12-04-12

l'Affaire pédocriminelle d'Amsterdam: Est-ce que le ministre de la justice belge a caché d'information ?

Robert M..jpgIl y a quelques semaines déjà que le Werkgroep Morkhoven envoyait des documents de l'affaire pédocriminelle de Zandvoort qui révèlent le réseau pédocriminel autour les crèches d'Amsterdam, au ministre de la justice belge, Annemie Turtelboom (Open VLD, Parti libéral).

Elle demandait au ministre  de les transmettre à la justice hollandaise.  Mais le ministre n'a jamais répondu sur le demande du Werkgroep Morkhoven...

Entretemps l'activist du Werkgroep Morkhoven, Marcel Vervloesem, qui a révélé l'affaire Zandvoort, meurt lentement à la prison de Turnhout. 

Le ministre a été contacté pour que la vie de Marcel Vervloesem pourrait sauver mais elle ne répond pas.

Ce sont les juges Vander Flaas et Jacobs du tribunal de Turnhout qui ont étouffé l'affaire Zandvoort par poursuivre Marcel Vervloesem pendant 11 ans et qui gardent Marcel Vervloesem 'en prévention' depuis 2 mois à la prison de Turnhout.  Le Werkgroep craint qu'ils veulent meurtrier Marcel Vervloesem.

Par hasard le chef du cabinet de ministre Turtelboom qui prêche 'une magistrature impartiale', est le procureur Jan Poels du tribunal de Turnhout...

---------

Une peine de vingt ans de prison a été requise jeudi par le parquet à l'encontre d'un ancien employé de crèche d'Amsterdam, accusé d'avoir commis des agressions sexuelles sur 67 enfants.

«Le parquet a requis contre Robert M. une peine de vingt ans de prison assortie d'une obligation de soins», a déclaré Yvonne van der Leede, une porte-parole du parquet d'Amsterdam, selon laquelle il s'agit de «la peine la plus élevée pouvant être requise pour ce genre de crimes».

«Les abus sexuels d'enfants ne sont pas uniques, mais la gravité, la manière et l'échelle à laquelle l'accusé l'a fait le sont», a ajouté la porte-parole: «de plus, Robert M. n'a pas montré de vrais remords, que ce soit lors des audiences ou lors des interrogatoires».

L'accusé plaide coupable

Le procès de Robert M., un Néerlandais d'origine lettone âgé de 28 ans, qui avait été arrêté le 7 décembre 2011, s'était ouvert le 12 mars à Amsterdam. Ayant reconnu les faits, l'accusé plaide coupable.

Il avait été employé dans des crèches d'Amsterdam entre 2007 et 2010 où étaient gardés des enfants âgés de quatre ans et moins. Il travaillait aussi comme baby-sitter depuis 2009, entrant en contact avec des parents via internet et gagnant leur confiance pour qu'ils lui confient leurs enfants.

Son conjoint, un Néerlandais de 39 ans, comparaît à ses côtés, accusé de possession de documents de pornographie infantile. Le parquet a requis une peine de douze ans de prison à son encontre.

Quatorze jours d'audience étaient prévus lors du procès, en grande partie à huis clos, d'ici au 20 avril. Les plaidoiries de la défense commenceront mercredi. La date du jugement, qui sera mis en délibéré, n'a pas encore été déterminée.

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1197...

24-03-12

Kindermisbruik Zandvoort-Amsterdam: Interview Marcel Vervloesem (16.3.2012-1)

 

dyn009_original_443_600_jpeg_2640303_6e58f0e1022f48513ce6089fae41209a.jpgOp 16 maart 2012 leek de situatie in de gevangenis van Turnhout nog enigszins menselijk te zijn voor Marcel Vervloesem, de man die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde.   Maar omdat men niet kon verhinderen dat hij via het internet en de vrije radios over zijn situatie, de kinderpornozaak Zandvoort en de daaraan verbonden zedenzaak in Amsterdam bleef spreken, schafte men zijn bezoekrecht bijna volledig af, begint met zijn brieven te blokkeren, onthoudt men zijn hoognodige medicatie, dreigt men hem in een isoleercel op te sluiten enzoverder.  Bijna 2 maanden vastzitten op basis van een gezegde in een tabloid terwijl men zwaar ziek is en men alles dreigt te verliezen, maakt het leven langzaam tot een hel. Minister Turtelboom (VLD) die een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' predikt maar de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef aanstelde, is nu politiek verantwoordelijk voor de doofpotaffaire en het langzaam uit de weg laten ruimen van Marcel Vervloesem.  Haar partijcollega, de ex-premier Guy Verhofstadt die in het Europees parlement zetelt en destijds schreef dat hij 'diep geschokt was door het kindermisbruik en hij er met zijn partij werk van wilde maken', werd reeds herhaalde malen maar tevergeefs aangeschreven.  Toen Marc Verwilghen (VLD), na zijn voorzitterschap van de commissie Dutroux, tot minister van justitie werd uitgeroepen, was de VLD niet langer meer om kindermisbruiken bekommerd.

-------

Interview met Marcel Vervloesem, 16 maart 2012

Marcel, hoe stel je het in de gevangenis in Turnhout?

Tja opgesloten zitten en van je vrijheid ontnomen zijn, is nooit een pretje. Een hotelverblijf is het zeker niet maar alle omstandigheden in acht genomen, red en overleef ik dit wel.

Hoe is de houding van de gevangenisdirectie en het personeel jegens u? Je bent toch activist?

Dat valt tot nu toe best mee. Ik mag niet zeggen dat ze me het hier moeilijk maken omdat ik een activist ben. Er zijn zoals in alle gevangenissen regels al zijn die niet altijd even duidelijk. Dus hou ik als activist een soort van afstand van personeel en directie en daar valt mee te leven. Ik heb dus tot nu toe hier geen problemen op dit vlak.

Je bent ernstig ziek, wordt dat goed opgevolgd of laat men je aan je lot over? Het moet toch niet gemakkelijk zijn in die toestand gevangen te worden gehouden?

Inderdaad ben ik ernstig ziek en de mensen van het gerecht in Turnhout en de gevangenisbeheerder weet dat ook. Elke dag word ik dan ook vijf keer naar de medische dienst ontboden. Als er dan problemen worden vastgesteld, roept men er de arts bij. Het is ook voorzien dat ik via een rapportbriefje een ontmoeting met de gevangenisgeneesheer kan vragen. Ik heb hier al een longonderzoek gehad en nu volgt er een volledig bloedonderzoek. Elke dag wordt de bloeddruk genomen. Ze houden mijn medische toestand hier wel intensief in de gaten.

Hoe verwerk jij je ziek zijn in de gevangenis?

In feite eenvoudig. Elke dag die ik overleef is er eentje meer. Ik weet en besef ook wel dat ik ernstig ziek ben en niet moet rekenen op genezing. Een chirurg zei me eens dat ik zeven levens heb gehad en hij niet begreep dat ik dat alles overleefde. Maar die medicus had gelijk, ik heb herhaaldelijk op het randje van de dood gehangen. Zodoende mag ik niet klagen.

Is het verantwoord je onder die omstandigheden in gevangenschap te houden, heb je dan geen recht op invrijheidsstelling? 

 

 

Ik vraag me soms af waar de menselijke grenzen liggen bij justitie. Je kan je inderdaad afvragen of een opsluiting onder die omstandigheden te verantwoorden valt. Het is een feit dat ik een ernstige hartpatiënt ben en al twee keer een hartoperatie moest ondergaan. Als dit mis gaat, heb ik nog het ernstig nadeel dat ik ook in de hoogste graad diabeticus ben. Ik ben ook nierpatiënt en heb onlangs een kwaadaardige kanker achter de rug. Sinds kort ben ik ook half blind aan mijn rechter oog. In feite leef ik niet meer maar overleef. Mocht ik in de avond of nacht een hartinfarct krijgen in mijn cel, dan zal dat fataal voor mij zijn.

Hoe bedoel je Marcel, dat is toch verschrikkelijk?

Kijk, om 22u gaat de celdeur voor de ganse nacht toe. Die blijft gesloten tot 6.30u in de morgen. Af en toe loopt er in de nacht een bewaker langs de cellen. Mocht er mij wat overkomen dan moet er een ganse procedure in acht worden genomen. En die toe te passen procedure is zo tijdrovend dat ik dan al lang overleden zal zijn eer er voldoende personeel aanwezig is alvorens de celdeur mag geopend worden. En zelfs dan nog, na 18u is er géén verpleging meer aanwezig in de gevangenis. Kortom, er is in de instelling maar medisch personeel aanwezig tussen 7u 's morgens en 18u 's avonds. Zo liggen de zaken nu eenmaal. Justitie, en beter nog het gerecht van Turnhout, neemt een grote verantwoordelijkheid in deze mocht er met mij wat gebeuren.

Inderdaad, hoe sta jij tegenover dit alles?

Och weet je, ik hoop dat, mocht er mij wat overkomen, dat zou gebeuren tussen 7u en 18u zodat ik nog kans heb te overleven. In het andere geval zal justitie bij overlijden m'n stoffelijk overschot overdragen aan mijn familie. Er zijn dan immers geen tralies of gevangeniscel meer nodig. Ik hou dan ook ernstig rekening daarmee. Het zou dan ook beslist geen reclame zijn voor de wijze waarop de rechters van Turnhout omspringen met mensen zoals ik. Misschien is dat zelfs de ware bedoeling achter mijn opsluiting.

Heb je dan geen advocaat die dit kan aankaarten zodat die toestand verandert?

O jawel, maar wat de advocate ook aanvoert en aan die magistraten voorlegt, wordt botweg genegeerd. Het is alsof we bij die Raadkamer van Turnhout tegen een muur aan het praten en pleiten zijn. Men kan al beter die Raadkamer afschaffen.

De Raadkamermagistraten negeren jullie pleidooien. Dat is toch ongehoord? Is er daar een reden voor?

Ja, die reden is er. Ik ben al meer dan 42 jaar activist en voerde vele protestacties tegen de vele wan- en mistoestanden binnen justitie, dus ben ik nu niet bepaald een geliefde activist bij die justitie. En er is nog een andere reden. Op de Raadkamer van Turnhout, waar moet worden beslist over mijn verdere aanhouding of vrijlating, is de Voorzitter niemand minder dan de gewezen Onderzoeksrechter tegen wie ik jarenlang acties heb gevoerd. Die Onderzoeksrechter was het die de zaak Zandvoort had moeten onderzoeken. Daar kwam uiteraard zo goed als niets van terecht. Het Openbaar Ministerie wordt op dezelfde Raadkamer waargenomen door de Substituut die in diezelfde periode het Zandvoortdossier mee onder zijn hoede had. Je kan dus raden wat de gevolgen daarvan zijn voor mij bij die twee magistraten. Dus ben ik gewoon kansloos om in vrijheid te worden gesteld door hun Raadkamer.

Marcel, dat ruikt toch erg naar belangenvermenging? Hoe kan die Raadkamer dan zo 'in eer en geweten' over jou als activist oordelen?

Van de vereiste onafhankelijkheid is er inderdaad geen sprake ten overstaan van mij op die Raadkamer. Inderdaad kan gesproken worden over een vorm van belangenvermenging. Dat is toch erg duidelijk in mijn zaak. Het ligt simpel. Stel dat ik Rechter ben en jij schopt jarenlang tegen mijn schenen, dan is het toch niet verwonderlijk dat ik als rechter je zal treffen als je voor mij later moet verschijnen. Maar op het gerecht van Turnhout kan en mag blijkbaar alles. Als die Raadkamervoorzitter en die Substituut niet de schijn van belangenvermenging zouden willen dan zouden ze zich uit de zaak moeten terugtrekken. Maar ik zeg je, in Turnhout kan en mag alles.

Dus je verwacht niet om door de Raadkamer te worden vrijgesproken?

Zo is het. Trouwens, er zijn verontrustende voortekens. Op 18 januari 2012 werd ik aangehouden en op 19 januari voor de Onderzoeksrechter geleid die de aanhouding bevestigde en mijn opsluiting beval. Al op 20 januari 2012 verscheen er een artikel over de zaak in de krant "Het Nieuwsblad". In dat artikel stelde een Parketwoordvoerster van Turnhout dat het parket niet twijfelde aan de versie van mijn aanklager. Het onderzoek moest toen echter nog gevoerd worden. Van vooringenomenheid gesproken. Eerst betichten en opsluiten en dan pas onderzoeken, de wereld op zijn kop dus. Ik moet dus vrij zeker niet rekenen op een eerlijke behandeling en vrijlating in het gerechtshof te Turnhout.

Afbeelding: De Duitse jongen Manuel Schadwald die spoorloos verdween en waarnaar Marcel Vervloesem en de vermoorde RTBF-journaliste Gina Bernaer-Pardaens onderzoek voerden.

 

Scandal pédo-pornographique de Zandvoort: l'activiste Marcel Vervloesem

Zandvoort_clientsfrancais.gif"Le sonneur d'alarme et activiste Marcel Vervloesem s'efforce déjà depuis des années pour servir la cause des enfants victimes d'abus sexuel et de viol. Cet homme est aussi celui qui a mis au jour le scandal pédo-pornographique de Zandvoort ( Pays-Bas, '98) où il s'agit de près de 90.000 victimes.

On (c.à.d. la Justice et les média belges d'abord, autrement dit 'la politiue') fait tout depuis 14 ans déjà pour essayer de réduire Marcel Vervloesem au silence, parce que beaucoup de personages haut-placés sont impliqués dans ce scandal, et que ce scandal a des liens avec l'affaire Dutroux et avec l'affaire pédocriminelle d'Amsterdam autour de laquelle les médias et la Justice néerlandaise s'agitent récemment (mais qui remonte à au moins la même époque que l'affaire Zandvoort, et sur cette même affaire M.Vervloesem a également à cette époque déjà réceuilli et tenté de fournir aux autorités des informations importantes), et avec d'autres scandales pédocriminels à travers toute l'Europe et même le monde entier, - et tout cela a des ramifications énormément vastes et compliquées touchant à des scandales et problèmes d'un ordre mondial c.à.d. hautement 'politiques' (trafique d'armes, de drogues, crimes de guerre, terrorisme, criminalité liée aux grandes multinationales, influence de 'sociétés secrètes' ou sectes etc...)

Pour un aperçu 'historique' assez approndi et exhaustif de tous ces scandales intriqués et de toutes ces embrouilles autour de sonneurs d'alarme comme Marcel Vervloesem, je vous conseille de regarder ces 4 documentaires faits par et avec la participation de gens sérieux et professionels.

Ils sont soustitrés en néerlandais (Nederlands ondertiteld), mais comme ce sont des productions francophones, l'audio est en français. (Pour ne pas submerger le specateur moyen (assez facilement dépassé déjà il paraît, surtout aussi par les temps qui courent) par trop de matériaux, je laisse ici de côté le dernier aspect mentioné ci-dessus, c'est à dire celui des problèmes et intrigues politiques mondiaux liés à tout ceci.

Néanmoins, le 'spectateur engagé' débutant trouvera de quoi éventuellement rassasier le plus gros de sa faim en parcourant les autres documentaires français qu'on trouvera sur la même page Vimeo où se trouvent les films suivants: ) http://vimeo.com/29374513 (1ere partie) http://vimeo.com/29653140 (2eme partie) http://vimeo.com/30006971 http://vimeo.com/31807805 

20-03-12

LES AFFAIRES PÉDOCRIMINELLES DE ZANDVOORT ET D'AMSTERDAM

Verhofstadt.jpgMANIFS AUTOUR DES AFFAIRES PÉDOCRIMINELLES DE ZANDVOORT ET D'AMSTERDAM 


Bruxelles,  14.3.2012 - L'asbl Werkgroep Morkhoven lance un appel à tous les Belges pour aller participer à Bruxelles et ailleurs à des manifestations contre le parti libéral de Guy Verhofstadt. Ce parti libéral, que l'ex premier ministre Verhofstadt qualifiait alors de 'parti du citoyen', a utilisé l'affaire Dutroux pour gagner des voix, et il est maintenant responsable politiquement pour l'étouffement de l'affaire pédocriminelle de Zandvoort. 

A cause de cet étouffement de l'affaire Zandvoort, le procès dans le cadre du scandal pédocriminel à Amsterdam, qui vient de débuter, risque également d'aboutir à un échec. Dans ce scandal figurent 60 enfants abusés sexuellement dans une crèche. Les accusés dans cette affaire ont tout récemment fait la requête pour faire retirer les juges du tribunal qui traite leur cas, pour le motif qu'ils 'payeraient trop d'attention aux victimes'. Mais l'asbl Werkgroep Morkhoven soutient pleinement les victimes et leurs parents, et elle trouve que la Justice néerlandaise devrait ajouter les pièces que Marcel Vervloesem a remises il y a quelques années au procureur Bourlet de Neufchâteau au dossier d'enquête, pour pouvoir disposer d'un fichier complet dans le cas sur lequel ils doivent se prononcer. En effet, dans ces documents Marcel Vervloesem donnait des informations sur le scandal des crèches à Amsterdam. Ce fut alors la Cour de Turnhout qui a empêché la remise de ces pièces à la Justice néerlandaise, parce qu'elle les retenait pour pouvoir poursuivre Marcel Vervloesem lui-même pour 'possession de matériaux pédosexuels'. 

La ministre de la Justice Mme Annemie Turtelboom (du parti Libéral) a été mise au courant de ces faits. Elle a été également informée de la disparition des pièces et des témoignages à décharge du dossier pénal de Marcel Vervloesem, disparition qui a été confirmée par le Haut Conseil pour la Justice. Elle a aussi été renseigné sur le fait que la cour de Justice de Turnhout- la même qui s'était efforcé à étouffer l'affaire de Zandvoort- a récemment de nouveau condamné et fait incarcérer Marcel Vervloesem, c.à.d. celui même qui avait révélé l'affaire Zandvoort et qui travaillait aussi sur l'affaire pédocriminelle récente concernant des crèches à Amsterdam. Mais Mme Turtelboom, tout en préconisant 'une Justice sans la moindre apparence de partialité', a laissé faire, tout comme elle n'a vu aucun inconvéniant à nommer le procureur Jan Poels de Turnhout au poste de chef de son cabinet. Elle semble même n'avoir aucun problème à permettre au dénonciateur de Marcel Vervloesem d'enrégistrer et publier une chanson rap sur YouTube en co-production avec un magistrat du Parquêt de Turnhout. Dans cette chanson Marcel Vervloesem et son voisin sont accusés 'd'enlèvement et de viol', et M. Vervloesem est accusé par dessus le marché 'd'avoir violé sa petite-fille ainée'.

Tous les moyens semblent bons, pourvu qu'on puisse empêcher Marcel Vervloesem et le Werkgroep Morkhoven de parler. Tandis qu'il s'agit ici tout de même d'affaires d'abus sexuel et de viol commis sur des enfants et sur des petits gamins à l'intérieur même de leur école maternelle. Deux membres du Parlement, Hubert Brouns (Chrétiens-Démocrats) et Nelly Maes (Spirit) ont pourtant bien vu dans la maison de Marcel Vervloesem lui-même l'un des vidéos appartenant à l'affaire Zandvoort qui montre bien la gravité des faits. 

C'est parce que nous avons écrit au sujet de tout cela à Mme Turtelboom, à Guy Verhofstadt et aux autres membres du parti Libéral sans obtenir le moindre résultat, que nous déduisons que le parti Libéral s'engage dans la même voie que le faisait jadis le parti Démocrat-Chrétien, dont l'étouffement de dossiers importants était l'un des spécialités, et par conséquent nous décidons d'aller faire des manifestations autour du Parlement flamand à Bruxelles. Tout le monde est invité! Le 'parti du citoyen' en effet n'est pas seulement responsable pour les machinations politiques par lesquelles on a étouffé l'affaire pédocriminelle de Zandvoort, et donc pour toutes les conséquences terribles que cela a eu pour les petites victimes du scandal d'Amsterdam ainsi que pour leurs parents. Il est aussi responsable pour les mésures d'austérité mises en places ces derniers temps par le gouvernement et qui frappent durement les citoyens belges. 

Sur la photo: l'ex premier-ministre Guy Verhofstadt
----

Werkgroep Morkhoven
https://www.facebook.com/groups/200250393321072/

Kom op voor Marcel Vervloesem !
https://www.facebook.com/groups/215391831891549/

Libérez Marcel Vervloesem !
https://www.facebook.com/groups/183813718396482/

FREE MARCEL VERVLOESEM
https://www.facebook.com/groups/351114924909219/

Liberate Marcel Vervloesem!
https://www.facebook.com/groups/401416706541407/

Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!
http://www.youtube.com/watch?v=U5aPbNFkB90

Interview Marcel Vervloesem vanuit gevangenis Turnhout (26.2.2012)
http://youtu.be/D7YUtSCoSQs

Interview de Marcel Vervloesem en prison (26.2.2012)
http://www.youtube.com/watch?v=jGaWJ3Tdd3w
http://youtu.be/jGaWJ3Tdd3w

Intervista a Marcel Vervloesem dal carcere di Turnhout 26 2 2012 KlolonlineTV .avi
http://www.youtube.com/watch?v=PKpVNFFS2as&feature=yo...
http://youtu.be/PKpVNFFS2as

Sign/Signez/Teken :
http://www.causes.com/causes/438481-free-marcel-vervloese...

vzw Werkgroep Morkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Droit Fondamental
http://droitfondamental.eu/

Ecrivez/Write/Scrivere/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, Belgio, België)

 

23-12-10

Le réseau Zandvoort et les abus sexuels dans les crèches d'Amsterdam

cdKinderporno.jpgMarcel Vervloesem, fondateur du Werkgroep Morkhoven, parlait en début 2001 d’un témoignage selon lequel des enfants d’une crèche sont drogués et exploités à l’industrie du "bébé porno" dans le studio du 111 Admiraal De Ruyterweg, à Amsterdam. Dix ans plus tard, à la veille de 2011, on apprend que 64 bébés ont été abusés pour l’industrie du « bébé porno », au 74 Admiraal De Ruyterweg.

Robert Jan Warmerdam est un transsexuel hollandais de 27 ans, actif dans le milieu sadomasochiste depuis quinze ans, donc depuis qu’il est âgé de 12 ans. Il a connu Robbie Van Der Plancken, un enfant de l'institut de Mol en Belgique, exporté en Hollande pour être prostitué, également à l’âge de 12 ans, qui a mené l’ONG Morkhoven au réseau pédocriminel Zandvoort.

Tous deux fréquentaient le "G-force", un bar d’Amsterdam, dont Warmerdam désigne Edward John Mullaney, un citoyen américain, en tant que propriétaire. L’enquête hollandaise ne se cantonnera à la propriétaire du bâtiment (non pas du club) et l’employée, mais pas du locataire. Mullaney faisait partie tous les cercles actifs à la production de pédopornographie, à commencer par Temse/Madeira, via la firme Adonis et Norbert De Rijck. Il avait également fait part du cercle Spartacus, via la firme Korper & Korver B.V et faisait toujours part de l’ex-cercle Zandvoort, via Alex Kreuner et Karel van Maasdam, alias « Alex privé ».

Le plus célèbre des clients du G-Force aurait été Marc Dutroux, à en croire Warmerdam, également prostitué, avant de devenir trafiquant d’enfants. Un autre, moins célèbre mais plus illustre, serait l’ex chef de la police d’Amsterdam, qui se déguisait en femme pour ses randonnées au club sadomasochiste. Toutefois, sa description ne correspondait pas à la réalité, selon l’enquête hollandaise, ce qui pourrait s’expliquer, si l’officier venait à son travail en grosses godasses de service, plutôt qu’en bas résille et souliers à hauts tallons.

Warmerdam parle du studio de production de film sadomasochiste situé au n° 111 Admiraal De Ruyterweg, dont les activités étaient alliées à celle du n° 523 de la même rue, selon lui. Didier Pellerin, alias « Maîtresse Roxanne », est alors locataire des studios "Rox", domiciliés au 111 Admiraal De Ruyterweg et il emploie Marlene Decokere, la deuxième femme de Nihoul, qui dirigeait le cercle Dutroux. 

Procès Verbal n° 3257/01 de la Police Fédérale - SJA - Cellule "Enlèvements'' Neufchâteau

zandvoort_viols_bebe_creche_2.gif

zandvoort_viols_bebe_creche_b.gif

 

http://droitfondamental.eu/001-PV_bebe_porno_zandvoort_20...

 

Abus d'enfants: Le réseau Zandvoort et les crèches d’Amsterdam

 

EdwinRotgans.jpg64 bébés abusés dans des crèches d’Amsterdam, dont l'une à deux pas d'une unité "Bébé Porno" du réseau pédocriminel Zandvoort, dont Marc Dutroux parlait avant son arrestation. La police hollandaise enquête sur l’association Martijn, exposée en 1998, quand la justice portugaise a démantelé une première branche de ce réseau, sur base d’un carnet d’adresse qui lui a été transmis par Marcel Vervloesem, pour l'ONG Morkhoven.

Le dossier a été ouvert en Belgique en 1988, dans le cadre de recherches d'informations sur les auteurs de l’enlèvement d’un jeune patient d’un hôpital d’Anvers, emmené dans un studio de pédopornographique de Berlin. Le parquet de Termonde a fait saisir un carnet d'adresse ou figurait Martijn, puis classé le dossier sur base d'un rapport de la gendarmerie de Beveren, selon lequel ce carnet d'adresse ne comportait aucun élément intéressant.

Toutefois, les recherches sur les personnes figurants dans ce carnet d’adresse ont mené Marcel Vervloesem à une association de malfaiteurs belges, hollandais, anglais et portugais actif dans l'import/export d'enfants pour la production de ces films. Nous l'avons appelé le réseau Temse/Madeira, d’après le titre d’une cassette vidéo, qui avec le carnet d’adresse, a motivé les mandats internationaux portugais. Les auteurs ont été arrêtés et condamnés, pour rendre justice à 34 enfants.

En juin 1998, l’identification d’un enfant kidnappé à Berlin parmi les victimes de Temse/Madeira, mène Marcel Vervloesem en Hollande. Il découvre le réseau Zandvoort, qui achète et revend ces photos à divers magazines. Le parrain du réseau s’enfuit en abandonnant son fond de commerce, avec 88.539 photos et ses carnets d’adresse, où se trouve Martijn une fois de plus.

Marcel Vervloesem recherche les photos vendues par le réseau Zandvoort publiées dans "OK Magazine", dont Martijn est l'éditeur responsable. Il trouve la production signée Harry Turné des studios "Pojkart", de Lübeck, en Allemagne. Il trouve aussi les photos signées Jean Manuel Vuillaume du réseau Toro Bravo, allié le réseau Coral, qui sévissait dans des institutions d’enfants. Il trouve de surcroît les photos de Palestra, un magazine français appartenant à Vuillaume, mais dont le studio pédopornographique est implanté dans la ville belge de Berlaar.

Le succès de la justice portugaise oblige l’Europe à ouvrir les yeux et considérer une coordination de ses polices, à la mode américaine. Six mois sont nécessaires pour lancer la première sous le nom de "Opération Cathédrale", en septembre 1998. Les photos de Vuillaume, apparaissent alors également mises en vente par le réseau Wonderland.

La Hollande et la Belgique classent le dossier Zandvoort en quelques semaines, mais il rebondit en Allemagne, en Suisse, en France, en Suède, en Pologne et dans quasi tous les réseaux internationaux. Tous les responsables politiques européens s’entendent pour fermer les yeux sur les fautes de procédures volontaires de la justice belge, qui tentent d’assassiner Marcel Vervloesem. Ils peuvent le réduire au silence, mais pas l'ONG Morkhoven.

L'affaire rebondit encore au début de ce mois de novembre 2010 aux USA. Les services américains "Immigration and Customs Enforcement" (ICE) et le "Homeland Security Institute" (HSI), analysent l’ordinateur de Robert Didua, un homme de 46 ans de Milford, dans l'État du Massachusetts. Ils trouvent 10.000 photos et vidéos, dont certaines transmises des Pays Bas, d’un garçon de deux ans, délangé pour exposer ses organes génitaux, puis abusé sexuellement.

La justice néerlandaise sait que circuit de production de photos de viols de bébés recherche des crèches depuis les révélations de Marcel Vervloesem, dans le procès-verbal n° 8257/01, enregistré le 14 mars 2001 au tribunal belge de Neufchâteau. Il rapporte les révélations de Robert Jan Warmerdam, qui a travaillé au studio situé au n°111 Admiraal de Ruyterweg à Amsterdam, pour lequel la deuxième femme du chef du réseau Dutroux a travaillé comme secrétaire. Van Warmerdam avait rencontré Marc Dutroux, qui depuis, attendait son procès pour répondre de l'enlèvement de 6 jeunes filles et du meurtre de 4 d'entre elles. Dutroux a parlé à Van Warmerdam d’une crèche sans caméra de surveillance, où les bébés pouvaient être drogués et "utilisés".

La justice néerlandaise rouvre le dossier de Robert Mikelson : un gamin de 18 ans propulsé par un projet financé par l'Union européenne de sa Lettonie natale en Allemagne, dans une école maternelle de Heidelberg. Le contrat de Mikelson a débuté en septembre en 2002 et pris fin en juin 2003, quand il a été arrêté pour possession et diffusion de pédopornographie. Il est condamné à un an de prison avec sursis et déménage à Amsterdam.

Mikelson vit avec une recrue de l’association Martijn : Richard Van Olffen un chauffeur d’autobus et gérant une trentaine de sites Internet. Il est engagé par la Comunity School de 2004 à 2006, puis par la crèche 'Het Hofnarretje', de février 2007 à juin 2008. Deux mères lui reprochent d’avoir appris à leurs bébés de 2,5 ans de jouer avec leurs organes génitaux. Elles portent plainte à la police en août 2008, suite à la réponse du directeur de la crèche, selon lequel les enfants ont l’imagination fertile.

Un procureur est alors supposé requérir l’application de la loi. Le dossier est limpide. L’employé de la crèche a entre-temps acquis la nationalité néerlandaise en épousant l'affilié de Martijn, un client du réseau Zandvoort, qui vendait des photos de viols de bébés. Le procureur laisse toutefois Mikelson s’échapper au Kenya, où il est employé, dés l’automne 2008, dans un orphelinat de Nairobi, qui accueille 17 pensionnaires et nourri 60 enfants de rue. Van Olffen, légalement marié à Mikelson, gère le site www.africafilms.nl et www.boyhood-magazine.org depuis deux ans.

La Hollande a fermé le dossier sur base de l’avis d’un psychologue selon lequel les propos d’enfants ne sont pas crédibles. Mikelson revient à Amsterdam. Il est engagé d’octobre 2009 à janvier 2010 à la crèche 'Jenno's Knuffelparadijs', qui est située au n° 74 Admiraal de Ruyterweg, à quelques pas d'un des studios de production de pédopornographie de Zandvoort, au n°111 Admiraal de Ruyterweg. Il propose ses services en qualité de baby-sitter, pour des prix imbattables.

La requête américaine a fait plus pour l'Europe en un mois, que l'UE est parvenue à le faire en 22 ans. La Hollande a ordonné l’arrestation de Mikelson le 7 décembre 2010, mais laissé quatre jours à son mari pour vider les ordinateurs. Les médias surnomment Mikelsons "le Monstre de Riga", sans expliquer qu’ils ont mis 12 ans pour s’offusquer des photos de viols de bébés dans le fichier Zandvoort. Les vrais monstres sont ceux qui ont fermé les yeux sur ces viols. La Hollande semble l'avoir compris et a mis 500 policiers sur le dossier.

http://droitfondamental.eu/001-zandvoort_rebomdit_avec_le...

Jacqueline de Croÿ - 21/12/2010 - Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti 

22-12-10

Dutch authorities to investigate paedophile group Martijn

EdwinRotgans.jpgDutch authorities to investigate paedophile group Martijn
21 December 2010

The Dutch Public Prosecutors' Office has launched an investigation into the activities of a paedophile association named Martijn.

A spokesperson for the Prosecutors' Office, Ernst Pols, said the authorities want to gain full insight into the group and its members.

The Martijn association campaigns for the "acceptance of paedophilia and adult-child love relationships", and calls for the abolition of the age of sexual consent.

"We need to take action now," Mr Pols said. The association had become a focus of media attention to such an extent that a preliminary investigation was inevitable.

It is not clear how much time the Public Prosecutors' Office will need for its preliminary investigation, which could turn into a criminal one if the Office finds any evidence of criminal activities. The investigation was launched after members of the association expressed support for the suspects in the Amsterdam sex abuse scandal.

The Martijn association reportedly advertised on a website (boyhood-magazine.org) that was run by the chief suspects in the sex abuse scandal, Robert Mikelsons and his male spouse. The website, now closed, featured photos of children in sexual poses. It also included links to sites containing explicit child pornography.

Robert Mikelsons, originally from Latvia, is alleged to have sexually abused dozens of young children in his care at Amsterdam day care centres.

© Radio Netherlands Worldwide

http://www.rnw.nl/english/bulletin/dutch-authorities-inve...

20-12-10

'Le monstre de Riga' et l'industrie de porno d'enfants

EdwinRotgans.jpgLe Werkgroep Morkhoven écrit aux parlementaires néerlandais.En ce moment, on n'arrête pas de parler des membres du clergé qui se rendent coupable d'actes d'abus sexuel sur des enfants.
Mais s'il y a une chose que l'afffaire Zandvoort a prouvée, c'est combien de politiciens, de juges et de journalistes protègent activement l'industrie pédopornographique à cause du fait qu'eux mêmes ou leurs amis y participent activement.
Ce que nous écrivons ici n'est certainement pas un plaidoyer pour l'étouffement qu'on est en train de préparer actuellement des pratiques d'abus sexuel d'enfants à l'intérieur de l'Eglise dans ce pays.
Mais, tant qu'on ne s'attaque pas à l'industrie de la pédopornographie elle-même et aux differentes grandes affaires pédopornographiques qui font partie de l'affaire Zandvoort, on est en droit de parler d'une politique de l'etouffement qui entraine des esclandres comme celui auquel les Pays-Bas ont en ce moment affaire.
Dans cette affaire néerlandaise - où on parle du viol de petis enfants et mêmes des bébés, comme cela était le cas aussi dans l'affaire Zandvoort - on a indiqué le lien qu'elle avait avec l'association néerlandaise de pédophiles 'Martijn'.
L'activiste et membre du Werkgroep Morkhoven Marcel Vervloesem, avait déjà indiqué il y a dix ans, l'implication de 'Martijn' dans des pratiques d'abus d'enfants et dans la production de pédopornographie. Il avait fait un dossier autour de cette affaire, incluant aussi des photos, qui démontrait clairement cette implication, pour le remettre ensuite à la Justice belge, qui n'a pourtant rien fait avec ce dossier mis à part le fait de poursuivre Marcel Vervloesem lui-même pour 'possession de matériel pédopornographique'.
L'asbl Werkgroep Morkhoven écrira prochainement une lettre personelle à chaqun des parlementaires néerlandais sur ce sujet. Le cabinet de la Reine néerlandaise a déjà eté mis au courant précédemment.

18-12-10

LE 'MONSTRE DE RIGA' ET LE RÉSEAU DE ZANDVOORT

pedoHol.jpgSuite à l'affaire de pédophilie d'Amsterdam, des parlementaires néerlandais souhaitent une enquête judiciaire sur les activités de l'association des pédophiles néerlandaise Martijn. 

Les parlementaires reclament une enquête judiciaire sur cette association néerlandaise à cause du fait qu'il existaient des contacts entre elle et le babysitter qui a abusé de dizaines de petits enfants et bébés.

L'association Martijn a un rapport direct avec la fameuse affaire pedopornographique de Zandvoort et aussi avec le dossier Temse-Madeira, ainsi que avec d'autres grandes affaires pédocriminelles, entre autres avec les affaires Coral et Cathédrale en France.

En effet', l'association Martijn figurait parmi les noms qui étaient mentionnés sur une liste contenant de nombreuses personalités et organisations importantes qui avait été saisie lors d'une perquisition au domicile du Belge Norbert de Rijck à Temse. Cette perquisition avait été effectuée par la Gendarmerie de Beveren en Belgique, sur ordre du juge d'instruction de Dendermonde. Dans le proces verbal que les gendarmes ont dressé à l'occasion de cette perquisiton ils rapportaient au juge d'instruction que la liste qu'ils avaient trouvée 'n'etait pas importante'. C'est ainsi qu'une enquête sur cette affaire pédocriminelle fut coupé court.
Mais le Werkgroep Morkhoven a lui ne pas hésité à faire une enquête sur cette liste, et cela lui a permis de mettre au jour l'affaire Temse-Madeira.

Marcel Vervloesem du Wekrgroep Morkhoven a ensuite approfondi encore la piste qu'on avait trouvée, ce qui déboucha finalement sur le démantèlement du réseau Temse-Madeira, qui impliquait des personnes de nationalité belge, hollandaise, protugaise et Anglaise. De nombreuses arrestations s'ensuivirent. Dans les procès qui en découlaient les auteurs des crimes furent condamnés.

C 'est cette enquête-là qui a mené Marcel Vervloesem et le Werkgroep Morkhoven plus tard, en 1998, sur la piste de l'affaire Zandvoort. L'enqueteur et membre du Werkgroep Morkhoven Marcel Vervloesem trouva là encore un lien avec l'association néerlandaise pour pédophiles Martijn. Ainsi, il est par exemple apparu qu'un certain nombre d'images pédopornographiques saisies dans l'affaire Zandvoort, sont identiques à des photos qui avaient paru dans le magazine de cette association. Ensuite, on découvra qu'une partie de ces images pédopornographiques provenait du studio d''un certain J.M. Villaume en France. Cet homme-là était aussi bien lié au scandale pédophile Cathedral qu'avec un grand scandale connexe, connu sous le nom 'Coral'. Les deux affaires ont joué en France. Parmi les clichés photographiques se trouvait ausi la collection de l'Allemand Harry Turné, qui publiait des photos de caractère pedophile sous le nom de 'Pojkart'. Dans les magazines de l'association Martijn étaient aussi publiées des annonces qui avaient un rapport avec une affaire de pédophilie nommé 'Palestra' à Berlaar, en Belgique, où un grand nombres de jeunes avaient été sexuellement abusés. De nombreuses photos provenant de cette affaire avaient aussi été publié dans le magazine de Martijn.

Toutes ces données-là avec les preuves assorties, avaient été à l'époque été mises par Marcel Vervloesem entre les mains de la Brigade Spéciale pour la Recherche de la Gendarmerie de Geel, plus precisemment à l'Adjudant Frans Tops. Mais le Parquet de Turnhout refusait ensuite d'etreprendre quelque action que ce soit par rapport à ce matériel. On utlisa même les photos contre celui qui n'avait fait rien d'autre que les dénicher seulement, c'est à dire en poursuivant Marcel Vervloesem pour 'possession de matériel pedopornographique', afin de pouvoir enterrer l'affaire pédopornographique de Zandvoort.

Le même matériel avait aussi été remis par Vervloesem à la police judiciaire de Paris, qui par la suite envoya sur l'ordre du juge d'instruction Ringot, une commission rogatoire aux Pays-Bas et à la Brigade Speciale de la Gendarmerie de la ville de Geel.

Dans l'affaire Zandvoort il était également question d'images de bébés et de d'enfants en bas age qui étaient violés. Le programme de télévision néerlandais Nova a consacré à l'époque une émission à l'affaire Zandvoort dans laquelle étaient montrées qeulques unes de ces images de petits enfants en train d'être torturés et abusés.

Le matériel avec les preuves sus-mentioné se trouve encore aujourd'hui dans le dossier pénal de Marcel Vervloesem, avec l'excuse qu'il sert à mener une enquête contre Marcel pour 'détention de matériel pédopornographique'.

Après un procès médiatique de 10 ans contre lui, pendant lequel on ne cessait de l'appeler 'un chasseur de'pédophiles auto-déclaré'' et un 'violeur d'enfants', on était allé finalement jusqu'à mettre l'enquêteur de Morkhoven derrière les barreaux. De cette façon on avait réussi à enterrer l'affaire du 'réseau Zandvoort, tandis que les abuseurs d'enfants et les producteurs de pédopornographie pouvaient continuer leur sale besogne en toute tranquilité.

Dès 2006, le Parquet de Turnhout imposa à Marcel Vervloesem l'intrediction de parler avec la presse. Après avoir été torturé pendant deux ans dans les prisons de Turnhout et Bruges, Marcel Vervloesem a été mis en liberté provisoire il y a quelque mois, sous la condition qu'il ne prendrait aucun contact avec la presse ou avec les associations qui enquetent sur et lutte contre les réseaux pedocriminels.
Vervloesem est sous l'interdiction de mener des enquetes désormais, et il n'a pas le droit de quitter le pays pour assister aux congres internationaux et y parler de ces recherches concernant les reseaux internationaux de pedopornographie.
(Il y a quelques années, quelques politiciens avaient déja su empecher que Marcel puisse aller parler de l'affaire Zandvoort au Sénat belge.)

Tout cela est évidemment assez encourageant pour les abuseurs d'enfants qui viennent d'etre arrêtés aux Pays-Bas pour avoir violé des petites enfants et avoir produit et diffusé de la pornographie enfantine.

L'association pour pédophiles Martijn en profitera aussi, puisqu'elle n'a rien à craindre de tout le matériel d'enquête que Marcel avait réuni, comme il a été rangé -avec le consentement tacite du minstre belge de la Justice Stefaan de Clerck- dans les caves des trubunaux belges. Il est même possible que tout ce matériel, comme c'est arrivé avec les CD-ROMS de Zandvoort. ce soit tout simplement volatilisé.