28-02-07

Verdwijningszaak Tiffany Warnotte (1)

 

JUSTITIE BEOORDELEN OP BASIS VAN CONCRETE DOSSIERS

 

Image Hosted by ImageShack.us Dit bericht maakt deel uit van een aantal berichten en artikels die gepubliceerd werden naar aanleiding van de verdwijning van Tiffany Warnotte. Het meisje werd intussen weergevonden.

-------------

Discussies over hervormingen binnen Justitie hebben weinig zin indien men geen rekening houdt met concrete dossiers.

In het dossier rond de verdwijning van Tiffany Warnotte zien we bijvoorbeeld dat Justitie na de zaak Dutroux en de uitgebreide rapporten van de Commissie Dutroux, nog steeds dezelfde fouten maakt.

- Vanaf het begin weigerde men de verdwijning ernstig te nemen. Zowel Child Focus, als Procureur Visart de Bocarmé (inmiddels bevorderd tot Procureur-generaal van Luik) en de federale politie blijven 8 maanden na de verdwijning nog steeds over een verontrustend wegloop-van-huis-geval spreken.

- Een diepgaand onderzoek bleef de eerste 7 maanden lang uit omdat men steevast bleef geloven in een weglopen-van-huis en men geen enkele piste wenste te onderzoeken.

- Daardoor zijn er talrijke sporen die naar Tiffany Warnotte hadden kunnnen leiden, verdwenen.

- Na de ondervragingen van de kennissen-en familiekring van Tiffany en van mogelijke getuigen blijven -zoals men in het RTL-programma 'Controverse' heeft kunnen zien- de meeste vragen echter onbeäntwoord.

- De ouders van Tiffany moesten opnieuw druk uitoefenen vooraléér zij het gerechtelijk dossier mochten inzien.

- Zij werden pas 7 maanden na de verdwijning van Tiffany op een normale wijze door de Procureur (die Procureur Visart de Bocarmé opvolgde) ontvangen en op een behoorlijke wijze geïnformeerd over het dossier.

- Er zou nog altijd geen onderzoeksrechter in de zaak zijn aangesteld en het is niet duidelijk in hoeverre Mter Arnould, advocaat van Eddy Warnotte, dit ook adviseert.

- Merkwaardig in deze verdwijningszaak is ook dat een familie met acht kinderen die Eddy en Nathalie Warnotte steunde, met een brutaal uitgevoerde huiszoeking werden geconfronteerd waarbij men liet verstaan dat er mogelijk sprake was van 'oplichting'.

- Nog merkwaardiger in deze verdwijningszaak is dat via het forum van de MSN-groep Tiffany-Warnotte al het mogelijke werd (en nog steeds wordt) gedaan om diegenen die de ouders Warnotte het hardst ondersteun(d)en, in discrediet te brengen. Dit laatste leidde zelfs tot een artikel in La Meuse waarin Eddy Warnotte, daarbij gesteund door zijn advocaat Mter Arnould, de Stichting Princesse de Croÿ van 'oplichting' en 'piraterij via het Internet' beschuldigde alhoewel men er fijntjes aan toevoegde dat er 'geen klacht werd neergelegd'.

- Opmerkelijk in heel deze zaak is dat bepaalde figuren uit politie-en Justitiekringen het forum nu volledig controleren en, zaols rijkswachter W. Holvoet, als animator werden aangesteld.

Terwijl de media, zoals dit ook tijdens de commissie Dutroux gebeurde, de burger op alle mogelijke wijze proberen te sussen en de Ministers van Binnenlandse zaken en Justitie door middel van affichecampagnes de indruk geven dat kinderprostitutie en verdwijningszaken ernstig wordt genomen, is dit dus niet het geval.


Een zekere Christian N. die sterk bevriend is met rijkswachter Willy Holvoet (en goede contacten bleek te onderhouden met Child Focus) werd door Eddy Warnotte (vader van de verdwenen Tiffany Warnotte) om één of ander reden aan de deur gezet.

Hij was gedurende verschillende maanden 'chef-animator' van de groep en vertrouwenspersoon van Eddy Warnotte.

De man beweerde op de steun te kunnen rekenen van de vzw Observatoire Citoyen en de (franstalige) Liga voor de Mensenrechten.Het is dan ook merkwaardig dat er op 8 april 2005 een artikel verscheen in La Meuse getiteld "Collectes Douteuses pour Tiffany" waarin Eddy Warnotte en zijn advocaat Jean-Maurice Arnould (Observatoire Citoyen, Liga voor de Mensenrechten, Orde van advocaten, kandidaat Hoge Raad voor de Justitie) Prinses Jacqueline de Croÿ van 'oplichting' en 'piraterij via het Internet' beschuldigden.

De 'Fondation Princesse de Croÿ' werkt nauw samen met de Werkgroep Morkhoven waarvan woordvoerder Marcel Vervloesem op 16 april jl. op basis van nieuwe beschuldigingen over 'sexueel misbruik' door het parket van Turnhout werd aangehouden.

De beschuldigingen volgen juistgeteld twee dagen op de brief die Marcel Vervloesem en Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven samen opstelden.

In de brief die aangetekend naar Justitieminister Laurette Onkelinx en de Procureur des Konings te Turnhout werd gestuurd, stelt de Werkgroep Morkhoven de verklaringen van de Turnhoutse Procureur Herman Janssens (thans advocaat-generaal te Antwerpen) in Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 in vraag.

Die zei in een interview met journalist Toon Verheijen van Het Laatste Nieuws dat het een 'loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort omdat de beelden allemaal werden nagekeken in samenwerking met interpol en Europol en de resultaten van dit onderzoek worden verwerkt'.

Op de mededeling van de Werkgroep Morkhoven dat er een jeugdmagistraat te zien is op één van de foto's, antwoordde de Turnhoutse Procureur dat 'die zware beschuldiging op niets gebaseerd is maar dat er een onderzoek zou ingesteld worden'.

Het probleem is echter dat er van dit 'onderzoek' niets meer werd gehoord nadat de Werkgroep Morkhoven ontdekte dat Georges Zicot (zaak Dutroux) gelogen had in zijn verklaring dat hier 'geen sprake was van een magistraat maar van een man uit Charleroi'.

Zoals men weet, verscheen Georges Zicot met Marc Dutroux en enkele figuren uit het misdaadmilieu van Charleroi enkele dagen geleden voor de rechtbank van Nijvel op beschuldiging van autozwendel, bendevorming, valsheid in geschrifte, oplichting enzovoorts.

De strafrechter te Nijvel besliste dat de beschuldigingen inzake autozwendel en bendevorming onterecht zijn en liet verstaan dat de zaak wellicht verjaard was.

Georges Zicot werkt thans voor de Crime Unit van de federale politie te Brussel.
 

http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

10:22 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.