzo Willems

DEN HAAG - CDA en PvdA in de Tweede Kamer willen een einde maken aan de praktijk dat pasgeboren kinderen van ouders met verschillende paspoorten vanzelf worden ingeschreven met een dubbele nationaliteit.

Kamerleden Mirjam Sterk (CDA) en Jeroen Dijsselbloem (PvdA) leggen de laatste hand aan een initiatiefwet die regelt dat ouders zelf kunnen bepalen dat hun baby alleen het Nederlandse staatsburgerschap krijgt. Dijsselbloem vindt het 'bizar' dat dit nu nog niet kan, zegt hij mede naar aanleiding van de ervaring van het Haagse VVD-raadslid Ibo Gülsen.

De liberaal, die zowel de Turkse als de Nederlandse nationaliteit bezit, wil van het Haagse college van burgemeester en wethouders weten waarom zijn pasgeboren dochter Rosa tegen zijn wil automatisch ook de Turkse nationaliteit heeft gekregen.

De liberaal heeft een Turkse vader en een Nederlandse moeder en is in Nederland geboren en getogen. Hij gaf zijn kind onlangs aan bij zijn partijgenoot en wethouder Frits Huffnagel. Nadat beide VVD'ers alle persoonlijke gegevens van de boreling hadden ingevuld in de computer van de gemeentelijk basisadministratie (gba), zagen zij tot hun verbazing dat het kind behalve de Nederlandse, automatisch ook de Turkse nationaliteit krijgt.

"Ik wil dat mijn dochter alleen Nederlandse is, want met de Turkse staat heeft zij niets te maken. Net als haar ouders is zij geboren en getogen in Nederland en daar hoort de Nederlandse nationaliteit bij. Zelf probeer ik ook van de Turkse nationaliteit af te komen, want straks moet ik in Turkije in dienst. En dat wil ik niet, zeker niet omdat ik nu Nederlands volksvertegenwoordiger ben. Ik kan en wil maar aan één grondwet loyaal zijn." Volgens bestuurslid J. Otten van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken krijgt een kind van een Turkse ouder automatisch de Turkse nationaliteit, waar ook ter wereld. "Dat is Turks recht, waar wij geen inbreuk op kunnen maken."

Hij benadrukt dat dit ook geldt voor kinderen die in den vreemde worden geboren uit Nederlandse ouders. Die worden ook vanzelf als Nederlands ingeschreven.

De Telegraaf, di 6 mrt 2007

------------

- To sign the petition 'Stop Export and Abuse of Children':
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/392408581
- 'Romania: for export only' : http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
- http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

05:38 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Child Focus: Morkhoven interpelleert Voorzitter Europees Parlement


"Aide fictive aux enfants disparus" titelde het Roemeense dagblad "National Jurnalul" van 7 februari 2007

Image Hosted by ImageShack.usNadat Prinses de Croÿ naar aanleiding van een artikel in een Roemeense krant een bericht op haar MSN-groep had gepubliceerd waarin er vragen werden gesteld in verband met het feit dat Child Focus voor een project binnen het kader van het programma 'Daphne' van de Europese Unie, namen van Roemeense verenigingen had opgegeven die niet op de hoogte zouden geweest zijn van het project, werd haar MSN-groep door Microsoft zonder pardon gesloten.

In een eerste mededeling beweerde Microsoft van niets af te weten. De inhoud van de MSN-groep was 'door één of andere verkeerde bewerking onherroepelijk was verloren gegaan'.

In een volgende mededeling beweerde Microsoft dat er een 'ernstige overtreding van de gebruikersvoorwaarden' was geweest en dat men de MSN-groep omwllle van een 'eventueel onderzoek had gesloten'. Microsoft voegde er nog aan toe dat de MSN-groep ontoegankelijk zou blijven 'zolang het onderzoek niet ten einde was en men de inhoud van de MSN-groep niet vernietigd zou hebben'.

Gezien de MSN-groep een paar duizend bladzijden met documenten en foto's bevat die voor het grootste gedeelte met de bestrijding van de kinderpornoindustrie en kinderpornonetwerken te maken hebben, heeft de Werkgroep Morkhoven in een schrijven aan Microsoft nadrukkelijk om de heropening van de MSN-groep gevraagd. De Werkgroep vindt dat het plaatsen van een bericht (dat dan nog gebaseerd is op een artikel in een Roemeens dagblad) geen uitvlucht mag zijn om het waardevolle archiefmateriaal in verband met kinderpornobestrijding waaraan jarenlang werd gewerkt en dat een internationale impact heeft, te vernietigen.

De Werkgroep Morkhoven zal zich echter niet alleen beperken tot klachten bij Microsoft maar is ook van plan om een internationale actie rond deze kwestie te ondernemen.

Enkele maanden geleden verdwenen er, na heel wat problemen die door Microsoft blijkbaar niet konden opgelost worden, enkele honderden documenten en foto's van de voornoemde MSN-groep. Dat gebeurde nadat RTBF-journalist José Dessart zijn steun had toegezegd aan de Werkgroep Morkhoven.

Ook toen liet Microsoft eerst doorschemeren dat het materiaal verloren was gegaan maar na lang aandringen van de Werkgroep Morkhoven werden het grootste gedeelte van de foto's en documenten terug op de MSN-groep geplaatst.

Enkele weken later verdwenen de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' dan weer voor een tiental dagen van het internet. Skynet vond dat het 'ongevraagd vermelden' van de voornaam en de eerste letter van de achternaam van een persoon, een 'schending van de privacy' was..

Enkele jaren geleden verklaarde Prinses de Croÿ in het openbaar haar steun aan Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven. Enkele dagen nadien werd haar website bij de Canadese provider 'Bravenet' na een klacht van de man die ook de voornoemde klacht bij Skynet indiende, van het Internet gehaald. Prinses de Croÿ had de Belgische Staatsveligheid zogenaamd bespottelijk gemaakt...

In 1995, op het moment dat Marcel Vervloesem wegens nieuwe verhalen over 'folteringen' in de gevangenis van Turnhout was opgesloten alwaar hij aan een hongerstaking was begonnen, riep Sp.a-kamerlid Jan Peeters die tevens burgemeester is van Herentals en die één van de hoofdaanklagers van Marcel Vervloesem gedurende jaren onvoorwaardelijk steunde, via de lokale radio en televisie op om de 'website van de Werkgroep Morkhoven met wettelijke middelen van het Internet te halen'.
En zo kan men nog eventjes doorgaan.

De Werkgroep meent dat op de eerste plaats moet onderzocht worden of de kritiek op Child Focus en de manier waarop de 'Daphne-projecten' door Child Focus worden geörganiseerd, terecht is. Daarvoor dient met geen MSN-groep met een archief van duizenden documenten te vernietigen.

De Werkgroep Morkhoven zal de Voorzitters van het Europese Parlement en de Europese Unie dan ook verzoeken om een onderzoek in deze zaak in te stellen en om uit te zoeken of de Europese subsidies wel op een regelmatige en controleerbare manier besteed worden.
Ook de Europese Ombudsman en de voorzitters van de verschillende parlementaire fracties binnen het Europese Parlement zullen terzake worden gecontacteerd.


Op 13.3.2007 publiceerde Prinses de Croÿ haar artikel over Child Focus in verband met de projecten van het 'Daphne' programma van de Europese Unie. Op 16.3.2007 sloot Microsoft de nieuwsgroep FondationPrincessedeCroy voor de buitenwereld af...

New Messages
Child Focus & Daphné (CEE) au centre d'u......
Pcesse_de_Croy - 03-13-07

Un signal aux procureurs
'La justice est souvent dans le collimateur. Cette fois, un haut fonctionnaire Van Massenhove s’adresse au Conseil d’Etat, tandis que l’ex-ministre de la Justice Renaat Landuyt lance un signal aux pro...
yves - 03-13-07

Adieu de Marcel
Giovanni, SOS Antiplagio ...
Pcesse_de_Croy - 03-11-07

ROMANIA, FOR EXPORT ONLY ...
Pcesse_de_Croy - 03-09-07

------------

- To sign the petition 'Stop Export and Abuse of Children':
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/392408581
- 'Romania: for export only' : http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
- http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

02:28 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-03-07

Child Focus et Daphné


"Aide fictive aux enfants disparus" titre le journal roumain "National Jurnalul" du 7 février 2007

Image Hosted by ImageShack.usBruxelles, le 12 mars 2007

Aucune des cinq ONG roumaines référées en centre de recherche d’enfants disparus et sexuellement exploités ne travaillait dans le domaine. Quatre d'entre elles ont été inscrites à leur insu, avec falsification de leurs objectifs.

En 2001, avec le soutien bienveillant de Paola, Reine des Belges et de Romano Prodi, Président de la Commission Européenne, Child Focus lança l’annuaire Childoscope, reprenant les ONG qui assistent la population dans le plus grave des problèmes qui dévaste actuellement l’Europe : les enfants victimes d’enlèvement et d'exploitation sexuelle.

L’Union Européenne visait à permettre aux organisations d’accéder à des fonds pour établir des centres en mesure de fournir des informations sur les enfants disparus, ou former le personnel à ces missions, selon Monsieur Prodi. Le programme Daphné, de son département "Justice et Affaires Intérieures" subsidia les partenaires européens de Child Focus pour  rassembler les ONG locales actives en ce domaine, préciser leur structure, leurs modes opératoires, ainsi que leur collaboration avec des autorités locales et les médias.

En Roumanie, la mission fut confiée à Salvati Copiii (Save the Children – Roumanie) qui  en novembre 2001, fut référenciée sur Childoscope avec quatre autres organisations roumaines :

• International Foundation for Child and Family;
• Help and Relief for the Young ;
• Feed the Children – Romania;
• Saint Dumitru, centre de soins aux jeunes.

A Bucarest, les journalistes du National Jurnalul savaient  que ces organisations avaient principalement des objectifs d'aide et de soins aux enfants des rues, d'intégration d'orphelins dans des familles roumaines, d'apport de médicaments, de nourriture et de vêtements à ceux qui en ont besoin, dont à la communauté gitane. Des missions lourdes et essentielles qui n'avaient jamais jusque là, eut les moyens d'intégrer  la recherche d'enfants disparus et sexuellement exploités. Le journal décida d'enquêter pour découvrir si, avec les années et l'aide de la CEE, elles avaient pu étendre leurs activités.

Feed  the Children s'occuperait de disparitions mais seulement d’enfants âgés de 3 à 14 ans,  selon Childoscope ! Carmen Preotesoiu leur téléphona, demandant de l’aide pour la recherche d’un enfant disparu, dans la tranche d’âge admise :- "Nous ne traitons les disparitions d’enfants. Nous ne l'avons jamais fait", lui répondait la secrétaire manifestement irritée.

Elle  rencontra alors Marilena Buttu, directrice Feed  the Children, qui lui raconta avec enthousiasme les accomplissements de ses équipes. Elle était stupéfaite de découvrir que selon la CEE, son activité principale aurait été la recherche d’enfants disparus : "C’est une tâche trop complexe, donc nous ne nous concentrons pas sur ça. Nous n'avons aucune idée comment notre nom est apparu sur cette liste. Nous allons devoir rechercher comment ça a pu arriver!"

La journaliste rencontra en suite Mihail Carp, le directeur exécutif de International Foundation for Child and Family. Il lut la description de son organisation et répondit confus :- "Nous n'avons jamais traité ces cas en aucune façon ! Nous avons envoyé des données Salvati Copiii sur nos activités afin de collaborer avec eux, mais nous n'avons jamais envoyé de données sur la recherche d’enfants disparus. C'est peut-être une erreur".

Le centre Help and Relief for the Young,  qui s’occupe des enfants des rues et Saint Dumitru, centre de soins aux jeunes, eurent la même réaction.  Quand bien même ces organisations méritent une aide de la CEE pour créer une force européenne visant à protéger ces enfants de la pauvreté et de la discrimination, rien n'autorisait de falsifier leurs objectifs, ou de les laisser dans l'ignorance de leur possibilité de solliciter un budget  pour des campagnes de préventions au seins des communautés  qu'elles assistent.

Carmen Preotesoiu rencontra alors Gabriela Alexandrescu, présidente de Salvati Copiii qui répondait de ses activités en matière de recherche d’enfant disparus :- Personne ne nous en a jamais fait la demande. Nous n’agissons que quand nous y sommes invités. Nous ne recevons pas de subsides de l'état pour ces cas.

Or, le bilan financier 2005 de Salvati Copiii fait apparaître que huit pourcent de ses fonds, principalement allouées à la recherche d’enfants disparus, puisque telle serait son activité principale, sont fournis par l’état roumain, selon les journalistes enquêteurs. Ses autres ressources lui viennent de subsides de l’Union Européenne, ainsi que des ambassades du Canada et de Hollande !

A la question de pourquoi en 2001,  cinq organisations, y compris la sienne, ont été incluses dans cet annuaire en dépit du fait qu'aucune n'ont d’activité commune aux objectifs  de base visés par l'Union Européenne, la Présidente de Salvati Copiii a répondu :- N’avez-vous jamais fait une erreur ?

Reste à découvrir le justificatif de Child Focus pour un partenariat avec une organisation n'ayant  pour objectif commun les subsides du Programme Daphné, mais également les justificatifs de la CEE pour le défaut de contrôle de la destination des fonds européens visant aux actions civiles indispensables à la recherche d’enfants disparus et sexuellement exploités.

Jacqueline de Croÿ - 13.3.2007

------------

- To sign the petition 'Stop Export and Abuse of Children':
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/392408581
- 'Romania: for export only' : http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
- http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/ (En date de 16.3.2007 Microsoft a fermé le MSN-site FondationPrincessedeCroy et dans sa réponse Microsoft a annoncé qu'elle détruirait le contenu du site)

21:16 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

X-Kiss/Zandvoort - L'enquête de Marcel Vervloesem


X-Kiss/Zandvoort - L'enquête de Marcel Vervloesem
par Jacqueline de Croÿ - 24 septembre 2006

Image Hosted by ImageShack.usQuinze ans après le meurtre de Katrien De Cuyper, son corps est exhumé pour de nouvelles analyses, afin de charger ou décharger Karl Van Rompaey, auteur de lettres anonymes, écrites selon lui pour se rendre intéressant, alors qu'il était âgé de 20 ans.

Marcel Vervloesem, poursuivi pour entrave à la vie privé des producteurs de pédopornographies "non identifiés", démontre que l'adolescente était exploitée par le réseau X-Kiss/Zandvoort, devenu www.X-kiss.be, toujours en pleine activité, sans que la justice belge ne veuille le démanteler.

Un mardi soir, le 17 décembre 1991, Katrien De Cuyper, âgée de 15 ans, avait passé la soirée avec Christophe, son petit ami. Normalement, il l'a raccompagnait à l'arrêt d'autobus de l'avenue de l’Yser, dans les docs d’Anvers, mais pas cette fois là, parce qu'il pleuvait, a-t-il dit. A 22h45, Katrien téléphona du café "Les Routiers", selon le bistrotier. Il ne s'y trouvait pas que des marins et des routiers. Aux étages supérieurs, des chambres sont louées, à l’heure, à la nuit, à la semaine, même au "X-Kiss", un studio de production vidéo de pornographie  d'enfants.

Peut-être croyant à un jeu, peut-être pour plaire à un amoureux, Katrien devint actrice d'un photo feuilleton de pédo- pornographie homosexuelle. Des photomontages devaient lui garantir de ne pas être reconnue. Elle devait apparaître avec un corps d’un garçon, qui lui devait poser séparément, dont avec la fente des fesses maquillée, pour faire croire qu'il avait été sodomisé. Elle était là en train de rire et plaisanter avec un garçon de son âge, dont elle semblait amoureuse. La séance dut être longue, car parfois ils semblent s'ennuyer: lui en levant les yeux au plafond.

Katrien n'arriva jamais chez elle. Elle sera retrouvée nue et étranglée six mois plus tard, dans un autre coin sinistre du port d'Anvers. Alors que les médias avaient répété les détails de la version officielle, trois lettres anonymes furent envoyées aux parents de Katrien et à un journal. L'auteur semble mettre sur papier la rumeur publique, posant la question de ce que faisait une si ravissante bourgeoise de 15 ans, seule la nuit dans le pire des quartiers d'Anvers. Il sous-entend qu'il cherchait une putain dans les docks. Ne trouvant pas ce dont il avait envie, il décida de rentrer chez lui, quand il aurait embarqué Katrien faisant de l'autostop.

Il dit qu'elle avait raté son autobus et téléphoné à ses parents qui lui auraient dit de se débrouiller seule. Il marque sa colère à l'encontre du père, qu'il blâme de ne pas être venu la chercher. Il lui aurait donné un lift jusqu'à l'autoroute et se reproche de ne pas avoir fait un détour pour la conduire jusque chez ses parents. Elle pensait refaire de l'autostop, selon lui. Une suite logique, qui aurait pu la mener jusqu'au lieu où elle a été découverte.

Les deux garçons qui avaient participé au photo feuilleton avec Katrien n'ont jamais parlé. L'enquête policière ne déboucha sur rien, même pas sur le studio pédopornographique au dessus du bar.

Le 4 janvier 1994, Kim et Ken Heyrman, âgés de 8 et 11 ans furent enlevés alors qu’ils allaient jouer au football. Le corps de la petite fille sera retrouvé à l'Asiadok, un bassin du port situé à deux pas du "X-Kiss". Le corps de Ken ne sera jamais retrouvé, mais son blouson sera aussi déposé à l’Asiadok quinze jours après la découverte de sa sœur, et ses gants de football seront glissés dans la boîte aux lettres de sa mère quelques semaines plus tard.

La police n'eut jamais de soupçon sur le X-kiss qui deux ans plus tard,  en 1996, fit faillite  et devint le Gay-Kiss. L'année suivante, Regina Louf, ancienne victime d'un réseau de prostitution d'enfants, témoigna que Katrien était victime de ce même réseau depuis plusieurs années et que sa mort était survenue lors d'une orgie Nihoul.

Norbert De Cuyper affirma qu'il était impossible que sa fille ait travaillé dans un circuit de prostitution, car elle rentrait tous les jours à la maison, mais les photos montrent que Katrien était plus jeune à l'époque du roman-photo, avec un visage plus rond et des cheveux plus court, ce qui fait apparaître que Regina avait raison, sur durée de l'exploitation de l'enfant.

En été 1998, Gerry Ulrich, l’archiviste multimillionnaire de la filière Zandvoort, propriétaire du réseau Apollo, producteur et distributeur de pornographie d'enfants sur Internet, était assassiné en Italie par une de ses victimes : Robert Van Der Plancken à qui il avait promis son héritage et qui avait à son tour intégré le réseau de pédopornographie et commerce d'enfants.

Marcel Vervloesem se rendait chez Ulrich, saisissait les archives de la filière Zandvoort et les apportait à la police. Il s'y trouvait 90.081 victimes de pornographie d'enfants, ainsi que meurtres, viols et tortures. Le "Gay-Kiss" y apparaissait être une succursale des "Studios De Paw" situé à Utrecht, en Hollande et utilisé en son temps par le réseau Temse/Madeira et Gerrie Ulrich. Il s'y trouvait le photo feuilleton de Katrien, donc vendu par Ulrich et Van Der Plancken sur leur site web Apollo. Au parquet d'Anvers, Leen Nuyts répondait que malgré la ressemblance effective, les services hollandais et belges étaient à 95% certains qu'il s'agissait d'un garçon non identifié.

En janvier 2004, un procès-verbal apparut, pour justifier que les photos n'avaient pas été montrées à la famille où aux amies de Katrien du fait "qu'il s'agissait d'un garçon". La Fondation Princesse de Croÿ fit alors effectuer une analyse comparative qui identifia Katrien comme étant ce "garçon". Une analyse complémentaire vient de confirmer les analyses précédentes. De nouvelles photos de Katrien ont permis aux experts d'opérer une reconstruction en trois dimensions de son visage. Une discordance de 15% entre les points de la surface frontale et du reste de la tête confirme le photomontage, et eut l’avantage de permettre de superposer cette surface frontale à la reconstruction du visage de Katrien en 3D, en le faisant pivoter pour mieux calculer les différences. Les films montrent que tout concorde: l'ovale du visage, le nez, la bouche et les sourcils. Cette victime de Zandvoort est incontestablement Katrien De Cuyper.

Paix à l’âme de cet enfant, mais rien n’exclu qu’elle croyait à un jeu et que comprenant la réalité, elle ait signé son arrêt de mort en disant qu’elle révèlerait tout à ses parents. Rien ne peut non plus exclure qu'elle ait été piégée, le rendez-vous donné le jour d'une des orgies de Nihoul.

Plusieurs faits pourraient accréditer les dires de Regina. Son maquereau avait un contact commun avec Robert Van Der Plancken, ainsi qu'une cinquantaine de contacts dans les voisinages directs du Gay-Kiss et des parents de Katrien. Il apparaît aussi avec certains d'entre eux en compagnie d'Ulrich sur une liste de Fidonet: un portail de naturistes, fondé par Wayne Arthur Silsbee, un pédophile américain recherché par le FBI. Il avait ainsi formé une branche "pédo- naturiste", avec des personnes qui trouvent naturel de laisser leurs enfants nus.

Quinze ans après le meurtre, Karl Van Rompaey, impliqué dans une affaire de possession de pédo- pornographie et harcèlement, était trahis par l’ADN de sa salive sur les timbres qui avaient servi à l’envoie des lettres anonymes suite au meurtre de Katrien. Arrêté ce 7 août 2006, il reconnaît les avoir écrites, mais nie toute participation au crime, disant qu'il a voulut se rendre intéressant et il ce que le détecteur de mensonge confirme. Les erreurs judiciaires se succèdent aux dénis de justice depuis la découverte du réseau Zandvoort, surtout en périodes électorales, quand les ministres de la justice veulent faire croire à la qualité de leur travail.

Dix ans après la faillite du X-kiss qui exploita Katrien et les deux garçons du roman-photo, Marcel Vervloesem, l'auteur de cette enquête, est poursuivi pour entrave à la vie privée de ces pourvoyeurs, que les autorités belges prétendent non identifiés, alors qu'Internet présente  www.X-kiss.be. On y trouve deux liens, le premier pour les plus de 18 ans, présentant ses produits pornos prétendument adulte mais avec section adolescents (sexyteen) ; le deuxième pour les moins de 18 ans, www.plopsaland.be, des parcs d'attraction pour enfants, avec des offres d'emploi.

Bravo Madame Onkelinx: un homme qui nie le crime est en prison, un autre est poursuivi pour entrave à la vie privé des producteurs de pédo pornographie, mais le X-Kiss peut faire sa publicité sur Internet, avec un nom de domaine belge (.be) et redirection des lieux où les pédophiles peuvent se trouver des enfants !  Le Werkgroep Morkhoven porte une fois de plus plainte avec constitution de personne lésée, mais combien de fois faut-il porter plainte pour avoir justice, Madame Onkelinkx ?

--------------------------

http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

17:31 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Babies-for-sale


Babies-for-sale trade faces a global crackdown

Image Hosted by ImageShack.usAttempts by Western families to adopt children from poor nations have fuelled a rogue market in young lives. But at last action is being taken. Carolyn Wheeler reports from Lviv, Ukraine

The thick stack of photographs pulled from a manila envelope in Maria Chernyk's cupboard explains all she has to say about foreign adoptions. Each year, the director of Lviv's Orphanage No 1 sends a handful of children overseas: most to the United States, many to Italy, some to Germany, France and Canada, one to a Ukrainian couple in Manchester.

She tracks them with this collection of photos: a sweet blond boy with a crossed eye, a slender, solemn-faced girl who needed heart surgery, a little boy so traumatised by his past that he never spoke.

Each family paid dearly for the privilege of being parents, over £15,000 in many cases, to cover travel, agency fees and the demands of dozens of bureaucrats.

Chernyk is a staunch defender of the web of bureaucracy and money that foreign adoption has become: her orphanage is better able to care for the children left behind with donations that include a television, new carpets and medicines. And the children adopted are - judging from the photographs - well cared for far from the run-down orphanage and far from the politics threatening the adoptions of others like them.

'I am in favour of, and will continue to support, international adoption, because I have seen the results,' said Chernyk, whose orphanage is so strapped for resources she had to ask a friend abroad to collect milk powder last year.

Overseas adoption is big business, and growing: last year, more than 2,150 Ukrainian children and almost 8,000 Russian children were adopted to foreign countries. Most of those went to the US, where Russia is second only to China as a provider of adoptees and Ukraine ranks sixth. Italy and Spain adopt hundreds of children each year, as do Canadians. British parents applied to adopt 26 Russian children last year - none from Ukraine, where adoption is on hold over a disagreement over regulations.

China is still a reliable source of girls but eastern European countries are also popular. A child who looks like his or her parents leads to fewer embarrassing questions in the playground or supermarket. It is often faster to get a baby or toddler from abroad and adopting from another culture, particularly a country where adoption records are sealed and poverty is rampant, takes away some of the fear of a birth mother coming knocking.

In an industry fuelled by money and the desperation of would-be parents, and complicated by haphazard or non-existent regulations, private agencies and corruption among poorly paid officials, there are countless tales of fraud - babies sold twice to different families, adoption facilitators who have made off with thousands, mothers who were duped into giving up their newborns.

Some families spend thousands only to go home empty-handed, after finding the child referred to them is ill, or not the right age, or gender, or that the official required to approve an adoption is ill or has been fired. Even in above-board adoption cases, large donations to orphanages are considered mandatory, whether as money or in clothing, food or medical supplies and adoptive parents are counselled to bring gifts for a long list of government officials to help things go smoothly.

'I have to be careful what I say, but an awful lot of $100 bills were floating across tables in Kiev and Odessa. It did appear to open things up and get things moving,' said Brad Parr, a 47-year-old Texan who adopted a two-year-old Ukrainian girl two years ago, after weeks of arguing with officials, weeding through listings and travelling from orphanage to orphanage. 'It worked out we got a great kid but we had to put a lot of pressure on them - you're not going there to be a tourist. You're going to conduct business.'

And the business is lucrative. A decade ago, several doctors and nurses in Lviv were charged with accepting bribes and forging documents, even coercing mothers into giving up their newborns or telling them their babies had died, to allow them to be adopted abroad.

Today, Ukrainian adoption officials won't talk about that case, except to say it was the catalyst for sweeping changes to foreign adoption laws. Families from abroad who could once take babies straight from maternity homes, must now wait for older children who have spent a year listed with the National Adoption Centre's registry, and may not look at any child other than the given referral. Private agencies, which flourish in other countries, are now illegal in Ukraine, though a number operate outside Ukraine to co-ordinate documents and arrange translators.

But baby-selling accusations have popped up in almost every country that permits foreign adoptions. In June, British Children's Minister Margaret Hodge suspended all adoptions from Cambodia over charges of falsified documents, illegal adoption facilitators and the coercion of mothers to hand over their children.

For many young Cambodian orphans, adoption means a much sought-after ticket to prosperity and security but the darker side is widespread reports of unscrupulous brokers buying infants from poverty-stricken parents and selling them, at a huge profit, to Western couples.

More than 2,300 children have been adopted by foreigners in Cambodia in the last six years. The Prime Minister, Hun Sen, suspended all foreign adoptions for a short period four years ago but then lifted the ban, pending legislation regulating the industry.

'It's the worst form of exploitation. The parents are often desperate and will turn a blind eye or simply do not want to know,' said one charity worker in the capital, Phnom Penh. 'This country is without a proper system of law and pretty much everything can be bought: officials, permits, people. The problem is the demand not supply. If we stamp it out here it will go elsewhere.'

Middlemen persuade women in dirt-poor villages to give up their babies for between $20 and $50 or babies are bought directly from orphanages in Cambodia, which has a long tradition of children being sold into prostitution or slavery.

Main Dim, 40, was divorced with five children when she became pregnant by a man who abandoned her. Worried that she would not be able to care for another child, Main Dim agreed to sell her baby for $50. 'He was crying when I let him go. So was I,' she said. Still, she is seen as 'the lucky one' in her village of Laing Kout. Unlike others, she gets $100 a year from the American family and has received dozens of pictures: the boy bundled in ski clothes, in a bath with his blond-haired sister and another Cambodian brother.

'I still miss him, but when I see the pictures I'm happy, because he does have a better life than any I could give him,' she said, showing off a radio given to her by the boy's new family. 'If they offered to give him back, of course, I'd want that. But at least I know he's being taken care of.'

Sou Soam, 64, hopes that's true for her grandson, too, but she has no way of knowing. She sold the day-old boy for $40 after her daughter died in childbirth seven years ago. 'I just want to see how he's grown, what he looks like,' said Sou Soam. 'I had no money and five other grandchildren to care for.'

Most Cambodian parents think they were doing the right thing. Run Chenda, sold by her mother into prostitution aged nine for $80, says children who go to rich foreigners are the lucky ones. 'If I could trade places with any of them, I would,' she said.

In Azerbaijan, six doctors and nurses are now on trial on charges of illegally handing over nearly 200 children to foreigners for adoption. A temporary moratorium has been declared on foreign adoptions in the country until the rules are re-examined.

Romania, which 15 years ago had massive media coverage over the state of its orphanages, passed a law in July limiting foreign adoption to a child's grandparents. Last month, France and Romania set up a committee to help 130 French couples already in the process of adopting Romanian orphans.

In Russia, where tabloids fed on the news that German Chancellor Gerhard Schröder had adopted a Russian child and that actress Angelina Jolie planned to, deputy prosecutor-general Vladimir Kolesnikov said bribery and fraud is still widespread. Last year a man was jailed after selling 558 children over the course of eight years.

'There is trafficking in children in Russia,' said Ekaterina Lakhova, head of the Duma committee on family affairs and a critic of foreign adoption. She points to reports of Russian children being abused in their new families: an American couple in New Jersey were jailed for 10 years for abusing their seven-year-old adopted son, Viktor, who died of hypothermia after being made to sleep in an unheated cellar, and a Colorado woman recently tried to re-sell her Russian daughter on the Internet.

'We are unable to monitor the support of Russian children adopted by foreigners. Russia's jurisdiction does not transcend the borders of our country,' Lakhova said.

In 2000, President Vladimir Putin required all adoption agencies in Russia to obtain certificates, a process that temporarily halted adoptions and left the country with about 90 private agencies, more than half based in America.

But Russia is now about to go further. After a series of committee hearings last week, the Duma is considering a draft law to limit adoptions to countries that have signed a bilateral agreement. This would temporarily halt adoption to Britain and Italy, and entirely end adoptions to Canada and the US. Lakhova estimates some 100 agencies work illegally in Russia.

'It is virtually impossible to bring people abusing these procedures to criminal or administrative responsibility. There is a need to establish state control over the adoption procedure in Russia and to ensure the rights of adopted children abroad.'

As the political debate continues, would-be parents are faced with a long, expensive and uncertain process while orphanage directors worry that a major source of donations will dry up.

'I would tell those politicians [who would block adoptions], then provide these children with a good life,' Chernyk said. 'I am always struggling with people like that. I am used to it. But every time I hear that, I say just try. You just try to come here and take care of these kids, wash them, feed them, clothe them.'

The orphanage, a 30-year-old brick building in a grey suburb, receives state money only for food, medicine, utilities and staff. It's a paltry amount: Employees are paid an average of 400 hryvnya, £40, per month; the budget allows 2,000 hryvnia, or £203, a year for medicine for 120 children, and 130,000 hryvnya, £13,200, for food.

Between 10 and 14 children share a room with two carers, small white beds lined up end to end, and a picture of Jesus with lambs on the wall. Murals, painted by volunteers in the common rooms, break up the monotony and each room is spotlessly clean. An upstairs room boasts a television and a new rug; a playroom is crammed with toys, all courtesy of charities in Ukraine and abroad.

But the hallways are dark, their lightbulbs burnt out with no money to replace them, or turned off to save electricity. The hallway floors and staircases are cold, bare cement. Paint peels and the smell of cabbage wafts through the hallways.

It is an existence of little hope for children caught in a legal limbo: those left here by a parent who has little to no contact, but will not relinquish parental rights. For the few available for adoption, the thought of a family of their own - even one far away that speaks a different lan guage - is an obsession. Gifts left behind by adoptive parents, books, a stack of Canadian flags, are constant reminders. Meanwhile, the children don't know the world outside these walls but they all say: 'I want a mother, I want a father.'

'All kids want a family,' Chernyk said. Adoption advocates, who are also working to make adoption more appealing to local families, say any move to tighten regulations will condemn thousands of children to a life that ends on the street'.

'I feel really sick about what was pronounced there,' said Boris Altschuler of Russias Right of the Child advocacy group. 'We must be grateful that these people save our children, more than 7,000 a year, and give them the happiness of life in a family. We should not be counting the money in their pockets.

Sunday November 21, 2004
Source: http://observer.guardian.co.uk/international/story/

--------------------------

http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

13:59 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-03-07

Opnieuw problemen met Microsoft


Image Hosted by ImageShack.usDe MSN-groep FondationPrincessedeCroy werd op 16.3.2007 na een bericht over Child Focus dat gebaseerd was op een artikel in een Roemeense krant, door MSN (Microsoft) gesloten. De franstalige MSN-dienst deelde mede dat zij van niets wist en dat de groep om een onbekende reden op een herroepelijke wijze verloren was gegaan.
De nederlandstalige MSN-dienst liet echter verstaan dat de nieuwsgroep nog wel degelijk bestond maar dat zij wegens een 'ernstige overtreding van de gebruikersvoorwaarden' gesloten werd.

Volgens de nederlandstalige MSN-dienst zou de 'inhoud van de groep bewaard worden in geval van een eventueel toekomstig onderzoek in deze kwestie maar de groep zou niet meer heropend worden'.
Over welke 'kwestie' het ging, zweeg men.
De dienst voegde er op een uiterst tegenstrijdige manier nog aan toe dat de 'gebruikte opslagruimte op de groep niet meer ter beschikking zou zijn totdat het onderzoek was afgerond en de MSN Groep door MSN volledig verwijderd zou zijn'.

Enkele maanden geleden verdwenen er al eens honderden documenten en foto's van de MSN-groep FondationPrincessedeCroy nadat er een bericht werd gepubliceerd waarin RTBF-journalist José Dessart zijn steun uitsprak voor Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven.
José Dessart werd toen ondermeer via de E-mailcampagne van een zekere Piet S. gedwongen om te vragen of het bericht terug kon verwijderd worden.

Na wekenlang aandringen bij MSN werden de foto's en documenten waarvan men dacht dat zij voorgoed verloren waren gegaan, voor het grootste gedeelte teruggeplaatst.

Enkele weken later dook Piet S. bij Skynet op alwaar hij een klacht indiende omdat hij vond dat met de 'ongevraagde vermelding' van zijn voornaam en de eerste letter van zijn familienaam, 'zijn privacy werd geschonden'.
De skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' verdwenen toen gedurende een tiental dagen van het Internet omdat Skynet de klacht gegrond vond.

Piet S. diende enkele jaren geleden ook al een klacht in bij de Canadese provider 'Bravenet' omdat hij vond dat de 'Belgische Staatsveiligheid bespottelijk werd gemaakt'. De website van Prinses de Croÿ werd toen door Bravenet zonder pardon van het Internet verwijderd.

In 2005 was het dan weer de beurt aan Sp.a-kamerlid Jan Peeters die, vlak nadat Marcel Vervloesem vanwege een paar verhalen over 'folteringen met bamboostokjes' in de gevangenis van Turnhout was opgesloten, via de lokale radio en televisie een oproep deed om de MSN-groep van de Werkgroep Morkhoven met 'wettelijke middelen van het Internet te halen'. Hij hield daarbij geen rekening met het feit dat er in België nog altijd een zekere persvrijheid bestaat en de Belgische Grondwet over de scheiding der machten spreekt.

In afwachting dat de MSN-nieuwsgroep FondationPrincessedeCroy wordt heropend zonder dat het archief waaraan jarenlang werd gewerkt door MSN vernietigd wordt, kan men voor zijn informatie terecht op http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/ .

20:07 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-03-07

The untold story of the Romanian 'orphans'

 

ROMANIA - FOR EXPORT ONLY

Image Hosted by ImageShack.us

The untold story of the Romanian 'orphans' - Roelie Post

Romania needed to reform its child rights policy, as one of the conditions for its future EU Membership. Large ‘orphanages’ were closed and replaced by modern child protection alternatives.

The author kept a diary on her work for the European Commission that aimed to help Romania reform its child protection.

She soon found out that the intercountry adoption system in place was nothing short of a market for children, riddled by corruption. After international criticism this practice was halted temporarily. When redrafting laws, it became clear that in Romania’s reformed child protection there was neither place nor need for intercountry adoptions.

A ferocious lobby that wants to maintain intercountry adoptions stepped out.

The reader is taken along on an eight-year-travel, and will be shown the story of the Romanian ‘orphans’ from a different light, where global politics and private interests compete with the rights of the child.


BUY NOW: 22,90 Euro (272 pages)

THE BOOK IS ALSO FOR SALE AT:
EuroComment Bookshop
rue Stévin 186
Brussels

You can pay through the Internet or you can send an e-mail to: romaniaforexportonly@gmail.com and you will receive the details for bank payments.

http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/

22:41 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

04-03-07

Stop kindermisbruik ! Burgers moeten ogen openen !

 

Minister Dewael (VLD) en Comité P staken klachten inzake kindermisbruik in de doofpot

Image Hosted by ImageShack.usVictor Vervloesem, die in september 1998 in een interview met Gazet van Antwerpen, de eerste was om zijn halfbroer Marcel Vervloesem van 'pedofilie', 'verkrachtingen' en 'sadistische folteringen' te beschuldigen, zei destijds in een interview met Het Laatste Nieuws dat de opsluiting van zijn halfbroer 'het mooiste geschenk van zijn leven was'.
De man werd enkele weken voor dat Marcel voor een tweede maal van 'pedofilie' beschuldigd en opgesloten werd, echter zelf van de aanranding van de eerbaarheid beschuldigd. Twee Herentalse politieagenten maakten toen van de verklaring van het minderjarige slachtoffer een proces-verbaal op.
Enkele weken later werd de 14-jarige Nick C. die de klacht indiende, door dezelfde Herentalse agenten van het school gehaald en gedurende 8 uren lang ondervraagd waardoor hij zich tenslotte liet overhalen om te verklaren dat hij niet door Victor maar door MARCEL Vervloesem, die enkele dagen voordien opnieuw beschuldigd werd, was 'misbruikt'. De Vlaamse roddelpers schreef toen dat de twee nieuwe klachten tegen Marcel Vervloesem door een 'derde onafhankelijke klacht werd bevestigd'. De procureur van Turnhout van zijn kant sprak over 'bijzonder zwaarwichtige feiten' en het proces-verbaal van de klacht tegen Victor V. verdween spoorloos zonder dat Victor V. ooit ondervraagd werd.

De Werkgroep Morkhoven contacteerde terzake de Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en vroeg om het Comité P (controle politiediensten) deze zaak te laten onderzoeken. De Werkgroep kreeg echter geen antwoord op haar schrijven.
Ook de Sp.a-schepen die verantwoordelijk was voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Herentals alwaar Victor V. met de steun van burgemeester Jan Peeters (Sp.a) en het Sp.a-bestuur van Herentals tot bestuurslid en verantwoordelijke voor Jeugdzaken benoemd was, werd op 10.5.2005 schriftelijk gecontacteerd maar ook hij antwoordde niet.

Victor V. zetelt, zoals burgemeester Jan Peeters, in het Sp.a-bestuur van de Stad Herentals. Het was uitgerekend Peeters die, vlak na een petitieaktie van Victor V. die nauwelijks 13 handtekeningen opbracht, tijdens de gemeenteraadszitting van Herentals met CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels opriep om Marcel Vervloesem die aan een hongerstaking in de gevangenis begonnen was, uit Morkhoven te verbannen.
Peeters liet op 10.5.2005 via radio en televisie zelfs weten dat hij naar 'juridische mogelijkheden zocht om het persorgaan van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te halen'.

Peeters en het Sp.a-bestuur van Herentals plaatsten Victor V. ook op een verkiesbare plaats voor de gemeenteraadszitting van 8.10.2006. Victor V. werd tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt nu in de politieraad waarvan... Peeters de voorzitter is.
Peeters is benevens burgemeester van Herentals ook Sp.a-kamerlid en zetelt in het Sp.a-partijbureau te Brussel. In een vorig leven was hij zelfs Minister van State.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij door de machtige Sp.a-partijtop in Brussel wordt ondersteund en hij het zich gemakkelijk kan veroorloven om vriendjes die slechts kunnen schrijven zoals ze spreken en die criminelen gebruiken om actievoerders aan te klagen, tot bestuurslid in overheidsorganen te bombarderen.

Zonder de steun van Peeters en de Sp.a-partijtop te Brussel was Victor V. waarvan een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met minderjarigen bestaan, reeds lang door de mand gevallen en had de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers aan wie de Werkgroep Morkhoven op 23.10.2006 een copie van de processen-verbaals overhandigde, reeds lang een gerechterlijk onderzoek bevolen.
Marcel Vervloesem werd, na bijna 9 jaar door de Vlaamse roddelpers door het slijk te zijn gesleurd, op 15.11.2006 voor de klachten van Victor V. en zijn bende weliswaar vrijgesproken maar daar bleef het bij.

Tien jaar na de Witte Mars waarbij een miljoen Belgen in Brussel tegen de laksheid van Justitie inzake kinderverdwijningen protesteerden, is België nog altijd het land waarin kindermisbruikers zich thuis voelen en waarin organisaties zoals Child Focus campagnes organiseren die zogenaamd bedoeld zijn om de burgers 'de ogen voor kindermisbruik te openen' terwijl zij de 88.000 slachtoffers in de kinderpornozaak Zandvoort doodzwijgen en de kindermisbruikers blijven beschermen.

-------------

PS. Dit bericht werd opgemaakt op basis van een artikel dat Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens op 11.5.2005 op Indymedia Nederland publiceerde.
Info en contact: http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
janboeykens@hotmail.com - issakaba@skynet.be

13:06 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |