10-01-07

Internet-politie haalt Skynetblogs Justitie van het Internet (1)

 

De repressieve rechtsstaat

Image Hosted by ImageShack.us
Giotto


De skynetblog 'Doofpot Justitie' waaraan de Werkgroep Morkhoven meewerkte en die op een jaar tijd meer dan 10.000 bezoekers telde, werd gisteren van het Internet gehaald. Ook de skynetblog 'Slachtoffers Justitie' is niet meer weer te vinden.
Beiden staan nog wel op Google vermeld maar zijn niet meer te bezoeken.

Op 8 december 2006 verdwenen er ook reeds honderden foto's en documenten van http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy. Het grootste gedeelte ervan werd, na een schrijven naar het MSN Groups Support Team, op 23.12 jl. teruggeplaatst.

Nadat de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a-kamerlid) in mei 2006 via de radio en televisie opriep om de 'website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te halen', namen de problemen met de MSN-groepen WerkgroepMorkhoven en FondationPrincessedeCroy toe en werd het werken zo goed als onmogelijk gemaakt.

Volgens Peeters waren het 'vooral de wijkbewoners van het Morkhovense 'Koninkrijk' die de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet wilden en die vroegen om de Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem uit de wijk te zetten'. Het Herentalse CD&V-raadslid An Dielens en Peeters beweerden ook dat het imago van Herentals door Marcel Vervloesem die in april 2006 via de bende rond het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. opnieuw van 'pedofilie' was beschuldigd en daarvoor zonder meer in de gevangenis van Turnhout was opgesloten, werd aangetast.

De argumenten van Peeters en coalitiepartner Dielens waren echter vals en puur op leugens gebaseerd want met 'de wijkbewoners' werd gedoeld op een petitieactie van Victor V. die Marcel Vervloesem 9 jaar geleden van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde en de klachten tegen M. Vervloesem organiseerde. Volgens de schriftelijke verklaring van één van de zogenaamde slachtoffers werd men voor de klachten tegen Marcel Vervloesem, door Victor V. en bepaalde kranten betaald.

De petitieactie van Victor V. bracht amper een 13-tal handtekeningen uit Morkhoven en omstreken op en die kwamen dus vermoedelijk van de criminelen waarmee Victor V. de klachten destijds organiseerde. Daar komt nog bij dat M. Vervloesem op 15.11.2006 werd vrijgesproken voor de klachten van Victor V. en zijn companen waarvan het merendeel wegens diefstallen, inbraken en gewapende roofovervallen in de gevangenis zat.

De Werkgroep Morkhoven overhandigde op 23.10.2006 ook een Open Brief aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers waarin een 30-tal processen-verbaals waren opgenomen waarin de zedenfeiten van Victor V. met kinderen en minderjarigen worden beschreven. Die klachten werden door het parket van Turnhout dat ook geen onderzoek voerde naar de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort, immers nooit onderzocht.

Victor V. werd integendeel dank zij het Herentalse Sp.a-partijbestuur en Sp.a-burgemeester Jan Peeters in februari 2006 tot bestuurslid van het OCMW van de Stad Herentals benoemd en mag daar mede in jeugdzaken beslissen.

Hij stond vorig jaar zelfs mee op de kieslijst van de Sp.a en zou met zijn 109 stemmen in de Herentalse gemeenteraad mogen gaan zetelen.

Zowel de Herentalse Sp.a en CD&V-politici als het parket van Turnhout zouden deze zaak graag in de doofpot willen steken en doen alsof er niets is gebeurd. Zelfs de 30 processen-verbaals met de zedenfeiten van Victor V. willen ze erbij nemen op voorwaarde dat Victor V. in het OCMW-bestuur mag blijven of tot gemeenteraadslid wordt benoemd. Zij gaan er klaarblijkelijk van uit dat de Herentalse burger behoefte heeft aan dergelijke dubieuze figuren.

De skynetgroepen Justitie werden van het Internet gehaald vlak nadat de Werkgroep Morkhoven op http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven had medegedeeld dat het werken met de MSN-groepen zodanig onmogelijk werd gemaakt dat men er een speciale skynetblog had bijgenomen waarop uitsluitend de artikels van de Werkgroep Morkhoven zouden worden gepubliceerd. De Werkgroep ging er van uit dat de skynetblogs 'veiliger' waren...

Marcel Vervloesem kreeg op 15.11.2006, nadat hij was vrijgesproken voor de klachten van Victor V. en zijn bende, een spreekverbod met de pers opgelegd. Maar zoveel verschil zal dat echter niet uitmaken want de Vlaamse pers heeft de voorbije jaren toch alles gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffers, stil te zwijgen. Vandaar dat de Vlaamse pers met dit spreekverbod dat tevens een aantasting van de persvrijheid is, stilzwijgend akkoord gaat.

De Vlaamse pers verzweeg niet alleen het feit dat de slachtoffers in de Zandvoort-zaak nooit geidentificeerd werden en dat de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in deze zaak nooit werden opgespoord. Zij zweeg ook over de Franse jeugdmagistraat die op het kinderpornomateriaal voorkomt maar die volgens een schriftelijke verklaring van inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) een baruitbater uit het criminele milieu van Charleroi was (terwijl de Werkgroep Morkhoven wist te achterhalen dat het hier een valselijke verklaring van Zicot betrof).

De Vlaamse pers stelde zich gedurende de voorbije 9 jaren zelfs niet eens de vraag hoe het eigenlijk stond met het 'onderzoek' in de kinderpornozaak Zandvoort. Zij stelde zich tevreden met het antwoord van Justitieminister Onkelinx aan Ecolo-parlementslid Zoë Genot waarin de minister het over een 'individueel dossier had waarin zij niet kon tussenkomen'. De gerechtsjournalisten (als men ze zo mag noemen) van de Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad die mede aan de grondslag lagen van de klachten tegen Morkhoven-activist Vervloesem en er zelfs voor zouden betaald hebben, bleven Marcel Vervloesem wel 9 jaar lang als een 'kindermisbruiker' afschilderen en hadden het over de 'weerloze slachtoffertjes van Vervloesem'.
Zoals gezegd, bedoelde men daarmee een tiental 40-tigers waarvan het grootste gedeelte wegens diefstallen, inbraken en gewapende roofovervallen achter de tralies zat.
De Vlaamse pers en het parket van Turnhout hebben immers meer sympathie voor de geörganiseerde criminaliteit dan voor een actievoerder die kindermisbruiken bestrijdt.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowel de Vlaamse pers als het parket van Turnhout de Open Brief van de Werkgroep Morkhoven aan procureur-generaal Christine Dekkers met daarin het 30-tal processen-verbaals met de zedenfeiten van Victor V. met kinderen en minderjarigen, angstvallig voor het publiek verborgen houdt alhoewel men er een afschrift van ontving.

Vandaag hoeven actievoerders gelukkig geen rekening meer te houden met de gecensureerde en zichzelf kortwiekende pers en kunnen zij hun informatie over bepaalde zaken op het Internet publiceren. Justitie heeft dat maar al te goed begrepen terwijl de pers de kat uit de boom kijkt en zich afvraagt hoe zij op deze nieuwe ontwikkelingen moet reageren.

Het is dus logisch dat men, nadat men Marcel Vervloesem via een gerechtelijk vonnis het zwijgen heeft proberen op te leggen, thans ook probeert om de Werkgroep Morkhoven en de Stichting van Prinses de Croÿ tot zwijgen te brengen door al hun publicaties systematisch van het Internet te halen.
Met de grondwettelijke scheiding der machten in België hoeft het parket van Turnhout geen rekening te houden zolang de pers en politici ermee akkoord gaan dat die in bepaalde gevallen niet bestaat.

De Werkgroep vraagt zich langzaam af waarom het parket van Turnhout haar ware gezicht niet laat zien. Men kan de leden van de Werkgroep Morkhoven immers ook gewoonweg in pure maffiastijl uit de weg laat ruimen. Of kan dat soms niet in een zogenaamde democratische rechtsstaat ?
Die methode is immers heel efficiënt zoals men uit de moorden in de zaak Dutroux en uit de moord op Morkhoven-medewerkster Gina Bernaer die maandenlang via haar nauwelijks functionerende Belgacom-telefoonlijn gepest en bedreigd werd, ongetwijfeld heeft geleerd.
Dergelijke gangsterpraktijken zijn trouwens minder kostelijk en werken veel sneller en doeltreffender dan de manipulatietechnieken die men gebruikt om gevoelige gerechtelijke dossiers in de doofpot te kunnen steken.

Vermoedelijk heeft ook heel de recente heisa rond Prins Laurent en de zware kritiek op justitie er mede toe geleid dat de skynetgroepen 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' van het Internet werden gehaald.
De Belgische regering is bang van corruptieschandalen en verdraagt geen kritiek van de gewone burger die zich maar al te goed herinnert dat de regering na de Witte Mars van 10 jaar geleden, allerlei gerechtelijke en politionele hervormingen beloofde.
Uit de zaak rond Prins Laurent blijkt nog eens op welke manier de Belgische Justitie klungelt om allerlei zaken in de doofpot te steken en het is de Werkgroep opgevallen dat Justitieminister Onkelinx, in tegenstelling tot de zaak Zandvoort, nu wél contact kon opnemen met de betrokken procureur-generaal. Maar tja, dat gebeurde dan ook voor het oog van de vele camera's en de pers waaraan Onkelinx steeds haar allerliefste snoetje laat zien.

Hierbij publiceren we een eerste uittreksel van de skynetblog 'Doofpot Justitie' die verdwenen is.
De rest volgt natuurlijk alhoewel de bedreigingen die Prinses de Croÿ een drietal dagen geleden van een zekere Charly N. ontving, er op wijst dat bepaalde figuren die goede contacten hebben binnen de federale politie en Justitie, klaar staan om desnoods geweld te gebruiken tegen de leden van de Werkgroep Morkhoven.


Doofpot Justitie, Laatste commentaren: AGA op  Dag voor een Andere Politiek..., Geen titel op  Dag voor een ..., Groen! op  Witte Mars: 1..., Tinny Mast op  Witte Mars: 1..., Tinny Mast op  Witte Mars: 1..., Een andere politiek ...op  Dag voor een ..., Sp.a-partijkaart op  Dag voor een ..., Herentalse OCMW en g... op  Witte Mars: 1..., Mededader moord op J... op  De moord op J..., Groen ! op  Witte Mars: 1..., Geen titel op  Witte Mars: 1..., Kamerleden op  Witte Mars: 1..., Politici-bordeelschu... op  Witte Mars: 1..., Senatoren ontvangen ... op  Witte Mars: 1..., Geen titet op  Witte Mars: 1..., Procureur Generaal op  Witte Mars: 1.., Slachtoffers pers op  Witte Mars: 1..., Procureur-Generaal: ...op  Witte Mars: 1.., Vuile rol van SP.A op  Verkiezingen ..., Reconstructie op  De moord op J..., Centraal Station her... op  De moord op J.. , Mes voor moord op  De moord op J..., België ontzet over u...op  De moord op J.., Uitstap moordenaar J... op  De moord op J.., Dewael en Onkelinx w... op  De moord op J.., Moeder Joe geschokt ... op  De moord op J.., Olmert's popularitei... op  En wat met on.., Foto's vredesmanifes... op  En wat met on.., Londen: 100.000 beto... op  En wat met on.., 8.000 betogers op  En wat met on.., 2.000-tal betogers o... op  En wat met on.., Abdallah Ait Oud bli... op  Stacy Lemmens.., nazi s op  Israël wil Lib.. , Bilaterale contacten... op  Karel De Guch..., Geen vrede in het Mi...op  Karel De Guch.., Hoop op vrede weggeb... op  Israël blokke.., Politie beëindigt si... op  Libanon wordt.., Vermoedelijke moorde...op  Nog geen spoo.., MTI op  Nederland ric.., Midden-Oosten: Prote..  op  Libanon wordt.., Israël valt Libanon ...op  Libanon wordt.., Nederlandse regering op  Libanon wordt.., European protest op  En wat met on.., Israël: chemische wa.. op  Libanon wordt..., Amerikaanse marinier... op  Israël wil Li.., Uitlevering moordena... op  Tweede dader .., Forum Israël op  Libanon wordt.., op  Libanon wordt.., Palestijnse vluchtel.. op  En wat met on.., Actie Palestina op  En wat met on.., Ethisch verantwoord ... op  Sp.a: Sociaal.., Stop Geweld ! op  En wat met on.., De Batselier haalt u... op  Sp.a: Sociaal.., Vader Nathalie stelt..  op  Vermoorde mei.., 'Liberalisering Ener... op  Preventel voo.., Minderjarige vrij op  Busmoord Antw.., Internetpolitie op  Vermoorde mei.., Wet Lejeune op  Vermoorde mei.., Onkelinx schuldig op  Vermoorde mei.., Knuffelberen op  Vermoorde mei.., Opbrengst verkoop kn... op  Vermoorde mei.., Onderzoek Politieopt.. op  Busmoord Antw.., DNA-resultaten op  Stacy Lemmens.., Verdachten vrij op  Busmoord Antw.., Stacy begraven op  Stacy Lemmens.., Vraag en antwoord op  Tweede dader ..., Nathalie begraven op  Stacy Lemmens.., Uitvaart Guido Demoo.. op  Busmoord Antw.., De Telegraaf op  Stacy Lemmens.., DNA-spoor op  Stacy Lemmens.., Demoor overleden aan... op  Busmoord Antw.., Onjuiste informatie op  Vermoorde mei.., Marcel Vervloesem: '...op  Stacy Lemmens..., Vindplaats anoniem g... op  Stacy Lemmens.., Na Stacy ook lichaam...op  Stacy Lemmens.., Vlaams Blok gooit no...op  Busmoord Antw..., Woensdag 15 uur: blo...op  Busmoord Antw.., De Lijn zet vanaf wo...op  Busmoord Antw.., Busincident niet lan...op  Busmoord Antw.., Drie op vier herkent.. op  Luikse meisje.., Parket vraagt verlen...op  Luikse meisje.., Radio Centraal inter... op  Busmoord Antw.., Marokkaanse en Turks... op  Busmoord Antw.., Alain Courtois: biog...op  Luikse meisje.., Moeder Stacy: voetba...op  Luikse meisje.., Moeder Nathalie wil ...op  Luikse meisje.., De Standaard maant a...op  Luikse meisje.., Nieuw zoekwerk naar ...op  Luikse meisje.., Kinderporno: Konings...op  Luikse meisje.., Moeder Nathalie ontm...op  Luikse meisje.., Beslissing uitgestel...op  Tweede dader .., Victor Vervloesem: o...op  Cd-roms kinde.., Ait-Oud vrij door 'g...op  Nog geen spoo.., ,,Geef ze terug, doe.. op  Nog geen spoo.., Toch geen alibi voor... op  Nog geen spoo...

Archief per maand:

10/2006, 9/2006, 8/2006, 7/2006, 6/2006, 5/2006, 4/2006, 3/2006, 12/2005, 11/2005, 10/2005, 09/2005, 08/2005, 07/2005, 06/2005, 05/2005, 04/2005

19:42 Gepost door Jaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

De problemen met Microsoft en de politie van Sint-Gillis
Op 16.3.2007 bleek de MSN-groep FondationPrincessedeCroy niet meer toegankelijk te zijn. Bij navraag deed het franstalige MSN-Groups Service Team alsof zij van niets wist. 'De Prinses heeft waarschijnlijk een technische fout gemaakt waardoor haar groep onherroepelijk verloren is gegaan', aldus het MSN Service Team.
De Nederlandstalige MSN-dienst van haar kant wist te melden dat de groep om een 'ernstige reden' en binnen het kader van een 'onderzoek' was gesloten. Verder deelde men mede dat de inhoud van de groep 'in afwachting van dit onderzoek door MSN vernietigd zou worden'.
De maatregel van MSN volgde op de bekendmaking van het boek 'Roumania: for export only' en een bericht over de Europese Daphne subsidies aan het zogezegd Europees Centrum voor Vermiste Kinderen 'Child Focus'.
Op de vraag naar het waarom van deze beslissing en het verzoek om de MSN-groep opnieuw voor het Internet-publiek te openen, wenste MSN niet te reageren.

Op 16 mei 2007 kreeg de VZW Werkgroep plotseling geen toegang meer tot het Internet. Belgacom verklaarde dat zij op vraag van TELE2 de Fondation Princesse de Croÿ van haar cliëntenlijst had geschrapt.

Op 17 mei 2007, een dag later dus, vond Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens dank zij het bezoekje aan een Internetcafé (gelukkig bestaan die café's nog) toevallig een mailtje van Microsoft in de e-mail-bus werkgroep_morkhoven@hotmail.com waarin gevraagd werd om een bericht over kinderpornohandel dat in 2003 op de MSN-groep Werkgroep Morkhoven was geplaatst, 'binnen de 24 uren te verwijderen, zoniet zou de groep gesloten worden'. Op die manier kon hij nog tijdig voorkomen dat ook de MSN-groep Werkgroep Morkhoven ontoegankelijk werd voor het Internetpubliek.

Op 14 maart 2008 kreeg de vzw Werkgroep Morkhoven dan een mailtje van iemand die zich opgaf als een medewerker van het Windows Live ID Support Team. De man vroeg gegevens op en dreigde ermee dat hij het e-mailadres werkgroep_morkhoven@hotmail.com anders zou sluiten.
De vzw Werkgroep Morkhoven die al tal van negatieve ervaringen had met Microsoft en die -zoals vermeld- vorig jaar nog moest aanvaarden dat Microsoft één van haar MSN-groepen zonder enige waarschuwing opdoekte (waarna zij ook de MSN-groep Werkgroep Morkhoven nog eens probeerde te sluiten) nam het zekere voor het onzekere, en gaf de gegevens door.
De mailbox van de vzw Werkgroep Morkhoven werd ineens ontoegankelijk en er werden berichtjes rondgestuurd waarin de vzw Werkgroep Morkhoven zogenaamd geld voor een 'goed doel' probeerde af te troggelen. Daarbij werd gebruik gemaakt van de adressenlijst die de vzw Werkgroep Morkhoven in haar mailbox heeft opgeslagen.
De Werkgroep bracht de crime unit van de federale politie van deze feiten op de hoogte en nam tevens contact op met het Microsoft Consumers Support Team.
Het Microsoft Consumers Support Team beloofde een oplossing te zullen zoeken maar na de twee verschillende personen van het Microsoft Consumers Support Team, verschenen er plotseling drie andere medewerkers van het Windows Live ID Support Team ten tonele die weigerden om nog iets te doen en die geen enkele informatie meer over het e-mail account van de vzw Werkgroep Morkhoven wilden verstrekken.
Omdat de Werkgroep Morkhoven bleef herhalen dat zij niet akkoord was met deze gang van zaken, besloot het Windows Consumers Support Team opnieuw naar een oplossing te zoeken. Het hotmail-adres van waaruit de aftroggelaar, in naam van de Werkgroep Morkhoven, geld 'voor een goed doel' probeerde bijéén te krijgen werd door Microsoft geblokkeerd en Microsoft zond een aantal berichten met richtlijnen om de mailbox van werkgroep_morkhoven@hotmail.com te heropenen. De Werkgroep Morkhoven ondernam sindsdien talrijke vruchteloze pogingen maar moet jammer genoeg vaststellen dat Microsoft, niettegenstaande al haar technologische Know-How, er tot vandaag niet in slaagde om het probleem op te lossen. Dat brengt met zich mee dat, al dan niet in opdracht van de Belgische overheid:
- De Werkgroep Morkhoven niet meer kan reageren op de berichten die in haar mailbox terecht komen.
- De duizenden archiefberichten van de vzw Werkgroep Morkhoven, alle persoonlijke berichten en alle contactadressen in de mailbox dreigen verloren te gaan.
- De vzw Werkgroep Morkhoven de door haar opgerichte MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven' niet meer zelf kan beheren.
- De vzw Werkgroep Morkhoven geen berichten meer onder de naam 'Werkgroep Morkhoven' op haar eigen MSN-groep of andere MSN-groepen kan publiceren.

Rekening houdende met alles wat er reeds gebeurd is en met het feit dat de Belgische overheid al 10 jaar lang haar best doet om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen, zou dat wel eens de bedoeling kunnen geweest zijn.

De Werkgroep blijft er bij Microsoft dan ook op aandringen om de toegang tot de mailbox zo snel mogelijk te herstellen.

Gelukkig is men er niet in geslaagd om alle gevoelige mailtjes van de vzw Werkgroep Morkhoven in één klap te vernietigen. Vandaar dat de Werkgroep op 15.5.2008 waarschijnlijk een brief van de politie van Sint-Gillis ontving. De brief is zogenaamd een antwoord op een klacht die Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens op 21.11.2007 per mail bij het Comité P, het parlementair orgaan dat de werking van de politiediensten in België moet kontroleren, indiende omtrent de wijze waarop Morkhoven-ondervoorzitster Prinses de Croÿ door een agent van de politie van Sint-Gillis inzake haar toen gesloten MSN-nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroy' en de MSN-groep 'Woonbeleid' ondervraagd werd.

In de brief staat het volgende: 'De klachtbrief die u op 21.11.2007 via mail overmaakte aan het Vast Comité van toezicht op de politiediensten, m.b.t. het gedrag van de commissaris S. van de politiezone Zuid tijdens een verhoor van Prinses J. de Croy-Solre op datum van 16.11.2007, weerhield mijn volledige aandacht. Na een onderzoek uitgevoerd door mijn dienst Intern Toezicht, besliste het Politiecollege van de politiezone Zuid, in zijn gewone zitting van 7.5.2008, in de hoedanigheid van gewone tuchtoverheid van de betrokken politieofficier en na kennisneming van het resultaat van dit onderzoek, om deze zaak zonder gevolg te klasseren. Het onderzoek bracht geen enkel concreet element aan het licht dat van aard zou kunnen zijn om een eventuele tuchtprocedure ten laste en ten ontlaste van het voornoemde personeelslid, op te starten. Het staat u vrij om de conclusies van dit onderzoek te betwisten aan de hand van een schriftelijk en gemotiveerd verzoek, gericht aan het Vast Comité P, om uw klacht opnieuw te behandelen'.
De brief is ondertekend door Gérald Moon (Korpschef) en/of Rudi De Neyer (Korpschef a.i.) van de Politie te Sint-Gillis.

Het is opvallend in deze zaak dat de politie van Sint-Gillis in de plaats van het Comité P antwoordde en het is vreemd dat zij een intern onderzoek voerde dat zogezegd 6 maanden duurde waarbij zij vanzelfsprekend 'geen enkel concreet element' vaststelde.
Alhoewel dit misschien niets met deze zaak te maken heeft, valt het op dat er in het geval van een klacht tegen een politieofficier sprake is van een 'eventuele tuchtprocedure ten laste en ten ontlaste' terwijl bij de klachten tegen Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem alle ontlastende elementen en documenten uit het strafdossier werden gestolen zonder dat de gerechtelijke overheid en justitieminister Vandeurzen (CD&V) het nodig vinden om terzake een onderzoek te bevelen. De Hoge Raad voor de Justitie stelde de verdwijningen weliswaar vast maar kan verder niets ondernemen terwijl deze praktijken waarschijnlijk door verschillende gerechtshoven worden toegepast om onschuldige burgers en actievoerders te kunnen veroordelen.

--------------------------------

Van: werkgroep morkhoven
Verzonden: woensdag 21 november 2007 14:54:55
Aan: info@comitep.be

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
Wetstraat 52
1000 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: Klacht tegen agent S. van de politie te Sint-Gillis (Brussel)

Ik wens een klacht in te dienen vanwege de manier waarop Prinses Jacqueline de Croÿ, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis, die ondervoorzitster is van de vzw Werkgroep Morkhoven, door de agent S. van de politie werd ondervraagd en voor het feit dat deze agent geen rekening hield met de Wet Franchimont.

Op vrijdag 16.11.2007 werd de Prinses door de politie van Sint-Gillis voor een verhoor uitgenodigd omtrent enkele berichtjes op haar MSN-groep http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy en op de MSN-groep http://groups.msn.com/Woonbeleid.PoltiqueduLogement van de vzw Werkgroep Morkhoven, inzake de ernstige problemen met het dak van haar appartement. Op enkele jaren tijd kwamen er namelijk ongeveer 8.000 liters water door het dak gedrupt waardoor het appartement deels onbewoonbaar werd gemaakt.

Agent S. las haar enkele van de door haar geplaatste publicaties over het dak voor. De agent wilde de uitleg die de Prinses hem hierover gaf en haar verklaringen echter niet of slechts ten dele noteren. Hij weigerde ook om in zijn proces-verbaal te melden dat de Prinses uitdrukkelijk vroeg om nog bijkomende documenten en bewijsstukken in deze zaak te mogen neerleggen. Verder wilde hij niet noteren dat de Prinses een bijkomend onderzoek wilde terwijl zij daar volgens de Wet Franchimont recht op heeft en men door een plaatsbezoek aan een appartement bijvoorbeeld kan vaststellen of de verklaringen en feiten wel kloppen.
In plaats van bepalingen in de Wet Franchimont na te leven, begon de agent de Prinses toe te roepen dat hij 'haar bediende niet was'. Hij begon de Prinses uit te vragen over de vzw Werkgroep Morkhoven terwijl dit niets met haar verklaringen over haar appartement te maken heeft en stelde daarbij zelfs dat 'mensen die voor pedofilie veroordeeld zijn, niet tegen pedofilie kunnen strijden' enz. enz.
De agent ging zijn boekje dus zwaar te buiten.

De agent brak op een bepaald moment zijn verhoor zelfs af en riep tegen de Prinses dat hij 'een rapport over haar handelswijze voor de procureur zou opmaken zodat zij de behandeling zou krijgen die zij verdiende'. Dat is een bedreiging.
Vervolgens zette hij de Prinses zonder dat zij nog iets kon zeggen of ondertekenen de deur uit.
De Prinses kreeg ook geen afschrift van haar verklaring zoals de Wet Franchimont dit voorschrijft.

Men kan zich afvragen wat de rechten zijn van een gewone burger en wat voor zin de Wet Franchimont nog heeft indien zelfs een Prinses als een criminele en rechteloze burger wordt behandeld.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

Correspondentieadres:
VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Nummer 443.439.557

Bron:

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 27-05-08

De commentaren zijn gesloten.